Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0273(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0224/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0224/2013

Keskustelut :

PV 03/07/2013 - 18
CRE 03/07/2013 - 18

Äänestykset :

PV 04/07/2013 - 13.2
CRE 04/07/2013 - 13.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0321

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 49k
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset ***I
P7_TA(2013)0321A7-0224/2013
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoamisesta (KOM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0517),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 83 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0293/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 4. toukokuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 21. kesäkuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A7‑0224/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 218, 23.7.2011, s. 130.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/.../EU antamiseksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamisesta
P7_TC1-COD(2010)0273

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2013/40/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö