Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2697(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0362/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 13.14
CRE 04/07/2013 - 13.14

Antagna texter :

P7_TA(2013)0333

Antagna texter
PDF 98kWORD 33k
Torsdagen den 4 juli 2013 - Strasbourg
Situationen i Egypten
P7_TA(2013)0333RC-B7-0362/2013

Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2013 om krisen i Egypten (2013/2697(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandena den 4 juli 2013 av general Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, ordförande i den egyptiska arméns högsta råd,

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I sitt uttalande av den 4 juli 2013 förklarade den egyptiska arméns högsta råd konstitutionen tillfälligt upphävd, att makten flyttas över till högsta författningsdomstolen tills tidiga presidentval kan hållas, som ska följas av parlamentsval, och att det inrättas en nationell koalitionsregering och en kommitté som ska utarbeta ändringar av konstitutionen. Adly Mansour har svurits in som interimspresident.

1.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över den situation som råder i Egypen efter militärens ingripande. Parlamentet understryker att makten bör överföras till demokratiskt valda civila myndigheter så snart som möjligt. Parlamentet uttrycker sin djupt kända solidaritet med alla de egyptier som har demokratiska ambitioner beträffande sitt hemland och uppmanar till en snabb återgång till den demokratiska processen, inklusive anordnandet av fria och rättvisa president- och parlamentsval, i en process som omfattar alla, med deltagande av samtliga demokratiska aktörer.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar samt Egyptens parlament och regering.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy