Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0421(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0337/2012

Predkladané texty :

A7-0337/2012

Rozpravy :

PV 02/07/2013 - 23
CRE 02/07/2013 - 23

Hlasovanie :

PV 03/07/2013 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0311

Prijaté texty
PDF 279kWORD 25k
Streda, 3. júla 2013 - Štrasburg
Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I
P7_TA(2013)0311A7-0337/2012
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2013 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia (COM(2011)0866 – C7-0488/2011 – 2011/0421(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0866),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 168 ods. 4 písm. c) a článok 168 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0488/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 2012(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 28. mája 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0337/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 160.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. júla 2013 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady …/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES
P7_TC1-COD(2011)0421

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 1082/2013/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia