Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2012/2144(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0273/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0273/2013

Rasprave :

PV 10/09/2013 - 23
CRE 10/09/2013 - 23

Glasovanja :

PV 11/09/2013 - 5.18
CRE 11/09/2013 - 5.18
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0366

Usvojeni tekstovi
PDF 291kWORD 27k
Srijeda, 11. rujna 2013. - Strasbourg
Unutarnje tržište usluga
P7_TA(2013)0366A7-0273/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. rujna 2013. o unutarnjem tržištu za usluge: trenutačno stanje i sljedeći koraci (2012/2144(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 3. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članke 9., 49. i 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir priopćenje Komisije naslovljeno „Provedba Direktive o uslugama – partnerstvo za novi rast na području usluga 2012. – 2015.” (COM(2012)0261) te prateće radne dokumente osoblja Komisije,

–  uzimajući u obzir studiju Komisije naslovljenu „Ekonomski učinak Direktive o uslugama: prva ocjena nakon provedbe” (Economic Papers, br. 456),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije naslovljenu „Ususret funkcionalnijem jedinstvenom tržištu za usluge – uporaba rezultata postupka međusobnog ocjenjivanja Direktive o uslugama” (COM(2011)0020) i popratnog radnog dokumenta osoblja Komisije o postupku međusobnog ocjenjivanja Direktive o uslugama (SEC(2011)0102),

–  uzimajući u obzir priopćenje Komisije naslovljeno „Akt o jedinstvenom tržištu II. – Zajedno za novi rast” (COM(2012)0573),

–  uzimajući u obzir priopćenje Komisije naslovljeno „Bolje upravljanje za jedinstveno tržište” (COM(2012)0259),

–  uzimajući u obzir priopćenje Komisije naslovljeno „Akt o jedinstvenom tržištu – Dvanaest uporišta za poticanje rasta i jačanje povjerenja” (COM(2011)0206),

–  uzimajući u obzir priopćenje Komisije naslovljeno „Ususret Aktu o jedinstvenom tržištu” (COM(2010)0608),

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 14. i 15. ožujka 2013. o doprinosu europskih politika rastu i zapošljavanju,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 28. i 29. lipnja 2012. o Paktu za rast i zapošljavanje,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 10. ožujka 2011. o funkcionalnijem jedinstvenom tržištu za usluge – postupku međusobnog ocjenjivanja Direktive o uslugama,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu(1),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 7. veljače 2013. s preporukama Komisiji o upravljanju jedinstvenim tržištem(2),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 25. listopada 2012. o dvadeset glavnih nedoumica europskih građana i poduzeća u vezi s djelovanjem jedinstvenog tržišta(3),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 25. listopada 2011. o postupku međusobnog ocjenjivanja Direktive o uslugama(4),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 6. travnja 2011. o upravljanju i partnerstvu na jedinstvenom tržištu(5),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 5. srpnja 2011. o učinkovitijem i poštenijem maloprodajnom tržištu(6),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 15. veljače 2011. o provedbi Direktive o uslugama 2006/123/EZ(7),

–  uzimajući u obzir pravilo 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača te mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A7-0273/2013),

A.  budući da je naše jedinstveno tržište okosnica za izgradnju Europe, a njezino dobro funkcioniranje ključno je za propisnu primjenu politika EU-a te je temelj za oporavak;

B.  budući da sektor usluga predstavlja više od 65 % BDP-a Unije i ukupne zaposlenosti te je stup našeg gospodarstva; budući da usluge obuhvaćene Direktivom o uslugama dostižu do 45 % BDP-a Unije;

C.  budući da će cjelovita provedba Direktive uvelike poboljšati funkcioniranje jedinstvenog tržišta u pogledu usluga, posebice olakšavajući pristup tržištu malim i srednjim poduzećima te samozaposlenim osobama, proširujući izbor potrošačima te pomažući jačanju konkurentnosti u EU-u, rasta i zapošljavanja;

D.  budući da je funkcionalno, učinkovito i konkurentnije tržište za usluge nužno za europsku industriju, poduzeća (posebno mala i srednja poduzeća) i potrošače;

E.  budući da je Direktiva o uslugama od svojeg donošenja 2006. godine donijela konkretne koristi, olakšavajući pristup tržištu i poduzećima i potrošačima, no još nije urodila svim očekivanim rezultatima zbog nedostataka u svojoj provedbi;

F.  budući da rascjepkana interpretacija i neodgovarajuća provedba Direktive i dalje otežavaju slobodno prekogranično kretanje usluga;

G.  budući da poduzeća, posebice mala i srednja poduzeća, i dalje moraju udovoljavati širokom spektru administrativnih i birokratskih zahtjeva koji su im veliko opterećenje, posebno u sklopu s teškoćama s kojima se suočavaju prilikom postupka dobivanja kredita;

H.  budući da rizik zamora Direktive o uslugama ne bi trebao utjecati na popuštanje naših nastojanja u ostvarivanju punog potencijala Direktive;

I.  budući da je došlo vrijeme za djelovanje, s obzirom na porast nezaposlenosti i pogoršanje javnog financiranja, sektor usluga više je nego ikada nezanemariv izvor konkurentnosti, rasta i radnih mjesta;

Neiskorišteni potencijal usluga za rast i otvaranje radnih mjesta

1.  ističe da nepotrebno i nesrazmjerno administrativno opterećenje, diskriminacijska praksa i neopravdana ograničenja u pružanju usluga diljem EU-a priječe značajan izvor rasta, otežavajući stvaranje radnih mjesta i dovodeći do propuštanja poslovnih prilika za poduzeća;

2.  naglašava da je ambiciozna procjena Komisije kako EU kroz 5 – 10 godina može steći gospodarsku dobit do 2,6 % BDP-a ako su države članice spremne ispravno i u cijelosti provesti Direktivu o uslugama te ukloniti neopravdana ograničenja;

3.  napominje da Komisija treba usmjeriti svoje napore na one uslužne sektore koji imaju veliki gospodarski značaj te posjeduju natprosječan potencijal rasta, poput poslovnih usluga, građevinskih usluga, turističkih usluga i maloprodaje, kako bi se u kratkom roku dobili opipljivi rezultati za rast i otvaranje radnih mjesta;

4.  naglašava da je učinkovito provođenje postojećih pravila pametan i brz način doprinosa rastu bez javne potrošnje; podcrtava hitnu potrebu praktične djelotvornosti Direktive u svrhu oslobađanja njezina neiskorištenog potencijala i doprinosa europskom modelu uravnoteženog i održivog socijalnog tržišnog gospodarstva;

5.  naglašava važnost razvoja boljih pokazatelja uspješnosti jedinstvenog tržišta temeljenih na stvarnim iskustvima i očekivanjima poduzeća i potrošača radi poboljšanja funkcionalnosti i njihova poznavanja raznih prava na koja se mogu pozvati kako bi se osigurao pristup jedinstvenom tržištu za usluge;

6.  pozdravlja razvoj digitalnoga jedinstvenog tržišta i novih oblika usluga, poput digitalnih i mobilnih usluga te paketa miješanih dobara/usluga; podcrtava potrebu provedbe Direktive u njezinoj cijelosti, doslovno i u duhu, kao i na način da potiče buduće inovacije;

7.  potiče i postupno otvaranje unutarnjeg tržišta za usluge u sektoru socijalne politike, istodobno poštujući odredbe Direktive o uslugama;

8.  podsjeća da Direktiva o uslugama ne nameće liberalizaciju usluga, nego utire put pomoću kojeg i poduzeća i potrošači trebaju shvatiti puni potencijal našega jedinstvenog tržišta u kontekstu konkurentnog socijalnoga tržišnog gospodarstva;

9.  pozdravlja priopćenje Komisije o provedbi Direktive o uslugama pod nazivom „Partnerstvo za novi rast na području usluga 2012. – 2015.” (COM(2012)0261), kojom se ispunjava obveza izvješćivanja kako je utvrđeno člankom 41. Direktive; ponavlja potrebu uzimanja u obzir srednjoročnih i dugoročnih učinaka Direktive o uslugama na zaposlenost u EU-u;

Prepreke, granice i opterećenja za slobodno kretanje

10.  žali zbog toga što postoji značajan broj utvrđenih slučajeva u kojima su se države članice neprimjereno pozivale na prevladavajuće razloge javnog interesa (članak 15. Direktive o uslugama) samo da bi zaštitile i dale prednost svojem domaćem tržištu; smatra da uporaba prevladavajućih razloga javnog interesa uvijek treba biti objektivno opravdana i strogo razmjerna postizanju cilja, u skladu sa sudskom praksom Europskog suda; ističe činjenicu da složeni pravni oblik i zahtjevi dioničara, teritorijalna ograničenja, ispitivanja ekonomskih potreba i fiksne tarife stvaraju neopravdane prepreke učinkovitom prekograničnom poslovnom nastanu i štete unutarnjem tržištu za usluge;

11.  žali zbog rijetke procjene razmjernosti; traži od Komisije da razjasni koncept razmjernosti i izda državama članicama praktične upute o tome kako ga primjenjivati, nadovezujući se na postojeću sudsku praksu Europskog suda;

12.  potiče države članice da učinkovito i u cijelosti primjenjuju klauzulu slobode pružanja usluga (članak 16. Direktive o uslugama) te da uklone dvostruka regulatorna opterećenja;

13.  ističe da Direktiva o uslugama navodi potrebu da se pružatelju usluga osigura naknada troškova ulaganja i pravedan povrat uloženih sredstava, bez ograničavanja ili narušavanja slobodne konkurentnosti, za aktivnosti u kojima broj dostupnih odobrenja može biti ograničen zbog nestašice prirodnih resursa ili tehničkih kapaciteta;

14.  brine se zbog rastućeg broja slučajeva diskriminacije koje prijavljuju potrošači; potiče države članice da učinkovito i u cijelosti provode članak 20. stavak 2. Direktive o uslugama te poziva poduzeća da se suzdrže od neopravdane diskriminacijske prakse temeljene na nacionalnosti ili mjestu boravišta; ističe, međutim, da se bilo kakva obveza prodaje protivi temeljnom načelu slobode ugovaranja; stoga pozdravlja Komisijin tekući rad na izvješću o smjernicama za nediskriminaciju, postižući ravnotežu za dobrobit potrošača i poduzeća; pozdravlja i ulogu europskih centara za potrošače u utvrđivanju zamijećenih nepravilnosti i njihovu rješavanju;

Pametno upravljanje unutarnjim tržištem za usluge

15.  podcrtava da neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta za usluge zahtijeva međudjelovanje s pravilima svojstvenima za svaki sektor i za koja su moguća dodatna odobrenja, što dovodi do kumulativnih troškova, posebice za poduzeća; ističe da ono ovisi i od provedbe drugih zakonodavnih akata EU-a; stoga poziva države članice da na integriran način pristupe unutarnjem tržištu za usluge kako bi osigurale pravnu sigurnost za potrošače i poduzeća, osobito za mala i srednja poduzeća;

16.  poziva Komisiju da osigura dosljednost između stručne recenzije prema Direktivi o uslugama i međusobnog ocjenjivanja prema Direktivi o stručnim kvalifikacijama; naglašava da treba napraviti pozornu procjenu od slučaja do slučaja, uključujući obrazloženja koja države članice predlože o tome zašto se održavaju određeni zahtjevi, kako bi se utvrdila posebna područja u kojima države članice nesrazmjerno uređuju rad u struci ili priječe pristup određenim strukama; potiče države članice da uklone takve neopravdane zahtjeve;

17.  traži od država članica da više upotrebljavaju uzajamno priznavanje kako bi ondje gdje još nisu uspostavljena usklađena pravila osigurale slobodno kretanje usluga;

18.  napominje da raznolikost nacionalnih normi uzrokuje rascjepkanost i nesigurnost; potiče razvoj dobrovoljnih europskih normi za usluge obuhvaćenih Direktivom o uslugama kao način poboljšanja prekogranične usporedivosti i trgovine;

19.  smatra da Europska komisija i europske organizacije za normizaciju trebaju usko surađivati kako bi prema potrebi osigurala dosljednost u upotrijebljenoj terminologiji radi sukladne primjene pravila diljem EU-a;

20.  ističe i činjenicu da je nedovoljna prekogranična pokrivenost osiguranja za pružatelje usluga veliko ograničenje slobodnom kretanju; potiče dionike da rješenja nalaze kroz dijalog;

21.  potiče širu uporabu sustava IMI između država članica radi provjere poštovanja zahtjeva Direktive, posebice u slučajevima prekograničnog pružanja usluga, a europske centre za potrošače i SOLVIT potiče na pomaganje poduzećima i potrošačima oko neusklađenih pravila i nesukladnosti; u tu svrhu podcrtava važnost da se pridruženim partnerima na tehničkoj razini osigura puni pristup mreži SOLVIT;

22.  napominje da alati jedinstvenog tržišta, uključujući SOLVIT, trebaju biti brži u rješavanju slučajeva; naglašava važnost poboljšanih ciljeva i ključnih pokazatelja uspješnosti u tom pogledu; pozdravlja inicijativu Komisije da revidira pravni okvir SOLVIT-a;

23.  potiče države članice na nadogradnju na drugu generaciju jedinstvenih kontaktnih točaka koje su potpuno funkcionalni, višejezični portali e-vlada pristupačni za korisnike; naglašava važnost zauzimanja pristupa pružatelja usluga koji obuhvaća cijeli poslovni ciklus; vjeruje da će e-postupci unaprijediti pojednostavljenje, smanjiti troškove usklađivanja i povećati pravnu sigurnost; poziva države članice da osiguraju potpunu interoperabilnost svojih jedinstvenih kontaktnih točaka te da ih predstave preko granica, informirajući europske građane i poduzeća o njihovim pravima i prilikama koje proizlaze iz Direktive o uslugama; nadalje, poziva Komisiju da izloži jasne uvjete sustavnog ocjenjivanja za ocjenu jedinstvenih kontaktnih točaka, uključujući podatke o razini njihove upotrebe, te da Parlamentu redovito podnosi izvješća o postignutom napretku;

Bolje provođenje zakonodavstva za maksimalno povećanje gospodarskih učinaka

24.  ističe činjenicu da je Direktiva o uslugama, ako je primjereno provođena, donijela konkretne rezultate u pogledu radnih mjesta i rasta; stoga podupire razmjenu najboljih praksi između država članica, uključujući razmjenu inovativnih rješenja između nadležnih tijela u graničnim regijama;

25.  ističe da neprimjerena provedba ima učinak „bez granica”, zbog čega su oštećeni građani diljem EU-a; naglašava da sve države članice imaju međusobnu odgovornost i odgovornost prema Uniji da učinkovito provode Direktivu te se na ravnopravnim temeljima trebaju suočiti sa svojim obvezama;

26.  poziva Komisiju da pomogne državama članicama oko ključnih problema koje su utvrdile u vezi s provedbom i primjenom zakonodavstva EU-a o jedinstvenom tržištu, uključujući načine poboljšanja prenošenja i sukladnosti te dobivanje brze i učinkovite sudske zadovoljštine;

27.  naglašava da i nadležna regionalna i lokalna tijela moraju preuzeti zajedničku odgovornost za potpuno i kvalitativno provođenje sadržaja i duha Direktive, imajući za ukupni cilj poticanje gospodarskih aktivnosti i zapošljavanja; u tom smislu ističe važnost smanjenja administrativnih opterećenja;

28.  snažno podupire Komisijinu politiku nulte tolerancije prema neopravdanim ograničenjima; potiče Komisiju da iskoristi sva sredstva koja su joj na raspolaganju kako bi osigurala potpunu i ispravnu provedbu postojećih pravila kroz ravnopravni dijalog s državama članicama; poziva na ubrzane postupke zbog povrede prava koji se trebaju primijeniti i dovršiti najkasnije u roku od 18 mjeseci, uvijek kada se za državu članicu utvrdi nepravilna ili nedovoljna provedba ili kršenje Direktive;

29.  poziva Komisiju da „Mjesec jedinstvenog tržišta” iskoristi kao priliku da poduzećima predstavi prednosti jedinstvenog tržišta za usluge;

Jačanje transparentnosti i odgovornosti

30.  traži od Komisije da na temelju nalaza stručne recenzije navede najsloženija ograničenja, predloži ciljane reforme i da o tome obavješćuje Vijeće i Parlament;

31.  potiče Komisiju da posebnu pozornost obrati na sektor usluga u godišnjem pregledu rasta i izvješćima o stanju integracije jedinstvenog tržišta te da u preporuke za pojedinu zemlju uključi usluge; smatra da Komisija i Vijeće putem tih detaljnih preporuka za pojedinu zemlju trebaju nastaviti sa poticanjem država članica da donesu i provedu dugoročne politike rasta;

32.  poziva nacionalne parlamente da se aktivno uključe u podupiranje provođenja Direktive te da svoje ovlasti provjere primjenjuju na nacionalna tijela svih razina;

33.  potiče dionike, poslovnu zajednicu i socijalne partnere da odigraju svoju ulogu u pritisku na vlade da budu odgovorne za revitalizaciju europskog sektora usluga i otvaranje stabilnih radnih mjesta;

34.  traži od Vijeća i njegova predsjedništva da unutarnje tržište za usluge redovito stavljaju na dnevni red za zasjedanja Vijeća za konkurentnost; predlaže ponovno uvođenje Komisijina „izvješća o sukladnosti” kao sredstva procjene napretka postignutog u olakšavanju pristupa na tržište;

35.  potiče članove Europskog vijeća da preuzmu potpunu političku odgovornost za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta za usluge; poziva predsjednika Europskog vijeća da ovu temu drži na dnevnom redu Europskog vijeća koliko god je to potrebno, sa zajednički dogovorenim privremenim planom, uključujući posebne referentne vrijednosti i raspored kako bi države članice mogle dobiti svjež zamah i ukloniti prepreke za potpuno provođenje Direktive o uslugama;

o
o   o

36.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji te parlamentima i vladama država članica.

(1) SL L 376, 27.12.2006., str. 36.
(2) Usvojen tekst, P7_TA(2013)0054.
(3) Usvojen tekst, P7_TA(2012)0395.
(4) SL C 131 E, 8.5.2013., str. 46.
(5) SL C 296 E, 2.10.2012., str. 51.
(6) SL C 33 E, 5.2.2013., str. 9.
(7) SL C 188 E, 28.6.2012., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti