Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0202(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0046/2013

Teksty złożone :

A7-0046/2013

Debaty :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Głosowanie :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 10/12/2013 - 7.25
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Teksty przyjęte
PDF 341kWORD 21k
Środa, 3 lipca 2013 r. - Strasburg
Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych ***I
P7_TA(2013)0310A7-0046/2013

Poprawka przyjęta przez Parlament Europejski w dniu 3 lipca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 21
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy - ostatnie zdanie
W stosownych przypadkach Komisja dostosowuje harmonogram dla każdego okresu, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku.
Jeżeli ocena skutków dla poszczególnych sektorów przemysłu wskazuje, że nie należy spodziewać się znaczącego wpływu na sektory lub podsektory narażone na wysokie ryzyko ucieczki emisji, Komisja może w wyjątkowych okolicznościach dostosować harmonogram okresu, o którym mowa w art. 13 ust. 1, rozpoczynającego się 1 stycznia 2013 r. w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku. Komisja dokonuje tylko jednego dostosowania tego typu na maksymalną liczbę 900 milionów uprawnień.

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi regulaminu (A7-0046/2013).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności