Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2052(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0235/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0235/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 11/09/2013 - 5.19
CRE 11/09/2013 - 5.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0367

Elfogadott szövegek
PDF 368kWORD 36k
2013. szeptember 11., Szerda - Strasbourg
Az EU és Malajzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalások
P7_TA(2013)0367A7-0235/2013

Az Európai Parlament 2013. szeptember 11-i állásfoglalása az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett ajánlásával az EU és Malajzia közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás érdekében folytatott tárgyalásokhoz (2013/2052(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Gazdasági Közösség és Indonézia, Malajzia, a Fülöp-szigetek, Szingapúr és Thaiföld – a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének tagországai – közötti együttműködési megállapodás megkötéséről szóló, 1440/80/EGK (1980. május 30.) tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a Tanács által 2004 novemberében engedélyezett és 2010 októberében a nyolcadik EU–Ázsia csúcstalálkozón (ASEM8), Brüsszelben megkezdett, az EU és Malajzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalásokra,

–  tekintettel a kilencedik EU–Ázsia csúcstalálkozóra, amelyet Vientiánban (Laosz) tartottak 2012. november 5–6-án,

–  tekintettel a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) 2012. november 18–20-i kambodzsai csúcstalálkozójára,

–  tekintettel a Malajzia, Brazília és Pakisztán számára országos stratégiai dokumentumokat és nemzeti indikatív programokat létrehozó bizottsági határozattervezetekről szóló 2007. február 15-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a Malajziáról, és mindenekelőtt a vesszőzés gyakorlatáról szóló 2010. december 16-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a keresztény közösségek ellen nemrégiben elkövetett támadásokról szóló, 2010. január 21-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel az „Új európai kereskedelmi politika az Európa 2020 stratégia keretében” című, 2011. szeptember 27-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az Európai Unió Délkelet-ázsiai Barátsági és Együttműködési Szerződéshez való 2012. júliusi csatlakozásáról(6),

–  tekintettel az EU és Malajzia közötti szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatosan jelenleg zajló tárgyalásokra,

–  tekintettel az Európai Unió és Malajzia kormánya között a légi közlekedés egyes kérdéseiről szóló, 2007-ben aláírt megállapodásra (7),

–  tekintettel az erdészeti jogszabályok végrehajtásával, az erdészeti irányítással és az erdészeti termékek kereskedelemével kapcsolatos (FLEGT) cselekvési terv vonatkozásában Malajziával kötendő önkéntes partnerségi megállapodásra irányuló, 2007-ben megkezdett tárgyalásokra,

–  tekintettel az Európai Közösség Malajziával kapcsolatos, 2007–2013-as időszakra szóló stratégiai dokumentumára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 90. cikkének (4) bekezdésére és 48. cikkére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A7-0235/2013),

A.  mivel Malajzia az ASEAN alapító tagja és 2015-ben a szervezet elnöki tisztét tölti be; mivel Malajzia az ASEAN szervezeten belül az EU második legfontosabb kereskedelmi partnere;

B.  mivel Malajzia aktív tagja az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködésnek (APEC), az Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC), az el nem kötelezettek mozgalmának (NAM), az Ázsiai Fejlesztési Banknak (ADB), az ENSZ Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági és Szociális Bizottságának (UNESCAP), az ázsiai és csendes-óceáni térség gazdasági és szociális fejlesztését célzó Colombo-tervnek, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO), az Ázsia–Európa találkozónak (ASEM), valamint a Brunei Darussalam–Indonézia–Malajzia–Fülöp-szigetek alkotta kelet-ázsiai növekedési térségnek (BIMP-EAGA); mivel Malajzia a Kereskedelmi Világszervezet 1995-ös megalapítása óta WTO-tag, illetve tagja többek között a 77 fejlődő ország G77-csoportjának, a fejlődő országok nyolcas csoportjának (D8), a G15-öknek és ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (2010-2013);

C.  mivel Malajzia 2010 októberében csatlakozott a 2005-ben létrehozott, szabadkereskedelmi megállapodás létrehozására irányuló, Csendes-óceáni Partnerséghez (Trans-Pacific Partnership -TPP), aminek jelentős hatása lehet az EU kereskedelempolitikájára; mivel a Csendes-óceáni Partnerség által vezetett tárgyalások rendkívüli jelentőségre tettek szert az Amerikai Egyesült Államok 2008 februárjában, Mexikó 2012 júniusában és Kanada 2012 októberében történt csatlakozásával;

D.  mivel Malajzia gyakran közreműködik az ENSZ és más békefenntartó missziókban, többek között Libanonban, Kelet-Timorban, a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, Pakisztánban, Sierra Leonéban, Szudánban, Nyugat-Szaharában, Nepálban és Koszovóban, valamint orvosi egységet küldött Afganisztánba;

E.  mivel Malajzia társadalma multikulturális, többnyelvű, többvallású és többnemzetiségű társadalom, amelyben a maláj-muszlimok alkotják a többséget, a kisebbséghez pedig indiai, kínai és nem maláj bennszülött közösségek tartoznak;

F.  mivel Malajziában 2013. május 5-én parlamenti választásokat tartottak;

G.  mivel Malajzia – feltörekvő gazdaságként – sikeres társadalmi-gazdasági átalakítási programokat hajtott végre az új gazdasági modell keretében – amely Malajzia azon hosszú távú fejlesztési célját testesíti meg, hogy 2020-ra fejlett országgá váljon („2020-as jövőkép”) –, kezdve az 1971. évi új gazdaságpolitikával, amelyet 1991-ben a nemzeti fejlesztési politika, majd 2001-ben a nemzeti jövőkép politikája követett;

H.  mivel Malajzia 2011. december 20-án elfogadta a békés gyülekezésről szóló törvényt;

I.  mivel az EU és Malajzia közötti, a nők, a gyermekek és az őslakosság jogai, a bevándorlás, a sajtószabadság és az emberi jogok védelmezőinek kérdésében folytatott együttműködés tovább erősödött a civil társadalom és a malajziai emberi jogi bizottság (SUHAKAM) közötti rendszeres kapcsolattartásnak köszönhetően; mivel az EU fokozatos együttműködést épít ki Malajziával a közös kül- és biztonságpolitika hatálya alá tartozó területeken is, például a tengerbiztonság és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása terén;

J.  mivel a további kapcsolatok előmozdítása érdekében a malajziai parlament 2010 novemberében létrehozta a Malajzia–EU interparlamentáris képviselőcsoportot, amelynek tagjai a kormánykoalíciót és az ellenzéket egyaránt képviselik;

1.  a következő ajánlásokat intézi a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz:

  

A partnerségi és együttműködési megállapodásra irányuló tárgyalások

   a) mélyítsék el az EU kapcsolatait a délkelet-ázsia országokkal, különösen Malajziával azzal, hogy idejében lezárják a partnerségi és együttműködési megállapodásra irányuló tárgyalásokat hét ASEAN-tagországgal; EU-szerte hívják fel a figyelmet az e kapcsolatrendszerekben rejlő jelentős lehetőségekre és e kapcsolatrendszerek jelentőségére és sokoldalúságára;
   b) hangsúlyozzák, hogy az EU és Malajzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodás egyedülálló lehetőségeket fog kínálni arra, hogy új szintre helyezzék a kétoldalú kapcsolatok stratégiai és politikai keretét, kiterjesszék az EU kötelezettségvállalásait számos olyan területre is, amelyhez Malajziával közös érdeke fűződik, ide tartozik például a kereskedelmi együttműködés, az energiaügy, a tudományos és technológiai fejlődés, a migráció, a terrorizmus elleni küzdelem, az emberi jogoké és az alapvető jogok, a felelősségteljes kormányzás, a szociális normák, a korrupció elleni küzdelem, az emberkereskedelem és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása, valamint hogy megerősítsék az EU és Malajzia által a környezetvédelemről, a zöld technológiáról és az éghajlatváltozásról folytatott politikai párbeszédet is;
   c) a tárgyalási fordulók során erősítsék meg az uniós tárgyalóküldöttséget, hogy az adott területeken felvehessék a versenyt a malajziai oldalon rendelkezésre álló szakértelemmel, és a tárgyalások előmozdításán túlmenően adják tanújelét az EU tárgyalások iránti megfelelő érdeklődésének;
   d) kérjék következetes megközelítés alkalmazását a partnerségi és együttműködési megállapodásról és a szabadkereskedelmi megállapodásról zajló tárgyalásokkal kapcsolatban; emlékeztessenek rá, hogy a megállapodásoknak kölcsönösen támogatniuk kell egymás célkitűzéseit;
   e) hangsúlyozzák, hogy a két tárgyalásnak függnie kell egymástól és párhuzamosan kell zajlaniuk;
  

Politikai párbeszéd

   f) üdvözöljék a Malajziai Tengerbiztonsági Végrehajtó Ügynökség (MMEA) létrehozását, amely egy szerven belül összevonja az összes szövetségi tengerjogi jogalkalmazási tevékenységet, továbbá üdvözöljék azokat az eredményeket, amelyek a Malajzia által a Szingapúrral, Indonéziával, a Fülöp-szigetekkel és Thaifölddel folytatott regionális együttműködésből, az ázsiai tengerbiztonsági kezdeményezésből (AMARSECTIVE), a hajók ellen Ázsiában elkövetett kalóztámadások és fegyveres rablások leküzdésére létrejött regionális együttműködési megállapodásból (ReCAAP), valamint az ASEAN Regionális Fóruma keretében folytatott együttműködésből erednek, és amelyek következtében jelentősen javul a tengerhajózási biztonság az évente több mint 50 000 hajó által használt Malaka-szorosban és Malajzia parti vizein egyaránt; fejezzék ki elismerésüket amiatt, hogy a malajziai hadsereg részt vett a szomáliai partok mentén zajló kalózellenes műveletekben; úgy ítéli meg, hogy az EU és Malajzia közötti szorosabb együttműködés lehetőségeket rejt a tengerbiztonság erősítése szempontjából, különös tekintettel a parti őrségek kapacitásának bővítésére, az információmegosztásra, a hajózási rendszerek átjárhatóságára és a jogi kérdésekkel kapcsolatos fejleményekre;
   g) ismételten hangsúlyozzák a Dél-kínai-tenger globális jelentőségét, és az érintett valamennyi felet szólítsák fel egymással össze nem egyeztethető területi igényeik nemzetközi közvetítés útján, a nemzetközi jognak (és különösen az ENSZ Tengerjogi Egyezményének) megfelelően történő rendezésére, ideértve a Spratly/Nansha-szigetekkel kapcsolatos igényeket is, a régió stabilitása érdekében; ítéljék el a közelmúltbeli sabahi erőszakos eseményeket, és a helyzet békés megoldását szorgalmazza; helyeseljék, hogy Malajzia és Szingapúr 2010-ben békésen megoldotta a hosszú ideje fennálló területi és vízügyi vitáját;
   h) üdvözöljék az együttműködést, és értékeljék pozitívan azt, hogy Malajzia egyre hatékonyabban képes fellépni a terrorizmus, a pénzmosás, a kábítószer- és fegyverkereskedelem, valamint az úti okmányok hamisítása ellen;
   i) emlékeztessenek rá, hogy Malajziát hosszú ideig kiemelkedő politikai stabilitás jellemezte; üdvözöljék, hogy a 2013. május 5-én megtartott parlamenti választásokon nagyon magas volt a részvételi arány, ami a nép politikai részvétel iránti érdeklődését tükrözi; vegyék tudomásul, hogy a legutóbbi választások Malajzia plurálisabb demokrácia irányába való elmozdulását tükrözték; szólítsák fel a malajziai hatóságokat, hogy a szabálytalanságokkal kapcsolatos vádakra válaszolva gondoskodjanak a választások független és pártatlan vizsgálatáról; felszólítják az új kormányt, hogy reagáljon a fokozódó etnikai és politikai feszültségekre, továbbá próbálja kezelni azt, hogy a sok politikai párt választópolgárok általi támogatása erősebben megoszlik, igyekezzen megoldást találni az egyre erősebb zavargások és az egyre gyakoribb tüntetések problémájára, valamint kezdjen aktív párbeszédet az ellenzékkel és az összes etnikai csoporttal; hangsúlyozzák annak fontosságát is, hogy intézkedéseket kell hozni a közfelháborodást okozó korrupcióval szemben; szólítsák fel a kormányt a gazdasági és politikai reformprogram folytatására, ideértve a választási reformot is;
   j) kérjék Malajziát arra, hogy vállaljon kötelezettséget az összes népcsoport és vallási csoportosulás számára egyenlő bánásmódot biztosító társadalmi-gazdasági politikák kidolgozására, valamint annak biztosítására, hogy mindannyian Malajzia teljes jogú polgárai lehessenek, ideértve a közigazgatáshoz, az oktatáshoz és az üzleti lehetőségekhez való hozzáférést is; mozdítsák elő a malajziai gazdasági növekedés befogadó jellegét a társadalom legszegényebb rétegei esetében is, elismerve ugyanakkor az ország fejlődése és a szegénység csökkentése terén elért eredményeket;
   k) ösztönözzék a kormányt, hogy konzultációk révén még jobban vonja be a kiterjedt és aktív civil társadalmat a döntéshozatali folyamatokba, valamint oldja fel a civil társadalomra vonatkozó korlátozásokat; támogassák a civil társadalom munkáját, felhívva a figyelmet a környezetvédelemmel, a nők jogaival, a fogyasztóvédelemmel, a bennszülött népek és más etnikai csoportok jogaival, a média szabadságával, a társadalmi igazságossággal és az emberi jogokkal, illetve a vallási kisebbségek jogaival kapcsolatos kérdésekre;
   l) hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy az EU aktívan és gyakran részt vegyen a régió és szervezetei magas szintű csúcstalálkozóin, amennyiben azokra az EU-t is meghívják;
   m) emlékeztessenek rá, hogy a politikai területen való fejlődés elengedhetetlen a szabad és tisztességes kereskedelemhez, éppúgy, ahogy a kereskedelem liberalizálása segíti a politikai liberalizáció, a demokrácia és az emberi jogok előmozdítását.
  

Emberi jogok és alapvető szabadságok

   n) üdvözöljék, hogy 2009-ben az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában Malajzia bejelentette, kész megfontolni a halálbüntetés élethosszig tartó börtönbüntetéssel való helyettesítését és egy független malajziai jogi bizottság 2011-ben történő létrehozását a hatályon kívül helyezendő jogszabályok vizsgálata érdekében; sürgessék a kormányt, hogy vezessen be azonnali moratóriumot a kivégzések tekintetében, illetve tegyen jogalkotási lépéseket a halálbüntetés és a testi fenyítés eltörlésére;
   o) védjék és támogassák az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat az EU–Malajzia partnerségi és együttműködési megállapodásra irányuló tárgyalások folyamán különösen a véleménynyilvánítás szabadságát, a gyülekezési és az egyesülési szabadságot, valamint a szexuális irányultságot és a nemi identitást illetően, továbbá mozdítsák elő az ILO szociális és munkaügyi normáit; biztosítsák az emberi jogi záradékok végrehajtását minden megállapodás esetében; ösztönözzék a kormányokat, hogy hozzák meg a szükséges lépéseket a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni ENSZ-egyezménynek, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának (ICCPR) az aláírása, megerősítése és tényleges végrehajtása érdekében;
   p) hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy előrehaladást érjenek el médiaszabadság terén, mivel a főbb kommunikációs eszközök még mindig cenzúra alatt állnak; üdvözöljék a Legfelsőbb Bíróság 2012-ben, a Malaysiakini internetes média ügyében hozott ítéletét, amely szerint a nyomtatott média közzétételének engedélyezése jog, nem pedig kiváltság; fejezzék ki sajnálatukat amiatt, hogy a gyülekezési szabadság még mindig korlátozott, különösen a városi területeken; fejezzék ki aggályaikat a bizonyítékokról szóló törvénnyel kapcsolatban, amely megállapítja a publikációk közzétételére használt számítógépek tulajdonosainak, rendszergazdáinak és ellenőreinek jogi felelősségét;
   q) üdvözöljék a számos területen abból adódó előrelépést, hogy 2012 júliusában a belbiztonsági törvény helyébe lépett a biztonsági bűncselekményekkel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló törvény, mivel így 28 napra csökkent az eljárás indítása vagy vádemelés nélküli maximális fogva tartási idő; adjanak hangot ugyanakkor csalódottságuknak is amiatt, hogy a biztonsági bűncselekményekkel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló törvény egyes rendelkezéseinek, például a fellebbezési rendszerrel kapcsolatos rendelkezésnek a változtatások ellenére még mindig vannak hiányosságai, valamint amiatt, hogy a törvény korlátozza az alapvető jogokat, például a kommunikáció bizalmasságával kapcsolatos jogot, és lehetővé teszi a bizonyítékok forrásainak eltitkolását, amivel megakadályozza a kontradiktórius vizsgálatokat az eljárások során;
   r) adjanak hangot elégedettségüknek azzal kapcsolatosan, hogy a malajziai ügyvédek bátran és független módon védelmezik a jogállamiság és a független igazságszolgáltatás alapvető értékeit, és képesek felszólalni a polgári és politikai jogok védelmében, jóllehet csak korlátozott hatással; fejezzék ki, hogy különösen nagyra értékelik a malajziai ügyvédi kamara munkáját; jegyezzék meg, hogy feszültség alakult ki a bírói kar és az egyéb jogi szakmák képviselői között, valamint adjanak hangot amiatti aggodalmuknak, hogy mindezzel párhuzamosan az intézményi keret a korábbihoz képest kevésbé biztosítja a bírósági eljárások függetlenségének és a bíróságok kizárólagos igazságügyi jogkörének teljes körű tiszteletben tartását; javasolják, hogy a kormány figyeljen oda a nemzeti szokásjogi rendszerrel párhuzamosan működő állami saría bíróságok által okozott feszültségekre, és találjon megoldást e problémára;
   s) kérjék Malajziát, hogy tegyen eleget a nemzetközi szinten elfogadott szociális normáknak; emeljék ki a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet valamennyi szabálya betartásának és mihamarabbi végrehajtásának fontosságát, beleértve a független szakszervezetek szabad létrehozásához vonatkozó jogot; sürgessék a malajziai hatóságokat, illetve a Malajziában működő európai befektetőket és vállalatokat egyaránt, hogy vegyék figyelembe a nemzetközi munkaügyi normákat, és garantálják Malajziában a tisztességes béreket és munkafeltételeket;
   t) szólítsák fel Malajziát arra, hogy védje meg valamennyi malajziai alkotmányos jogait, garantálja számukra a vallás vagy meggyőződés szabadságát, valamint mozdítsa elő a felekezetek közötti jó kapcsolatokat és a toleranciát; ezzel összefüggésben ítéljék el a hindu templomok 2006-os lerombolását és a keresztény templomok elleni 2010-es támadásokat, illetve a mecsetek 2010-es megszentségtelenítését, valamint ítéljék el a régóta érvényes nyelvi szokásokkal kapcsolatos közelmúltbeli politikai és igazságügyi intézkedéseket; kérjék, hogy a keresztények hagyományaiknak megfelelően, az üldöztetéstől való félelem nélkül, teljes mértékben élhessenek a szabad vallásgyakorlat alkotmányos jogával; szólítsák fel az összes malajziait, hogy éljenek azon jogukkal, hogy szabadon választhatják meg vallásukat; kérjék a kereszténységre vagy hinduizmusra áttérő muszlimokat jelenleg érintő adminisztratív és jogi akadályok sürgős megszüntetését és az áttérők üldöztetéstől való, állam általi védelmét; szólítsák fel Malajziát arra, hogy a vallásszabadság érdekében módosítsák azokat a jogszabályokat, amelyek megtiltják, hogy nem muszlimok missziós tevékenységet folytassanak, és amely törvények Malajzia 13 tagállamából 10 tagállamban hatályban vannak, és a törvénysértést hosszú börtönbüntetéssel, valamint korbácsolással szankcionálják;
   u) ösztönözzék a kormányt, hogy mozdítsák elő a nők jogait a nemek közötti egyenlőség megteremtése érdekében, különösen a saría jog és a családjog vonatkozásában; vessenek véget a vesszőzés büntetésként való alkalmazásának;
  

Gazdasági, tudományos és kulturális együttműködés

   v) üdvözöljék Malajzia azon intézkedéseit, amelyeket az energiahatékonyság fokozása, a megújuló energia használata, valamint a zöld energiaforrásokba való befektetések érdekében hozott a közlekedés, az energiaipar és az építőipar terén annak ellenére, hogy jelentős kőolaj- és földgáztermelő országról van szó; üdvözöljék továbbá, hogy Malajzia elismerte, hogy az éghajlatváltozás elleni globális küzdelemben vállalt felelőssége részeként gazdaságát alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá kell átalakítania; hangsúlyozzák, hogy a megújuló energiaforrásokat, például a pálmaolajat és a vízerőművekben előállított energiát is környezeti szempontból fenntartható módon kell megtermelni, a trópusi erdők méretének csökkentése, a biológiai sokféleség szűkítése és az élelmiszer-termelés üzemanyag-termeléssel történő helyettesítése nélkül;
   w) adjanak hangot azon véleményüknek, hogy ugyan Malajzia kétségtelenül az egyik legsikeresebb délkelet-ázsiai gazdasággal rendelkező ország, a felsőoktatási és tudományos ismeretek terén egyre nagyobb beruházásra van szüksége ahhoz, hogy az életszínvonal következő szintjére léphessen és magasan fejlett országgá válhasson; az Erasmus Mundus programon és a MYEULINK projekten keresztül támogassák a tudományos csereprogramok és együttműködés fokozott megvalósítását, valamint javasolja, hogy e csereprogramok kétirányúak legyenek; ösztönözzék a szorosabb kulturális együttműködést, ideértve a malajziai kultúra európai lakossággal való megismertetését is;
   x) fejezzék ki elismerésüket amiatt, hogy Malajzia az egyik első országként kezdett tárgyalásokat az EU-val az erdészeti termékek kereskedelemével kapcsolatos önkéntes partnerségi megállapodásról, amely garantálni hivatott azt, hogy a Malajziából az EU-ba importált fa legális forrásból származik; sürgessék a tárgyalások mihamarabbi lezárását, hiszen az EU a malajziai fa egyik fő piaca;
   y) vegyék figyelembe az Unió arról folytatott belső vitáját, hogy milyen veszélyeket rejt, ha az élelmiszertermelés helyett a bioüzemanyagok előállítását erőltetik, valamint hangsúlyozzák, hogy a pálmaolaj bioüzemanyag gyártása céljából történő termelését fenntartható módon kell végezni, elkerülve az erdőirtást és a biológiai sokféleség csökkenését, tiszteletben tartva a bennszülött népek földhöz való jogát, valamint lehetőséget biztosítva a legszegényebb közösségeknek életszínvonaluk emelésére;
   z) ösztönözzék az EU és Malajzia közötti idegenforgalom további előmozdítását; képviseljék azt az álláspontot, hogy az ökoturizmus kiaknázatlan lehetőségeket hordoz Malajzia számára;
  

Egyéb rendelkezések

   aa) konzultáljanak az Európai Parlamenttel a parlamenti együttműködésről szóló rendelkezéseket illetően;
   ab) vezessenek be egyértelmű referenciaértékeket és kötelező határidőket a partnerségi együttműködési megállapodás végrehajtására vonatkozóan, valamint alkalmazzanak nyomon követési mechanizmusokat, többek között az Európai Parlamentnek való jelentéstétel révén;
   ac) ösztönözzék az uniós tárgyalócsoportot, hogy folytassa szoros együttműködését az Európai Parlamenttel, miközben az EUMSZ 218. cikkének (10) bekezdése értelmében az eljárás minden szakaszában tájékoztasson a tárgyalások alakulásáról;

2.  utasítja elnökét, hogy az Európai Parlament ajánlásait tartalmazó ezen állásfoglalást továbbítsa a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő), az Európai Külügyi Szolgálatnak és Malajzia kormányának és parlamentjének.

(1) HL L 144.,1980.6.10, 1. o.
(2) HL C 287. E, 2007.11.29., 507. o.
(3) HL C 169. E, 2012.6.15., 132. o.
(4) HL C 305. E, 2010.11.11., 7. o.
(5) HL C 56. E, 2013.2.26., 87. o.
(6) HL L 154., 2012.6.15., 1. o.
(7) HL L 414., 2006.12.30., 85. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat