Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0084(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0225/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0225/2013

Keskustelut :

PV 02/07/2013 - 21
CRE 02/07/2013 - 21

Äänestykset :

PV 03/07/2013 - 8.1
CRE 03/07/2013 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0308

Hyväksytyt tekstit
PDF 204kWORD 21k
Keskiviikko 3. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset ***II
P7_TA(2013)0308A7-0225/2013
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (17427/1/2012 – C7-0051/2013),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 12. heinäkuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2006)0244),

–  ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (COM(2011)0135),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 72 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0225/2013),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

4.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

5.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

6.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 254, 30.8.2011, s. 1.
(2) EUVL C 16 E, 22.1.2010, s. 201.


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma

”Joka kerta kun Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio nimittävät uuteen valvontakomiteaan uusia jäseniä, niiden olisi samalla nimitettävä nämä jäsenet siten, että he ottavat tehtävänsä vastaan silloin kun valvontakomitean jäseniä korvataan seuraavan kerran.”

Komission lausuma

”Komissio vahvistaa viraston ilmoittaneen, että se noudattaa aina Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa N:o 7 sekä Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevia sääntöjä, ja ottaa täysimääräisesti huomioon parlamentin jäsenten itsenäisyyden ja riippumattomuuden näiden sääntöjen 2 artiklan mukaisesti.”

Komission lausuma

”Komissio aikoo pitää voimassa Euroopan petostentorjuntaviraston pääjohtajan nykyiset valtuudet vahvistaa viraston palvelukseenottoa koskevat edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt, erityisesti ne, jotka koskevat palvelussopimusten kestoa ja uusimista.”

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö