Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2670(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0318/2013

Texte depuse :

B7-0318/2013

Dezbateri :

PV 01/07/2013 - 17
CRE 01/07/2013 - 17

Voturi :

PV 03/07/2013 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0314

Texte adoptate
PDF 288kWORD 27k
Miercuri, 3 iulie 2013 - Strasbourg
Siguranța rutieră
P7_TA(2013)0314B7-0318/2013

Rezoluția Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la siguranța rutieră 2011-2020 – primii pași către o strategie în privința vătămărilor (2013/2670(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2011 referitoare la referitoare la siguranța rutieră în Europa 2011-2020(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor(2),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Pentru un spațiu european de siguranță rutieră: orientări pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020” (COM(2010)0389),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind punerea în aplicare a obiectivului 6 al orientărilor Comisiei Europene pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020 - Prima etapă spre o strategie în privința vătămărilor (SWD(2013)0094),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor intitulat „Orientările politice din domeniul siguranței rutiere pentru perioada 2011-2020”(3),

–  având în vedere „Raportul mondial privind prevenirea vătămărilor corporale în accidente rutiere”, publicat în 2004 de Banca Mondială și OMS,

–  având în vedere rezoluția sa din 3 iulie 2012 întitulat „eCall: un nou serviciu 112 pentru cetățeni”(4),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei cu privire la „Siguranța rutieră 2011-2020 - primele jaloane către o strategie în privința vătămărilor” (O-000061/2013 – B7-0211/2013),

–  având în vedere articolele 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în 2011 mai mult de 30 000 de persoane au fost ucise și s-au semnalat aproape 1 500 000 de persoane rănite (mai bine de 250 000 dintre ele suferind de vătămări grave) în cadrul accidentelor rutiere în Uniunea Europeană;

B.  întrucât, pentru fiecare accident mortal există alte patru accidente care conduc la dizabilități permanente, 40 care provoacă vătămări ușoare și 10 care duc la vătămări grave;

C.  întrucât mai mult de jumătate din totalul vătămărilor grave apar în zonele urbane, afectând în special pietonii, motocicliștii, cicliștii (inclusiv utilizatorii de biciclete electrice) și alți participanți la trafic vulnerabili;

D.  întrucât cauza principală a accidentelor rutiere și a vătămărilor grave sunt defecțiunile tehnice, proiectarea drumurilor, întreținerea deficitară a drumurilor și comportamentul șoferilor, inclusiv capacitatea de a gestiona viteza; întrucât viteza prezintă o corelație directă cu gravitatea vătămării și întrucât unele state membre analizează posibilitatea de a crește limitele de viteză de pe autostrăzi;

E.  întrucât implicarea într-un accident rutier este una dintre cauzele principale ale spitalizării cetățenilor UE sub 45 de ani și multe vătămări grave duc la suferințe cronice sau la dizabilități permanente;

F.  întrucât timpul de răspuns al serviciilor de urgență (principiul „ora de aur”), inclusiv asigurarea primului ajutor pentru salvarea vieții, precum și calitatea îngrijirii medicale, joacă un rol important pentru a asigura supraviețuirea accidentelor;

G.  întrucât costul socio-economic al vătămărilor cauzate de accidentele rutiere este estimat la 2 % din PIB, sau aproximativ 250 miliarde EUR în 2012(5);

H.  întrucât măsurile europene luate în domeniu arată rezultate pozitive,

1.  sprijină inițiativa Comisiei de a acorda o prioritate înaltă vătămărilor grave în cadrul lucrărilor din domeniul siguranței rutiere;

2.  salută adoptarea de către Comisie a unei definiții UE comune a vătămărilor grave, bazată pe scala traumelor acceptată la nivel global cunoscută sub numele de MAIS – Scorul maxim bazat pe scala lezională abreviată;

3.  solicită statelor membre să pună în aplicare rapid definiția comună a UE privind vătămările grave în accidentele rutiere și ca, pe baza acesteia, să colecteze și să raporteze statistici defalcate pe modul de transport, inclusiv participanții la trafic vulnerabili, precum și pe tipul de infrastructură rutieră pentru 2014;

4.  îndeamnă Comisia ca, pe baza datelor colectate, să stabilească un obiectiv ambițios de reducere a vătămărilor rutiere cu 40 % pentru perioada 2014-2020 și să mențină viziunea globală de „decese zero” ca obiectiv pe termen lung;

5.  consideră că dezvoltarea unui mecanism comun de colectare a datelor și de raportare nu ar trebui să împiedice luarea unor măsuri urgente la nivelul UE pentru a reduce numărul de persoane cu vătămări grave în accidentele rutiere;

6.  salută prioritățile stabilite de Comisie pentru dezvoltarea strategiei sale globale, și anume de a trata impactul la coliziune, strategia de gestionare a accidentelor, primul ajutor și serviciile de urgență, precum și procesele de reabilitare pe termen lung; de asemenea, solicită implementarea rapidă a acestor priorități;

Reducerea fără întârziere a numărului de vătămări grave de pe drumurile din Europa

7.  subliniază că o întreagă serie de acte legislative și de măsuri existente trebuie să fie puse în aplicare mai bine pentru a reduce impactul la coliziune, a crește siguranța participanților la trafic și a reduce numărul de vătămări grave;

8.  solicită Comisiei să-și revizuiască legislația privind siguranța activă și pasivă a vehiculelor pentru a o adapta la cele mai recente progrese tehnice și să sprijine punerea în aplicare a unor tehnologii de aplicare a legii instalate în vehicule;

9.  solicită Comisia să sprijine dezvoltarea unei infrastructuri rutiere sigure și inteligente;

10.  solicită Comisiei să furnizeze informații detaliate cu privire la felul în care statele membre transpun Directiva 2011/82/UE de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră;

11.  îndeamnă statele membre să-și continue eforturile depuse pentru combaterea șofatului sub influența alcoolului sau a drogurilor și pentru a efectua un schimb de cele mai bune practici pentru evaluarea și reabilitarea persoanelor care încalcă regulile de circulație;

Protejarea participanților la trafic vulnerabili

12.  ia act de faptul că pietonii și cicliștii reprezintă împreună 50 % din numărul total al accidentelor rutiere mortale din mediul urban și un procentaj ridicat al vătămărilor grave;

13.  sprijină monitorizarea și dezvoltarea în continuare a standardelor tehnice și a politicilor pentru protecția celor mai vulnerabili participanți la traficul rutier - persoanele în vârstă, copiii mici, persoanele cu dizabilități și cicliștii, ca parte a unui efort concertat de a promova „drepturile participanților la trafic vulnerabili” în cadrul legislației UE și al politicii în domeniul transporturilor;

14.  solicită Comisiei să facă o prezentare de ansamblu a zonelor urbane cu o limită de viteză de 30 km/h și a efectelor acestei limite în ceea ce privește reducerea accidentelor mortale și a vătămărilor grave;

15.  solicită statelor membre să sublinieze importanța unor campanii de formare și informare legate de îmbunătățirea siguranței mersului pe jos și cu bicicleta și respectiv a unor politici care să vizeze promovarea ciclismului și a mersului pe jos, dat fiind că siguranța cicliștilor și a pietonilor în zonele urbane este strâns corelată de prevalența ciclismului și a mersului pe jos ca moduri de transport, dacă este cazul în combinație cu mobilitatea publică și colectivă;

16.  solicită Comisiei să dezvolte orientări privind siguranța rutieră în mediul urban care să poată fi incluse în planurile de mobilitate urbană durabilă și să analizeze posibilitatea de a asocia cofinanțarea de către UE a proiectelor de transport urban cu planuri de mobilitate urbană durabilă care includ obiective UE de reducere a accidentelor mortale și a vătămărilor grave;

Îmbunătățirea primului ajutor și a serviciilor de urgență

17.  îndeamnă statele membre să sprijine numărul european 112 pentru apelurile de urgență și să respecte cerințele de a asigura funcționarea deplină a centrelor de recepție a apelurilor de urgență până în 2015 și de a pune în aplicare, cât mai curând, o campanie de sensibilizare privind introducerea acestora;

18.  salută propunerea Comisiei de a asigura instalarea obligatorie până în 2015, în toate statele membre, a unui sistem eCall public, bazat pe numărul 112, în toate vehiculele omologate, asigurând, în același timp, respectarea normelor privind protecția datelor;

19.  solicită Comisiei să analizeze cele mai bune practici din statele membre pentru a examina posibilitatea de a introduce practica „condusului cu însoțitor” pentru minorii mai în vârstă;

20.  solicită statelor membre să promoveze în mod sistematic formarea în domeniul primului ajutor ca modalitate de creștere a reactivității martorilor la un accident care ajută victimele înainte de sosirea serviciilor de urgență;

21.  solicită statelor membre să încurajeze colaborarea dintre serviciile de urgență și proiectanții și fabricanții de vehicule pentru a asigura intervenția eficientă și siguranța serviciilor de salvare și a persoanelor vătămate;

22.  solicită statelor membre să încurajeze punerea în aplicare a sistemelor de e-Sănătate, în special utilizarea sistemelor inteligente de comunicații în domeniul transporturilor de către echipele de intervenție în caz de urgență, inclusiv în vehiculele serviciilor de urgență;

Îngrijirea după accident și reabilitarea pe termen lung

23.  încurajează statele membre să sublinieze importanța îngrijirii medicale după accident în politicile lor privind sectorul sănătății și să îmbunătățească și mai mult îngrijirea spitalicească pe termen lung, îngrijirea medicală după părăsirea spitalului și reabilitarea, inclusiv îngrijirea psihologică și în caz de traumă pentru supraviețuitorii și martorii unui accident rutier, de exemplu prin asigurarea unor puncte de asistență care să-i ajute să-și îmbunătățească calitatea vieții;

24.  solicită statelor membre să îmbunătățească gradul de sensibilizarea a populației cu privire la impactul vătămărilor grave prin dezvoltarea unor legături mai apropiate cu alte măsuri care au un impact social, cum ar fi gradul de deteriorare a funcțiilor motorii, de dizabilitate și de incapacitate funcțională, precum și să dezvolte programe educaționale referitoare la siguranța rutieră;

o
o   o

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 56 E, 26.2.2013, p. 54.
(2) JO C 168 E, 14.6.2013, p. 72.
(3) JO C 166, 7.6.2011, p. 30.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2012)0274.
(5) Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind punerea în aplicare a obiectivului 6 al orientărilor Comisiei Europene pentru politica de siguranţă rutieră 2011-2020 - Prima etapă spre o strategie în privinţa vătămărilor,

Aviz juridic - Politica de confidențialitate