Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0421(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0337/2012

Texte depuse :

A7-0337/2012

Dezbateri :

PV 02/07/2013 - 23
CRE 02/07/2013 - 23

Voturi :

PV 03/07/2013 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0311

Texte adoptate
PDF 276kWORD 25k
Miercuri, 3 iulie 2013 - Strasbourg
Ameninţări transfrontaliere grave pentru sănătate ***I
P7_TA(2013)0311A7-0337/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (COM(2011)0866 – C7-0488/2011 – 2011/0421(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2011)0866),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 168 alineatul (4) litera (c) și articolul 168 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0488/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 2012(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 28 mai 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0337/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 181, 21.6.2012, p. 160.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 3 iulie 2013 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE
P7_TC1-COD(2011)0421

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 1082/2013/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate