Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2691(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0344/2013

Arutelud :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Hääletused :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0335

Vastuvõetud tekstid
PDF 136kWORD 55k
Neljapäev, 4. juuli 2013 - Strasbourg
Olukord Nigeerias
P7_TA(2013)0335RC-B7-0344/2013

Euroopa Parlamendi 4. juuli 2013. aasta resolutsioon olukorra kohta Nigeerias (2013/2691(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 13. juuni 2013. aasta resolutsiooni ajakirjandus- ja meediavabaduse kohta maailmas(1), 11. detsembri 2012. aasta resolutsiooni digitaalse vabaduse strateegia kohta ELi välispoliitikas(2), 5. juuli 2012. aasta resolutsiooni lesbiliste naiste vastase vägivalla ning lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide ja mõlemasooliste (LGBTI) inimeste õiguste kohta Aafrikas(3) ning 15. märtsi 2012. aasta resolutsiooni olukorra kohta Nigeerias(4),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni 22. jaanuari 2012. aasta avaldust Kano pommirünnakute kohta, 11. märtsi 2013. aasta avaldust pantvangide tapmise kohta, 2. juuni 2013. aasta avaldust Nigeeria seaduse kohta, millega kuulutatakse kuriteoks samasooliste isikute vahelised suhted ja abielud ning 25. juuni 2013. aasta avaldust hukkamiste kohta Nigeerias,

–  võttes arvesse 2013. aasta märtsis Abujas toimunud ELi ja Nigeeria inimõiguste alast dialoogi ning 16. mail 2013 Brüsselis toimunud Nigeeria ja ELi ministrite kohtumist, millel räägiti vajadusest arvestada, et terrorismivastaste abinõude käigus hukkuvad tsiviilisikud ja purustatakse avalikku infrastruktuuri,

–  võttes arvesse 2013. aasta mais Taanis Horsensis toimunud AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kohtumise resolutsiooni olukorra kohta Nigeerias,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu suuniseid homo-, bi- ja transseksuaalsete inimeste kõigi inimõiguste kaitsmiseks ja edendamiseks,

–  võttes arvesse 2000. aasta Cotonou lepingut ning selle 2005. ja 2010. aasta muudetud versioone (millest viimase ratifitseeris Nigeeria 27. septembril 2010), eriti selle artikleid 8 ja 9 poliitilise dialoogi ning inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete kohta,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 16. mai 2013. aasta avaldust jätkuva vägivalla ja halveneva julgeolekuolukorra kohta Nigeeria kirdeosas ning tema 22. aprilli 2013. aasta avaldust sõjaväe ja mässuliste rühmituse Boko Haram vaheliste kokkupõrgete ajal tapetud arvukate tsiviilisikute ja hävitatud kodude kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Navi Pillay 3. mai 2013. aasta avaldust vastuseks 2013. aasta aprillis toimunud ägedatele kokkupõrgetele, milles tuletati Nigeeria julgeolekujõududele meelde vajadust austada inimõigusi ning mitte kasutada oma operatsioonidel liigset jõudu, ning tema 17. mai 2013. aasta avaldust, mille kohaselt Boko Harami liikmetele võidakse esitada süüdistused sõjakuritegudes,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 27. detsembri 2011. aasta avaldust terroristliku sekti Boko Haram rünnakute kohta Nigeerias,

–  võttes arvesse 1981. aastal vastu võetud ÜRO deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

–  võttes arvesse G8 välisministrite 12. aprilli 2012. aasta avaldust jätkuva vägivalla kohta Nigeerias,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu terrorismi ennetamise ja selle vastu võitlemise konventsiooni, mille Nigeeria ratifitseeris 16. mail 2003, ning konventsiooni lisaprotokolli, mille Nigeeria ratifitseeris 22. detsembril 2008,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekuvoliniku Lamamra Ramtane 14. juuli 2012. aasta avaldust, milles ta mõistis hukka Boko Harami teod ja inimõiguste rikkumised, tungivalt nõudis, et rahvusvaheline üldsus aitaks Nigeerial sellele terroristlikule sektile vastu seista ning rõhutas, millist ohtu see kujutab piirkonna ja rahvusvahelisele julgeolekule,

–  võttes arvesse 24. juunil 2013 Kamerunis Yaoundés toimunud Guinea lahe piirkonna riikide riigipeade ja valitsusjuhtide mereohutuse ja merejulgeoleku teemalist tippkohtumist,

–  võttes arvesse 29. mail 1999 vastu võetud Nigeeria Föderatiivse Vabariigi põhiseadust, eriti selle IV peatüki sätteid põhiõiguste kaitse kohta, mille hulka kuuluvad õigus elule, õigus õiglasele ärakuulamisele, õigus inimväärikusele ning sõna-, ajakirjandus-, mõtte-, südametunnistuse ja usuvabaduse kaitse,

–  võttes arvesse Nigeeria poolt 20. juunil 1961 ratifitseeritud Genfi konventsiooni artiklit 3 ja selle konventsiooni protokolli nr 2, mille Nigeeria ratifitseeris 10. oktoobril 1988, milles mõlemas sätestatakse muude kui rahvusvaheliste relvakonfliktide korral kohaldatav rahvusvaheline õigus,

–  võttes arvesse 1981. aasta inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat, mille Nigeeria ratifitseeris 22. juunil 1983,

–  võttes arvesse 1966. aastal vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Nigeeria ratifitseeris 29. oktoobril 1993,

–  võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et 14. ja 15. mail 2013 kuulutas Nigeeria president Goodluck Jonathan vastuseks Boko Harami tegevusele Borno, Yobe ja Adamawa osariigis välja erakorralise olukorra ning mobiliseeris täiendavaid relvajõude;

B.  arvestades, et 2013. aasta aprillis purustati Nigeeria sõjaväe ja Boko Harami võitlejate vahelistes lahingutes Baga linn, mis kogukonna liidrite teatel tähendas tuhandete kodude hävitamist ja sadade tsiviilisikute surma; arvestades, et Nigeeria inimõiguste komisjoni sõltumatu uurimine Baga tapmiste kohta viiakse lõpule juuli lõpuks;

C.  arvestades, et föderaalvalitsus kohaldab Boko Harami suhtes 2011. aasta terrorismivastast seadust, mis võimaldab anda kohtu alla igaühe, kes seda rühmitust toetab või on sellega seotud;

D.  arvestades, et Boko Haram on 2009. aastast saadik olnud süüdi 4000 inimese surmas; arvestades, et sel aastal on enam kui 80 Boko Haramiga (keda Ühendriikide ühes hiljutises aruandes loetakse maailma teiseks kõige enam surma külvavaks terrorirühmituseks) seostatud rünnakus juba tapetud üle 700 nigeerlase; arvestades, et Boko Harami sidemed Al-Qaida Magribi haruga (AQIM – Al-Qaida in the Islamic Maghreb) ohustavad tõsiselt rahu ja julgeolekut Saheli piirkonnas ja kogu Lääne-Aafrikas; arvestades, et Boko Harami sihtmärgiks on jätkuvalt riigi- ja julgeolekutöötajad, nagu näiteks tema 7. mai 2013. aasta rünnakus Bama vanglale, mille käigus tapeti 55 inimest ja vabastati 105 kinnipeetavat;

E.  arvestades, et Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House ja teised inimõigusorganisatsioonid on dokumenteerinud Boko Harami seotuse rünnakutega politseijaoskondadele, sõjaväerajatistele, kirikutele, koolidele, pankadele ja põllumajanditele; arvestades, et Boko Haram on laiendanud tsiviilisikute ründamist, nii näiteks rünnati 16. ja 17. juunil 2013 Borno ja Yobe osariigis kaht keskkooli ning tapeti 16 õpilast ja kaks õpetajat; arvestades, et sellised rünnakud on sundinud tuhandeid koolilapsi ametlikust kooliharidusest loobuma; arvestades, et tsiviilisikute ähvardamine on sundinud 19 000 põllumeest oma majapidamistest põgenema ja põllud maha jätma, mille tagajärjel kahaneb põllumajanduse tootlikkus ja tekib toidupuudus;

F.  rõhutades oma kasvavat muret Boko Harami otsuse pärast röövida oma vägivaldse sissisõja käigus naisi ja lapsi; arvestades, et mässajad on Nigeerias rünnanud, röövinud ja tapnud ka võõrtöötajaid;

G.  arvestades, et ÜRO pagulaste ülemvolinik on hoiatanud põgenikekriisi eest; arvestades, et viimaste nädalate jooksul on umbes 6000 nigeerlast saabunud Nigerisse ning 11.–13. juunil 2013 ületasid umbes 3000 nigeerlast Kameruni piiri; arvestades, et põgenikud ületavad ka Tšaadi piiri; arvestades, et selline ümberasumine koormab kohalikke nappe vee- ja toiduvarusid, eriti Nigeris, kus ollakse aastaid kestnud põua tõttu niigi hädas toidupuudusega; arvestades, et ükski Nigeeria naaberriik ei ole võimeline võtma vastu neid inimmasse, kes võivad minna liikvele massilisest vägivallast tingitud täiemahulise humanitaarkatastroofi korral;

H.  arvestades, et Boko Haram ründab jätkuvalt kristlasi, mõõdukaid moslemeid ja teisi usurühmitusi ning ajab neid riigi peamiselt moslemi elanikkonnaga põhjaosast välja;

I.  arvestades, et vastuseks Boko Harami vägivallale on Nigeeria politsei ja sõjavägi kinni võtnud ja kohtuta hukanud arvukalt selle rühmituse liikmeks peetavaid isikuid, peamiselt noori mehi põhjapoolsetest küladest; arvestades, et paljusid vahistatuid on kinni peetud täielikus eraldatuses, ilma süüdistust esitamata või kohtu alla andmata, mõnel puhul ebainimlikes tingimustes, mõningaid neist on füüsiliselt väärkoheldud ning teised on vangistuses surnud või kaduma jäänud; arvestades, et Nigeeria valitsus ja sõjaväejuhid on esitanud ebausutavaid hinnanguid hukkunud tsiviilisikute ja purustatud kodude kohta; arvestades, et Human Rights Watchi, Freedom House’i ja teiste inimõigusorganisatsioonide teatel on Nigeeria jõudude tegevus viimastel kuudel muutunud järjest julmemaks ja valimatumaks, mis on pannud eelkõige tsiviilisikud ebaproportsionaalsel määral kannatama vaenupoolte vahelise vägivalla all;

J.  arvestades, et isikuid, kes teatavad toimuvast Nigeeria võimude suhtes kriitilisel toonil, ähvardatakse vahistamisega, neid hirmutatakse, rünnatakse ja koguni tapetakse, ning sellised teod seavad ohtu sõna- ja ajakirjandusvabaduse; arvestades, et Boko Haram on korduvalt ähvardanud rünnata nende tegevust negatiivselt kajastavaid meediaväljaandeid;

K.  arvestades, et pärast eriolukorra väljakuulutamist on kirdeosariikide suured piirkonnad olnud abiorganisatsioonidele, ajakirjanikele ja reporteritele suletud; arvestades, et valitsus on mitmes piirkonnas blokeerinud mobiilsideteenused, et takistada mässuliste omavahelist suhtlemist;

L.  arvestades, et hiljaaegu katkestas Nigeeria valitsus väljakuulutatud seitsmeaastase moratooriumi surmanuhtlustele sellega, et hukkas Edo osariigis neli vangi, kes olid Nigeeriat valitsenud sõjaväelise diktatuuri ajal surma mõistetud; arvestades, et 26. juunil 2013 kutsus Christof Heyns, ÜRO eriraportöör kohtuväliste, lihtmenetluse korras toimuvate ja meelevaldsete hukkamiste alal, Nigeeria ametivõime üles viienda vangi lähiajaks kavandatud hukkamist edasi lükkama; arvestades, et inimõigusorganisatsioonide teatel mõisteti 2012. aastal Nigeerias 56 inimest surma ja teadete kohaselt ootab umbes tuhat isikut surmaotsuse täideviimist;

M.  arvestades, Nigeeria esindajatekoda võttis 30. mail 2013 vastu samasooliste abielu keelava seaduse, millega nähakse ette 14-aastane vanglakaristus igaühele, kes abiellub või on abielus samast soost isikuga, ja seda ei kohaldata ainult nigeerlaste vaid ka turistide, võõrtöötajate ja diplomaatide suhtes, ning nähakse ette 10-aastane karistus homo-, bi-, trans- ja interseksuaale toetavate sotsiaalsete kontaktpunktide ja vabaühenduste registreerimise või tegevuses hoidmise eest;

N.  arvestades, et Nigeeria probleemid tulenevad majandusliku arengu puudumisest ning pingete aluseks on aastakümneid kestnud vaen kohalike elanikerühmade vahel, kellest enamik on kristlased ja animistid, kes võistlevad riigi hausakeelsest islamistlikust põhjaosast pärit migrantide ja asunikega viljakate põllumaade pärast; arvestades, et konfliktide teravnemisele aitavad kaasa kliimamuutus ja kõrbealade laienemine; arvestades, et ägenevad relvakokkupõrked ning püsivad sotsiaalsed ja majanduslikud probleemid soodustavad tõenäoliselt äärmusluse tõusu, sealhulgas Boko Harami taoliste fundamentalistlike islamirühmituste manipuleerimist ja värbamistegevust;

O.  arvestades, et EL on Nigeeria suurim rahaline toetaja; arvestades, et Euroopa Komisjon ja Nigeeria föderaalvalitsus kirjutasid 12. novembril 2009. aastal alla Euroopa Ühenduse ja Nigeeria vahelisele riigistrateegia dokumendile ja aastaid 2008–2013 hõlmavale riigi suundprogrammile, mille alusel EL rahastab muu hulgas rahu, julgeoleku ja inimõiguste tagamisele suunatud projekte; arvestades, et ELi Nigeeriale osutatava abi kogumaht on sel perioodil 700 miljonit eurot ja osa sellest on ära kasutatud Nigeeria põhjaosa üha probleemsemaks muutuva julgeolekuolukorra reguleerimiseks;

P.  arvestades, et muudetud Cotonou lepingu artiklite 8 ja 9 kohaselt peab EL Nigeeriaga regulaarset poliitilist dialoogi inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete teemal, mis hõlmab ka rahvusliku, usulise ja rassilise diskrimineerimise küsimusi;

Q.  arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik Navi Pillay on hoiatanud, et Boko Harami rünnakud võivad olla inimsusevastased kuriteod; arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokurör Fatou Bensouda külastas 2012. aasta juulis Nigeeria pealinna Abujat, ning arvestades, et peaprokuröri büroo avaldas 2012. aasta novembris aruande, milles sedastatakse, et on alust kindlalt arvata, et Boko Haram on toime pannud tegusid, mis on käsitatavad inimsusevastaste kuritegudena;

R.  arvestades, et kuigi Nigeeria kuulub maailma suurimate naftatootjate hulka, peab ligi 60% selle riigi elanikest ära elama vähem kui ühe dollariga päevas; arvestades, et konfliktide rahumeelse lahendamise eeldusena tuleb Nigeerias tagada ka õiglane juurdepääs ressurssidele ja tulude õiglane ümberjaotamine riigieelarve kaudu;

1.  mõistab karmilt hukka vägivalla eskaleerimise Boko Harami poolt ja süütute inimeste traagilise hukkumise selle rühmituse rünnakute sihtmärgiks olnud Nigeeria piirkondades ning avaldab kaastunnet hukkunute omastele ja kannatanutele; väljendab muret kestvate pingete pärast, milles eri kogukonnad on olnud nii tegude toimepanijad kui ka ohvrid;

2.  nõuab, et Nigeeria valitsus tagaks oma riigi elanikkonnale turvalisuse ja kaitse Boko Harami vägivalla eest ning hoiduks rünnakutest või kättemaksumõrvadest, täidaks oma kohustusi vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste normidele ja tegutseks kooskõlas õigusriigi põhimõtetega;

3.  mõistab hukka Nigeeria sõjaväe ülemäärase jõukasutuse kokkupõrgetes Boko Haramiga, eriti 16. ja 17. aprillil 2013 toimunud operatsioonidel Baga linnas;

4.  nõuab, et valitsus ja keskvõimu tasandist allpool olevad toimijad tegutseksid vaoshoitult ja otsiksid rahumeelseid võimalusi Nigeeria usuliste ja etniliste rühmade erimeelsuste lahendamiseks; rõhutab sellega seoses toimiva, sõltumatu, erapooletu ja kättesaadava kohtusüsteemi tähtsust, eriti relvakonfliktide ajal, kuna see aitab teha lõpu karistamatusele, edendada õigusriigi põhimõtete järgimist ning kaitsta elanikkonna põhiõigusi;

5.  kutsub Nigeeria valitsust üles takistama konflikti edasist ägenemist ja panema erilist rõhku tsiviilelanike turvalisusele ja elujärjele ning tuletab meelde, et purustused ja kahjustused, mida konflikti käigus tekitatakse eluasemetele, avalikule infrastruktuurile ja põllumajandusmaale, mõjuvad elanikkonnale negatiivselt;

6.  kutsub Nigeeria valitsust ja Boko Harami üles tunnistama ja austama ajakirjandus- ja meediavabadust ning võimaldama ajakirjanikele ja reporteritele juurdepääsu võitlustandritele, kuna ajakirjandus ja meedia võivad etendada olulist osa vastutuse suurendamisel ja inimõiguste rikkumiste dokumenteerimisel;

7.  mõistab hukka Daniel Nsofori hukkamise Nigeeria ametivõimude korraldusel karistuseks kuritegude eest, mille ta oli toime pannud alla 18 aasta vanuse noorukina; soovitab ametivõimudel astuda vajalikke samme ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja 2010. aastal Nigeeria kohta avaldatud kokkuvõtvate märkuste järgimiseks ning eelkõige tagada, et lapse määratlus riigi õigusaktides ja riigi tasandil oleks täielikus vastavuses lapse õiguste konventsioonis antud määratlusega, vaadata läbi kõigi nende vangide toimikud, kes on surma mõistetud alla 18 aasta vanusena toimepandud kuritegude eest ja kuulutama riigi õigusaktides surmanuhtluse kõikide alla 18 aasta vanuste isikute puhul ebaseaduslikuks;

8.  mõistab karmilt hukka nelja vangi hukkamise Nigeerias 2013. aasta juunis; kutsub Nigeeria ametivõime üles järgima hiljuti endale võetud kohustusi, mida nad väljendasid ELi ja Nigeeria inimõiguste-teemalise dialoogi raamistikus, nimelt pidama kinni de facto moratooriumist surmanuhtluste täideviimise suhtes, ning nõuab, et Nigeeria kaotaks surmanuhtluse, muutes vastavalt oma õigusakte;

9.  kutsub Nigeeria ametivõime üles Euroopa Komisjoni ja Unicefi abiga kiirendama oma reformimeetmeid kooskõlas ÜRO lapse õiguste konventsiooniga, eriti seoses õigusemõistmisega laste suhtes ja sündide registreerimise süsteemiga; soovitab Nigeerial jätkata ja tugevdada jõupingutusi, et tagada tasuta ja kohustuslik sünni registreerimine kõikide laste puhul ning tõsta üldsuse teadlikkust sündide registreerimise tähtsusest ja kehtivatest õigusaktidest;

10.  möönab, et mobiiltelefon on militantlike rühmituste liikmete jaoks tähtis sidepidamise vahend, nõuab aga, et Nigeeria valitsus ei püüaks blokeerida kogu võrku, kuna sellega võetakse ka kodanikelt sidepidamise võimalus;

11.  rõhutab piirkondliku koostöö olulisust Boko Harami ja Islamistliku Maghrebi al-Qaeda (AQIM) vahelistest sidemetest tuleneva ohu tõrjumisel; kutsub selle piirkonna riike üles tihendama koostööd, sealhulgas koostööd Saheli riikidega, et takistada uute koostoimete teket Boko Harami, AQIMi ning Lääne-Aafrika jumaliku terviklikkuse ja džihaadi liikumise (MOJWA) vahel; kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike ning ÜROd, Aafrika Liitu ja Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendust (Ecowas) üles toetama sellekohaseid piirkondlikke jõupingutusi ning tõrjuma terrorismist, kergerelvade levikust ja piiriülesest kuritegevusest tulenevaid ohtusid;

12.  täheldab murega, et Guinea lahe piirkonnas kasvab piraatluse oht ja seal on vaja koordineeritumalt tegutseda; tunnustab sellega seoses piirkondlikke jõupingutusi piraatluse probleemidega tegelemiseks, milles lepiti kokku Guinea lahe piirkonna riikide riigipeade ja valitsusjuhtide 24. juunil 2013 Kameruni pealinnas Yaoundés toimunud mereohutuse ja merejulgeoleku teemalisel tippkohtumisel;

13.  nõuab, et uuritaks põhjalikumalt konflikti sügavamaid põhjusi, sh sotsiaalseid, majanduslikke ja etnilisi pingeid, ning välditaks pelgalt religioonist lähtuvaid üldsõnalisi ja lihtsustatud seletusi, mida ei saa võtta aluseks selle piirkonna probleemidele pikaajalise ja püsiva lahenduse leidmisel; nõuab, et Nigeeria valitsus otsiks rahumeelset lahendust, tegeledes konflikti sügavamate põhjustega, ning tagaks õiglase juurdepääsu ressurssidele, jätkusuutliku arengu piirkondlikul tasandil ja tulude ümberjagamise riigieelarve kaudu;

14.  nõuab inimõiguste rikkumise juhtumite sõltumatut uurimist ja süüdlaste kohtu alla andmist kooskõlas õiglase kohtuliku arutamise rahvusvaheliste normidega;

15.  on mures, et konflikti ägenemine Nigeerias võib veelgi raskendada põgenikekriisi naaberriikides Nigeris ja Kamerunis; soovitab Nigeeria valitsusametnikel pidada ühendust naaberriikide juhtidega, et kooskõlastada reageerimist põgenikevoolule;

16.  palub asepresidendil ja kõrgel esindajal Catherine Ashtonil nõuda Nigeeria valitsuselt terrorismivastastes operatsioonides inimõiguste austamist; kinnitab, et on valmis tähelepanelikult jälgima Nigeerias toimuvat, ning soovitab Cotonou lepingu mittetäitmise korral rakendada piiravaid meetmeid vastavalt selle lepingu artiklitele 8 ja 9; palub ka komisjonil olukorda jälgida;

17.  peab ülimalt kahetsusväärseks samasooliste abielu keelava seaduse vastuvõtmist, kuna samast soost inimeste suhe, homo-, bi-, trans- ja interseksuaalide õigusi toetav tegevus, geisõbraliku suhtluskoha pidamine või kahe samast soost inimese vahel kiindumuse näitamine on selle seaduse järgi kuriteod; palub Nigeeria presidendil see esindajatekojas vastu võetud seadus allkirjastamata jätta, kuna seadusega tekib tõsine oht, et homo-, bi-, trans- ja interseksuaalide – nii Nigeeria kodanike kui ka välismaalaste vastu võidakse kasutada vägivalda ja neid võidakse vangistada;

18.  julgustab Nigeeria ametivõime lõpetama homoseksuaalsuse käsitamise kuriteona ning kaitsma homo-, bi-, trans- ja interseksuaale ning neid, kes kaitsevad homo-, bi-, trans- ja interseksuaalide inimõigusi;

19.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Nigeeria föderaalvalitsusele, Aafrika Liidu ja Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse institutsioonidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Peaassambleele, AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kaasesimeestele ja Üleaafrikalisele Parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0274.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0470.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0299.
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0090.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika