Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0273(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0224/2013

Predkladané texty :

A7-0224/2013

Rozpravy :

PV 03/07/2013 - 18
CRE 03/07/2013 - 18

Hlasovanie :

PV 04/07/2013 - 13.2
CRE 04/07/2013 - 13.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0321

Prijaté texty
PDF 280kWORD 48k
Štvrtok, 4. júla 2013 - Štrasburg
Útoky na informačné systémy ***I
P7_TA(2013)0321A7-0224/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2013 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o útokoch na informačné systémy a ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV (COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0517),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0293/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 4. mája 2011(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 21. júna 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0224/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 218, 23.7.2011, s. 130.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2013 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/.../EÚ o útokoch na informačné systémy, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV
P7_TC1-COD(2010)0273

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2013/40/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia