Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2102(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0219/2013

Texte depuse :

A7-0219/2013

Dezbateri :

PV 03/07/2013 - 17
CRE 03/07/2013 - 17

Voturi :

PV 04/07/2013 - 13.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0323

Texte adoptate
PDF 206kWORD 55k
Joi, 4 iulie 2013 - Strasbourg Ediţie definitivă
Organizarea alegerilor pentru Parlamentul European din 2014
P7_TA(2013)0323A7-0219/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la îmbunătățirea modalităților practice de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 2014 (2013/2102(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 10 și articolul 17 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolul 22 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 11, articolul 12 alineatul (2) și articolul 39 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Actul privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin sufragiu universal direct anexat la Decizia Consiliului din 20 septembrie 1976, modificată(1),

–  având în vedere Declarația 11 anexată la Tratatul de la Lisabona cu privire la articolul 17 alineatele (6) și (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere Directiva 93/109/CE și Directiva 2013/1/UE de modificare a acesteia, prin care se stabilesc normele de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 martie 2013 intitulată „Pregătirea pentru alegerile europene din 2014: consolidarea în continuare a desfășurării eficiente și democratice a alegerilor” (COM(2013)0126),

–  având în vedere Recomandarea Comisiei din 12 martie 2013 privind îmbunătățirea desfășurării democratice și eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European, adresată statelor membre și partidelor politice europene și naționale (C(2013)1303),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din 2014(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2013 referitoare la componența Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014(3),

–  având în vedere articolele 41, 48 și 105 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0219/2013),

A.  întrucât a fost convenit ca alegerile să se desfășoare mai devreme, și anume în perioada 22-25 mai 2014, și, prin urmare, sesiunea constitutivă a noului Parlament va avea loc la 1 iulie 2014;

B.  întrucât cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European;

C.  întrucât orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii;

D.  întrucât partidele politice de la nivel european constituie actori pe scena politică europeană; întrucât acestea contribuie la formarea unei conștiințe politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii;

E.  întrucât alegerile din 2014 vor fi primele ce vor avea loc după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona – care extinde în mod semnificativ atribuțiile Parlamentului European, inclusiv rolul acestuia în alegerea președintelui Comisiei – oferind, prin urmare, o șansă importantă pentru adoptarea de măsuri în vederea sporirii transparenței alegerilor menționate și pentru întărirea dimensiunii europene a acestora;

F.  întrucât principalele partide politice europene par a fi pregătite să propună proprii candidați pentru președinția Comisiei, sperând ca acești candidați să joace un rol important în campania electorală parlamentară, în special prin inițiativa de a-și prezenta personal programul politic în toate statele membre ale UE;

G.  întrucât democrația internă de partid și standardele înalte de transparență și integritate din partea partidelor politice constituie o bază vitală pentru creșterea încrederii publicului în sistemul politic;

H.  întrucât soluționarea actualei crize de guvernare din UE necesită un grad mai ridicat de legitimitate democratică a procesului de integrare;

I.  întrucât cetățenii Uniunii au dreptul de a candida și de a vota în alegerile pentru Parlamentul European chiar în cazul în care locuiesc într-un stat membru diferit de cel al căror cetățeni sunt;

J.  întrucât campaniile electorale continuă să se axeze în principal pe teme naționale, împingând dezbaterea pe teme specific europene în fundal, fapt care are un impact negativ asupra nivelului de participare la alegerile pentru Parlamentul European;

K.  întrucât participarea la alegeri ar putea fi sporită printr-o campanie politică animată, în care partidele politice și candidații lor concurează pentru voturi și mandate pe baza unor programe alternative care abordează dimensiunea europeană a politicii;

L.  întrucât mai multe sondaje de opinie arată că o largă majoritate ar fi dispusă să voteze dacă ar fi mai bine informată cu privire la Parlamentul European, la partidele politice, la programele și candidații acestora; prin urmare, toate canalele de informare în masă sunt încurajate să trateze alegerile cu o atenție maximă;

M.  întrucât Președintele Comisiei Europene este ales de Parlament pe baza unei propuneri a Consiliului European, care trebuie să ia în considerare rezultatele alegerilor și trebuie să consulte Parlamentul nou-ales înainte de a face propunerea (propunerile) de numire;

N.  întrucât modalitățile detaliate pentru consultările dintre Parlament și Consiliul European cu privire la alegerea Președintelui Comisiei pot fi, conform Declarației 11 anexate la Tratatul de la Lisabona, stabilite „de comun acord”,

1.  invită partidele politice să ia măsurile necesare astfel încât numele candidaților selectați pentru a candida în alegerile pentru Parlamentul European să fie publicate cu cel puțin șase săptămâni înainte de începerea perioadei electorale;

2.  se așteaptă ca, în cazul în care sunt aleși, candidații să își asume mandatul de deputați în Parlamentul European, în afara cazului în care sunt desemnați pentru o funcție care îi face neeligibili, în conformitate cu articolul 7 din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct (1976);

3.  invită statele membre și partidele politice să facă presiuni în favoarea unei proporții mai ridicate de femei pe listele de candidați și, pe cât posibil, să încurajeze elaborarea de liste care asigură o reprezentare egală;

4.  îndeamnă statele membre și partidele politice să se asigure că numele – și, dacă este cazul, siglele – partidelor politice europene apar pe buletinul de vot;

5.  solicită partidelor politice europene să-și propună candidații pentru președinția Comisiei cu suficient timp înainte de alegeri pentru ca aceștia să poată desfășura o campanie intensă, la nivelul întregii Uniuni, care să se concentreze pe teme specific europene, bazate pe platforma partidului și pe programul candidatului lor la președinția Comisiei;

6.  insistă ca partidele politice la toate nivelurile să adopte proceduri democratice și transparente pentru selectarea candidaților la alegerile pentru Parlamentul European și pentru președinția Comisiei;

7.  invită partidele politice naționale să informeze cetățenii, înainte de campania electorală și în timpul acesteia, cu privire la afilierea lor la un partid politic european și la sprijinul acordat candidatului lor la președinția Comisiei și programului politic al acestuia;

8.  încurajează statele membre să permită difuzarea de programe politice de către partidele politice europene;

9.  încurajează partidele politice europene să organizeze mai multe dezbateri publice între candidații desemnați la președinția Comisiei;

10.  recomandă ca statele membre să adopte toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare în mod efectiv măsurile convenite vizând să ajute cetățenii care doresc să voteze sau să candideze în state diferite de cele ale căror cetățeni sunt;

11.  invită statele membre să organizeze o campanie publică pentru a încuraja cetățenii să participe la vot, cu scopul de a stopa scăderea ratelor de participare;

12.  încurajează partidele politice naționale să includă în listele lor de candidați cetățeni ai UE cu reședința într-un alt stat membru decât cel de origine;

13.  insistă ca, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, niciun rezultat oficial să nu fie publicat în niciun stat membru înainte de închiderea secțiilor de votare din statele membre ai căror alegători sunt ultimii care votează duminică, 25 mai 2014;

14.  propune ca modalitățile pentru consultările dintre Parlament și Consiliul European cu privire la alegerea noului președinte al Comisiei să fie convenite de comun acord cu suficient timp înaintea alegerilor;

15.  se așteaptă ca, în cadrul acestui proces, candidatul la funcția de președinte al Comisiei propus de partidul politic european care câștigă cele mai multe mandate în Parlament să fie primul care să fie luat în considerare în sensul evaluării capacității acestuia/acesteia de a-și asigura sprijinul majorității absolute necesare în Parlament;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului, Comisiei, parlamentelor statelor membre, precum și partidelor politice europene.

(1) Decizia Consiliului 76/787/CECO, CEE, Euratom (JO L 278, 8.10.1976, p. 1), astfel cum a fost modificată prin Decizia Consiliului 93/81/Euratom, CECO, CEE (JO L 33, 9.2.1993, p. 15) și prin Decizia Consiliului 2002/772/CE, Euratom (JO L 283, 21.10.2002, p. 1).
(2) Texte adoptate, P7_TA(2012)0462.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2013)0082.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate