Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2161(INS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0384/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0384/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2013 - 11.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0349

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 19k
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Διορισμός του Luigi Berlinguer στην επιτροπή που συνίσταται βάσει του άρθρου 255 ΣΛΕΕ
P7_TA(2013)0349B7-0384/2013

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση διορισμού του Luigi Berlinguer στην επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013/2161(INS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 255 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 107α του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Luigi Berlinguer πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 255 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ·

1.  προτείνει το διορισμό του Luigi Berlinguer στην επιτροπή·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου