Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2691(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0344/2013

Keskustelut :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Äänestykset :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0335

Hyväksytyt tekstit
PDF 136kWORD 58k
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Nigerian tilanne
P7_TA(2013)0335RC-B7-0344/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 Nigerian tilanteesta (2013/2691(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2013 lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaudesta maailmassa(1), 11. joulukuuta 2012 digitaalisen vapauden strategiasta EU:n ulkopolitiikassa(2), 5. heinäkuuta 2012 lesboihin kohdistuvasta väkivallasta sekä lesbojen, homo- ja biseksuaalisten, transihmisten ja intersukupuolisten (HLBTI) henkilöiden oikeuksista Afrikassa(3) sekä 15. maaliskuuta 2012 Nigerian tilanteesta(4) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin 22. tammikuuta 2012 antaman lausunnon Kanossa Nigeriassa tehdyistä pommi-iskuista, 11. maaliskuuta 2013 antaman lausunnon panttivankien surmaamisesta, 2. kesäkuuta 2013 antaman lausunnon Nigerian lakiesityksestä, jolla kriminalisoidaan samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliitot ja suhteet, ja 25. kesäkuuta 2013 antaman lausunnon teloituksista Nigeriassa,

–  ottaa huomioon maaliskuussa 2013 Abujassa pidetyn EU:n ja Nigerian välisen ihmisoikeusvuoropuhelun ja 16. toukokuuta 2013 Brysselissä pidetyn EU:n ja Nigerian ministerikokouksen, jossa vahvistettiin tarve ottaa terrorismin vastaisissa toimissa huomioon niiden aiheuttamat siviiliuhrit ja julkisen infrastruktuurin tuhoaminen,

–  ottaa huomioon tammikuussa 2013 Tanskan Horsensissa kokoontuneen AKT:n ja EU:n yhteisen edustajakokouksen päätöslauselman Nigerian tilanteesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston suuntaviivat homo- ja biseksuaalisten, transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi,

–  ottaa huomioon vuonna 2000 tehdyn Cotonoun sopimuksen ja sen vuoden 2005 ja 2010 tarkistukset (joista jälkimmäisen Nigeria ratifioi 27. syyskuuta 2010) ja erityisesti sopimuksen 8 ja 9 artiklan, jotka koskevat poliittista vuoropuhelua ja ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 16. toukokuuta 2013 antaman lausunnon väkivallan jatkumisesta ja turvallisuustilanteen heikkenemisestä Koillis-Nigeriassa ja 22. huhtikuuta 2013 antaman lausunnon sotilaallisten joukkojen ja Boko Haram ‑kapinallisryhmän välisten yhteenottojen seurauksena kuolleiden siviilien ja tuhottujen kotien suuresta määrästä,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Navi Pillayn 3. toukokuuta 2013 antaman lausunnon huhtikuussa 2013 tapahtuneiden väkivaltaisten yhteenottojen johdosta, jossa hän muistutti Nigerian turvallisuusjoukkoja niiden velvollisuudesta noudattaa ihmisoikeuksia ja välttää käyttämästä tarpeetonta väkivaltaa operaatioissaan, sekä 17. toukokuuta 2013 antaman lausunnon Boko Haram -ryhmän jäsenten mahdollisuudesta joutua vastaamaan sotarikossyytteisiin,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 27. joulukuuta 2011 antaman lausunnon Boko Haram -terroristiryhmän iskuista Nigeriassa,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–  ottaa huomioon G8-ryhmän ulkoministereiden 12. huhtikuuta 2012 antaman lausunnon Nigerian väkivaltaisuuksien jatkumisen johdosta,

–  ottaa huomioon terrorismin torjuntaa ja ehkäisyä koskevan Afrikan unionin yleissopimuksen, jonka Nigeria ratifioi 16. toukokuuta 2003, sekä yleissopimukseen liitetyn lisäpöytäkirjan, jonka Nigeria ratifioi 22. joulukuuta 2008,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin komission rauhasta ja turvallisuudesta vastaavan jäsenen Lamamra Ramtanen 14. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon, jossa hän tuomitsee Boko Haramin toiminnan ja ihmisoikeusrikkomukset, pyytää kansainvälistä yhteisöä auttamaan Nigeriaa terroristiryhmän torjumisessa ja korostaa ryhmän muodostamaa uhkaa alueelliselle ja kansainväliselle rauhalle,

–  ottaa huomioon Guineanlahden maiden valtion ja hallitusten päämiesten Yaoundéssa (Kamerun) 24. kesäkuuta 2013 pidetyn huippukokouksen, jossa käsiteltiin meriliikenteen turvallisuutta,

–  ottaa huomioon 29. toukokuuta 1999 hyväksytyn Nigerian liittotasavallan perustuslain ja etenkin sen IV luvun säännökset, jotka koskevat perusoikeuksien suojelemista, myös oikeuden elämään, oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeuden ihmisarvoon, sekä ilmaisu-, lehdistön-, ajatuksen-, omantunnon, ja uskonnonvapauden suojelemista,

–  ottaa huomioon Nigerian 20. kesäkuuta 1961 ratifioiman Geneven yleissopimuksen 3 artiklan sekä Nigerian 10. lokakuuta 1988 ratifioiman yleissopimuksen II pöytäkirjan, joissa molemmissa vahvistetaan muissa kuin kansainvälisissä aseellisissa selkkauksissa sovellettava kansainvälinen oikeus,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 tehdyn ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan, jonka Nigeria on ratifioinut 22. kesäkuuta 1983,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Nigeria on ratifioinut 29. lokakuuta 1993,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Nigerian presidentti Goodluck Jonathan julisti 14. ja 15. toukokuuta 2013 hätätilan Bornon, Yoben ja Adamawan osavaltioihin Boko Haramin toiminnan johdosta ja käynnisti sotilaallisten lisäjoukkojen liikkeellepanon;

B.  ottaa huomioon, että Bagan kaupunki tuhoutui huhtikuussa 2013 Nigerian armeijan joukkojen ja Boko Haramin militanttien välisissä taisteluissa, joiden seurauksena tuhannet kodit tuhoutuivat ja sadat siviilit menettivät henkensä yhteisön johtajien mukaan; ottaa huomioon, että Nigerian ihmisoikeuskomitean toteuttama Bagan surmia koskeva riippumaton tutkimus valmistuu heinäkuun loppuun mennessä;

C.  ottaa huomioon, että liittovaltion hallitus on luokitellut Boko Haramin kuuluvan vuoden 2011 terrorismin torjuntaa koskevan lain piiriin, jotta hallitus voi asettaa kaikki ryhmään kuuluvat tai sitä tukevat henkilöt syytteeseen;

D.  toteaa, että Boko Haram on vastuussa 4 000:sta kuolonuhrista vuoden 2009 jälkeen; ottaa huomioon, että tänä vuonna on yli 80:ssa Boko Haramiin liitetyssä iskussa kuollut yli 700 Nigerian kansalaista ja että ryhmä luokiteltiin tuoreessa yhdysvaltalaisessa raportissa maailman toiseksi tuhoisimmaksi terroristiryhmäksi; toteaa, että Boko Haramin ja AQIMin (islamilaisen Maghrebin al Qaida) välinen yhteys muodostaa vakavan uhan Sahelin alueen ja ylipäätään Länsi-Afrikan rauhalle ja turvallisuudelle; ottaa huomioon, että Boko Haram kohdistaa edelleen iskunsa valtion viranomaisiin ja turvallisuusjoukkoihin, kuten 7. toukokuuta 2013 Baman vankilaan tekemässään hyökkäyksessä, jossa noin 55 ihmistä sai surmansa ja noin 105 vankia vapautettiin;

E.  ottaa huomioon, että Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House ja muut ihmisoikeusjärjestöt ovat selvittäneet Boko Haramin osallisuuden poliisiasemia, sotilaskohteita, kirkkoja, kouluja, maatiloja ja pankkeja vastaan tehtyihin iskuihin; ottaa huomioon, että Boko Haram on laajentanut siviilikohteitaan, kuten muun muassa 16. ja 17. kesäkuuta 2013 kahta ylemmän perusasteen koulua vastaan Bornon ja Yoben osavaltioissa tekemissään iskuissa, joissa kuoli 16 koululaista ja 2 opettajaa; ottaa huomioon, että näiden iskujen vuoksi useat tuhannet koululaiset ovat joutuneet jättäytymään julkisen koulujärjestelmän ulkopuolelle; ottaa huomioon, että siviilejä vastaan esitettyjen uhkausten vuoksi 19 000 maanviljelijää on paennut tiloiltaan ja jättänyt viljelyksensä hoitamatta, mikä on vähentänyt maataloustuotantoa ja ollut osasyy elintarvikepuliin;

F.  toteaa olevansa yhä enemmän huolissaan Boko Haramin päätöksestä siepata naisia ja lapsia osana väkivaltaista sissisotaansa; ottaa huomioon, että kapinalliset ovat siepanneet myös Nigeriassa oleskelevia ulkomaalaisia työntekijöitä ja hyökänneet heitä vastaan ja surmanneet heitä;

G.  toteaa, että YK:n pakolaisvaltuutetun toimisto on varoittanut pakolaiskriisin kehittymisestä; ottaa huomioon, että viime viikkoina Nigeriin saapui noin 6 000 pakolaista Nigeriasta ja että 11.–13. kesäkuuta 2013 noin 3 000 nigerialaista ylitti Kamerunin rajan; ottaa huomioon, että pakolaisia saapuu myös Tšadiin; ottaa huomioon, että nämä siirtymiset rasittavat paikallisia niukkoja ruoka- ja vesivaroja erityisesti Nigerissä, joka kamppailee itsekin vuosia jatkuneen kuivuuden aiheuttaman puutteellisen ruokaturvan kanssa; toteaa, että millään Nigerian naapurimaista ei ole valmiuksia ottaa vastaan niitä ihmismääriä, jotka joutuvat mahdollisesti siirtymään kotiseuduiltaan laajojen väkivaltaisuuksien aiheuttaman täysimittaisen humanitaarisen katastrofin johdosta;

H.  toteaa, että Boko Haram ottaa jatkuvasti kohteikseen kristittyjä, maltillisia muslimeja ja muita uskonnollisia ryhmiä, joita se ajaa pois maan muslimivaltaisesta pohjoisosasta;

I.  ottaa huomioon, että Nigerian poliisi ja sotilasviranomaiset ovat Boko Haramin väkivallan johdosta ottaneet kiinni ja teloittaneet ilman oikeudenkäyntiä lukuisia ryhmän jäseniksi epäilemiään henkilöitä ja erityisesti maan pohjoisosan kylien nuoria miehiä; ottaa huomioon, että monia vangittuja on pidetty erossa ulkomaailmasta, joissakin tapauksissa epäinhimillisissä oloissa, ilman, että heitä vastaan on nostettu syytteitä tai järjestetty oikeudenkäyntejä, ja toteaa, että eräitä vankeja on pahoinpidelty, kun taas toiset ovat kadonneet tai kuolleet vankeudessa; toteaa, että Nigerian hallitus ja armeijan upseerit ovat antaneet epäluotettavia arvioita siviiliuhrien ja tuhottujen kotien määrästä; ottaa huomioon, että Human Rights Watch, Freedom House ja muut ihmisoikeusjärjestöt ovat kuvailleet Nigerian joukkojen viime kuukausien vastatoimia yhä brutaaleimmiksi ja summittaisemmiksi, jolloin siviilit ovat joutuneet suhteettomasti kärsimään osapuolten välisten väkivaltaisuuksien pahimmista seurauksista;

J.  ottaa huomioon, että ajatuksen- ja lehdistönvapaus ovat vaarassa, kun tapahtumista Nigerian viranomaisia arvostellen raportoivia toimittajia uhataan pidätyksellä, pelottelulla, väkivallalla ja jopa kuolemalla; toteaa, että Boko Haram on toistuvasti uhannut hyökätä sellaisia tiedotusvälineitä vastaan, jotka raportoivat siitä kielteiseen sävyyn;

K.  ottaa huomioon, että hätätilan julistamisen jälkeen apujärjestöt, lehtimiehet ja toimittajat eivät enää pääse koillisosan osavaltioiden useimmille alueille; ottaa huomioon, että hallitus on sulkenut matkapuhelinpalvelut laajoilla alueilla estääkseen militanttien yhteydenpidon;

L.  ottaa huomioon, että Nigerian hallitus on hiljan kumonnut seitsemän vuotta sitten käyttöön ottamansa kuolemantuomioiden täytäntöönpanokiellon teloittamalla Edon osavaltiossa neljä vankia, jotka tuomittiin aikana, jolloin Nigeria oli vielä sotilasdiktatuuri; toteaa, että ilman oikeudenkäyntiä, pikaisesti ja mielivaltaisesti toimeenpantuja teloituksia käsittelevä YK:n erityisraportoija Christof Heyns vaati 26. kesäkuuta 2013 Nigerian viranomaisia lykkäämään viidennen vangin lähestyvän kuolemantuomion täytäntöönpanoa; ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöjen raporttien mukaan vuonna 2012 Nigeriassa tuomittiin 56 henkilöä kuolemaan, ja että maassa on arviolta 1 000 kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa odottavaa vankia;

M.  toteaa, että Nigerian edustajainhuone hyväksyi 30. toukokuuta 2013 samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton kieltävän lakiesityksen, jossa otetaan käyttöön 14 vuoden vankeustuomio, joka langetetaan samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa naimiseen menevälle tai naimisissa olevalle henkilölle ja jota sovelletaan nigerialaisten lisäksi myös turisteihin, ulkomaalaisiin työntekijöihin ja diplomaatteihin, sekä 10 vuoden vankeustuomio, jota sovelletaan homo- ja biseksuaalisten, transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksia tukevia sosiaalisia yhteyspisteitä ja kansalaisjärjestöjä rekisteröiviin tai niiden toimintaa johtaviin henkilöihin;

N.  katsoo, että Nigerian ongelmat johtuvat talouskehityksen puutteesta ja jännitteistä, joiden taustalla on vuosikymmeniä kestänyt kauna ja kamppailu hedelmällisestä viljelysmaasta enimmäkseen kristinuskoa tai animismia harjoittavien alueen alkuperäisten asukkaiden ja pohjoisen hausankielisiltä muslimialueilta tulevien siirtolaisten ja uudisasukkaiden välillä; toteaa, että ilmastonmuutos ja aavikoitumiskehitys kärjistävät kiistoja; ottaa huomioon, että aseellisten konfliktien paheneminen ja sitkeät sosiaaliset ja taloudelliset vaikeudet todennäköisesti kiihdyttävät radikalisoitumista, myös Boko Haramin kaltaisten fundamentalistien islamilaisryhmien harjoittamaa manipulaatiota ja rekrytointia;

O.  ottaa huomioon, että EU on Nigerian suurin lahjoittaja; ottaa huomioon, että komissio ja Nigerian liittohallitus allekirjoittivat 12. marraskuuta 2009 Nigerian ja Euroopan yhteisön maakohtaisen strategia-asiakirjan ja kansallisen maaohjelman vuosiksi 2008–2013, jonka mukaan EU rahoittaa hankkeita, joilla pyritään edistämään muun muassa rauhaa, turvallisuutta ja ihmisoikeuksia; toteaa, että EU:n on antanut tällä ajanjaksolla Nigerialle 700 miljoonaa euroa tukea, josta osa on ohjattu Pohjois-Nigerian yhä vaikeamman turvallisuustilanteen hallitsemiseen;

P.  ottaa huomioon, että tarkistetun Cotonoun sopimuksen 8 ja 9 artiklan mukaisesti EU on sitoutunut käymään säännöllistä poliittista vuoropuhelua Nigerian kanssa ihmisoikeuksista ja demokratian periaatteista, etninen, uskonnollinen ja rotuun perustuva syrjintä mukaan lukien;

Q.  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Navi Pillayn varoittaneen, että Boko Haramin iskut voivat olla rikoksia ihmisyyttä vastaan; ottaa huomioon, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä Fatou Bensouda vieraili Abujassa heinäkuussa 2012 ja että Bensoudan toimisto julkisti marraskuussa 2012 raportin, jossa todettiin, että on olemassa perustellut syyt uskoa Boko Haramin syyllistyneen rikoksiin ihmisyyttä vastaan;

R.  ottaa huomioon, että vaikka Nigeria on yksi maailman suurimmista öljyntuottajista, liki 60 prosenttia väestöstä joutuu tulemaan toimeen alle dollarilla vuorokaudessa; toteaa, että konfliktien rauhanomainen ratkaiseminen edellyttää myös oikeudenmukaista mahdollisuutta hyödyntää resursseja sekä oikeudenmukaista tulonjakoa valtion talousarvion kautta;

1.  tuomitsee jyrkästi Boko Haramin harjoittaman väkivallan yltymisen ja traagiset ihmishenkien menetykset iskujen kohteina olevilla Nigerian alueilla ja ilmaisee myötätuntonsa omaisensa menettäneille ja loukkaantuneille; on huolissaan jatkuvista jännitteistä, joissa yhteisöt ovat olleet sekä toimijoita että uhreja;

2.  kehottaa Nigerian hallitusta antamaan takeet väestönsä turvallisuudesta ja suojelemisesta Boko Haramin väkivallalta, pidättymään uusista iskuista tai kostona tehdyistä tapoista sekä huolehtimaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeusnormeja koskevista velvoitteistaan ja toimimaan oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti;

3.  tuomitsee Nigerian sotilasjoukkojen käyttämän suhteettoman väkivallan Boko Haramin kanssa käydyissä yhteenotoissa ja erityisesti Bagaan 16. ja 17. huhtikuuta 2013 tehdyissä hyökkäyksissä;

4.  kehottaa sekä hallitusta että pienemmän tason toimijoita osoittamaan pidättyvyyttä ja etsimään rauhanomaisia keinoja Nigerian uskonnollisten ja etnisten ryhmien erimielisyyksien ratkaisemiseen; korostaa tässä yhteydessä toimivan, riippumattoman, puolueettoman ja käytettävissä olevan oikeusjärjestelmän merkitystä etenkin aseellisten konfliktien vuoksi, jotta voidaan lopettaa rankaisemattomuus, parantaa oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista ja suojella väestön perusoikeuksia;

5.  kehottaa Nigerian hallitusta estämään konfliktin yltymisen ja keskittymään erityisesti siviilien turvallisuuteen ja hyvinvointiin; muistuttaa, että asunnoille, julkiselle infrastruktuurille ja viljelysmaalle aiheutuvat tuhot ja vahingot heikentävät väestön asemaa;

6.  kehottaa sekä Nigerian hallitusta että Boko Haramia tunnustamaan lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden ja kunnioittamaan niitä ja päästämään toimittajat ja raportoijat rintamalinjoille, koska lehdistö ja muut tiedotusvälineet voivat olla merkittävässä roolissa vastuullisuuden parantamisessa ja ihmisoikeusloukkausten dokumentoinnissa;

7.  tuomitsee sen, että Nigerian viranomaiset teloittivat Daniel Nsoforin alle 18-vuotiaana tehdyistä rikoksista; suosittelee, että viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimet pannakseen täytäntöön lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ja vuonna 2010 tehdyt Nigeriaa koskevat loppupäätelmät erityisesti varmistamalla, että maan lainsäädännössä ja valtiotasolla sovellettu lapsen määritelmä vastaa täysin lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa olevaa lapsen määritelmää; suosittelee arvioimaan uudelleen kaikkien alle 18-vuotiaana tehdyistä rikoksista kuolemaan tuomittujen ja tuomion täytäntöönpanoa odottavien tapauksia ja lakkauttamaan maan lainsäädännössä kuolemanrangaistuksen kaikkien alle 18-vuotiaiden osalta;

8.  tuomitsee jyrkästi neljän vangin teloittamisen Nigeriassa kesäkuussa 2013; kehottaa Nigerian viranomaisia noudattamaan sitoumuksiaan, jotka se teki äskettäin EU:n ja maan välisessä ihmisoikeusvuoropuhelussa ja jatkamaan teloitusten de facto toimeenpanematta jättämistä; kehottaa maata muuttamaan lainsäädäntöään poistamalla siitä kuolemanrangaistuksen;

9.  kehottaa Nigerian viranomaisia nopeuttamaan komission ja Unicefin avustamana uudistuspyrkimyksiään lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti, erityisesti lasten oikeudenmukaisen tilanteen ja syntymärekisterijärjestelmien osalta; suosittelee, että Nigeria jatkaa ja tehostaa pyrkimyksiään varmistaa maksuton ja pakollinen syntymän rekisteröinti kaikille lapsille ja valistaa kansalaisia syntymärekisterin ja voimassa olevan lainsäädännön merkityksestä;

10.  myöntää, että matkapuhelimet ovat militanttijoukkojen tärkeä viestintäkeino, mutta kehottaa Nigerian hallitusta pidättymään koko verkoston sulkemisesta, koska se estäisi myös tavallisten kansalaisten viestinnän;

11.  korostaa alueellisen yhteistyön merkitystä, sillä sen avulla voidaan puuttua Boko Haramin ja AQIMin yhteyksien muodostamaan uhkaan; kannustaa alueen maita tiivistämään yhteistyötään myös Sahelin alueen maiden kanssa, jotta voidaan estää Boko Haramin, AQIMin ja Länsi-Afrikan yhtenäisyyden ja jihadin liikkeen (MOJWA) yhteistyö; kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita, YK:ta, Afrikan unionia ja Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisöä (Ecowas) antamaan tukensa alueellisille pyrkimyksille ja paneutumaan terrorismiuhkia, kevyiden aseiden leviämistä ja rajat ylittävää rikollisuutta koskeviin ongelmiin;

12.  toteaa huolestuneena, että Guineanlahdella harjoitettavan merirosvouden uhka kasvaa ja että sitä vastaan tarvitaan paremmin koordinoituja toimia; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että Kamerunissa Yaoundéssa pidettiin 24. kesäkuuta 2013 Guineanlahden alueen valtion- ja hallitusten päämiesten huippukokous, jossa käsiteltiin merenkulun turvallisuutta ja sovittiin alueellisista toimista merirosvouden torjumiseksi;

13.  kehottaa selvittämään perusteellisemmin konfliktin perimmäiset syyt, myös yhteiskunnalliset, taloudelliset ja etniset jännitteet, ja välttämään uskontoon perustuvia liikaa yleistäviä ja yksinkertaistavia selityksiä, joihin alueen ongelmien pitkäaikainen ja kestävä ratkaisu ei voi perustua; kehottaa Nigerian hallitusta pyrkimään rauhanomaiseen ratkaisuun puuttumalla konfliktin perussyihin, mikä tarkoittaa luonnonvarojen oikeudenmukaista saatavuutta, alueiden kestävän kehityksen varmistamista ja tulojen uudelleen jakamista valtion talousarvion kautta;

14.  kehottaa tekemään riippumattoman selvityksen ihmisoikeusloukkauksista ja saattamaan syylliset oikeuden eteen kansainvälisten oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten mukaisesti;

15.  ilmaisee huolensa siitä, että Nigerian konfliktin yltyminen pahentaa entisestään naapurimaiden Nigerin ja Kamerunin pakolaiskriisiä; kannustaa Nigerian hallituksen virkamiehiä yhteistyöhön naapurimaiden johtajien kanssa, jotta pakolaisvirtoihin voidaan reagoida koordinoidulla tavalla;

16.  pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa Catherine Ashtonia kehottamaan Nigerian hallitusta ihmisoikeuksien kunnioittamiseen terrorismin vastaisissa operaatioissa; ilmoittaa olevansa valmis seuraamaan tiiviisti Nigerian tilanteen kehittymistä ja ehdottaa rajoittavia toimenpiteitä, jos Cotonoun sopimusta ja etenkään sen 8 ja 9 artiklaa ei noudateta; pyytää myös komissiota seuraamaan tilannetta;

17.  pitää erittäin valitettavana, että samaa sukupuolta olevien avioliitot kieltävä laki hyväksyttiin, koska sillä kriminalisoidaan samaa sukupuolta olevien suhteet, HLBT-ihmisten oikeuksien tukeminen, homomyönteisten tapahtumien järjestäminen ja kiintymyksen osoittaminen kahden samaa sukupuolta olevan välillä; kehottaa siksi Nigerian presidenttiä luopumaan maan edustajainhuoneen hyväksymän lain allekirjoittamisesta, koska laki aiheuttaisi sekä nigerialaisille että ulkomaisille HLBT-ihmisille vakavan uhan joutumisesta väkivallan uhriksi tai pidätetyksi;

18.  kannustaa Nigerian viranomaisia poistamaan homoseksuaalisuuden rikoslaista ja suojelemaan HLBTI-ihmisiä sekä heidän ihmisoikeuksiensa puolustajia;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Nigerian liittohallitukselle, Afrikan unionin ja ECOWASin toimielimille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja yleiskokoukselle, AKT:n ja EU:n yhteisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille sekä yleisafrikkalaiselle parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0274.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0470.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0299.
(4) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0090.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö