Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0202(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0046/2013

Ingediende teksten :

A7-0046/2013

Debatten :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Stemmingen :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Stemverklaringen
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Stemverklaringen
PV 10/12/2013 - 7.25
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Aangenomen teksten
PDF 190kWORD 23k
Woensdag 3 juli 2013 - Straatsburg
Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten ***I
P7_TA(2013)0310A7-0046/2013

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 3 juli 2013 op het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter verduidelijking van de bepalingen inzake de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))(1)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 21
Ontwerpbesluit
Artikel 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – laatste zin
Teneinde een ordelijke werking van de markt te waarborgen, wijzigt de Commissie waar nodig het tijdschema voor elke periode.
Wanneer uit een beoordeling blijkt dat in afzonderlijke industriële sectoren er geen significante gevolgen te verwachten zijn voor sectoren of subsectoren die zijn blootgesteld aan een significant risico van koolstoflekkage, kan de Commissie, teneinde een ordelijke werking van de markt te waarborgen, onder uitzonderlijke omstandigheden het tijdschema wijzigen voor de op 1 januari 2013 beginnende periode waarnaar in artikel 13, lid 1, wordt verwezen. De Commissie voert niet meer dan één zulke wijziging door voor een maximumaantal van 900 miljoen emissierechten.

(1) De zaak werd terugverwezen voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde Commissie uit hoofde van artikel 57, lid 2, tweede alinea, van het Reglement (A7–00046/2013).

Juridische mededeling - Privacybeleid