Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2690(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0347/2013

Forhandlinger :

PV 04/07/2013 - 17.1
CRE 04/07/2013 - 17.1

Afstemninger :

PV 04/07/2013 - 18.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0334

Vedtagne tekster
PDF 129kWORD 48k
Torsdag den 4. juli 2013 - Strasbourg
Situationen i Djibouti
P7_TA(2013)0334RC-B7-0347/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2013 om situationen i Djibouti (2013/2690(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til sine tidligere beslutninger af 15. januar 2009(1) om situationen i Afrikas Horn og af 18. december 1997 om menneskerettighedssituationen i Djibouti(2),

—  der henviser til den fælles erklæring, der blev afgivet i Djibouti den 24. februar 2013, af de internationale valgobservationsmissioner (fra Den Afrikanske Union (AU), Den Arabiske Liga, Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC) og Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling (IGAD)), der overvågede parlamentsvalget i Republikken Djibouti den 22. februar 2013,

—  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder, som Djibouti har ratificeret,

—  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

—  der henviser til Cotonouaftalen, der blev undertegnet den 23. juni 2000 og ændret den 22. juni 2010,

—  der henviser til erklæringen af 12. marts 2013 fra talsmanden for Catherine Ashton, EU's højtstående repræsentant, om situationen efter parlamentsvalget i Djibouti,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at Djibouti og landets strategiske infrastruktur (havne og frizoner) i kraft af beliggenheden på spidsen af Afrikas Horn og ved indgangen til Det Røde Hav er væsentlige for hele regionen;

B.  der henviser til, at Djibouti har spillet en central rolle med hensyn til at bekæmpe pirateri og terrorisme i regionen;

C.  der henviser til, at Djibouti havde et etpartisystem fra landets uafhængighed i 1977 og frem til 2003;

D.  der henviser til, at der har været en alvorlig politisk krise i landet siden det seneste parlamentsvalg den 22. februar 2013;

E.  der henviser til, at Ismail Omar Guelleh, som kom til magten i 1999, blev genvalgt som præsident i 2005 med 100 % af stemmerne og meddelte, at han ikke ville genopstille til valget i 2016; der henviser til, at præsident Guelleh blev genvalgt i april 2011 med næsten 80 % af stemmerne i det valg, som blev boykottet af en stor del af oppositionen, efter at parlamentet i Djibouti havde ændret forfatningen, således at præsident Guelleh fik mulighed for at blive genvalgt;

F.  der henviser til, at oppositionspartierne for første gang, siden præsident Guelleh kom til magten, i håb om at opnå et pluralistisk demokrati besluttede at deltage i parlamentsvalget den 22. februar 2013 efter indførelsen af et nyt valgsystem for delvis forholdstalsrepræsentation, som gav mindretalspartier mulighed for at få opnå en plads i parlamentet;

G.  der henviser til, at dette valg blev overvåget af observatører fra AU, Den Arabiske Liga, OIC og IGAD, som overvågede 154 afstemningssteder og 12 optællingssteder og rapporterede, at valget havde været gennemsigtigt, og at der ikke var blevet konstateret tilfælde af svindel eller falske stemmesedler i stemmeurnerne;

H.  der henviser til, at partiet Union pour la Majorité Présidentielle (UMP) ifølge forfatningsrådets offentliggjorte valgresultater opnåede 68 % af stemmerne;

I.  der henviser til, at oppositionen, som for første gang siden landets uafhængighed opnåede pladser i parlamentet, oplyste om omfattende svindel og erklærede, at den havde vundet valget; der henviser til, at forfatningsrådet afviste oppositionens klage over valgresultaterne;

J.  der henviser til, at oppositionen boykotter det parlament, der blev dannet efter dette valg; der henviser til, at myndighederne har fordømt, at en del af oppositionen har dannet en "lovlig nationalforsamling" parallelt med det nationale parlament efter det omstridte valg i februar 2013; der henviser til, at den lovlige nationalforsamling ledes af Ismail Guedi Hared, som er den kandidat, der står øverst på listen for partiet Union pour le Salut National (USN) i valgkredsen i byen Djibouti;

K.  der henviser til, at de enkelte stemmesteder endnu ikke har offentliggjort resultaterne af parlamentsvalget den 22. februar 2013 trods kravene fra Den Europæiske Union, hvilket giver anledning til mistanke om svindel;

L.  der henviser til, at antallet af registrerede vælgere i valgkredsen i byen Djibouti har ændret sig hver gang, der er blevet offentliggjort officielle tal:

M.  der henviser til, at den uforholdsmæssige magtanvendelse ved undertrykkelsen af oppositionspartiernes demonstrationer, der anfægtede parlamentsvalgets lovmæssighed, angiveligt skulle have medført, at ti personer blev skudt og dræbt af ordensmagten;

N.  der henviser til masseanholdelserne af demonstranter fra oppositionen; der henviser til, at ngo'er slår alarm om mistænkelige tilfælde af dødsfald, tortur og forsvindinger;

O.  der henviser til, at mere end tusind medlemmer af oppositionen angiveligt er blevet fængslet i længere eller kortere perioder siden valget den 22. februar 2013;

P.  der henviser til, at omtrent 60 politiske fanger angiveligt bliver tilbageholdt på nuværende tidspunkt; der henviser til, at myndighederne konstant undertrykker oppositionens politiske modstandere;

Q.  der henviser til retsforfølgningen af de fleste oppositionsledere og mange journalister;

R.  der henviser til, at journalisten Mydaneh Abdallah Okieh, som også er ansvarlig for kommunikationen fra oppositionskoalitionen USN, er beskyldt for at have "bagvasket politiet" ved at have lagt billeder af demonstranter, som var ofre for undertrykkelse, på det sociale netværk Facebook; der henviser til, at appeldomstolen den 26. juni 2013 forlængede hans dom fra 45 dage til fem måneder;

S.  der henviser til, at de tre ledere af oppositionskoalitionen USN i april 2013 blev idømt to års fængsel og blev frataget deres borgerlige og politiske rettigheder; der henviser til, at deres appelhøring er blevet udskudt til den 25. november 2013;

T.  der henviser til anholdelsen af talsmanden for USN-oppositionen, Daher Ahmed Farah, den 4. marts 2013: der henviser til, at han blev kendt skyldig for at have opfordret til oprør efter parlamentsvalget i februar 2013; der henviser til, at to andre personer blev anklaget i den samme sag, hvoraf én blev idømt en betinget fængselsdom, mens den anden blev frifundet; der henviser til, at appeldomstolen den 26. juni 2013 igen idømte Daher Ahmed Farah to måneders ubetinget fængsel;

U.  der henviser til de ekstremt bekymrende fængselsforhold i Djiboutis fængsler;

V.  der henviser til, at forfatningen fra 1992 anerkender grundlæggende friheder og grundlæggende principper om god regeringsførelse;

W.  der henviser til, at artikel 10 i forfatningen fastlægger, at retten til et forsvar, herunder retten til at lade sig bistå af en advokat efter eget valg, skal sikres i alle faser i proceduren;

X.  der henviser til, at Djibouti er medunderskriver af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og af den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder;

Y.  der henviser til, at kvinder i Djibouti udsættes for forskellige former for vold – bl.a. voldtægt, kvindelig kønslemlæstelse, vold i hjemmet, seksuel chikane og tidligt ægteskab – som har vidtrækkende negative konsekvenser for kvinders fysiske og psykiske velbefindende;

Z.  der henviser til, at Djibouti ligger nr. 167 (ud af 179 lande) på det verdensomspændende indeks over pressefrihed i 2013, som er udarbejdet af Journalister uden Grænser; der henviser til, at udenlandske journalister har forbud mod indrejse i Djibouti, og at dette forbud skaber vanskeligheder med hensyn til at opnå pålidelige oplysninger om, hvad der sker i landet;

AA.  der henviser til, at De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) i marts 2012 vurderede, at 180 000 personer i Djibouti havde behov for fødevarehjælp;

AB.  der henviser til, at Den Europæiske Union og medlemsstaterne i de seneste 20 år har været de største bidragydere for så vidt angår økonomisk støtte til Djibouti; der henviser til, at betalingerne fra USA, Japan og Frankrig for at anvende deres militærbaser udgør en indtægtskilde, der sikrer en fortsat vækst i Djibouti;

AC.  der henviser til, at overholdelse af menneskerettigheder, demokratiske principper og retsstatsprincippet er selve grundlaget i partnerskabsaftalen AVS-EU og udgør afgørende elementer i Cotonouaftalen;

1.  udtrykker sin dybe bekymring over situationen i Djibouti efter parlamentsvalget den 22. februar 2013 og det spændte politiske klima i landet; er særlig bekymret over meldingerne om masseanholdelser af medlemmer af oppositionen, opløsning af demonstrationer, der blev afholdt for at protestere mod uregelmæssigheder ved valget, og angreb på mediefriheden;

2.  opfordrer myndighederne i Djibouti til at ophøre med undertrykkelsen af politiske modstandere og til at løslade alle, der bliver tilbageholdt af politiske årsager;

3.  opfordrer myndighederne i Djibouti til at sikre overholdelse af menneskerettighederne, som anerkendt i nationale og internationale aftaler, som Djibouti har undertegnet, og til at sikre de borgerlige og politiske rettigheder og friheder, herunder retten til at demonstrere fredeligt og pressefriheden;

4.  fordømmer på det kraftigste seksuelle overgreb på kvinder og påpeger, at Djiboutis regering har et ansvar for at gøre en ende på straffriheden ved at retsforfølge dem, der er ansvarlige for seksuelle overgreb på kvinder;

5.  opfordrer til, at retten til et forsvar respekteres, navnlig tiltaltes ret til en advokat efter eget valg i alle faser af retssagerne mod dem; opfordrer myndighederne til at give tilladelse til, at den tilbageholdte persons familier kan yde vedkommende materiel bistand, navnlig lægemidler og lignende;

6.  opfordrer regeringen i Djibouti til med hjælp fra de institutioner, som godkendte valgresultaterne, især Den Afrikanske Union, at indgå i en politisk dialog med oppositionen i overensstemmelse med erklæringen fra statschefen den 27. juni 2013 i anledning af årsdagen for Djiboutis uafhængighed; opfordrer den Europæiske Union til at støtte regionale organisationers arbejde og bidrage til bestræbelserne på at finde en politisk løsning på den nuværende krise;

7.  opfordrer til, at der straks indledes en retlig undersøgelse med henblik på at kaste lys over de politi- og militæraktioner, der blev iværksat under demonstrationer, og på at straffe de skyldige i krænkelser af menneskerettighederne;

8.  glæder sig over, at valget den 22. februar 2013 forløb fredeligt, som understreget af forskellige repræsentanter for det internationale samfund, næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og lederne af de fire valgobservationsmissioner, der var til stede i Djibouti; glæder sig Djiboutis befolknings og de politiske partiers engagement for så vidt angår deres lands fremtid, som de har vist gennem deres deltagelse i valget;

9.  glæder sig over, at der ved valget den 22. februar 2013 for første gang siden Djibouti blev selvstændigt i 1977 deltog oppositionspartier, nemlig Union pour le Salut National (USN);

10.  gentager EU's opfordring til at offentliggøre resultaterne fra hvert enkelt valgsted, der blev anvendt ved valget den 22. februar 2013;

11.  opfordrer alle politiske kræfter i Djibouti til at respektere retsstaten, herunder retten til at demonstrere fredeligt, og til ikke at anvende vold og repressive foranstaltninger;

12.  erklærer sig villig til at følge situationen i Djibouti tæt og til at foreslå restriktive foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af Cotonouaftalen (2000), og særlig af aftalens artikel 8 og 9; opfordrer ligeledes Kommissionen til at overvåge situationen nøje;

13.  opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og deres partnere til at samarbejde med Djibouti om politiske reformer på lang sigt, som bør lettes af de stærke relationer, der allerede eksisterer mellem parterne, i betragtning af at Djibouti har været et centralt element i kampen mod terrorisme og i regionen, og da landet er hjemsted for militærbaser;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til regeringen i Djibouti, Den Afrikanske Unions institutioner, Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling, Den Arabiske Liga, Den Islamiske Samarbejdsorganisation, næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

(1) EUT C 46 E af 24.2.2010, s. 102.
(2) EFT C 14 af 19.1.1998, s. 207.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik