Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2102(INL)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0219/2013

Predložena besedila :

A7-0219/2013

Razprave :

PV 03/07/2013 - 17
CRE 03/07/2013 - 17

Glasovanja :

PV 04/07/2013 - 13.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0323

Sprejeta besedila
PDF 202kWORD 50k
Četrtek, 4. julij 2013 - Strasbourg
Boljša organizacija volitev v Evropski parlament leta 2014
P7_TA(2013)0323A7-0219/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2013 o izboljšavi praktičnih dogovorov za izvedbo evropskih volitev leta 2014 (2013/2102(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 10 in 17(7) Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju člena 22(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 11, 12(2) in 39 Listine o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je bil priložen sklepu Sveta z dne 20. septembra 1976, kakor je bil spremenjen(1),

–  ob upoštevanju izjave št. 11 o členu 17(6) in (7) Pogodbe o Evropski uniji, priložene Lizbonski pogodbi,

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 93/109/ES in Direktive Sveta 2013/1/EU, ki jo spreminja, v zvezi z nekaterimi podrobnimi ureditvami za uresničevanje aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. marca 2013 z naslovom "Priprava evropskih volitev leta 2014: nadaljnja krepitev demokratične in učinkovite izvedbe evropskih volitev" (COM(2013)0126),

–  ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 12. marca 2013 o krepitvi demokratične in učinkovite izvedbe volitev v Evropski parlament, naslovljenega na države članice in evropske ter nacionalne politične stranke (C(2013)1303),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 o volitvah v Evropski parlament leta 2014(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2013 o sestavi Evropskega parlamenta glede na volitve leta 2014(3),

–  ob upoštevanju členov 41, 48 in 105 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0219/2013),

A.  ker je bilo sklenjeno, da se volilni dnevi prestavijo na zgodnejši čas, in sicer od 22. do 25. maja 2014, in ker bo zato ustanovna seja novega Parlamenta 1. julija 2014;

B.  ker so državljani na ravni Unije neposredno zastopani v Evropskem parlamentu;

C.  ker ima vsak državljan pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije;

D.  ker so politične stranke na evropski ravni subjekti evropskega političnega prostora, ki prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in izražanju volje državljanov Unije;

E.  ker bodo volitve leta 2014 prve po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, s katero je Evropski parlament pridobil pomembne pristojnosti, tudi vlogo pri izvolitvi predsednika Komisije, ter bodo zato ponudile pomembno priložnost za izboljšanje preglednosti teh volitev in okrepitev njihove evropske razsežnosti;

F.  ker se zdi, da so večje evropske politične stranke pripravljene imenovati svoje kandidate za predsednika Komisije, od teh pa se pričakuje vodilna vloga v parlamentarni volilni kampanji, zlasti tako, da bodo osebno predstavili svoje politične programe v vseh državah članicah EU;

G.  ker so notranja strankarska demokracija in visoki standardi odprtosti in integritete političnih strank temeljnega pomena za okrepitev zaupanja javnosti v politični sistem;

H.  ker je za rešitev sedanje krize upravljanja v EU integracijskemu procesu treba zagotoviti večjo demokratično legitimnost;

I.  ker imajo državljani Unije aktivno in pasivno volilno pravico na evropskih parlamentarnih volitvah tudi, če prebivajo v državi članici, ki ni njihova matična država;

J.  ker se volilne kampanje še naprej osredotočajo predvsem na nacionalna vprašanja in specifična evropska vprašanja potiskajo v ozadje, kar negativno vpliva na raven udeležbe na volitvah v Evropski parlament;

K.  ker bo volilno udeležbo verjetno povečala živahna politična kampanja, v kateri bodo politične stranke in njihovi kandidati tekmovali za glasove in sedeže na podlagi alternativnih programov, v katerih bodo obravnavali evropsko dimenzijo politike;

L.  ker so večkratne javnomnenjske raziskave pokazale, da bi velika večina najbrž volila, če bi bila bolje obveščena o Evropskem parlamentu, političnih strankah, njihovih programih in kandidatih; ker se zato spodbuja vse medije, naj volitvam posvetijo kar največjo pozornost;

M.  ker predsednika Evropske komisije izvoli Parlament na predlog Evropskega sveta, ta pa mora pri imenovanju kandidata ali kandidatov upoštevati izide parlamentarnih volitev in se o tem posvetovati z novim Parlamentom;

N.  ker se lahko podrobnosti posvetovanj med Parlamentom in Evropskim svetom o izvolitvi predsednika Komisije v skladu z izjavo št. 11 določijo v dogovoru med Parlamentom in Svetom;

1.  poziva politične stranke, naj zagotovijo, da bodo imena izbranih kandidatov za volitve v Evropski parlament javnosti znana vsaj šest tednov pred začetkom volitev;

2.  od kandidatov pričakuje, da v primeru izvolitve prevzamejo mandat poslanca Evropskega parlamenta, razen če so imenovani na položaj, zaradi katerega v skladu s členom 7 akta o neposrednih volitvah v Evropski parlament (1976) ne morejo biti poslanci;

3.  poziva države članice in politične stranke, naj zahtevajo večji delež žensk na volilnih listah, in, kjer je mogoče, naj spodbujajo pripravo list z enako zastopanostjo moških in žensk;

4.  poziva države članice in politične stranke, naj poskrbijo, da bodo na glasovnici imena, če je mogoče pa tudi logotipi, evropskih političnih strank;

5.  zahteva od evropskih političnih strank, da imenujejo svoje kandidate za predsednika Komisije dovolj zgodaj, da bo mogoče pred volitvami zanje vzpostaviti odmevno kampanjo po vsej Uniji, ki se bo osredotočala na evropska vprašanja, izhajajoča iz programa stranke in programa kandidata za predsednika Komisije, ki ga predlagajo;

6.  vztraja, da morajo politične stranke na vseh ravneh sprejeti demokratične in pregledne postopke za izbiro svojih kandidatov za poslance Evropskega parlamenta in predsednika Komisije;

7.  poziva nacionalne politične stranke, naj državljane pred in med volilno kampanjo obveščajo o svoji povezanosti s posamezno evropsko politično stranko in o svoji podpori kandidatu za predsednika Komisije ter njegovemu političnemu programu;

8.  spodbuja države članice, naj omogočijo objavo političnih oddaj evropskih političnih strank;

9.  spodbuja evropske politične stranke, naj organizirajo več javnih razprav med izbranimi kandidati za predsednika Komisije;

10.  priporoča, naj države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se bodo učinkovito izvajali dogovorjeni ukrepi v pomoč državljanom, ki želijo voliti in biti voljeni v državah, ki niso njihova matična država;

11.  poziva države članice, naj z javno kampanjo državljane spodbujajo h glasovanju, da se volilna udeležba ne bi več nižala;

12.  spodbuja nacionalne politične stranke, naj na svoje liste kandidatov vključijo državljane EU, ki ne prebivajo v matični državi članici;

13.  vztraja, da se v skladu s členom 10(2) akta o neposrednih volitvah v Evropski parlament v nobeni od držav članic ne smejo objaviti uradni rezultati, dokler se ne zaprejo volišča v državi članici, v kateri bodo volivci volili zadnji, v nedeljo, 25. maja 2014;

14.  predlaga, da se podrobnosti za posvetovanja med Parlamentom in Evropskim svetom o izvolitvi predsednika Komisije določijo pravočasno pred volitvami in v dogovoru med institucijama;

15.  pričakuje, da se bo v tem postopku najprej obravnaval kandidat za predsednika Komisije, ki ga bo predlagala evropska politična stranka, ki bo pridobila največ sedežev v Parlamentu, da bi se ugotovilo, ali je zmožen zagotoviti podporo potrebne absolutne večine Parlamenta;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji in parlamentom držav članic ter evropskim političnim strankam.

(1) Sklep Sveta št. 76/787/ESPJ, EGS, Euratom (UL L 278, 8.10.1976, str. 1), kakor je bi spremenjen s Sklepom Sveta št. 93/81/Euratom, ESPJ, EGS (UL L 33, 9.2.1993, str. 15) in s Sklepom Sveta št. 2002/772/ES, Euratom (UL L 283, 21.10.2002, str. 1).
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0462.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0082.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov