Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2052(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0235/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0235/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/09/2013 - 5.19
CRE 11/09/2013 - 5.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0367

Hyväksytyt tekstit
PDF 140kWORD 29k
Keskiviikko 11. syyskuuta 2013 - Strasbourg
EU:n ja Malesian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta käytävät neuvottelut
P7_TA(2013)0367A7-0235/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2013, joka sisältää suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Malesian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta käytävistä neuvotteluista (2013/2052(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Kaakkois-Aasian maiden järjestön jäsenvaltioiden Indonesian, Malesian, Filippiinien, Singaporen ja Thaimaan välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä 30. toukokuuta 1980 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1440/80(1),

–  ottaa huomioon neuvoston marraskuussa 2004 valtuuttamat ja Brysselissä lokakuussa 2010 kahdeksannen EU:n ja Aasian huippukokouksen (ASEM8) yhteydessä aloitetut neuvottelut laajemmasta EU:n ja Malesian välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta,

–  ottaa huomioon Vientianessa Laosissa 5. ja 6. marraskuuta 2012 pidetyn yhdeksännen EU:n ja Aasian huippukokouksen (ASEM9),

–  ottaa huomioon Kambodžassa 18.–20. marraskuuta 2012 pidetyn Kaakkois-Aasian valtioiden järjestön huippukokouksen,

–  ottaa huomioon 15. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman komission päätösluonnoksista Malesiaa, Brasiliaa ja Pakistania koskevien maakohtaisten strategia-asiakirjojen ja maaohjelmien laatimisesta(2),

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman ”Malesia: raipparangaistuskäytäntö”(3),

–  ottaa huomioon 21. tammikuuta 2010 antamansa päätöslauselman kristittyihin yhteisöihin viime aikoina kohdistuneista hyökkäyksistä(4),

–  ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 ‑strategian mukaisesta Euroopan uudesta kauppapolitiikasta(5),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin liittymisen Kaakkois-Aasian ystävyys- ja yhteistyösopimukseen heinäkuussa 2012(6),

–  ottaa huomioon parhaillaan käytävät neuvottelut EU:n ja Malesian vapaakauppasopimuksesta,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Malesian hallituksen välisen vuonna 2007 allekirjoitetun tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen(7),

–  ottaa huomioon Malesian kanssa vuonna 2007 aloitetut neuvottelut vapaaehtoisesta kumppanuussopimuksesta, joka liittyy toimintasuunnitelmaan metsälainsäädännön noudattamisesta, metsähallinnosta ja puukaupasta (FLEGT),

–  ottaa huomioon Malesiaa koskevan Euroopan yhteisön strategia-asiakirjan vuosiksi 2007–2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 90 artiklan 4 kohdan ja 48 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A7-0235/2013),

A.  toteaa, että Malesia on Kaakkois-Aasian valtioiden järjestön (ASEAN) perustajajäsen ja että se toimii järjestön puheenjohtajana vuonna 2015; toteaa, että Malesia on ASEAN-maista EU:n toiseksi tärkein kauppakumppani;

B.  katsoo, että Malesia on Aasian ja Tyynenmeren alueen taloudellisen yhteistyön (APEC) foorumin, Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön (OIC), Sitoutumattomien maiden liikkeen (NAM), Aasian kehityspankin (ADB), Yhdistyneiden kansakuntien Aasian ja Tyynenmeren alueen talous- ja sosiaalitoimikunnan (UNESCAP), Aasian ja Tyynenmeren alueen maiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi laaditun Colombo-suunnitelman, Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO), Aasia–Eurooppa-kokouksen (ASEM) ja Brunei Darussalamin, Indonesian, Malesian ja Filippiinien muodostaman Itä-Aasian kasvualueen (BIMP-EAGA) aktiivijäsen; ottaa huomioon, että Malesia on ollut myös muun muassa Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsen sen perustamisvuodesta 1995 lähtien ja että se on 77 kehitysmaan ryhmän (G77), islamilaisten valtioiden taloudellisen yhteenliittymän (D-8), G15:n ja YK:n ihmisoikeusneuvoston (2010–2013) jäsen;

C.  katsoo, että lokakuussa 2010 Malesia liittyi vuonna 2005 perustettuun Tyynenmeren kumppanuuteen, jonka tarkoituksena on tehdä vapaakauppasopimus, jolla voisi olla huomattavia EU:n kauppapolitiikkaan kohdistuvia vaikutuksia; toteaa, että Tyynenmeren kumppanuuden puitteissa käydyt neuvottelut kokivat huomattavan muutoksen, kun Yhdysvallat liittyi siihen helmikuussa 2008, Meksiko kesäkuussa 2012 ja Kanada lokakuussa 2012;

D.  katsoo, että Malesia on osallistunut toistuvasti YK:n ja muiden järjestämiin rauhanturvatehtäviin muun muassa Libanonissa, Itä-Timorissa, Filippiineillä, Indonesiassa, Pakistanissa, Sierra Leonessa, Sudanissa, Länsi-Saharassa, Nepalissa ja Kosovossa ja että se on lähettänyt lääkintäyksikön Afganistaniin;

E.  toteaa, että Malesia on monikulttuurinen, monikielinen, moniuskoinen ja monietninen yhteiskunta, jossa enemmistönä ovat malaijimuslimit ja vähemmistönä intialaisten, kiinalaisten ja muihin kuin malaijeihin kuuluvan alkuperäisväestön muodostamat yhteisöt;

F.  katsoo, että Malesiassa järjestettiin parlamenttivaalit 5. toukokuuta 2013;

G.  katsoo, että nouseva talous Malesia on pitkän aikavälin kehitystavoitteeseensa perustuvan ”uuden talousmallin” mukaisesti toteuttanut perättäisiä sosioekonomisia rakenneuudistusohjelmia siten, että vuonna 1971 käynnistettiin New Economic Policy (NEP), joka korvattiin vuonna 1991 National Development Policy ‑ohjelmalla ja lopulta vuonna 2001 National Vision Policy -ohjelmalla, jotta Malesiasta tulee kehittynyt maa vuoteen 2020 mennessä (”Vision 2020”);

H.  katsoo, että Malesia hyväksyi rauhanomaista kokoontumista koskevan lain 20. joulukuuta 2011;

I.  katsoo, että EU:n ja Malesian välistä naisten, lasten ja alkuperäisväestön oikeuksia sekä maahanmuuttoa, lehdistönvapautta ja ihmisoikeuksien puolustajia koskevaa yhteistyötä ovat tehostaneet säännölliset yhteydet kansalaisyhteiskunnan ja Malesian ihmisoikeustoimikunnan (SUHAKAM) välillä; toteaa, että EU on myös asteittain käynnistämässä yhteistyötä Malesian kanssa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaisuuteen kuuluvilla aloilla kuten meriturvallisuus ja joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen;

J.  katsoo, että Malesian parlamentti perusti suhteita edelleen kehittääkseen parlamenttien välisen liiton (IPU) Malesia–EU-kokouksen marraskuussa 2010 ja että sen jäsenet edustavat sekä hallituskoalitiota että oppositiota;

1.  suosittaa neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle, että

  

Kumppanuus- ja yhteistyösopimusta koskevat neuvottelut

   a) kehitetään EU:n suhteita Kaakkois-Aasian maihin ja erityisesti Malesiaan saattamalla viipymättä päätökseen seitsemän ASEAN-maan kanssa käytävät neuvottelut kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista; lisätään EU:ssa tietoisuutta kyseisten suhteiden merkityksestä sekä huomattavista mahdollisuuksista ja monitahoisesta luonteesta,
   b) korostetaan, että EU:n ja Malesian kumppanuus- ja yhteistyösopimus tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia luoda uudenlainen strateginen ja poliittinen kehys kahdenvälisille suhteille, laajentaa EU:n sitoutumista lukuisiin yhteisen mielenkiinnon kohteena oleviin aloihin, kuten kaupalliseen yhteistyöhön, energiaan, tieteeseen ja teknologiaan, maahanmuuttoon, terrorismin torjuntaan, ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin, hyvään hallintoon, sosiaalisiin normeihin ja työoloihin, korruption torjuntaan, ihmiskauppaan ja asesulkuun, sekä vahvistaa EU:n ja Malesian välistä poliittista vuoropuhelua ympäristöstä, vihreästä teknologiasta ja ilmastonmuutoksesta,
   c) vahvistetaan EU:n neuvotteluryhmää neuvottelukierroksen aikana, jotta se vastaisi Malesian puolella saatavilla olevaa teemakohtaista asiantuntemusta ja neuvottelujen helpottamisen lisäksi viestii EU:n asianmukaisesta mielenkiinnosta neuvotteluja kohtaan,
   d) kehotetaan suhtautumaan johdonmukaisesti kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta sekä vapaakauppasopimuksesta käytäviin neuvotteluihin; muistetaan, että sopimusten on tuettava toistensa tavoitteita,
   e) korostetaan, että sopimusneuvottelujen olisi oltava toisistaan riippuvaisia ja niitä olisi käytävä rinnakkain,
  

Poliittinen vuoropuhelu

   f) annetaan tunnustusta sille, että Malesia on perustanut merivalvontaviraston, joka yhdistää yhdeksi virastoksi kaikki liittovaltion lainvalvontatoimet merellä; annetaan tunnustusta, Malesian, Singaporen, Indonesian, Filippiinien ja Thaimaan välisen osa-alueellisen yhteistyön tuloksille, Aasian meriturvallisuusaloitteelle (AMARSECTIVE) sekä merirosvouden ja laivojen aseellisten ryöstöjen torjumista Aasiassa koskevalle alueelliselle yhteistyösopimukselle (ReCAAP) sekä ASEAN:n alueellisen foorumin puitteissa tehdylle yhteistyölle, joilla on merkittävästi parannettu meriturvallisuutta sekä Malakansalmessa, jonka kautta kulkee vuosittain 50 000 alusta, että Malesian rannikkovesillä; annetaan arvostusta sille, että Malesian puolustusvoimat ovat ottaneet osaa merirosvouden torjuntaoperaatioihin Somalian rannikolla; nähdään mahdollisuuksia entistä tiiviimmälle EU:n ja Malesian väliselle yhteistyölle meriturvallisuuden lisäämiseksi erityisesti rannikkovartioston valmiuksien kehittämisessä, tietojen vaihdossa, laivaston yhteentoimivuudessa ja oikeudellisten kysymysten kehittämisessä,
   g) korostetaan jälleen Etelä-Kiinan meren maailmanlaajuista merkitystä ja kehotetaan kaikkia asianosaisia osapuolia sopimaan aluekiistansa, Spratly/Nansha-saaret mukaan luettuna, kansainvälisen sovittelun avulla kansainvälisen oikeuden (erityisesti YK:n merioikeusyleissopimuksen) mukaisesti alueellisen vakauden ja rauhan varmistamiseksi; tuomitaan äskettäiset väkivaltaiset tapahtumat Sabahissa ja kehotetaan ratkaisemaan tilanne rauhanomaisesti; annetaan tunnustusta Malesialle ja Singaporelle siitä, että ne ratkaisivat vuonna 2010 rauhanomaisesti pitkäaikaiset maa- ja vesialueita koskevat kiistansa,
   h) suhtaudutaan myönteisesti yhteistyöhön ja Malesian entistä parempiin valmiuksiin torjua terrorismia, rahanpesua, huume- ja asekauppaa sekä matkustusasiakirjojen väärentämistä,
   i) pidetään mielessä, että Malesiassa on voitu pitkään nauttia äärimmäisen vakaista poliittisista oloista; annetaan tunnustusta Malesialle 5. toukokuuta 2013 pidettyjen parlamenttivaalien korkeasta äänestysprosentista, joka ilmentää kansan kiinnostusta poliittiseen päätöksentekoon; pannaan merkille, että äskettäiset vaalit osoittivat Malesian siirtyneen kohti pluralistisempaa demokratiaa; kehotetaan Malesian viranomaisia varmistamaan, että suoritetaan riippumaton ja puolueeton arviointi vaaleista säännönvastaisuuksia koskevien syytösten johdosta; kehotetaan uutta hallitusta reagoimaan kasvaviin etnisiin ja poliittisiin jännitteisiin, useiden poliittisten puolueiden saamaan entistä laajempaan kansan tukeen sekä lisääntyvään yhteiskunnalliseen levottomuuteen ja mielenosoitusten määrän kasvuun sekä aloittamaan aktiivinen vuoropuhelu opposition ja kaikkien etnisten ryhmien kanssa; korostetaan myös sitä, että on tärkeää toteuttaa toimenpiteitä, joilla puututaan korruptiosta johtuvaan kansalaisten tyytymättömyyteen; kehotetaan hallitusta jatkamaan taloudellista ja poliittista uudistusohjelmaa, vaaliuudistus mukaan luettuna,
   j) pyritään siihen, että Malesia sitoutuu kehittämän sosioekonomisia politiikkoja, joilla varmistetaan kaikkien etnisten ja uskonnollisten ryhmien oikeudenmukainen kohtelu ja taataan kaikille Malesian kansalaisille täydet oikeudet, mukaan luettuna oikeus päästä virkoihin, saada koulutusta ja hyödyntää liiketoimintamahdollisuuksia; edistetään sitä, että Malesian talouskasvusta hyötyvät myös kaikkein köyhimmät ja annetaan samalla tunnustusta saavutuksille maan kehittämisessä ja köyhyyden vähentämisessä,
   k) kannustetaan Malesian hallitusta ottamaan maan tuottelias ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta kuulemisten avulla entistä enemmän mukaan päätöksentekoon ja poistamaan kansalaisyhteiskuntaa koskevat rajoitukset; annetaan tunnustusta työlle, jota kansalaisyhteiskunta on tehnyt huomion kiinnittämiseksi ympäristökysymyksiin, naisten oikeuksiin, kuluttajansuojaan, alkuperäisväestön ja muiden etnisten ryhmien oikeuksiin, tiedotusvälineiden vapauteen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, ihmisoikeuksiin ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksiin,
   l) korostetaan, että EU:n on osallistuttava aktiivisesti ja usein korkean tason kokouksiin ja alueen järjestöjen huippukokouksiin, joihin EU on kutsuttu,
   m) palautetaan mieliin, että poliittinen edistys on hyväksi vapaalle ja oikeudenmukaiselle kaupalle samalla tavalla kuin kaupan vapauttamisesta on apua edistettäessä poliittista vapautta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia,
  

Ihmisoikeudet ja perusvapaudet

   n) suhtaudutaan myönteisesti Malesian YK:n ihmisoikeusneuvostossa vuonna 2009 antamaan lausuntoon, jonka mukaan se aikoi harkita kuolemanrangaistuksen korvaamista elinkautisella vankeusrangaistuksella ja perustaa vuonna 2011 riippumattoman malesialaisen lakitoimikunnan tarkastelemaan lakeja, jotka on kumottava; kehotetaan hallitusta keskeyttämään välittömästi teloitukset ja toteuttamaan lainsäädöllisiä toimenpiteitä kuolemanrangaistuksesta ja ruumiillisista rangaistuksista luopumiseksi,
   o) suojellaan ja edistetään ihmisoikeuksia ja perusvapauksia EU:n ja Malesian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen neuvottelujen aikana, erityisesti sananvapautta, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta sekä seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä sekä ILO:n sosiaalisia ja työoloihin liittyviä normeja; varmistetaan ihmisoikeuslausekkeen täytäntöönpano kaikissa sopimuksissa; kehotetaan hallitusta toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä, jotta allekirjoitetaan, ratifioidaan ja pannaan tehokkaasti täytäntöön YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus, sen valinnainen pöytäkirja sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus,
   p) korostetaan, että on tärkeää saavuttaa edistystä tiedotusvälineiden vapauden alalla, koska tiedotusvälineet ovat edelleen sensuurin alaisia; suhtaudutaan myönteisesti verkkomedia Malaysiakinista vuonna 2012 annettuun korkeimman oikeuden päätökseen, jonka mukaan painetun median julkaiseminen on oikeus eikä etuoikeus; pidetään valitettavana, että kokoontumisvapautta rajoitetaan edelleen etenkin kaupunkialueilla; ilmaisevat huolestuneisuutensa Evidence Act -laista, jonka nojalla oikeudellinen vastuu aineiston julkaisemisesta on julkaisemiseen käytettyjen tietokoneiden omistajilla, hallinnoijilla ja valvojilla,
   q) suhtaudutaan myönteisesti monilla aloilla saavutettuun edistykseen, kun sisäistä turvallisuutta koskeva laki (ISA) korvattiin heinäkuussa 2012 turvallisuusrikoksia koskevista erityistoimenpiteistä annetulla lailla (SOSMA), jonka nojalla pisin mahdollinen pidätysaika ilman oikeudenkäyntiä tai syytettä rajoitettiin 28 päivään; pidetään kuitenkin valitettavana, että joissakin SOSMA:n säännöksissä, jotka koskevat esimerkiksi muutoksenhakujärjestelmää, on edelleen uudistuksista huolimatta puutteita, jotka mahdollistavat yhä pidättämisen määräämättömäksi ajaksi, jos takuita ei sallita, ja sitä, että SOSMA:lla rajoitetaan perusoikeuksia kuten viestinnän suojelua ja sallitaan todistusaineiston salaaminen ja näin estetään ristikuulustelu oikeudenkäyntien aikana,
   r) ollaan tyytyväisiä siihen, että Malesian asianajajat ovat osoittaneet rohkeutta ja toimineet itsenäisesti puolustaessaan oikeusvaltioperiaatteen keskeisimpiä arvoja sekä oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja pystyvät, tosin rajallisesti, edistämään ja puolustamaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia; antavat erityisesti arvoa Malesian asianajajayhteisön tekemälle työlle; pannaan merkille, että jännitteitä on syntynyt oikeuslaitoksen ja lakimiesammattien harjoittajien välille, ja ollaan huolissaan siitä, että institutionaaliset puitteet ovat muuttuneet entistä varautuneemmiksi oikeusprosessien riippumattomuuden täysimääräisen kunnioittamisen sekä tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan osalta; ehdotetaan, että hallitus kiinnittää huomiota ja puuttuu huolenaiheisiin, jotka johtuvat rinnakkain kansallisen tapaoikeusjärjestelmän kanssa toimivien valtion hallinnoimien sharia-tuomioistuinten aiheuttamista jännitteistä,
   s) kehotetaan Malesiaa noudattamaan kansainvälisesti sovittuja sosiaalisia normeja; painotetaan, että on tärkeää noudattaa Kansainvälisen työjärjestön kaikkia sääntöjä ja panna ne nopeasti täytäntöön, mukaan luettuna oikeus muodostaa vapaasti riippumattomia ammattiyhdistyksiä; kehotetaan Malesian viranomaisia sekä Malesiassa toimivia eurooppalaisia sijoittajia ja yrityksiä noudattamaan kansainvälisiä työnormeja ja takaamaan asianmukaisen palkan ja työolot Malesiassa,
   t) kehotetaan Malesiaa suojelemaan kaikkien malesialaisten uskonnon tai vakaumuksen vapautta koskevia perustuslaillisia oikeuksia ja edistämään uskontojen välisiä hyviä suhteita ja suvaitsevaisuutta; tuomitaan tässä yhteydessä hindutemppeleiden tuhoamisen vuonna 2006 ja kristillisiin kirkkoihin kohdistuneet hyökkäykset ja moskeijojen häpäisyn vuonna 2010 sekä viimeaikaiset poliittiset ja juridiset toimet, jotka liittyvät kieliä koskeviin vakiintuneisiin käytäntöihin; vaaditaan, että kristityt voivat käyttää täysimääräisesti perustuslaillisia oikeuksiaan ja harjoittaa uskontoaan perinteidensä mukaisesti ilman, että siihen puututaan tai heitä vainotaan; vaaditaan, että kaikkien malesialaisten oikeus päättää omasta uskonnollisesta vakaumuksestaan vapaasti säilytetään; kehotetaan, että poistetaan nopeasti nykyiset hallinnolliset ja juridiset esteet kristinuskoon tai hindulaisuuteen kääntyneiltä muslimeilta ja kehotetaan valtiota suojaamaan tällaisia kääntyneitä syytteiden asettamiselta; kehotetaan Malesiaa muuttamaan uskonnonvapauden nimessä 10:ssä Malesian 13 osavaltiosta voimassa olevat lait, joilla kielletään lähetystoiminta ei-muslimeilta ja joiden nojalla määrätään pitkiä vankeustuomioita ja raipparangaistuksia lakeja rikkoville,
   u) kehotetaan hallitusta parantamaan naisten oikeuksia sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi erityisesti sharia-lain ja perheoikeuden suhteen; kehotetaan lopettamaan raipparangaistuksen käyttö,
  

Taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen yhteistyö

   v) suhtaudutaan myönteisesti Malesian pyrkimykseen lisätä energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä ja investointeja vihreään teknologiaan liikenteen, energian ja rakentamisen alalla siitä huolimatta, että maa on huomattava öljyn ja kaasun tuottaja; suhtaudutaan myönteisesti myös siihen, että Malesia on myöntänyt, että sen on muutettava taloutensa vähähiiliseksi osana ilmastonmuutoksen maailmanlaajuiseen torjuntaan liittyvää vastuutaan; korostetaan, että uusiutuvia energianlähteitä, kuten palmuöljyä ja vesivoimaa, on tuotettava ympäristöystävällisesti pienentämättä trooppisten metsien pinta-alaa, vähentämättä biologista monimuotoisuutta ja korvaamatta ruoan tuotantoa polttoaineen tuotannolla,
   w) katsotaan, että koska Malesia on epäilemättä yksi menestyneimmistä Kaakkois-Aasian talouksista, sen on investoitava entistä enemmän akateemiseen ja tieteelliseen tietoon edetäkseen elintasossa mitattuna seuraavaan vaiheeseen ja tullakseen pitkälle kehittyneeksi maaksi; kannatetaan akateemisen vaihdon ja yhteistyön lisäämistä Erasmus Mundus -ohjelman ja MYEULINK-hankkeen avulla ja ehdotetaan, että vaihdosta tehdään vastavuoroista; kannustetaan tekemään entistä tiiviimpää kulttuuriyhteistyötä esimerkiksi esittelemällä Malesian kulttuuria eurooppalaiselle suurelle yleisölle,
   x) annetaan arvostusta sille, että Malesia oli yksi ensimmäisistä maista, jotka käynnistivät EU:n kanssa neuvottelut vapaaehtoisesta FLEGT-kumppanuussopimuksesta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että Malesiasta EU:hun tuotu puutavara on peräisin laillisista lähteistä; kehotetaan saattamaan neuvottelut päätökseen nopeasti, koska EU on malesialaisen puutavaran tärkein markkina-alue,
   y) palautetaan mieliin EU:n sisäinen keskustelu vaaroista, jotka liittyvät sen mahdollistamiseen, että biopolttoaineiden tuotanto laajenee ruoantuotannon kustannuksella, ja korostetaan, että palmuöljyn viljely biopolttoaineen tuotantoa varten on toteutettava kestävällä tavalla ja välttämällä metsien muuttamista ja biologisen monimuotoisuuden vähenemistä, kunnioittamalla alkuperäisväestön maanomistusoikeuksia ja antamalla köyhimmille yhteisöille mahdollisuus kohottaa elintasoaan,
   z) kehotetaan kehittämään entisestään EU:n ja Malesian välistä matkailua; kannatetaan näkemystä, jonka mukaan ekoturismilla on valtavat mahdollisuudet Malesiassa,
  

Muut säännökset

   aa) Euroopan parlamenttia kuullaan parlamentaarista yhteistyötä koskevista säännöksistä,
   ab) sisällytetään kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen täytäntöönpanoa koskevat selkeät vertailuarvot ja sitovat määräajat ja säädetään valvontamekanismeista, säännöllinen raportointi Euroopan parlamentille mukaan luettuna,
   ac) kannustetaan EU:n neuvottelijoita jatkamaan tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa antamalla ajantasaista tietoa neuvotteluiden edistymisestä SEUT:n 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman, johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset, neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä Malesian hallitukselle ja parlamentille.

(1)EYVL L 144, 10.6.1980, s. 1.
(2)EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 507.
(3)EUVL C 169 E, 15.6.2012, s. 132.
(4)EUVL C 305 E, 11.11.2010, s. 7.
(5)EUVL C 56 E, 26.2.2013, s. 87.
(6)EUVL L 154, 15.6.2012, s. 1.
(7)EUVL L 414, 30.12.2006, s. 85.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö