Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2690(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0347/2013

Debatai :

PV 04/07/2013 - 17.1
CRE 04/07/2013 - 17.1

Balsavimas :

PV 04/07/2013 - 18.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0334

Priimti tekstai
PDF 213kWORD 55k
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d. - Strasbūras
Padėtis Džibutyje
P7_TA(2013)0334RC-B7-0347/2013

2013 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Džibutyje (2013/2690(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnę 2009 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl padėties Afrikos Kyšulyje(1) ir į 1997 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Džibutyje(2),

–  atsižvelgdamas į bendrą deklaraciją, padarytą Džibutyje 2013 m. vasario 22 d. tarptautinių stebėjimo misijų (iš Afrikos Sąjungos (AS), Arabų lygos, Islamo bendradarbiavimo organizacijos ir Tarpvyriausybinės vystymo institucijos (IGAD)), kurios stebėjo 2013 m. vasario 24 d. Džibučio Respublikos parlamento rinkimus,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, kurią Džibutis ratifikavo,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. pasirašytą ir 2010 m. birželio 22 d. peržiūrėtą Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 12 d. ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo pareiškimą dėl padėties, susidariusios Džibutyje po parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi dėl to, kad Džibutis yra Afrikos Kyšulio pradžioje ir Raudonosios jūros įplaukoje, ši talis ir jos strateginė infrastruktūra (uostai ir laisvosios zonos) yra svarbūs visam regionui;

B.  kadangi Džibutis atliko labai svarbų vaidmenį kovojant su piratavimu ir terorizmu regione;

C.  kadangi nuo jo nepriklausomybės 1977 m. iki 2003 m. Džibutyje buvo vienpartinė sistema;

D.  kadangi nuo 2013 m. vasario 22 d. parlamento rinkimų šalį yra apėmusi rimta politinė krizė;

E.  kadangi Ismail Omar Guelleh, atėjęs į valdžią 1999 m., 2005 m. buvo perrinktas 100 proc. balsų ir paskelbė, kad jis nebus kandidatas 2016 m. rinkimuose; kadangi Prezidentas Guelleh buvo perrinktas 2011 m. balandį beveik 80 proc. balsų per rinkimus, kuriuos didelė dalis opozicijos boikotavo po to, kai Džibučio Parlamentas iš dalies pakeitė konstituciją, kad prezidentas Guelleh galėtų siekti kitos kadencijos;

F.  kadangi pirmą kartą nuo tada, kai Prezidentas Guelleh atėjo į valdžią, opozicinės partijos, tikėdamosi, kad vyraus demokratinis pliuralizmas, nusprendė dalyvauti 2013 m. vasario 22 d. parlamento rinkimuose po to, kai buvo įdiegta nauja, iš dalies proporcinga balsavimo sistema, leidžianti mažumų partijoms laimėti vietų parlamente;

G.  kadangi šiuos rinkimus stebėjo Afrikos Sąjungos, Arabų lygos, Islamo bendradarbiavimo organizacijos ir IGAD stebėtojai, kurie prižiūrėjo 154 rinkimų apylinkių ir 12 balsų skaičiavimo centrų operacijas ir pranešė, kad rinkimai buvo skaidrūs ir kad nebuvo nustatyta sukčiavimo ar rinkimų biuletenių klastojimo atvejų;

H.  kadangi, remiantis Konstitucinės Tarybos paskelbtais rezultatais, Sąjunga už prezidentinę daugumą (UMP) gavo 68 proc. balsų;

I.  kadangi opozicija, kuri pirmą kartą po šalies nepriklausomybės gavo vietų parlamente, pareiškė, kad buvo masiškai sukčiaujama ir kad ji laimėjo rinkimus; kadangi Konstitucinė Taryba atmetė opozicijos pateiktą apeliacinį skundą dėl rinkimų rezultatų;

J.  kadangi opozicija boikotuoja po rinkimų suformuotą parlamentą; kadangi valdžios institucijos pasmerkė tai, jog opozicijos dalis įsteigė „Teisėtą nacionalinę asamblėją“ (ANL) kartu su nacionaliniu parlamentu po 2013 vasario mėn. įvykusių ginčytinų rinkimų; kadangi ANL pirmininkauja Nacionalinio gelbėjimo sąjungos (USN) Džibučio miesto rinkimų apygardos kandidatų sąrašo priešakyje esantis Ismail Guedi Hared;

K.  kadangi, nepaisant ES raginimų, dar nepaskelbti visų 2013 m. vasario 22 d. parlamento rinkimų apylinkių rezultatai, o tai kelia įtarimų dėl sukčiavimo;

L.  kadangi registruotų Džibučio miesto rinkimų apygardos rinkėjų skaičius keitėsi kaskart, kai buvo skelbiami oficialūs skaičiai;

M.  kadangi dėl opozicijos, ginčijusios parlamento rinkimų rezultatų teisėtumą, slopinimo neproporcingai naudojant jėgą žuvo mažiausiai 10 žmonių – juos nušovė teisėtvarkos pajėgos;

N.  atsižvelgdamas į masinius opozicijos demonstrantų suėmimus; kadangi NVO įspėja apie įtartinas mirtis, kankinimus ir dingimus;

O.  kadangi pranešama, jog nuo 2013 m. vasario 22 d. rinkimų daugiau nei tūkstantis opozicijos narių buvo įkalinti ilgesniam ar trumpesniam laikui;

P.  kadangi pranešama, jog apie 60 politinių kalinių šiuo metu yra kalinami; atsižvelgdamas į nuolat valdžios institucijų vykdomas represijas prieš opozicijos kovotojus;

Q.  atsižvelgdamas į daugumos opozicijos lyderių ir daugelio žurnalistų baudžiamąjį persekiojimą;

R.  kadangi žurnalistas Mydaneh Abdallah Okieh, kuris taip pat yra atsakingas už opozicijos koalicijos USN ryšius, kaltinamas policijos šmeižtu, nes socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė demonstrantų, kurie nukentėjo nuo represijų, nuotraukas; kadangi 2013 m. birželio 26 d. Apeliacinis teismas sugriežtino jam skirtą bausmę nuo 45 dienų iki penkių mėnesių;

S.  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio mėn. teismo sprendimą tris opozicijos koalicijos USN lyderius nubausti dvejų metų laisvės atėmimo ir pilietinių teisių atėmimo bausme; kadangi jų apeliacijos nagrinėjimas nukeltas į 2013 m. lapkričio 25 d.;

T.  šiomis aplinkybėmis atsižvelgdamas į USN opozicijos atstovo spaudai Daherio Ahmedo Farah suėmimą 2013 m. kovo 4 d.; kadangi jis buvo pripažintas kaltu už raginimus sukilti po 2013 m. vasario mėn. parlamento rinkimų; kadangi kiti du asmenys buvo kaltinami toje pačioje byloje, vienas iš jų gavo lygtinę laisvės atėmimo bausmę, o kitas buvo išteisintas; kadangi 2013 m. birželio 26 d. Apeliacinis teismas dar kartą nuteisė Daherį Ahmedą Farah dviejų mėnesių besąlygiška laisvės atėmimo bausme;

U.  atsižvelgdamas į didžiulį nerimą keliančias kalinimo sąlygas Džibučio kalėjimuose;

V.  kadangi 1992 m. Konstitucijoje pripažįstamos pagrindinės laisvės ir pagrindiniai gero valdymo principai;

W.  kadangi Konstitucijos 10 straipsnyje numatyta, jog teisė į gynybą, taip pat teisė naudotis savo pasirinkto advokato pagalba, garantuojama visais procedūros etapais“;

X.  kadangi Džibutis pasirašė Tarptautinę pilietinių ir politinių teisių paktą ir Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą;

Y.  kadangi Džibučio moterys susiduria su įvairių formų smurtu, įskaitant išprievartavimą, moterų lytinių organų žalojimą, smurtą namuose, seksualinį priekabiavimą ir ankstyvą santuoką, kuris turi labai dideles neigiamas pasekmes fizinei ir psichologinei moterų gerovei;

Z.  kadangi Džibutis užima 167 vietą (iš 179 šalių) pasauliniame 2013 m. spaudos laisvės sąvade, sudarytame Žurnalistų be sienų; atsižvelgdamas į draudimą užsienio žurnalistams vykti į Džibutį ir dėl to iškylančius sunkumus gauti patikimos informacijos apie tai, kas vyksta šalyje;

AA.  kadangi 2012 m. kovo mėn. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) apskaičiavo, kad 180 000 žmonių Džibutyje buvo reikalinga pagalba maistu;

AB.  kadangi pastaruosius 20 metų Europos Sąjunga ir jos valstybės narės yra pagrindinės finansinės paramos Džibučiui teikėjos; kadangi JAV, Japonijos ir Prancūzijos mokėjimai už naudojimąsi karinėmis bazėmis yra pajamų šaltinis, užtikrinantis nuolatinį Džibučio augimą;

AC.  kadangi pagarba žmogaus teisėms, demokratiniams principams ir teisinei valstybei yra AKR ir ES partnerystės pagrindas ir esminis Kotonu susitarimo elementas;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl padėties Džibutyje po 2013 m. vasario 22 d. parlamento rinkimų ir įtemptos politinės padėties šalyje; yra ypač susirūpinęs dėl pranešimų apie masinius opozicijos narių sulaikymus, demonstracijų, rengiamų protestuojant prieš rinkimų pažeidimus, slopinimą ir išpuolius prieš žiniasklaidos laisvę;

2.  ragina Džibučio valdžios institucijas nutraukti represijas prieš politinius priešininkus ir išlaisvinti visus asmenis, sulaikytus dėl politinių priežasčių;

3.  ragina Džibučio valdžios institucijas užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms, pripažintą nacionaliniuose ir tarptautiniuose susitarimuose, kuriuos Džibutis yra pasirašęs, ir užtikrinti pilietines ir politines teises ir laisves, įskaitant teisę rengti taikias demonstracijas ir spaudos laisvę;

4.  griežtai smerkia seksualinę prievartą prieš moteris ir pažymi, kad Džibučio vyriausybė privalo nutraukti nebaudžiamumą ir asmenis, atsakingus už seksualinę prievartą prieš moteris, patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

5.  ragina gerbti teisę į gynybą, ypač kaltinamųjų teisę naudotis savo pasirinkto advokato paslaugomis visais jiems iškeltos bylos nagrinėjimo etapais; ragina valdžios institucijas leisti sulaikytų asmenų šeimoms suteikti jiems materialinę pagalbą, visų pirma gydymo priemones;

6.  ragina Džibučio vyriausybę, padedant institucijoms, patvirtinusioms rinkimų rezultatus, visų pirma Afrikos Sąjungą, pradėti politinio dialogo su opozicija procesą remiantis valstybės vadovo 2013 m. birželio 27 d. Džibučio nepriklausomybės metinių proga padarytais pranešimais; ragina Europos Sąjungą remti regioninių organizacijų darbą ir prisidėti prie pastangų rasti politinį dabartinės krizės sprendimą;

7.  ragina nedelsiant pradėti teisminį nagrinėjimą siekiant nušviesti policijos ir kariuomenės veiksmus per demonstracijas ir nubausti žmogaus teisių pažeidimus padariusius asmenis;

8.  palankiai vertina tai, kad 2013 m. vasario 22 d. rinkimai praėjo taikiai, kaip pabrėžia įvairių tarptautinių bendruomenių atstovai. įskaitant Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir keturių rinkimų stebėjimo misijų, nusiųstų į Džibutį, vadovus; palankiai vertina tai, kad Džibučio žmonės ir visos politinės partijos savo dalyvavimu rinkimuose parodė, kad jiems rūpi jų šalies ateitis;

9.  palankiai vertina tai, kad 2013 m. vasario 22 d. pirmą kartą nuo tada, kai 1977 m. Džibutis tapo nepriklausomas, rinkimuose dalyvavo opozicijos jėgos, t. y. Nacionalinio gelbėjimo sąjunga (USN);

10.  pakartoja Europos Sąjungos raginimą paskelbti kiekvienos rinkimų apylinkės, naudotos 2013 m. vasario 22 d. rinkimuose, rezultatus;

11.  ragina visas Džibučio politines jėgas gerbti teisinės valstybės principus, įskaitant teisę rengti taikias demonstracijas ir nesiimti smurto ir represinių priemonių;

12.  patvirtina savo norą atidžiai stebėti padėtį Džibutyje ir pasiūlyti ribojančias priemones, jeigu būtų pažeistas Kotonu susitarimas (2000 m.), ypač jo 8 ir 9 straipsniai; ragina Komisija taip pat atidžiai stebėti padėtį;

13.  ragina EIVT, Komisiją ir jų partnerius bendradarbiauti su Džibučio žmonėmis dėl ilgalaikės politinės reformos, kurią labai palengvintų tvirti esami ryšiai, nes Džibutis buvo labai svarbus kovojant su terorizmu, taip pat svarbus regionas, nes jame įkurtos karinės bazės;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Džibučio vyriausybei, Afrikos Sąjungos institucijoms, Tarpvyriausybinei vystymo institucijai, Arabų lygai, Islamo bendradarbiavimo organizacijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams.

(1) OL C 46 E, 2010 2 24, p. 102.
(2) OL C 14, 1998 1 19, p. 207.

Teisinė informacija - Privatumo politika