Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2679(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0315/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0332

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 414kWORD 124k
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2014
P7_TA(2013)0332RC-B7-0315/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2014 (2013/2679(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2013 (COM(2012)0629),

–  έχοντας υπόψη την Στρατηγική Ευρώπη 2020,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης-28ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την τελευταία συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής(1), και ιδιαίτερα το παράρτημα IV αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 35 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια κρίση, ιδίως στην ευρωζώνη, δεν πρόκειται να ξεπεραστεί χωρίς νέα σημαντική εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και ότι η χρηματοπιστωτική και η οικονομική κρίση καθώς και η κρίση του χρέους έχουν δείξει πως χρειάζεται ενισχυμένος δημοκρατικός έλεγχος και λογοδοσία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει μέτρα για τη διαφύλαξη και ενίσχυση του ευρωπαϊκού μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, με στόχο να επανορθωθούν οι βλάβες που προκάλεσε η μακρά ύφεση και να αποκατασταθεί η πλήρης απασχόληση και η βιώσιμη ανάπτυξη·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευάλωτος χαρακτήρας του τραπεζικού συστήματος, τα συνεχιζόμενα προβλήματα χρέους και ελλείμματος που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, η απώλεια της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια οικονομία, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και η κοινωνική δυσπραγία που είναι αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης, φέρνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον πρωτόγνωρων προκλήσεων·

Δ.  εκτιμώντας ότι οι δημοσιονομικές επιλογές σε ενωσιακό επίπεδο πρέπει να καλύπτουν τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όχι μόνο από πλευράς ποσού αλλά και από πλευράς ευελιξίας και ισορροπίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ρόλος της Επιτροπής είναι να προωθεί το γενικό συμφέρον της ΕΕ, να αναλαμβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για τον σκοπό αυτό, να διασφαλίζει την εφαρμογή των Συνθηκών, να επιβλέπει την υλοποίηση του ενωσιακού δικαίου, να ασκεί συντονιστικές, εκτελεστικές και διαχειριστικές λειτουργίες και να δρομολογεί το νομοθετικό έργο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, ακυρώνονται όλες οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, εκτός εάν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή προβούν σε αιτιολογημένο αίτημα ώστε να αναληφθούν από το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο ορισμένα θέματα στα οποία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

ΜΕΡΟΣ 1

1.  ζητεί να υπάρξει πληρέστερη δημοκρατική διαδικασία στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης, με στενότερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, κάτι που θα συμβάλει στο να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών για τη διαχείριση της κρίσης από την ΕΕ· θεωρεί από την άποψη αυτή ότι η Επιτροπή πρέπει να εκπληρώσει το ρόλο της βάσει των Συνθηκών, ο οποίος δεν συμβιβάζεται με την εκχώρηση αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ σε φορείς που δεν λογοδοτούν· εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, όταν αυτή ενεργεί με την ιδιότητα του μέλους της Τρόικας·

2.  θεωρεί ότι, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των πολιτικών διαπραγματεύσεων για το ΔΠΠ 2014-20, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει κατά προτεραιότητα την ομαλή λειτουργία του νέου δημοσιονομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των νέων διατάξεων για την ευελιξία που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων· αναμένει ότι η νέα Επιτροπή, τη στιγμή της εγκατάστασής της, θα αναλάβει επίσημη δέσμευση να προβεί σε αναθεώρηση του ΔΠΠ έως το τέλος του 2016, γεγονός που επίσης θα επιτρέψει στο νέο Κοινοβούλιο να επανεκτιμήσει τις προτεραιότητες της ΕΕ·

3.  ανησυχεί όλως ιδιαιτέρως για την κατάσταση των πληρωμών το 2014 και προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάζει διορθωτικούς προϋπολογισμούς κατά τη διάρκεια του έτους, οποτεδήποτε προκύπτει ανάγκη·

4.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που προσδίδει στο ζήτημα της μεταρρύθμισης του συστήματος των ιδίων πόρων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τους ιδίους πόρους θα συγκληθεί και θα αρχίσει τις εργασίες της το ταχύτερο δυνατό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι έως το τέλος του 2014 θα είναι διαθέσιμη μια πρώτη δέσμη πορισμάτων, όπως προβλέπεται στην Κοινή Δήλωση για τους Ίδιους Πόρους που έχει συμφωνηθεί ως τμήμα της συμφωνίας ΔΠΠ·

5.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει επενδυτικό χαρακτήρα με ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα· καλεί την Επιτροπή να προασπίσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης των στρατηγικών επενδύσεων μέσω της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, να επαναφέρει σε τροχιά την ευρωπαϊκή οικονομία·

6.  πιστεύει πως οι θέσεις εργασίας είναι η κύρια προτεραιότητα και πως όλες οι διαθέσιμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο εισφορές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση των υφισταμένων θέσεων εργασίας και για τη δημιουργία νέων θέσεων για νέους, ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών, της βιομηχανίας και της ψηφιακής οικονομίας· πιστεύει ως εκ τούτου πως οι επενδύσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ θα διαδραματίσουν κύριο ρόλο το προσεχές έτος και τα επόμενα·

7.  χαιρετίζει τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης-28ης Ιουνίου 2013 να ολοκληρωθεί η οικοδόμηση μιας ουσιαστικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της Τραπεζικής Ένωσης, αποτελεσματικότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, την ανάπτυξη μηχανισμών οικονομικής αλληλεγγύης και την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το ότι η πρόοδος δεν ήταν ταχύτερη· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια ανακοίνωση για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ·

8.  επιμένει ότι πρέπει να ολοκληρωθούν γρήγορα όλες οι απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός που βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα·

9.  υποστηρίζει τη στρατηγική για την ανάπτυξη "ΕΕ2020", στόχος της οποίας είναι να τεθεί σε εφαρμογή το ορθό πλαίσιο πολιτικής για την παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας·

10.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης του μακροοικονομικού πλαισίου για τη βιομηχανία, μέσω μιας καλύτερης πρόσβασης στα κεφάλαια, παροχής καλύτερης υποδομής, προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, και μέσω ιδίως της υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους η πρόσβασή τους σε νέες αγορές·

11.  ζητεί να αναληφθεί δράση για να ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής πριν από τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, ιδίως όσον αφορά την ενιαία αγορά υπηρεσιών, το ψηφιακό θεματολόγιο, την εσωτερική αγορά ενέργειας, και την επέκταση των συμφωνιών σε βάθος, ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου·

12.  παροτρύνει την Επιτροπή να εντατικοποιήσει και να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και να ολοκληρώσει την καθυστερημένη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης·

13.  προτείνει να αρχίσουν εντατικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου για να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα, με πλήρη σεβασμό των νομοθετικών διαδικασιών που ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να δεχθεί οιαδήποτε περαιτέρω διακυβερνητικά στοιχεία σε σχέση με την ΟΝΕ·

14.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως γνώση των θέσεων του Κοινοβουλίου για κάθε χωριστό τομέα, όπως αυτές εκτίθενται στο μέρος 2 του παρόντος ψηφίσματος·

ΜΕΡΟΣ 2

Εκτέλεση

15.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνοχή του νομοθετικού της προγράμματος, να βελτιώσει την ποιότητα της νομοπαρασκευαστικής εργασίας, να ενισχύσει τις αξιολογήσεις των επιπτώσεων των νομοσχεδίων, να προτείνει όποτε τούτο είναι αναγκαίο τη χρήση συγκριτικών πινάκων με σκοπό την καλύτερη μεταφορά του ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό δίκαιο, και να υποστηρίξει το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις του με το Συμβούλιο για τη χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων, όπου υπάρχει κίνδυνος σοβαρών αδιεξόδων στη νομοθετική διαδικασία·

16.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την καθιέρωση υποχρεωτικών δηλώσεων εθνικής διαχείρισης που θα υπογράφονται στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο και θα καλύπτουν τα υπό κοινή διαχείριση κεφάλαια της ΕΕ· τονίζει ότι απαιτείται αυστηρός και αξιόπιστος έλεγχος μέσω του διεξοδικού ελέγχου της χρηματοδότησης και μέσω της παρακολούθησης του κόστους/αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης και διαχείρισης της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως καλή σχέση κόστους-ωφέλειας για τη δράση της ΕΕ, αλλά και εξασφαλίζοντας ότι τα έσοδα συλλέγονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες·

17.  πιστεύει πως η συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί και να εκσυγχρονιστεί προκειμένου αυτά να καταστούν πιο αποτελεσματικά και να υπάρξει βαθύτερος δημοκρατικός έλεγχος των εκτελεστικών εξουσιών σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι η Διοργανική Συμφωνία του 2010 πρέπει να αναθεωρηθεί· ζητά μεγαλύτερο συντονισμό με το Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· τονίζει πως πρέπει πάντα να ευνοείται η κοινοτική μέθοδος, καθώς με αυτήν προάγεται η δημόσια συζήτηση μέσω της δημοκρατικής συμμετοχής του Κοινοβουλίου· επισημαίνει επιπλέον ότι η περίπλοκη νομοθεσία, ιδίως στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δικαιολογεί αρκούντως ευρεία δημόσια και κοινοβουλευτική συζήτηση·

18.  θεωρεί λυπηρή, παρά τις διαδοχικές υποσχέσεις της Επιτροπής, την αδυναμία έμπρακτης υλοποίησης πολλών εξαγγελθέντων στόχων, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει με τα δυο συν-νομοθετικά όργανα έναν εντατικό διάλογο για την παρουσίαση και έγκριση των υπόλοιπων νομοθετικών προτάσεων που είχε εξαγγείλει·

19.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ταχεία ολοκλήρωση του τριμερούς διαλόγου για το καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, εγκαίρως πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Ενιαία Αγορά

20.  υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε η ενιαία αγορά ως μηχανισμός για την ολοκλήρωση της ΕΕ, για την οικονομική μεγέθυνσή της και για την απασχόληση εντός αυτής, καθώς και ως πυλώνας της πραγματικής οικονομίας της ΕΕ· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να επικεντρωθεί στη Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς, προκειμένου να βελτιώσει την έγκριση και εφαρμογή νομοθετικών και πολιτικών προτεραιοτήτων και να προωθήσει μια τακτική αξιολόγηση του βαθμού ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς -βάσει μιας έκθεσης για την πορεία ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς που θα συνοδεύει τις ετήσιες επισκοπήσεις οικονομικής μεγέθυνσης (AGS) και βάσει των ανά χώρα συστάσεων· στο πλαίσιο του "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου"·

21.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εστιάζει τη δράση της στη βελτίωση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, να ανανεώσει τη διαδικασία απλούστευσης του διοικητικού έργου, να δώσει τη δέουσα προσοχή στην εξέταση της αναλογικότητας των προτεινόμενων μέτρων και να ελέγξει την πρόοδο με στόχο την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου της ενιαίας αγοράς, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη Β΄ Πράξη περί Ενιαίας Αγοράς, με δράσεις προτεραιότητας για την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της εμπιστοσύνης απέναντι στην ενιαία αγορά·

23.  προτρέπει για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη στην προώθηση της πρόσβασης στην ενιαία αγορά υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις υφιστάμενες περιοριστικές πρακτικές, όπως την "εξέταση των οικονομικών αναγκών"·

24.  καλεί την Επιτροπή να επιβλέπει προσεκτικά και αυστηρά την εφαρμογή, τον έλεγχο εφαρμογής και την επέκταση του "Θεματολογίου για τους Καταναλωτές" (Consumer Agenda), ειδικά σε σχέση με τα νέα ευρωπαϊκά συστήματα συλλογικής προσφυγής και προστασίας των καταναλωτών και την εμπιστοσύνη προς την Ενιαία Αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποτελεί το θεμέλιο μιας καλώς λειτουργούσας ενιαίας αγοράς, ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει ενεργητικά, μαζί με τα κράτη μέλη, την ταχεία υλοποίηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών, της οδηγίας για την εναλλακτική επίλυση διαφορών, και του κανονισμού για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, καθώς και την επανεξέταση της λειτουργίας της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

25.  επικροτεί τον νέο κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, ο οποίος εγγυάται την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών αλλά επίσης διευκολύνει το εμπόριο αγαθών, ιδίως για τις ΜΜΕ·

26.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τον Εκσυγχρονισμένο Τελωνειακό Κώδικα αναπτύσσοντας πλήρως εναρμονισμένες ηλεκτρονικές τελωνειακές πρακτικές·

27.  καλεί την Επιτροπή να είναι πιο συστηματική κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτάσεών της επί των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τις οποίες η Ευρώπη προσδοκά τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας· στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει την Επιτροπή να αποθαρρύνει ενεργά τον υπερθεματισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, κάτι το οποίο στρεβλώνει τους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·

28.  υπογραμμίζει τη σημασία της λήψης μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει και να εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης για την επιχειρηματικότητα και να επιταχύνει την έγκριση μιας πρωτοβουλίας για Επιχειρηματικότητα· πρέπει να δρομολογηθεί γρήγορα μια θυρίδα ΜΜΕ για δανειακή διευκόλυνση στο πλαίσιο των μελλοντικών προγραμμάτων COSME και Horizon 2020, με συμμετοχή του ΕΤΕ και της ΕΤΕπ, για να διευκολυνθούν οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε καινοτόμες και βιώσιμες νέες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ που προσανατολίζονται στη μεγέθυνση·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να επιβάλει τη συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για βελτίωση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, που πρέπει όλα να ενθαρρυνθούν από την Επιτροπή να διενεργήσουν τις δικές τους δοκιμές ως προς τις ΜΜΕ και την ενιαία αγορά· από την άποψη αυτή, παρατηρεί ότι το Συμβούλιο πρέπει να συγκροτήσει τη δική του μονάδα εκτίμησης αντικτύπου προκειμένου να εκπονεί εκτιμήσεις αντικτύπου των τροπολογιών του· τονίζει τη σημασία των ελέγχων καλής κατάστασης στο πλαίσιο της Ατζέντας για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας·

30.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα συμφέροντα των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας ευχερέστερη πρόσβαση στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά· χαιρετίζει τα βήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή για τη μείωση του ρυθμιστικού φόρτου των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων που οφείλεται στην νομοθεσία της ΕΕ·

31.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για καλύτερη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς, με βάση την έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας επί του θέματος αυτού, προκειμένου να συμβάλει καθοριστικά η ενιαία αγορά στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

32.  χαιρετίζει την πολιτική δέσμευση για τη δέσμη μέτρων περί δημοσίων συμβάσεων και παραχωρήσεων· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν την ταχεία και σφαιρική υλοποίηση των νέων διατάξεών της· ζητεί ιδίως τη χάραξη μιας στρατηγικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης για την προώθηση νέων δεξιοτήτων και δυνατοτήτων σε καινοτόμες και βασιζόμενες στα αποτελέσματα δημόσιες συμβάσεις·

33.  παρατηρεί τη συμφωνία που έχει πλέον επιβεβαιωθεί με το Συμβούλιο σχετικά με μεταρρύθμιση της οδηγίας για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων· ζητεί την ταχεία εφαρμογή των νέων διατάξεων και να ενθαρρυνθούν τα νέα επαγγέλματα να συγκροτήσουν ευρωπαϊκά πλαίσια προσόντων·

34.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αποκάλυψη μη οικονομικής φύσεως πληροφοριών και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί εντατικά με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη σύναψη μίας πρώτης συμφωνίας στις αρχές του 2014·

35.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για πρόταση 14ης οδηγίας περί εταιρικού δικαίου όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά της έδρας εταιρειών·

36.  ζητεί την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την υποστήριξη της βιώσιμης μεγέθυνσης και την εξασφάλιση καλών συνθηκών εργασίας για όλους τους Ευρωπαίους·

37.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια περαιτέρω πρωτοβουλία ενιαίας αγοράς, υποβάλλοντας προτάσεις για την ανάπτυξη, συμπλήρωση και εφαρμογή της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, όπως ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο που θα καλύπτει τη διαθεσιμότητα και την διασυνοριακή σε επίπεδο ΕΕ φορητότητα του ψηφιακού περιεχομένου και ιδίως πρωτοβουλίες για την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διευκόλυνση των διαδικτυακών πληρωμών και τη βελτίωση των ψηφιακών παραδόσεων και των υποδομών·

38.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη μεταρρύθμισή της στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, να εξασφαλίσει για την καταλληλότητά της στο διαδικτυακό περιβάλλον· τονίζει και πάλι την ανάγκη ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση της Ευρώπης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

39.  κρίνει αναγκαίο για την σταθερότητα της οικονομίας της ΕΕ, και για να επιστρέψουμε σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, το να καθιερωθεί επιτυχώς μία τραπεζική ένωση με τη σύσταση ενός ενιαίου μηχανισμού εποπτείας μαζί με έναν ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης για τις τράπεζες και ένα ενωσιακό πλαίσιο για τα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων· ζητά σε σχέση με το θέμα από την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση όλες τις απαιτούμενες σχετικές προτάσεις, μαζί με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που χρειάζονται για την ορθή εφαρμογή που πακέτου των οδηγιών για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ 4)·

40.  τονίζει ότι, για την ταχύτερη δυνατή περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ευρωστίας των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ, οι εκκρεμείς προτάσεις της Επιτροπής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να εγκριθούν σύντομα, ώστε να αποτραπούν έτσι καθυστερήσεις στην έναρξη ισχύος της σχετικής νομοθεσίας·

41.  καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει το ταχύτερο τις προτάσεις της για ένα σχέδιο κανονισμού που θα θεσπίσει τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης και για την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων περί διαρθρωτικής μεταρρύθμισης του τραπεζικού τομέα· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να ενεργήσουν γρήγορα τα δυο συν-νομοθετικά όργανα στη διεκπεραίωση αυτών των προτάσεων, ώστε αυτές να μπορέσουν να τεθούν άμεσα σε ισχύ·

42.  επισημαίνει πως η έρευνα και καινοτομία έχουν ζωτική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, μέσω της καθιέρωσης προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, της απλοποίησης των διαδικασιών, της συγκέντρωσης και του συντονισμού των χρηματοδοτήσεων σε όλα τα σχετικά επίπεδα (ΕΕ/κράτους μέλους/περιφέρειας) και της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και καλεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει τις αρχές αυτές·

43.  λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία για το Horizon 2020, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη μετάβαση από το ΠΠ7 και να εξασφαλιστεί η συνέχεια της πολιτικής της ΕΕ για τη βασική έρευνα και την καινοτομία, η οποία στα προηγούμενα προγράμματα υπέφερε από συμφωνίες τελευταίας στιγμής μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου·

44.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ενδεδειγμένη πρόταση για έναν κοινό ορισμό της ΕΕ για τους φορολογικούς παράδεισους και να παρουσιάσει μία μαύρη λίστα με τις μη συνεργάσιμες χώρες και δικαιοδοσίες· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εφαρμόζοντας τις συστάσεις της Επιτροπής για μέτρα με σκοπό την ενθάρρυνση τρίτων χωρών να εφαρμόσουν ελάχιστα πρότυπα καλής διακυβέρνησης σε θέματα φορολογίας και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής·

Κλίμα, περιβάλλον, ενέργεια και μεταφορές

45.  τονίζει την ανάγκη υλοποίησης του "οδικού χάρτη" για μια Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, ώστε να δημιουργηθούν τα κίνητρα για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας, την προαγωγή της βιοποικιλότητας και τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης μέτρων αποδοτικής χρήσης των πόρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η "Στρατηγική ΕΕ 2020"·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση προτάσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών του ισχύοντος σήμερα συστήματος εμπορίας εκπομπών·

47.  αναμένει από την Επιτροπή ότι θα υποβάλει χωρίς άλλες καθυστερήσεις νομοθετικές προτάσεις για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη προστασία από τις αρνητικές επιπτώσεις που η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει επί της ανθρώπινης υγείας·

48.  τονίζει ότι η επίτευξη μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας για το κλίμα σε επίπεδο ΟΗΕ το 2015 σύμφωνα με τον στόχο 2°C της ΕΕ είναι υψίστης προτεραιότητας, αναγνωρίζει δε ότι οι αποφάσεις σχετικά με το ενωσιακό πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια το 2014 θα είναι αναγκαίες προκειμένου να δοθεί ώθηση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος·

49.  καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει τις εργασίες αναθεώρησης της υγειονομικής δέσμης, λόγω των πρόσφατων περιστατικών απάτης στα προϊόντα κρέατος στην ΕΕ·

50.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει γενική επισκόπηση της πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των στόχων του κεκτημένου για τα απόβλητα και των στόχων της οδηγίας σχετικά με την απομάκρυνση των αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής·

51.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει λεπτομερές σχέδιο δράσεως όσον αφορά τα μέτρα που έχουν επινοηθεί για την επίτευξη μίας πλήρως ολοκληρωμένης και διασυνδεδεμένης ενιαίας αγοράς ενέργειας· τονίζει την ανάγκη να προσφέρονται στους καταναλωτές διαφανείς και συγκρίσιμες τιμές της ενέργειας·

52.  υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση είναι ο φθηνότερος τρόπος για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος αλλά και οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, ως εκ τούτου πρέπει να τοποθετηθεί στον πυρήνα οποιασδήποτε πρότασης για μέτρα ενεργειακής πολιτικής·

53.  τονίζει την ανάγκη ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς για όλους τους τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ελευθέρωσης του τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, με σαφείς και εύκολα εφαρμόσιμους κανόνες για τον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό και με μειωμένο διοικητικό φόρτο για τις ΜΜΕ· παροτρύνει ωστόσο την Επιτροπή να εκπονήσει μια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ενωσιακής αγοράς οδικών μεταφορών έως το τέλος του 2013 και να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες αναλύσεις πριν παρουσιάσει νομοθετικές προτάσεις·

54.  κρίνει τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕΟ), ο οποίος σχεδιάστηκε πριν από περισσότερο από 10 χρόνια, ως πολύ σημαντικό πρόγραμμα· φοβάται πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δράσει τα προσεχή χρόνια, ο κεντρικός εναέριος χώρος της Ευρώπης θα κορεσθεί τόσο πολύ που η ανάπτυξη δεν θα είναι πλέον δυνατή· για το λόγο αυτό, ζητεί τη μεταρρύθμιση του εναέριου χώρου, ιδέα την οποία έχουν ήδη εγκρίνει τα κράτη μέλη μέσω της μεταρρύθμισης των υφισταμένων συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και της σύστασης λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου (FAB)· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι εξακολουθεί να λειτουργεί καλά η SESAR, το τεχνολογικό στοιχείο του ΕΕΟ· τονίζει πως από το νέο σύστημα θα επωφεληθούν όλοι, και ειδικότερα οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες· παροτρύνει την Επιτροπή να θέσει σε λειτουργία όλα τα FAB· ζητεί ενθάρρυνση της αύξησης της χρήσης των Περιφερειακών Αερολιμένων·

55.  καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Σιδηροδρόμων, και να διευρύνει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων στους τομείς της πιστοποίησης και της ασφάλειας, καθώς και της έγκρισης του τροχαίου υλικού·

56.  ζητεί την εκπόνηση προτάσεων για την επίτευξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένων και μέτρων για την κατάργηση των τελών περιαγωγής, το αργότερο μέχρι το 2015·

Κοινωνίες με συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς – Η Ευρώπη των Πολιτών

57.  υπογραμμίζει πως η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει επενδύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και καλύτερη ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η πολιτική της συνοχής είναι το βασικό επενδυτικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής "ΕΕ 2020"· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να κάνει αμέσως τις κατάλληλες ενέργειες για να εξασφαλίσει την έγκαιρη έναρξη εφαρμογής, και να ορίσει σαφείς προϋποθέσεις για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 2014-2020 στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αμέσως μια αναθεωρημένη εκδοχή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 περί του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης·

58.  τονίζει πως για την σωστή εφαρμογή του πολυετούς προϋπολογισμού χρειάζεται ολόκληρη η δέσμη νομοθετικών μέτρων για την πολιτική συνοχής εντός του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014-2020· υπενθυμίζει πως οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να συμπληρωθούν με την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων·

59.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μέτρα, όπως η μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας, όπου τα διαρθρωτικά προβλήματα εμποδίζουν την είσοδο των νέων, και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το μέτρο 'Εγγύηση για τη νεολαία' που αποσκοπεί να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση ή την εκπαίδευση·

60.  παρατηρεί ότι υπάρχει μεγάλη και ανεκπλήρωτη ζήτηση για ειδικευμένο προσωπικό στην τεχνολογία πληροφοριών και την ανάπτυξη συστημάτων· προτείνει ο τομέας αυτός να αποτελέσει μια από τις προτεραιότητες της υποστήριξης της εκπαίδευσης και ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων·

61.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση οδηγίας για τις μυοσκελετικές διαταραχές λόγω εργασίας και για την αναθεώρηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία·

62.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει το 2014, μέσω των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, ότι η απασχόληση και οι κοινωνικές πολιτικές διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην απάντηση προς την κρίση· προς τούτο παροτρύνει την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να χαράξουν στρατηγικές για την οικοδόμηση νέων δεξιοτήτων και για βοήθεια προς τους ανέργους ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατόν· υπενθυμίζει ωστόσο πως πρέπει να καταβληθεί τεράστια προσπάθεια, μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, προκειμένου να στηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες στις σοβαρότερα πληγείσες περιφέρειες της Ένωσης, και οι νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και είναι άνεργοι ή άεργοι, με την ενίσχυση και επιτάχυνση των δραστηριοτήτων που στηρίζονται από τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ·

63.  καλεί την Επιτροπή να εκπονεί ετήσια έκθεση για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα κράτη μέλη, συμβάλλοντας έτσι μακροπρόθεσμα στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων·

64.  υποστηρίζει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ για τη συμπλήρωση των εθνικών προσπαθειών για την αύξηση των μικροπιστώσεων και την προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία προσφέρει υπηρεσίες που δεν παρέχονται επαρκώς από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα·

65.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για αναθεώρηση της οδηγίας περί εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την απεμπλοκή της Οδηγίας περί Αδείας Μητρότητας και για την επακολούθηση της προπαρασκευής της μελέτης κόστους-ωφέλειας σχετικά με την γονική άδεια·

66.  επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει μια στρατηγική σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο σε αρκετά ψηφίσματά του και ότι η ΕΕ πρέπει να αποτελέσει συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την "πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της οικιακής βίας", κάτι που θα δώσει ισχυρή ώθηση στα 26 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υπογράψει και κυρώσει τη Σύμβαση·

67.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική καταπολέμησης των διακρίσεων παίζει βασικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και καλεί την Επιτροπή να προτείνει οδικό χάρτη της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων· παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι χαράσσονται και υλοποιούνται αποτελεσματικά εθνικές στρατηγικές για την ενσωμάτωση των Ρομά στα κράτη μέλη και ότι οι διακρίσεις καταδικάζονται και τίθενται στην ημερήσια διάταξη των διαλόγων με τρίτες χώρες και ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων ενσωματώνεται στα προγράμματα συνεργασίας·

68.  τονίζει πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς της εκπαίδευσης, πολιτισμού, οπτικοακουστικών μέσων, νεότητας, αθλητισμού και δικαιωμάτων των πολιτών και να τους διατεθούν κατάλληλοι και επαρκείς προϋπολογισμοί·

69.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τα προβλήματα στα οποία οφείλεται η ατελής αναγνώριση μαθημάτων και συσσωρευμένων μονάδων ECTS στα πανεπιστήμια προέλευσης για σπουδαστές οι οποίοι ολοκληρώνουν σπουδαστικές περιόδους σε άλλο πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus·

70.  προτρέπει να συναφθεί ολοκληρωμένη συμφωνία σχετικά με δέσμη προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ομοιόμορφη και υψηλού επιπέδου προστασία για τα υποκείμενα των δεδομένων και πεδίο δίκαιου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις·

71.  φρονεί πως, αν θέλουμε να προστατευθεί η ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών, η συνέχιση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας συνιστά στόχο πρωταρχικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και απαιτεί να αναθεωρηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διατήρηση δεδομένων·

72.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει επειγόντως τις εργασίες της για τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και επαναλαμβάνει ότι επείγει η ταχεία σύναψή της·

73.  φρονεί ότι προτάσεις για αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων ορισμένων εγγράφων προσωπικής κατάστασης, μαζί με ελάχιστα πρότυπα για δικαιοδοτικές διαδικασίες του αστικού δικαίου, θα αποτελούσαν ένδειξη σοβαρού βήματος προς τη δημιουργία ενός χώρου δικαιοσύνης, με απλούστερες, σαφέστερες και πιο προσιτές διαδικασίες για τους πολίτες, και τη δημιουργία μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στην αμοιβαία αναγνώριση μέτρων της αστικής δικαιοσύνης·

74.  παροτρύνει την Επιτροπή να πραγματοποιήσει βέλτιστη χρήση της ενωσιακής Στρατηγικής για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016 στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εμπορίας ανθρώπων·

75.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη διεύρυνση του "πίνακα επιδόσεων" στον τομέα της Δικαιοσύνης ώστε να καλύψει επίσης το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

76.  τονίζει την ανάγκη της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και της απάτης και διαφθοράς εναντίον των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ σε διασυνοριακό επίπεδο·

77.  καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει τον "οδικό χάρτη" για τα δικονομικά δικαιώματα και να παρακολουθεί τη μεταφορά των εγκρινόμενων οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, εξασφαλίζοντας ότι τα βασικά δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων προστατεύονται επαρκώς δυνάμει κοινών ελάχιστων προτύπων στον τομέα της δικονομίας επί ποινικών υποθέσεων, και να καταστήσει ενεργή την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης·

78.  υποστηρίζει την Επιτροπή στο έργο της σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων και ζητεί να βοηθήσει η Επιτροπή τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης και ορθή υλοποίηση, από όλα τα κράτη μέλη, της οδηγίας που θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκλημάτων, έως τις 16 Νοεμβρίου 2015·

79.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής ερευνητών, σπουδαστών, μαθητών υπό ανταλλαγή, ασκουμένων και εθελοντών· ζητεί περαιτέρω ουσιαστικές προτάσεις για τη νόμιμη μετανάστευση·

80.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσει ότι οι κανόνες της Σένγκεν εφαρμόζονται σωστά από τα κράτη μέλη, ώστε να γίνεται πλήρως σεβαστή η ελευθερία μετακίνησης των προσώπων και να αποφεύγεται οποιαδήποτε κατάχρηση ή κακή χρήση της δυνατότητας επανεφαρμογής ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα·

81.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου σε ολόκληρη την ΕΕ, τηρώντας τη δέσμευση που περιέχεται στη Συνθήκη·

82.  αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει νέες προτάσεις για την περαιτέρω εξέταση της αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας στο πεδίο του αστικού και δικονομικού δικαίου, και ειδικότερα των κανονισμών "Ρώμη ΙΙ" και "Βρυξέλλες ΙΙ"·

83.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή του κανονισμού περί ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών και να τον τροποποιήσει όπου χρειαστεί·

Γεωργία και αλιεία

84.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ταχεία και σωστή εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) που θα οδηγήσει σε ισχυρή, βιώσιμη και δίκαιη ΚΓΠ στην υπηρεσία των ευρωπαίων γεωργών και καταναλωτών, την προαγωγή της ανάπτυξης της υπαίθρου και την προστασία του περιβάλλοντος·

85.  αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση θα αποτελέσει τη βασική έμφαση των δραστηριοτήτων κατά το 2014· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση των τελικών συμφωνιών σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση των γεωργών και των διοικητικών φορέων των κρατών μελών και παράλληλα να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική, αυστηρή και διαφανής εφαρμογή των νέων διατάξεων·

86.  επισημαίνει την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει νομοθεσία σχετικά με τη χρήση της τεχνικής της κλωνοποίησης ζώων για παραγωγή τροφίμων· παροτρύνει την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση της πρότασης, να λάβει υπόψη τις πρόσφατες ανησυχίες σχετικά με τη σήμανση και την συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας που συνδέεται με την τροφική αλυσίδα της ΕΕ, εφαρμόζοντας παράλληλα τις πιο πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον εν λόγω τομέα·

87.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μια νέα στρατηγική για την υγεία των ζώων, καθώς και την δέσμευση που ανέλαβε να εξασφαλίσει την συνέπεια ανάμεσα στις οριζόντιες αρχές της νομοθεσίας στους τομείς της υγείας των ζώων, της καλής διαβίωσής τους και της ασφάλειας των τροφίμων· ζητεί την ενδελεχή ευθυγράμμιση της στρατηγικής για την υγεία των ζώων προς τη στρατηγική Ευρώπη 2020 προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ζώων και ζωικών προϊόντων ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας·

88.  καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την πρόσφατα εγκριθείσα Κοινή Αλιευτική Πολιτική σε συμφωνία με το μελλοντικό Ευρωπαϊκό ταμείο Θάλασσας και Αλιείας· αναμένει από την Επιτροπή ότι θα μεριμνήσει ώστε το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ να αποτελέσει τη νομική βάση των προτάσεών της κι ότι θα περιορίσει τη χρήση του άρθρου 43 παράγραφος 3 στις προτάσεις που αφορούν αυστηρά τον καθορισμό και την κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων· προς το σκοπό αυτό, αναμένει από την Επιτροπή ότι θα βοηθήσει στη συγκρότηση μιας διοργανικής μονάδας αποτελούμενης από εκπροσώπους και των τριών θεσμικών οργάνων, για τον προσδιορισμό των καταλληλότερων τρόπων ενέργειας·

89.  τονίζει ότι το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας πρέπει να βελτιώσει τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της χωρητικότητας του αλιευτικού στόλου· επιμένει ότι η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική πρέπει να υποστηριχθεί με ενίσχυση των μέτρων ελέγχου·

90.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενισχύει τον αγώνα της κατά της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας·

Εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική

91.  αναμένει από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει την παραδοσιακή πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ· εκτιμά ότι η ΕΕ θα χάσει την πολιτική της αξιοπιστία σε παγκόσμιο επίπεδο εάν τυχόν κλείσει τις πόρτες της στους γείτονές της·

92.  υπενθυμίζει ότι η Ανατολική και Νότια Γειτονία εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα, και υπογραμμίζει ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ και η αρχή «περισσότερα για περισσότερα» εξακολουθούν να χρειάζονται σαφή προσδιορισμό και εφαρμογή·

93.  τονίζει ότι πρέπει να επανεπιβεβαιωθεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα η προοπτική της διεύρυνσης προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και συμφωνεί με τη σύσταση της Επιτροπής να ξεκινήσουν οι ενταξιακές συνομιλίες με τη Σερβία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ)· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με την Τουρκία ως υποψήφια προς ένταξη χώρα και χαιρετίζει ιδίως, το άνοιγμα του κεφαλαίου 22 περί περιφερειακής πολιτικής·

94.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως στον τομέα της κινητικότητας και της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης·

95.  καλεί την Επιτροπή να συμβάλει εποικοδομητικά στην αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) προκειμένου να συνεργαστεί με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την υποστήριξη συντονισμένων πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας· ζητεί περισσότερη ευελιξία κατά την εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας σε καταστάσεις κρίσης·

96.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να βελτιώσει τις εκτιμήσεις της για την εφαρμογή του κανόνα της συναίνεσης σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, τον συμπληρωματικό της χαρακτήρα σε σχέση με τα κράτη μέλη και τους χορηγούς, καθώς επίσης και την ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1996·

97.  καλεί την ΕΥΕΔ να προαγάγει και να υλοποιήσει περαιτέρω την ιδέα της «ευθύνης προστασίας», σύμφωνα με τη σύσταση του Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2013(2) προς το Συμβούλιο σχετικά με την αρχή που διατύπωσε ο ΟΗΕ, με σκοπό να καθιερωθεί μια «ευρωπαϊκή συναίνεση σχετικά με την ευθύνη προστασίας»·

98.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την ποσότητα και την αποτελεσματικότητα της ενωσιακής ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστήριξης προς τους ανθρώπους στη Συρία που έχουν έλλειψη βασικών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και προς τους πρόσφυγες από τη Συρία που βρίσκονται σε γειτονικές χώρες·

99.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα χρηματοδοτείται από το αντίστοιχο χρηματοδοτικό μέσο εξωτερικής δράσης της ΕΕ και θα αποτελείται από εθνικούς και διεθνείς ανακριτές, εισαγγελείς, δικηγόρους και άλλους εμπειρογνώμονες προερχόμενους από τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και από άλλες ενδιαφερόμενες χώρες (Ελβετία, Καναδά και ΗΠΑ), με σκοπό να παράσχουν νομική και τεχνική συμβουλή και συνδρομή στις αρχές των χωρών της "Αραβικής Άνοιξης" σχετικά με την ανάκτηση υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων που έχουν κλαπεί από τους πρώην δικτάτορες, τις οικογένειές τους και ανθρώπους του καθεστώτος·

100.  καλεί την Επιτροπή να επαναπροσανατολίσει την πολιτική ανάπτυξης από την έμφαση στις εισροές στον προσανατολισμός στα αποτελέσματα, με ακριβή ετήσια στοιχεία για τα αναπτυξιακά επιτεύγματα και να εξασφαλίσει ότι οι αναπτυξιακές προσπάθειες της ΕΕ έχουν διαρκή αντίκτυπο στην εξάλειψη της φτώχειας·

101.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει με πραγματισμό το ζήτημα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και να επινοήσει μια συνεκτική προσέγγιση, σε συνδυασμό με τους άλλους διεθνείς αναπτυξιακούς εταίρους, έτσι ώστε να τεθεί σε κίνηση μια διαδικασία ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων και των ατόμων στις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ανάπτυξης που θα μπορούσε να απαλλάξει ολόκληρες χώρες από τη φτώχεια και να εντείνει τις οικονομικές δραστηριότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες·

102.  επισημαίνει ότι για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της βοήθειας είναι επίσης κεφαλαιώδες να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα της πολιτικής, βάσει της οποίας όλοι οι τομείς πολιτικής της ΕΕ, ιδίως όσοι έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε αναπτυσσόμενες χώρες, θα συνεισφέρουν στη δημιουργία πλούτου στις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει ότι είναι επίσης αναγκαίο να αυξηθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών·

103.  επισημαίνει πως η αντιμετώπιση του παιδικού υποσιτισμού και η ασφάλεια των τροφίμων, η καταπολέμηση της φυλοκτονίας – η συνεχής και σε τεράστια κλίμακα επιλογή αρσενικών έναντι θηλυκών – και η προώθηση της πρόβλεψης ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης και συντάξεων στις αναπτυσσόμενες χώρες παραμένουν κύριες προτεραιότητες·

104.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο περιορισμός των κινδύνων καταστροφών αποτελεί και αυτός σημαντική στρατηγική που χρειάζεται βελτίωση·

105.  ζητεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας με καλύτερο συντονισμό και συμπληρωματικότητες, καθώς και με την τακτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, της έκβασης και του αντίκτυπου αυτής της βοήθειας·

Εμπόριο

106.  διατηρεί τη δέσμευσή του σε μία πολυμερή προσέγγιση στο διεθνές εμπόριο και ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τις τρέχουσες πρωτοβουλίες στον ΠΟΕ· ζητεί να διευκολυνθεί η προσχώρηση της Κίνας στη Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών· αναγνωρίζει την ανάγκη να σημειώνεται συνεχώς πρόοδος για την επίτευξη διμερών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με σημαντικούς εταίρους, και ειδικότερα με τις ΗΠΑ. ζητεί από την Επιτροπή να επικεντρώσει ανθρώπινους πόρους και πολιτικές προσπάθειες στις συνεχιζόμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες και, συγκεκριμένα, με στρατηγικής σημασίας εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και το Mercosur προκειμένου να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος για μια ισορροπημένη οριστική συμφωνία· ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει για την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

107.  ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει διαδικασία προβληματισμού, με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική του διεθνούς εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης και πιθανής μεταρρύθμισης της λειτουργίας του ΠΟΕ· τονίζει πως η αξιολόγηση αυτή πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα της πρόσφατης στρατηγικής διεθνούς εμπορίου για την οικονομία της ΕΕ·

o
o   o

108.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0180.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου