Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0202(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0046/2013

Predkladané texty :

A7-0046/2013

Rozpravy :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Hlasovanie :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 10/12/2013 - 7.25
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Prijaté texty
PDF 343kWORD 21k
Streda, 3. júla 2013 - Štrasburg
Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov ***I
P7_TA(2013)0310A7-0046/2013

Pozmeňujúci návrh Európskeho parlamentu prijatý 3. júla 2013 k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom vyjasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu aukcií emisných kvót skleníkových plynov (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Článok 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1 – posledná veta
Komisia vo všetkých vhodných prípadoch upraví harmonogram pre každé obdobie tak, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie trhu.
Ak sa na základe hodnotenia pre jednotlivé priemyselné odvetvia ukáže, že sa neočakávajú žiadne významné dôsledky pre odvetvia alebo pododvetvia vystavené výraznému riziku úniku uhlíka, Komisia môže vo výnimočných prípadoch upraviť harmonogram na obdobie uvedené v článku 13 ods. 1 počínajúc 1. januárom 2013 tak, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie trhu. Komisia podnikne nanajvýš jednu takúto úpravu na maximálny počet 900 miliónov kvót.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie v súlade s článkom 57 ods. 2 druhým pododsekom (A7-0046/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia