Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2691(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0344/2013

Debatai :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Balsavimas :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0335

Priimti tekstai
PDF 226kWORD 77k
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d. - Strasbūras
Padėtis Nigerijoje
P7_TA(2013)0335RC-B7-0344/2013

2013 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Nigerijoje (2013/2691(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl spaudos ir žiniasklaidos laisvės pasaulyje(1), į 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl skaitmeninės laisvės strategijos, taikomos vykdant ES užsienio politiką(2), į 2012 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl prievartos prieš moteris lesbietes ir lesbiečių, gėjų, biseksualių, transseksualių ir interseksualių (LGBTI) asmenų teisių Afrikoje(3) ir į 2012 m. kovo 15 d. rezoliucija dėl padėties Nigerijoje(4),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai C. Ashton 2012 m. sausio 22 d. pareiškimą dėl Kane, Nigerijoje, įvykdytų sprogdinimų, į 2013 m. kovo 11 d. pareiškimą dėl įkaitų nužudymo, į 2013 m. birželio 2 d. pareiškimą dėl Nigerijoje priimto įstatymo, kuriuo kriminalizuojami tos pačios lyties atstovų santuokos ir santykiai ir į 2013 m. birželio 25 d. pareiškimą dėl egzekucijų Nigerijoje,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. kovo mėn. Abudžoje vykusį ES ir Nigerijos dialogą žmogaus teisių klausimais ir į 2013 m. gegužės 16 d. Briuselyje vykusį ES ir Nigerijos ministrų lygmens susitikimą, kurių metu buvo nuspręsta, kad būtina rasti kovos su terorizmu veiksmų ir civilių gyventojų gyvybių ir viešosios infrastruktūros naikinimo pusiausvyrą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės mėn. Horsens (Danija) vykusios AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl padėties Nigerijoje,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Tarybos gaires, skirtas lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių ir interseksualių asmenų (LGBTI) naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimui ir gynimui,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. Kotonu susitarimą ir į jo 2005 m. ir 2010 m. persvarstymus (pastarąjį Nigerija ratifikavo 2010 m. rugsėjo 27 d.), ypač į jo 8 ir 9 straipsnius dėl politinio dialogo ir žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki Muno 2013 m. gegužės 16 d. pareiškimus dėl besitęsiančio smurto ir blogėjančios saugumo padėties šiaurės-vakarų Nigerijoje, ir į 2013 m. balandžio 22 d. pareiškimą dėl didelio žuvusių civilių gyventojų skaičiaus ir sugriautų namų Nigerijoje dėl ginkluotų pajėgų ir grupuotės „Boko Haram“ kovotojų konfliktų,

–  atsižvelgdamas į JT žmogaus teisių vyriausios komisarės Navi Pillay 2013 m. gegužės 3 d. pareiškimą dėl 2013 m. balandžio mėn. vykusių smurtinių konfliktų, primindama saugumo pareigūnams Nigerijoje gerbti žmogaus teises ir vykdant savo operacijas vengti jėgos naudojimo, ir į 2013 m. gegužės 17 d. pareiškimą dėl galimybės grupuotės „Boko Haram“ nariams iškelti kaltinimus karo nusikaltimais,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2011 m. gruodžio 27 d. pareiškimą dėl „Boko Haram“ teroristų sektos išpuolių Nigerijoje,

–  atsižvelgdamas į JT 1981 m. deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 12 d. G8 užsienio reikalų ministrų susitikimo pareiškimą dėl besitęsiančio smurto Nigerijoje,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos konvenciją dėl terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu, kurią Nigerija patvirtino 2003 m. gegužės 16 d., ir į jos papildomą Protokolą, kurį Nigerija ratifikavo 2008 m. gruodžio 22 d.,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos už taiką atsakingo komisaro Lamamra Ramtane 2012 m. liepos 14 d. pareiškimą, kuriame jis smerkia grupuotės „Boko Haram“ veiklą ir žmogaus teisių pažeidimus, ragindamas tarptautinę bendruomenę padėti Nigerijai pasipriešinti teroristų sektai ir pabrėždamas jos keliamą pavojų regioniniam ir tarptautiniam saugumui,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. Yaoundé (Kamerunas) vykusį Gvinėjos įlankos valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausio lygio susitikimą jūrų saugumo ir saugos klausimais,

–  atsižvelgdamas į 1999 m. gegužės 29 d. patvirtintą Nigerijos Federacinės Respublikos Konstituciją, ypač į jos IV skyriaus nuostatas dėl pagrindinių teisių, įskaitant teisę į gyvybę, teisę į gynybą ir teisę į žmogaus orumą, apsaugos, taip pat dėl saviraiškos laisvės, spaudos laisvės, minties, sąžinės ir religijos laisvės apsaugos,

–  atsižvelgdamas į Ženevos konvencijos, kurią Nigerija ratifikavo 1961 m. birželio 20 d., 3 straipsnį ir į jos II protokolą, kurį Nigerija ratifikavo 1988 m. spalio 10 d., abiejuose nustatyta tarptautinės teisės viršenybė netarptautinio masto ginkluotų konfliktų atveju,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, kurią Nigerija ratifikavo 1983 m. birželio 22 d.,

–  atsižvelgdama į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Nigerija ratifikavo 1993 m. spalio 29 d.,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Nigerijos prezidentas Goodluck Jonathan, reaguodamas į grupuotės „Boko Haram“ veiklą, 2013 m. gegužės 14 d. ir 15 d. Borno, Jobės ir Adamavos valstijose paskelbė nepaprastąją padėtį ir buvo sutelktos papildomos ginkluotosios pajėgos;

B.  kadangi, remiantis bendruomenių vadovų teigimu, 2013 m. balandžio mėn. vykstant Nigerijos ginkluotųjų pajėgų ir grupuotės „Boko Haram“ kovotojų mūšiams buvo sugriautas Bagos miestas ir sunaikinta tūkstančiai namų ir žuvo šimtai civilinių gyventojų; kadangi nepriklausomą tyrimą apie Bagos žudynes Nigerijos žmogaus teisių komisija pabaigs iki liepos pabaigos;

C.  kadangi federalinė vyriausybė grupuotę „Boko Haram“ įtraukė į teroristinių grupuočių sąrašą pagal 2011 m. Terorizmo prevencijos įstatymą, siekdama sudaryti sąlygas persekioti visus asmenis, kurie siejami su šia grupuote ar ją palaiko;

D.  kadangi grupuotė „Boko Haram“ nuo 2009 m. yra atsakinga už 4 000 asmenų žūtį; kadangi šiais metais daugiau kaip 700 Nigerijos piliečių buvo nužudyti per daugiau nei 80 išpuolių, siejamų su grupuote „Boko Haram“, kuri pagal naujausią Jungtinių Amerikos Valstijų ataskaitą įvertinta kaip antra daugiausia mirčių pasaulyje sukelianti teroristų grupuotė; kadangi grupuotės „Boko Haram“ ir grupuotės AQIM (Islamiškojo Magrebo „Al Kaida“) ryšys iš esmės kelia didelę grėsmę taikai ir saugumui dideliame Sahelio regione ir Vakarų Afrikoje; kadangi grupuotė „Boko Haram“ taikinys toliau lieka valstybės ir saugumo pareigūnai, kaip rodo grupuotės 2013 m. gegužės 7 d. įvykdytas išpuolis kalėjimų komplekse Bamoje, kurio metu žuvo 55 asmenys ir 105 kaliniai pabėgo;

E.  kadangi organizacijos „Human Rights Watch“, „Amnesty International“, „Freedom House“ ir kitos žmogaus teisių organizacijos dokumentais įrodė, kad grupuotė „Boko Haram“ dalyvavo prieš policijos postus, karinius objektus, bažnyčias, mokyklas, ūkius ir bankus surengtuose išpuoliuose; kadangi grupuotė „Boko Haram“ į savo išpuolių taikinį įtraukė ir civilius gyventojus, įskaitant išpuolius prieš dvi vidurines mokyklas Borno ir Jobės valstijose 2013 m. birželio 16 d. ir 17 d., kurių metu žuvo 16 moksleivių ir 2 mokytojai; kadangi dėl šių išpuolių keli tūkstančiai moksleivių buvo priversti nutraukti mokymąsi valstybinėje mokykloje; kadangi dėl civiliams gyventojams kilusios grėsmės 19 000 ūkininkų buvo priversti bėgti iš savo ūkių ir apleisti savo pasėlius, todėl prarastas žemės ūkio produktyvumas ir padidintas maisto trūkumas;

F.  pabrėždamas vis didesnį susirūpinimą organizacijos „Boko Haram“ sprendimu vykdant jos smurtinę partizaninę kampaniją grobti moteris ir vaikus; kadangi Nigerijoje maištininkai taip pat grobia užsienio valstybių darbuotojus, prieš juos rengia išpuolius ir juos žudo;

G.  kadangi JT Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaras įspėjo dėl pabėgėlių krizės; kadangi per pastarąsias savaites apie 6 000 Nigerijos gyventojų atvyko į Nigerį, o nuo 2013 m. birželio 11 iki 13 d. apie 3 000 Nigerijos piliečių perėjo Kamerūno sieną; kadangi pabėgėliai taip pat vyksta į Čadą; kadangi tokie perkėlimai sudaro sunkumų padalyti nedidelius vietinius maisto ir vandens išteklius, visų pirma Nigeryje, nes jame ir taip susiduriama su sunkumais dėl sausros sukelto maisto nepritekliaus; kadangi nė viena iš Nigerijos kaimynių neturi pajėgumų priimti tokio skaičiaus žmonių, kurie galėtų būti perkelti, jei po masinio smurto įvyktų visapusiška humanitarinė nelaimė;

H.  kadangi grupuotė Boko Haram toliau taikosi į krikščionis, nuosaikiuosius musulmonus ir kitas religines grupes ir juos stumia į šalies šiaurę, kur daugumą sudaro musulmonai;

I.  kadangi Nigerijos policija ir karinės pajėgos, reaguodamos į grupuotės Bako Haram smurto veiksmus, areštavo daug įtariamų grupuotės narių ir be teismo nuosprendžio įvykdė jų mirties bausmes, visų pirma areštuodami jaunuolius iš šiaurinės dalies kaimų; kadangi daugelis iš šių sulaikytųjų buvo laikomi izoliuoti nepateikus kaltinimų ir nevykdant teismo proceso, kai kuriais atvejais – nežmoniškomis sąlygomis, ir kadangi prieš kai kuriuos iš jų buvo naudojama fizinė prievarta, o kiti dingo ar mirė kalėjime; kadangi Nigerijos vyriausybė ir karo pareigūnai pateikė nepatikimus duomenis apie civilių aukas ir jų namams padarytą žalą; kadangi organizacija „Human Rights Watch“, Laisvės namai ir kitos žmogaus teisių organizacijos pastarųjų mėnesių Nigerijos pajėgų atsaką apibūdino kaip brutalų ir nesirenkantį aukų, paliekant civilius iškęsti didžiausius neproporcingus smurto protrūkius tarp dviejų grupių;

J.  kadangi saviraiškos ir spaudos laisvei gresia pavojus dėl vykdomų sulaikymų, bauginimų, smurto ir net nužudymų asmenų, kurie praneša apie įvykius kritikuodami Nigerijos valdžios institucijas, atžvilgiu; kadangi grupuotė Boko Haram daug kartų grasino užpulti žiniasklaidos kanalus, kurie neigiamai apie ją atsiliepė;

K.  kadangi dėl nepaprastosios padėties paskelbimo didelės šiaurės rytų valstijų dalys tapo neprieinamos pagalbos agentūroms, žurnalistams ir korespondentams; kadangi vyriausybė keliose teritorijose sustabdė mobiliojo ryšio paslaugų teikimą, kad neleistų kovotojams bendrauti tarpusavyje;

L.  kadangi Nigerijos vyriausybė neseniai nutraukė septynerius metus trukusį mirties bausmės moratoriumą ir įvykdė keturių Edo valstijos kalinių, kurie buvo nuteisti, kai Nigerijoje dar vyravo karinė diktatūra, mirties bausmes; kadangi 2013 m. birželio 26 d. JT specialusis pranešėjas be teismo nuosprendžio įvykdytų, skubių ir savavališkų mirties bausmių klausimais Christof Heyns paragino Nigerijos valdžios institucijas sustabdyti gresiančios penktojo kalinio mirties bausmės įvykdymą; kadangi, remiantis žmogaus teisių organizacijų pranešimais, 2012 m. Nigerijoje mirties bausme nuteisti 56 asmenys ir kadangi maždaug 1 000 žmonių, kaip pranešta, laukia mirties bausmės šalyje;

M.  kadangi Nigerijos Atstovų Rūmai 2013 m. gegužės 30 d. priėmė įstatymą, draudžiantį tuoktis tos pačios lyties asmenims, ir nustatė 14 metų laisvės atėmimo bausmę asmenims, kurie susituokia ar yra susituokę su kitos lyties asmeniu, ir tai taikoma ne tik Nigerijos gyventojams, bet ir turistams, užsienio darbuotojams ir diplomatams, taip pat nustatė 10 metų laisvės atėmimo bausmę už socialinių skyrių ar NVO, remiančių LGBTI asmenų teises, registravimą ir veiklos vykdymą;

N.  kadangi problemas šiaurės regione sukelia vangus ekonomikos vystymasis ir jau dešimtmečius tvyranti nesantaika tarp vietinių grupių, daugiausia krikščionių ar animizmo šalininkų, siekiančių užvaldyti derlingas dirbamąsias žemes, ir hausų kalba kalbančių migrantų bei naujakurių iš musulmoniškos šiaurinės Nigerijos dalies; kadangi konfliktus gilina klimato kaita ir dykumų plėtimasis; kadangi ginkluoto konflikto eskalavimas ir nesibaigiančios socialinės ir ekonominės problemos skatina radikalėjimą, įskaitant tokių islamo fundamentalistų grupuočių kaip Boko Haram vykdomą manipuliavimą ir verbavimą;

O.  kadangi ES yra pagrindinė finansinės paramos Nigerijai teikėja; kadangi 2009 m. lapkričio 12 d. Komisija ir Nigerijos federalinė vyriausybė pasirašė Europos bendrijos ir Nigerijos šalies strategijos dokumentą ir Nacionalinę orientacinę programą 2008–2013 m., pagal kurią ES finansuos projektus, skirtus taikai, saugumui ir žmogaus teisėms užtikrinti; kadangi ES parama Nigerijai minėtą laikotarpį siekė 700 mln. EUR ir dalis šios sumos buvo paskirta siekiant spręsti vis keblesnės saugumo padėties problemas šiaurinėje Nigerijos dalyje;

P.  kadangi pagal persvarstyto Kotonu susitarimo 9 ir 8 straipsnius ES įsipareigoja palaikyti nuolatinį politinį dialogą su Nigerija žmogaus teisių ir demokratinių principų klausimais, įskaitant etninio, religinio ir rasinio diskriminavimo klausimus;

Q.  kadangi JT žmogaus teisių vyriausioji komisarė Navi Pillay nurodė, kad grupuotės „Boko Haram“ išpuoliai gali būti laikomi nusikaltimais žmogiškumui; kadangi Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorė Fatou Bensouda 2012 m. liepos mėn. lankėsi Abudžoje ir kadangi jos biuras 2012 m. lapkričio mėn. paskelbė ataskaitą, kurioje nurodoma, jog esama pagrįsto pagrindo manyti, kad grupuotė „Boko Haram“ vykdė veiksmus, kurie yra nusikaltimas žmogiškumui;

R.  kadangi maždaug 60 proc. Nigerijos gyventojų gyvena turėdami mažiau nei vieną dolerį per dieną, nors Nigerija yra viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje; kadangi siekiant taikaus konfliktų sprendimo taip pat būtina užtikrinti sąžiningas prieigos prie išteklių galimybes ir sąžiningą pajamų paskirstymą valstybės biudžete;

1.  griežtai smerkia grupuotės „Boko Haram“ sukeltą smurto eskalaciją ir tragišką nekaltų gyvybių netektį nukentėjusiuose Nigerijos regionuose ir reiškia užuojautą artimųjų netekusiems žmonėms ir sužeistiesiems; reiškia susirūpinimą dėl nuolatinės įtampos, kurią skatina ir nuo kurios kenčia šalies bendruomenės;

2.  ragina Nigerijos vyriausybę užtikrinti savo gyventojų saugumą ir apsaugoti juos nuo grupuotės „Boko Haram“ smurto veiksmų, nesiimti tolesnių puolamųjų veiksmų ar atsakomųjų keršto žudynių ir laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautiniu mastu pripažintus žmogaus teisių standartus bei vadovautis teisinės valstybės principu imantis veiksmų;

3.  smerkia Nigerijos kariuomenę už neproporcingą jėgos panaudojimą per susidūrimus su grupuote „Boko Haram“, ypač per užpuolimų reidus Bagoje 2013 m. balandžio 16 ir 17 d.;

4.  ragina vyriausybę ir nevalstybinio lygmens subjektus elgtis saikingai ir ieškoti taikių priemonių siekiant išspręsti Nigerijos religinių ir etninių grupių nesutarimus; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia veiksmingos, nepriklausomos, nešališkos ir prieinamos teismų sistemos svarbą, ypač ginkluotųjų konfliktų metu, siekiant sustabdyti nebaudžiamumą, užtikrinti pagarbą teisinės valstybės principui ir apsaugoti pagrindines gyventojų teises;

5.  ragina Nigerijos vyriausybę užkirsti kelią tolesnei konflikto eskalacijai, ypatingą dėmesį atkreipiant į civilių gyventojų saugumą ir gerovę, ir primena, kad konflikto metu padaryta žala būstams, viešajai infrastruktūrai ir dirbamai žemei daro itin neigiamą įtaką gyventojams;

6.  ragina Nigerijos vyriausybę ir grupuotę „Boko Haram“ pripažinti ir gerbti spaudos ir žiniasklaidos laisvę ir leisti žurnalistams ir korespondentams patekti į fronto linijas, kadangi spauda ir žiniasklaida gali vaidinti svarbų vaidmenį stiprinant atskaitomybę ir užfiksuojant žmogaus teisių pažeidimus;

7.  smerkia Nigerijos valdžios institucijų Danieliui Nsoforui įvykdytą mirties bausmę už nusikaltimus, padarytus, kai jis buvo jaunesnis nei 18 metų; rekomenduoja valdžios institucijoms imtis reikiamų veiksmų, kad būtų įgyvendinta JT Vaiko teisių konvencija ir 2010 m. Nigerijos stebėsenos išvados, visų pirma užtikrinant, kad vaiko apibrėžtis nacionaliniuose teisės aktuose ir valstybės lygmeniu visiškai atitiktų Vaiko teisių konvencijoje nustatytą apibrėžtį, peržiūrėti visų kalinių, kuriems paskirta mirties bausmė už nusikaltimus, padarytus, kai jie buvo jaunesni nei18 metų, bylas ir nacionalinėje teisėje uždrausti skirti mirties bausmę visiems jaunesniems nei 18 metų asmenims;

8.  griežtai smerkia 2013 m. birželio mėnesį Nigerijoje įvykdytą mirties bausmę keturiems kaliniams; ragina Nigerijos valdžios institucijas laikytis neseniai prisiimtų įsipareigojimų pagal ES ir Nigerijos žmogaus teisių dialogą, išlaikyti faktinį mirties bausmių vykdymo moratoriumą, taip pat ragina šalį panaikinti mirties bausmę iš dalies pakeičiant šalies teisės aktus;

9.  ragina Nigerijos valdžios institucijas su Europos Komisijos ir Unicef pagalba pagreitinti jų reformų pastangas, laikantis JT vaiko teisių konvencijos, ypač vaikams taikomos teisingumo sistemos ir gimimų registracijos sistemų srityse; rekomenduoja Nigerijai tęsti ir dėti didesnes pastangas užtikrinti nemokamą ir privalomą visų vaikų gimimo registraciją, taip pat didinti visuomenės informuotumą apie gimimų registracijos ir galiojančių teisės aktų svarbą;

10.  pripažįsta, kad mobilieji telefonai yra svarbi kovotojų komunikacijos priemonė, bet ragina Nigerijos vyriausybę neblokuoti ištiso tinklo, kadangi tai užkerta kelią gyventojų komunikacijai;

11.  pabrėžia regionų bendradarbiavimo svarbą kovojant su grėsme, kurią kelia grupuočių „Boko Haram“ ir AQMI ryšiai; skatina šio regiono šalis stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, be kita ko, su Sahelio šalimis, siekiant užkirsti kelią tolesnei grupuočių „Boko Haram“, AQMI ir „Judėjimas už vienovę ir džihadą Vakarų Afrikoje“ (MOJWA) sinergijai; ragina ES institucijas ir valstybes nares, taip pat JT, Afrikos Sąjungą ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominę bendriją (VAVEB) remti šias regionines pastangas ir kovoti su grėsmėmis, kurias sukelia terorizmas, lengvųjų ginklų platinimas ir tarptautinis nusikalstamumas;

12.  susirūpinęs pažymi padidėjusią piratavimo grėsmę Gvinėjos įlankoje ir tai, kad reikia imtis labiau koordinuotų veiksmų; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina regionines pastangas spręsti su piratavimu susijusias problemas Gvinėjos įlankos regiono vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikime dėl laivybos saugumo ir saugos, kuris 2013 m. birželio 24 d. vyko Juandėje (Kamerūnas);

13.  ragina išsamiau išanalizuoti esmines konflikto priežastis, įskaitant socialinę, ekonominę ir etninę įtampą, ir vengti bendrų bei pernelyg supaprastintų, vien religija grindžiamų paaiškinimų, kuriais negalima remtis ieškant ilgalaikio ir tvaraus šio regiono problemų sprendimo; ragina Nigerijos vyriausybę siekti taikaus sprendimo šalinant pagrindines konflikto priežastis ir užtikrinti teisingą prieigą prie išteklių, tvarų vystymąsi regionų lygmeniu ir įplaukų perskirstymą pasitelkiant valstybės biudžetą;

14.  ragina atlikti nepriklausomus žmogaus teisių pažeidimų tyrimus ir atsakingus asmenis patraukti atsakomybėn laikantis tarptautinių teisingo bylos nagrinėjimo standartų;

15.  reiškia susirūpinimą tuo, kad konflikto Nigerijoje eskalavimas gali dar labiau pagilinti pabėgėlių krizę kaimyninėse Nigerio ir Kamerūno valstybėse; ragina Nigerijos vyriausybės pareigūnus bendradarbiauti su kaimyninių šalių vadovais, kad būtų koordinuojamas su masiniu pabėgėlių antplūdžiu susijusių klausimų sprendimas;

16.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę Catherine Ashton primygtinai raginti Nigerijos vyriausybę gerbti žmogaus teises, kai ji vykdo antiteroristines operacijas; išreiškia pasirengimą įdėmiai stebėti, kaip vystosi padėtis Nigerijoje, ir siūlo taikyti ribojančiąsias priemones, jei nebūtų laikomasi Kotonu susitarimo, visų pirma jo 8 ir 9 straipsnių; ragina Komisiją taip pat stebėti padėtį;

17.  labai apgailestauja dėl to, kad priimtas tos pačios lyties asmenų santuokas draudžiantis įstatymas, pagal kurį nusikaltimu laikomi tos pačios lyties asmenų santykiai, LGBT asmenų teisių rėmimas, veiklos vykdymas gėjams palankioje aplinkoje arba švelnių jausmų demonstravimas tos pačios lyties asmeniui; ragina Nigerijos prezidentą nepasirašyti Atstovų rūmų priimto įstatymo, pagal kurį LGBT asmenys (ir Nigerijos, ir užsienio piliečiai) rizikuotų patirti smurtą ir būti suimti;

18.  ragina Nigerijos valdžios institucijas nelaikyti homoseksualumo nusikaltimu ir ginti LGBTI asmenis ir žmogaus teisių gynėjus;

19.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Europos Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Nigerijos federalinei vyriausybei, Afrikos Sąjungos ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (VAVEB) institucijoms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Panafrikos Parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0274.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0470.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0299.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0090.

Teisinė informacija - Privatumo politika