Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2052(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0235/2013

Внесени текстове :

A7-0235/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/09/2013 - 5.19
CRE 11/09/2013 - 5.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0367

Приети текстове
PDF 435kWORD 40k
Сряда, 11 септември 2013 г. - Страсбург
Преговори за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Малайзия
P7_TA(2013)0367A7-0235/2013

Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2013 г. съдържаща препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Малайзия (2013/2052(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1440/80 на Съвета от 30 май 1980 г. относно сключването на Споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур и Тайланд, държави — членки на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия(1),

–  като взе предвид преговорите, за които Съветът даде разрешение през ноември 2004 г. и които започнаха в Брюксел през октомври 2010 г., по време на осмата среща на високо равнище между ЕС и Азия (ASEM 8), за споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Малайзия,

–  като взе предвид деветата среща на високо равнище между ЕС и Азия, проведена във Виентян (Лаос) на 5 и 6 ноември 2012 г.,

–  като взе предвид срещата на високо равнище на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), проведена в Камбоджа от 18 до 20 ноември 2012 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2007 г. относно проекторешения на Комисията за изготвяне на стратегически документи по държави и на индикативни програми за Малайзия, Бразилия и Пакистан(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2010 г. относно Малайзия: практиката на бой с пръчка(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2010 г. относно последните атаки срещу християнски общности(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2011 г. относно новата търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“(5),

–  като взе предвид присъединяването на Европейския съюз към Договора за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия през юли 2012 г.(6),

–  като взе предвид текущите преговори за споразумение за свободна търговия между ЕС и Малайзия,

–  като взе предвид споразумението между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано през 2007 г.(7),

–  като взе предвид преговорите за сключване на споразумение за доброволно партньорство с Малайзия по отношение на плана за действие за прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT), които започнаха през 2007 г.,

–  като взе предвид стратегическия документ на Европейската общност за Малайзия за периода 2007—2013 г.,

–  като взе предвид член 90, параграф 4 и член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A7–0235/2013),

A.  като има предвид, че Малайзия е държава — членка основателка на АСЕАН, и ще председателства организацията през 2015 г.; като има предвид, че Малайзия е вторият най-важен търговски партньор на ЕС в АСЕАН;

Б.  като има предвид, че Малайзия е активен член на форума за азиатско – тихоокеанско икономическо сътрудничество (APEC), Организацията „Ислямско сътрудничество“ (OIC), групата на необвързаните държави (NAM), Азиатската банка за развитие (ADB), Икономическата и социалната комисия на ООН за Азия и Тихоокеанския регион (ИСКАТ), плана „Коломбо“, насърчаващ икономическо и социално развитие в азиатско – тихоокеанския регион, Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), срещата Азия – Европа (ASEM) и Източноазиатското пространство за растеж: Бруней Даруссалам – Индонезия – Малайзия – Филипини (ИАПР-БИМФ); като има предвид, че Малайзия също е член на Световната търговска организация (СТО) от нейното създаване през 1995 г. и е член на групата на 77 (Г-77) развиващи се страни, на развиващите се осем (Р-8), на Г-15 и на Съвета на ООН по правата на човека (2010—2013 г.), наред с другите;

В.  като има предвид, че през октомври 2010 г. Малайзия се присъедини към Транстихоокеанското партньорство, установено през 2005 г. с цел сключване на споразумение за свободна търговия, което би могло да има значителни последици за търговската политика на ЕС; като има предвид, че преговорите, проведени от Тихоокеанското партньорство, взеха изключително важен обрат с присъединяването на Съединените щати през февруари 2008 г., на Мексико през юни 2012 г. и на Канада през октомври 2012 г.;

Г.  като има предвид, че Малайзия има редовен принос в мисии на ООН и други мироопазващи мисии, включително в Ливан, Източен Тимор, Филипините, Индонезия, Пакистан, Сиера Леоне, Судан, Западна Сахара, Непал и Косово, и че тя разположи медицинска част в Афганистан;

Д.  като има предвид, че Малайзия има многокултурно, многоезично, многоверско и многоетническо общество с мнозинство на малайските мюсюлмани и малцинствени общности, съставени от индийци, китайци и немалайско коренно население;

Е.  като има предвид, че в Малайзия се произведоха парламентарни избори на 5 май 2013 г.;

Ж.  като има предвид, че Малайзия – държава с бързоразвиваща се икономика, създаде последователни програми за социално-икономическо преструктуриране, като се започне с новата икономическа политика през 1971 г., която беше заместена от националната политика за развитие през 1991 г. и впоследствие от политиката за национална визия през 2001 г. съгласно „новия икономически модел“ за постигане на дългосрочната цел за развитие на Малайзия да се превърне в развита държава до 2020 г. („Визия 2020“);

З.  като има предвид, че Малайзия прие Закона за мирни събрания на 20 декември 2011 г.;

И.  като има предвид, че сътрудничеството между ЕС и Малайзия относно правата на жените, правата на децата, правата на коренното население, миграцията, свободата на печата и на защитниците на правата на човека беше засилено чрез редовни контакти с гражданското общество и Комисията по правата на човека в Малайзия (SUHAKAM); като има предвид, че и ЕС постепенно установява сътрудничество с Малайзия в области на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) като морската сигурност и неразпространението на оръжия за масово унищожение;

Й.  като има предвид, че за да насърчи по-нататъшните отношения парламентът на Малайзия създаде група за междупарламентарен съюз Малайзия-ЕС през ноември 2010 г. и членове представляват както правителствената коалиция, така и опозицията;

1.  Отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност:

Относно преговорите за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество

Политически диалог

Права на човека и основни свободи

Сътрудничество в областта на икономиката, науката и културата

Други разпоредби

   a) да засилят отношенията на ЕС с държавите от Югоизточна Азия, включително и по-специално Малайзия, чрез навременното приключване на преговорите за сключване на споразумения за партньорство и сътрудничество със седем държави от АСЕАН; да повишат осведомеността в ЕС относно важността, значителния потенциал и разностранния характер на тези отношения;
   б) да подчертаят, че споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Малайзия ще предостави уникални възможности за установяване на ново равнище на стратегическа и политическа рамка за двустранните отношения. за разширяване на ангажимента на ЕС в редица области от взаимен интерес — наред с другото, в областта на търговското сътрудничество, енергетиката, науката и технологиите, миграцията, борбата с тероризма, правата на човека и основните свободи, доброто управление, социалните стандарти и условията на труд, борбата с корупцията, трафика на хора и неразпространението на ядрено оръжие, както и да укрепят политическия диалог между ЕС и Малайзия в областта на околната среда, „зелените“ технологии и изменението на климата;
   в) да засилят екипа за преговори на ЕС по време на преговорните кръгове, така че той да отговаря на наличния експертен опит по темите от страна на Малайзия и освен да улеснява преговорите да демонстрира и съответния интерес от страна на ЕС към преговорите;
   г) да призоват за последователен подход към преговорите относно споразумението за партньорство и сътрудничество и споразумението за свободна търговия; да припомнят, че всяко от тези споразумения трябва да подкрепя целите на другото;
   д) да подчертаят, че двете процедури по преговори следва да са в зависимост една от друга и да се провеждат успоредно;
   е) да приветстват създаването на Малайзийската морска изпълнителна агенция (ММИА), обединяваща всички дейности по правоприлагането на федералните закони в открито море в една агенция; да приветстват резултатите от субрегионалното сътрудничество на Малайзия със Сингапур, Индонезия, Филипините, Тайланд, азиатската инициатива за морска сигурност (AMARSECTIVE) и споразумението за регионално сътрудничество за борба с пиратството и въоръжените грабежи срещу кораби в Азия (ReCAAP), както и от сътрудничеството в рамките на регионалния форум на АСЕАН (ARF) за значителното подобряване на морската сигурност както в протока Малака, през който преминават над 50 000 плавателни съда годишно, така и в крайбрежните води на Малайзия; да изразят положителната си оценка за факта, че въоръжените сили на Малайзия участваха в операциите за борба срещу пиратството край бреговете на Сомалия; да посочат потенциала за по-тясно сътрудничество между ЕС и Малайзия за засилване на морската сигурност, по-специално за изграждане на капацитет по отношение на бреговата охрана, информационен обмен, военноморска оперативна съвместимост и развитие на правни аспекти;
   ж) отново да заявят световното значение на Южнокитайско море и да призоват всички засегнати страни да уредят своите конфликтни териториални претенции, включително тези, свързани с островите Спратли/Нанша, посредством международен арбитраж, в съответствие с международното право (по-специално Конвенцията на ООН по морско право), за да се гарантират регионалната стабилност и мир; да осъдят последните свързани с насилие събития в Сабах и да призоват за мирното разрешаване на ситуацията; да приветстват Малайзия и Сингапур за успешното разрешаване през 2010 г. на дългогодишните териториални и водни спорове;
   з) да приветстват сътрудничеството и да оценят положително увеличаването на капацитета на Малайзия за борба с тероризма, изпирането на пари, трафика на наркотици и оръжие и подправянето на документи за пътуване;
   и) да припомнят, че в Малайзия имаше изключително високо равнище на политическа стабилност през дълъг период от време; да приветстват много високата степен на участие в парламентарните избори, произведени на 5 май 2013 г., което е израз на интереса на хората към участието в политиката; да отбележат, че произведените наскоро избори в Малайзия са стъпка към по-плуралистична демокрация; да призоват органите на Малайзия да се уверят, че е извършена независима и безпристрастна оценка на изборите в отговор на твърденията за нередности; да призоват новото правителство да реагира на нарастващото етническо и политическо напрежение, по-широкото разпространение на обществена подкрепа сред няколко политически партии, както и на увеличаването на гражданските вълнения и на броя на демонстрациите и да започне активен диалог с опозицията и с всички етнически групи; също така да подчертаят важността на предприемането на мерки за справяне с общественото недоволство във връзка с корупцията; да призоват правителството да продължи с програмата за икономически и политически реформи, включително избирателна реформа;
   й) да поискат ангажимент от Малайзия за продължаване на разработването на социално-икономически политики, които осигуряват справедливо третиране на всички етнически и религиозни групи и за гарантиране на пълни права, включително достъп до държавна служба, образование и възможности за стопанска дейност на всички граждани на Малайзия; да насърчават включването и на най-бедните в икономическия растеж на Малайзия, като същевременно признаят постиженията в развитието на държавата и постигнатото намаляване на бедността;
   к) да насърчат правителството да включва многобройното и активно гражданско общество на Малайзия в процеса на вземане на решения чрез консултации и да премахне ограниченията върху гражданското общество; да приветстват работата на гражданското общество за насочването на вниманието към въпросите за опазване на околната среда, правата на жените, защитата на потребителите, правата на коренното население и на други етнически групи, свободата на медиите, социалната справедливост, правата на човека и правата на религиозните малцинства;
   л) да подчертаят необходимостта от активно и често участие на ЕС в срещите и заседанията на високо равнище на организациите в региона, на които ЕС е поканен да вземе участие;
   м) да припомнят, че напредъкът в политическата област способства за свободна и справедлива търговия в същата степен, в която либерализацията на търговията подпомага насърчаването на политическата либерализация, демокрацията и правата на човека;
   н) да приветстват декларацията на Малайзия по време на заседание на Съвета на ООН по правата на човека през 2009 г., че тя възнамерява да замени смъртното наказание с доживотен затвор, и създаването на независима правна комисия на Малайзия през 2011 г. за преразглеждане на законите, които трябва да бъдат отменени; да призоват настоятелно правителството да установи незабавен мораториум върху екзекуциите и да предприеме законодателни стъпки за премахване на смъртното и телесното наказание;
   o) да защитават и насърчават правата на човека и основните свободи в хода на преговорите по споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Малайзия, по-специално свободата на изразяване, на събрания и сдружаване, на сексуална ориентация и полова идентичност, както и популяризирането на социалните и трудовите стандарти на МОТ; да гарантират прилагането на клаузата за правата на човека във всяко споразумение, да насърчат правителството да предприеме необходимите стъпки за подписване, ратифициране и ефективно прилагане на Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, на Факултативния протокол към нея и на Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП);
   п) да подчертаят значението на постигането на напредък в свободата на медиите, тъй като основните медии продължават да са изложени на цензура; да приветстват решението на Върховния съд от 2012 г. по делото за интернет медията „Малайзиякини“, което постанови, че лицензът за публикуване на печатни медии е право, а не привилегия; да изразят съжаление, че свободата на събрания все още е ограничена, особено в градските райони; да изразят загриженост по отношение на Закона за доказателствата, който предвижда юридическа отговорност за собственици, администратори и контрольори на компютри, които се използват за публикуване на дадена публикация;
   р) да приветстват напредъка, постигнат в много области при заменянето през юли 2012 г. на Закона за вътрешната сигурност (ISA) от Закона за специални мерки във връзка с нарушения на сигурността (SOSMA), който ограничи максималния период на задържане без съдебен процес или обвинение до 28 дни; при все това да изразят разочарование, че някои разпоредби на SOSMA все още имат недостатъци, например по отношение на системата за обжалване, която въпреки приетите изменения, би могла да доведе до задържането на лица за неопределено време, ако не се разреши гаранция, както и във връзка с факта, че SOSMA ограничава основни права като неприкосновеност на комуникациите и позволява скриване на източника на доказателства, като по този начин предотвратява очната ставка по време на съдебни процеси;
   с) да изразят задоволство, че малайзийските адвокати проявяват смелост и независимост при защитата на основните ценности на принципите на правовата държава и независимостта на съдебната власт и че са в състояние да подкрепят и защитят гражданските и политическите права макар и с ограничено въздействие; да изразят високата си оценка за работата на адвокатския съвет на Малайзия; да отбележат, че възникна напрежение между съдебната власт и адвокатурата и да изразят своята загриженост, че институционалната рамка същевременно стана по-резервирана по отношение на пълното зачитане на независимостта на съдебните производства и на изключителния характер на съдебните правомощия на съдилищата; да предложат правителството да изслуша и да предприеме мерки във връзка с опасенията относно напрежението, предизвикано от държавните шериатски съдилища, които функционират паралелно с националната система на обичайно право;
   т) да призоват Малайзия да спазва международно приетите социални стандарти; да подчертаят важността на спазването и бързото прилагане на всички правила на Международната организация на труда, включително правото на свободно създаване на независими професионални съюзи; да призоват настоятелно както органите на Малайзия, така и европейските инвеститори и дружества, работещи в Малайзия, да съблюдават международните трудови стандарти и да гарантират достойно заплащане и условия на труд в Малайзия;
   у) да призоват Малайзия да защитава конституционните права на всички малайзийци на свобода на религията и убежденията и да насърчава добри междурелигиозни отношения и толерантност; във връзка с това да осъдят разрушаването на индуистки храмове през 2006 г. и атаките срещу християнски църкви и оскверняването на джамии през 2010 г. и да осъдят неотдавнашната политическа и съдебна намеса във връзка с утвърдени езикови употреби; да призоват за това християните да могат да упражняват напълно своето конституционно право да практикуват своята религия съгласно своите традиции и без намеса или страх от преследване; да призоват за свободно упражняване на правото на вземане на решение относно религиозната си принадлежност за всички малайзийци, да призоват за бързото премахване на съществуващите административни и правни пречки пред мюсюлманите, които приемат християнството или индуизма, и да призоват държавата да предложи защита от преследване на тези лица; да призоват Малайзия да измени, в интерес на религиозната свобода, действащите в 10 от 13-те щата на Малайзия закони, които забраняват мисионерска дейност на немюсюлмани и налагат дългосрочни присъди с лишаване от свобода и телесни наказания на лицата, които ги нарушават;
   ф) да насърчат правителството да подобри правата на жените с цел постигане на равенство между половете, по-специално във връзка със законите на шериата и семейното право; да спре използването на боя с пръчки като наказание;
   х) да приветстват стремежа на Малайзия за увеличаване на енергийната ефективност, използването на възобновяеми енергийни източници и инвестиции в „зелени“ технологии в областта на транспорта, енергетиката и сградния фонд, въпреки че тя е основен производител на петрол и газ; също така да приветстват факта, че Малайзия призна необходимостта от трансформиране на своята икономика в икономика с ниски въглеродни емисии като част от отговорността й за световната борба срещу изменението на климата; да подчертаят факта, че източниците на възобновяема енергия като палмово масло и хидроенергия трябва да бъдат произвеждани по устойчив по отношение на околната среда начин, без да се намалява размерът на тропическите гори, биологичното разнообразие или да се заменя производството на храни с производство на горива;
   ц) да изразят становище, че макар Малайзия несъмнено да е една от най-успешните икономики в Югоизточна Азия, е необходимо тя да инвестира постепенно в стремежа към академично и научно знание, за да премине на следващото равнище на жизнен стандарт и да се превърне във високоразвита държава; да подкрепят стремежа към по-голям академичен обмен и сътрудничество чрез програмата „Еразмус Мундус“ и проекта MYEULINK и да предложат обменът да се извършва двустранно; да насърчат по-близко културно сътрудничество, включително чрез представяне на малайзийската култура пред европейската общественост;
   ч) да изразят положителната си оценка за факта, че Малайзия е една от първите страни, които започнаха преговори с ЕС за сключване на споразумение за доброволно партньорство за FLEGT, което следва да гарантира, че дървесината, изнасяна за ЕС от Малайзия, произхожда от законни източници; настоятелно да призоват за навременното приключване на преговорите, тъй като ЕС е основен пазар за дървесина от Малайзия;
   ш) да припомнят вътрешния дебат на ЕС за опасностите от насърчаване на производството на биогорива за сметка на производството на храни и да подчертаят, че култивирането на палмово масло за биогорива трябва да се извършва по устойчив начин, като се избягва конверсията на горите и загубата на биологично разнообразие, като се спазват правата на коренното население по отношение на земята и като се предоставят възможности на най-бедните общности да повишат своя жизнен стандарт;
   щ) да насърчат по-нататъшно развитие на туризма между ЕС и Малайзия; да споделят виждането, че екотуризмът има огромен потенциал в Малайзия;
   aa) да консултират Парламента по отношение на разпоредбите, свързани с парламентарното сътрудничество;
   aб) да включат ясни референтни показатели и задължителни срокове за прилагането на споразумението за партньорство и сътрудничество и да предвидят механизми за мониторинг, включително представянето на редовни доклади пред Парламента;
   aв) да насърчат преговарящия екип на ЕС да продължи тясното си сътрудничество с Парламента, като предоставя актуализирана информация относно напредъка на преговорите, съгласно член 218, параграф 10 от ДФЕС;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, съдържаща препоръките на Парламента, на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия (ВП/ЗП), на Европейската служба за външна дейност, както и на правителството и на парламента на Малайзия.

(1) ОВ L 144, 10.6.1980 г., стр. 1.
(2) ОВ C 287 E, 29.11.2007 г., стр. 507.
(3) ОВ C 169 E, 15.6.2012 г., стр. 132.
(4) OB C 305 E, 11.11.2010 r., crp. 7.
(5) ОВ C 56 E, 26.2.2013 г., стр. 87.
(6) ОВ L 154, 15.6.2012 г., стр. 1.
(7) ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 85.

Правна информация - Политика за поверителност