Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0421(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0337/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0337/2012

Viták :

PV 02/07/2013 - 23
CRE 02/07/2013 - 23

Szavazatok :

PV 03/07/2013 - 8.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0311

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 21k
2013. július 3., Szerda - Strasbourg
A határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek ***I
P7_TA(2013)0311A7-0337/2012
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2013. július 3-i jogalkotási állásfoglalása a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0866 – C7-0488/2011 – 2011/0421(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0866),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 168. cikke (4) bekezdésének c) pontjára és 168. cikkének (5) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0488/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 28-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. május 28-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A7-0337/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek..

(1) HL C 181., 2012.6.21., 160. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. július 3-án került elfogadásra a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0421

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1082/2013/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat