Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0416(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0179/2012

Předložené texty :

A7-0179/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/09/2013 - 5.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0360

Přijaté texty
PDF 310kWORD 17k
Středa, 11. září 2013 - Štrasburk
Sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků ***I
P7_TA(2013)0360A7-0179/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství (COM(2011)0855 – C7-0468/2011 – 2011/0416(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0855),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0468/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. února 2012(1),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. května 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0179/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 143, 22.5.2012, s. 149.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství
P7_TC1-COD(2011)0416

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1318/2013.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí