Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2161(INS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0384/2013

Ingivna texter :

B7-0384/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2013 - 11.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0349

Antagna texter
PDF 97kWORD 19k
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg
Utnämning av Luigi Berlinguer till den panel som inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget
P7_TA(2013)0349B7-0384/2013

Europaparlamentets beslut av den 10 september 2013 med förslag om att utnämna Luigi Berlinguer till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2013/2161(INS))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 255 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 107a i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Luigi Berlinguer uppfyller kraven i artikel 255 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

1.  Europaparlamentet föreslår att Luigi Berlinguer utnämns till ledamot av kommittén.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till domstolens ordförande.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy