Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2052(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0235/2013

Pateikti tekstai :

A7-0235/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/09/2013 - 5.19
CRE 11/09/2013 - 5.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0367

Priimti tekstai
PDF 356kWORD 30k
Trečiadienis, 2013 m. rugsėjo 11 d. - Strasbūras
Derybos dėl ES ir Malaizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo
P7_TA(2013)0367A7-0235/2013

2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija su savo rekomendacija Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl derybų dėl ES ir Malaizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (2013/2052(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1980 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1440/80 dėl Bendradarbiavimo susitarimo tarp Europos ekonominės bendrijos ir Indonezijos, Malaizijos, Filipinų, Singapūro ir Tailando – Pietryčių Azijos Tautų Asociacijos valstybių narių – sudarymo(1),

–  atsižvelgdamas į derybas dėl ES ir Malaizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (PBS), kurias Taryba leido pradėti 2004 m. lapkričio mėn. ir kurios buvo pradėtos 2010 m. spalio mėn. Briuselyje, 8-ojo ES ir Azijos (ASEM8) aukščiausiojo lygio susitikimo proga,

–  atsižvelgdamas į 9-ąjį ES ir Azijos (ASEM9) aukščiausiojo lygio susitikimą, įvykusį 2012 m. lapkričio 5–6 d. Vientiane (Laosas),

–  atsižvelgdamas į Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) aukščiausiojo lygio susitikimą, įvykusį 2012 m. lapkričio 18–20 d. Kambodžoje,

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 15 d. rezoliuciją dėl Komisijos sprendimų, kuriais nustatomi valstybės strateginiai dokumentai ir orientacinės programos, skirtos Malaizijai, Brazilijai ir Pakistanui, projekto(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl plakimo Malaizijoje(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. sausio 21 d. rezoliuciją dėl neseniai įvykusių išpuolių prieš krikščionių bendruomenes(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl naujos Europos prekybos politikos pagal strategiją „Europa 2020“(5),

–  atsižvelgdamas į tai, kad Europos Sąjunga 2012 m. liepos mėn. prisijungė prie Draugystės ir bendradarbiavimo Pietryčių Azijoje sutarties(6),

–  atsižvelgdamas į vykstančias derybas dėl ES ir Malaizijos laisvosios prekybos susitarimo (LPS),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. pasirašytą Europos bendrijos ir Malaizijos vyriausybės susitarimą dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų(7),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. pradėtas derybas dėl savanoriškos partnerystės susitarimo su Malaizija pagal Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas Malaizijos ir Europos bendrijos strategijos dokumentą 2007–2013 m. laikotarpiui,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalį ir 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę (A7-0235/2013),

A.  kadangi Malaizija yra viena iš ASEAN narių steigėjų ir šiai organizacijai pirmininkaus 2015 m.; kadangi Malaizija yra antra pagal svarbą ES prekybos partnerė ASEAN organizacijoje;

B.  kadangi Malaizija – aktyvi Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumo, Islamo bendradarbiavimo organizacijos (OIC), Neprisijungusiųjų judėjimo (NAM), Azijos plėtros banko (ADB), JT Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominės ir socialinės komisijos (UNESCAP), Kolombo plano, pagal kurį skatinamas Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominis ir socialinis vystymasis, JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO), Azijos ir Europos susitikimo (ASEM) ir Brunėjaus Darusalamo, Indonezijos, Malaizijos ir Filipinų Rytų Azijos augimo erdvės (BIMP-EAGA) narė; kadangi Malaizija taip pat yra, be kita ko, Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narė nuo šios organizacijos įsteigimo 1995 m., besivystančių šalių 77-ių grupės (G77) narė, besivystančių šalių aštuoneto (D-8) narė, 15-os grupės (G15) narė ir JT Žmogaus teisių tarybos (2010–2013) narė;

C.  kadangi 2010 m. spalio mėn. Malaizija prisijungė prie Partnerystės abipus Ramiojo vandenyno (angl. Trans-Pacific Partnership, TPP), įkurtos 2005 m., siekiant sudaryti laisvosios prekybos susitarimą, kuris galėtų turėti didelių pasekmių ES prekybos politikai; kadangi TPP vedamose derybose įvyko nepaprastai svarbios permainos, kai prie derybų 2008 m. vasario mėn. prisijungė JAV, 2012 m. birželio mėn. – Meksika ir 2012 m. spalio mėn. – Kanada;

D.  kadangi Malaizija dažnai prisideda prie JT ir kitų taikos palaikymo misijų, įskaitant misijas į Libaną, Rytų Timorą, Filipinus, Indoneziją, Pakistaną, Sierą Leonę, Sudaną, Vakarų Sacharą, Nepalą ir Kosovą, taip pat į Afganistaną išsiuntė medicinos padalinį;

E.  kadangi Malaizijos visuomenė – daugiakultūrė, daugiakalbė ir išpažįsta įvairias religijas, taip pat ją sudaro įvairios etninės grupės, iš kurių didžiausia yra malajų musulmonų grupė, o mažumų bendruomenės – tai indai, kinai ir ne malajiečiai čiabuviai gyventojai;

F.  kadangi 2013 m. gegužės 5 d. Malaizijoje įvyko parlamento rinkimai;

G.  kadangi Malaizija, besiformuojančios rinkos ekonomikos šalis, parengė nuoseklias socialinio ir ekonominio pertvarkymo programas, taigi 1971 m. pradėta vykdyti nauja ekonomikos politika (NEP), kurią 1991 m. pakeitė nacionalinė vystymosi politika ir 2001 m. – nacionalinė vizijos politika pagal vadinamąjį Naująjį ekonominį modelį siekiant Malaizijos ilgalaikio vystymosi tikslo iki 2020 m. tapti išsivysčiusia šalimi („2020 m. vizija“);

H.  kadangi 2011 m. gruodžio 20 d. Malaizija priėmė taikių susirinkimų įstatymą;

I.  kadangi ES ir Malaizijos bendradarbiavimą moterų teisių, vaiko teisių, čiabuvių tautų teisių, migracijos, spaudos laisvės ir žmogaus teisių gynėjų klausimais sustiprino reguliarūs kontaktai su pilietine visuomene ir Malaizijos Žmogaus teisių komisija (SUHAKAM); kadangi ES taip pat palaipsniui pradeda bendradarbiauti su Malaizija tose srityse, kurios patenka į bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) sritį, kaip antai laivybos saugumas ir masinio naikinimo ginklų neplatinimas;

J.  kadangi, siekdamas sutvirtinti tolesnius santykius, Malaizijos parlamentas 2010 m. lapkričio mėn. įsteigė Malaizijos ir ES pasitarimo tarpparlamentinę sąjungą ir jos nariai atstovauja ir vyriausybės koalicijai, ir opozicijai;

1.  teikia šias rekomendacijas Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai:

  

Dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo derybų

   a) stiprinti ES santykius su Pietryčių Azijos šalimis, visų pirma su Malaizija, ir tuo tikslu laiku užbaigti derybas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų su septyniomis Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalimis; didinti informuotumą ES apie svarbą, dideles su šiais santykiais susijusias galimybes ir daugialypį šių santykių pobūdį;
   b) pabrėžti, kad ES ir Malaizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas suteiks unikalių galimybių sukurti naują strateginio ir politinio dvišalių santykių pagrindo lygmenį, išplėsti ES įsipareigojimus daugelyje bendro intereso sričių, be kita ko, bendradarbiavimo prekybos srityje, energetikos, mokslo ir technologijų, migracijos, kovos su terorizmu, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, gero valdymo, socialinių standartų ir darbo sąlygų, kovos su korupcija, prekybos žmonėmis ir ginklų neplatinimo srityse, ir intensyvinti ES ir Malaizijos politinį dialogą aplinkosaugos, ekologiškų technologijų ir klimato kaitos klausimais;
   c) vykstant derybų raundams stiprinti ES derybų grupę tam, kad konkrečios srities žinios atitiktų Malaizijos derybininkų žinias, ir ne tik palengvinti derybų eigą, bet taip pat rodyti tinkamą ES susidomėjimą jomis;
   d) raginti laikytis nuoseklaus požiūrio vedant derybas dėl PBS ir LPS; priminti, kad kiekvienu iš šių susitarimų turi būti remiami kito susitarimo tikslai;
   e) pabrėžti, kad šios dvejos derybos turėtų būti tarpusavyje susijusios ir turėtų būti vedamos lygiagrečiai;
  

Politinis dialogas

   f) palankiai įvertinti tai, kad įsteigta Malaizijos jūrų laivybos teisėsaugos agentūra, kuri vienoje agentūroje apjungė visą federalinių jūrų teisės aktų vykdymo užtikrinimo veiklą; palankiai įvertinti Malaizijos, Singapūro, Indonezijos, Filipinų ir Tailando subregioninio bendradarbiavimo, Azijos laivybos saugumo iniciatyvos (AMARSECTIVE) ir Regioninio bendradarbiavimo susitarimo dėl kovos su piratavimu ir ginkluotais laivų apiplėšimais Azijoje (ReCAAP) įgyvendinimo, taip pat bendradarbiavimo pasinaudojant ASEAN regioniniu forumu (ARF) rezultatus, nes labai pagerintas laivybos saugumas Malakos sąsiauryje, per kurį per metus praplaukia daugiau nei 50 000 laivų, ir Malaizijos pakrantės vandenyse; gerai įvertinti tai, kad Malaizijos ginkluotosios pajėgos dalyvavo kovos su piratavimu prie Somalio krantų operacijose; įžvelgia glaudesnio ES ir Malaizijos bendradarbiavimo galimybes gerinant laivybos saugumą, ypač pakrančių apsaugos gebėjimų stiprinimo, dalijimosi informacija, jūrų laivyno sąveikumo ir teisinių aspektų plėtojimo srityse;
   g) priminti apie visuotinę Pietų Kinijos jūros svarbą ir raginti visas susijusias šalis išspręsti ginčus dėl teritorijų, taip pat dėl Spratlio (Nanšos) salų ir tuo tikslu kreiptis į tarptautinį arbitražo teismą bei vadovautis tarptautine teise (visų pirma JT jūrų teisės konvencija), siekiant, kad būtų užtikrintas regiono stabilumas ir taika; pasmerkti pastaruosius smurtinius įvykius Sabaho valstijoje ir raginti taikiai spręsti iškilusias problemas; pagirti Malaiziją ir Singapūrą už tai, kad 2010 m. taikiai išsprendė ilgalaikius ginčus dėl teritorijos ir vandenų;
   h) palankiai įvertinti bendradarbiavimą ir padidėjusius Malaizijos gebėjimus kovoti su terorizmu, pinigų plovimu, prekyba narkotikais ir ginklais ir kelionių dokumentų klastojimu;
   i) priminti, kad Malaizijoje ilgą laiką vyravo didelis politinis stabilumas; pasidžiaugti, kad labai daug gyventojų dalyvavo 2013 m. gegužės 5 d. vykusiuose įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimuose, nes tai rodo žmonių susidomėjimą dalyvavimu politikoje; atkreipti dėmesį į tai, kad pastarieji rinkimai parodė Malaizijos poslinkį siekiant daugiau pliuralistinės demokratijos; raginti Malaizijos valdžios institucijas užtikrinti, kad, reaguojant į pranešimus apie pažeidimus, būtų atliktas nepriklausomas ir nešališkas rinkimų vertinimas; raginti naują vyriausybę reaguoti į didėjančią etninę ir politinę įtampą, į plačiau pasiskirsčiusią gyventojų paramą įvairioms politinėms partijoms, vis dažnesnius neramumus visuomenėje bei dažniau rengiamas demonstracijas ir pradėti vesti aktyvų dialogą su opozicija ir visomis etninėmis grupėmis; taip pat pabrėžti, kad svarbu imtis priemonių reaguojant į visuomenės nepasitenkinimą korupcija; raginti vyriausybę toliau tęsti veiksmus pagal ekonominių ir politinių reformų, įskaitant rinkimų reformą, darbotvarkę;
   j) siekti, kad Malaizija įsipareigotų toliau vystyti socialinę ir ekonominę politiką, pagal kurią būtų užtikrinamas teisingas elgesys su visomis etninėmis ir religinėmis grupėmis ir visiems Malaizijos piliečiams būtų garantuotos visos jų teisės, įskaitant galimybę kreiptis į valstybės tarnybas, naudotis švietimo ir verslo galimybėmis; skatinti, kad Malaizijos ekonomikos augimas apimtų taip pat ir skurdžiausią visuomenės dalį, pripažįstant šalies vystymosi pasiekimus ir laimėjimus mažinant skurdą;
   k) raginti vyriausybę pasinaudojant konsultacijomis į savo sprendimų priėmimo procesą dar labiau įtraukti produktyvią ir aktyvią Malaizijos pilietinę visuomenę ir panaikinti pilietinei visuomenei taikomus apribojimus; palankiai įvertinti pilietinės visuomenės veiklą atkreipiant dėmesį į su aplinka susijusius klausimus, moterų teises, vartotojų apsaugą, čiabuvių ir kitų etninių grupių teises, žiniasklaidos laisvę, socialinį teisingumą, žmogaus teises ir religinių mažumų teises;
   l) pabrėžti, jog reikia, kad ES aktyviai ir dažnai dalyvautų šio regiono organizacijų aukščiausiojo lygio posėdžiuose ir susitikimuose, į kuriuos ji yra pakviesta;
   m) priminti, kad pažanga politikos srityje yra itin svarbi siekiant užtikrinti laisvą ir sąžiningą prekybą, o prekybos liberalizavimas yra naudingas skatinant politikos liberalizavimą, demokratiją ir žmogaus teises;
  

Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės

   n) palankiai įvertinti Malaizijos 2009 m. JT Žmogaus teisių taryboje padarytą pareiškimą, kad ji svarsto galimybę mirties bausmę pakeisti kalėjimo iki gyvos galvos bausme ir 2011 m. sukurti nepriklausomą Malaizijos teisės komisiją, kuri patikrintų, kokius įstatymus galima panaikinti; raginti vyriausybę nedelsiant paskelbti mirties bausmės vykdymo moratoriumą ir imtis teisėkūros srities veiksmų siekiant panaikinti mirties bausmę ir fizines bausmes;
   o) vedant derybas dėl ES ir Malaizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo apsaugoti ir propaguoti žmogaus teises ir pagrindines laisves, ypač žodžio, susirinkimų ir asociacijų, lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės laisves, ir skatinti taikyti TDO socialinius ir darbo standartus; užtikrinti, kad pagal kiekvieną susitarimą būtų įgyvendinama nuostata dėl žmogaus teisių; skatinti vyriausybę imtis būtinų veiksmų siekiant pasirašyti, ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, jos fakultatyvų protokolą ir Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP);
   p) pabrėžti, kad svarbu daryti pažangą žiniasklaidos laisvių srityje, nes pagrindinei žiniasklaidai vis dar taikoma cenzūra; palankiai vertinti Aukštesniojo teismo 2012 m. nuosprendį interneto žiniasklaidos Malaysiakini byloje, pagal kurį licencija skelbti spausdintinę žiniasklaidą yra teisė, o ne privilegija; pareikšti apgailestavimą, kad susirinkimų laisvė vis dar ribojama, ypač miestų vietovėse; pareikšti susirūpinimą dėl Įrodymų įstatymo, kuris kompiuterių, naudojamų leidiniams skelbti, savininkams, administratoriams ir tikrintojams numato teisinę atsakomybę;
   q) palankiai įvertinti pažangą, padarytą daugelyje sričių tuomet, kai 2012 m. liepos mėn. Vidaus saugumo aktas buvo pakeistas Specialių kovos su saugumo nusikaltimais priemonių aktu, pagal kurį asmenį be teismo ar nepateikus kaltinimų galima sulaikyti ne ilgiau kaip 28 dienas; tačiau pareikšti nusivylimą dėl to, kad kai kurios Specialių kovos su saugumo nusikaltimais priemonių akto nuostatos dar turi trūkumų, pvz., susijusių su apeliacine sistema, nes, nepaisant padarytų pakeitimų, tuo atveju, jei negalima pateikti užstato, sulaikymas gali būti neribotas, ir dėl to, kad remiantis Specialių kovos su saugumo nusikaltimais priemonių aktu ribojamos pagrindinės teisės, pvz., komunikacijos privatumo, ir leidžiama išlaikyti įrodymo šaltinio slaptumą, todėl užkertamas kelias kryžminei apklausai per teisminį nagrinėjimą;
   r) pareikšti pritarimą tam, kad Malaizijos teisininkai parodė drąsą ir savarankiškumą gindami pagrindines teisinės valstybės vertybes ir teisminių institucijų nepriklausomumą, yra pajėgūs palaikyti ir ginti pilietines ir politines teises, nors ir ribotai; ypač teigiamai įvertinti Malaizijos advokatų tarybos atliktą darbą; pažymėti, kad susidarė įtempta padėtis tarp teisminių institucijų darbuotojų ir teisininkų, ir pareikšti susirūpinimą dėl to, kad tuo pat metu institucinė sistema dar labiau susilpnėjo kalbant apie visapusišką pagarbą teisminio proceso nepriklausomumui ir teismų teisminės valdžios išskirtinumui; siūlyti, kad vyriausybė išklausytų reiškiamus susirūpinimus dėl įtampos, kurią sukėlė valstybiniai šariato teismai, veikiantys šalia nacionalinės bendros teisės sistemos, ir imtųsi veiksmų;
   s) raginti Malaiziją laikytis tarptautiniu mastu sutartų socialinių standartų; pabrėžti, kad svarbu nedelsiant įgyvendinti visas Tarptautinės darbo organizacijos taisykles ir jų laikytis, įskaitant teisę laisvai steigti nepriklausomas profesines sąjungas; raginti Malaizijos valdžios institucijas ir Europos investuotojus bei Malaizijoje veikiančias įmones laikytis tarptautinių darbo standartų ir Malaizijoje užtikrinti deramą darbo užmokestį ir tinkamas darbo sąlygas;
   t) raginti, kad Malaizija apsaugotų visų Malaizijos piliečių konstitucines teises į religijos ar tikėjimo laisvę ir skatintų įvairių religijų atstovų gerus santykius ir toleranciją; atsižvelgiant į tai pasmerkti induizmo šventovių nugriovimą 2006 m. ir išpuolius prieš krikščionių bažnyčias bei mečečių išniekinimą 2010 m. ir pasmerkti pastarąsias politines ir teismines intervencijas, susijusias su nusistovėjusiu kalbos vartojimu; raginti, kad krikščionys galėtų visapusiškai pasinaudoti savo konstitucine teise praktikuoti religiją pagal savo tradicijas ir jiems nebūtų trukdoma arba jie nebijotų, kad bus persekiojami; raginti išsaugoti kiekvieno Malaizijos piliečio teisę laisvai spręsti, kokią religiją pasirinkti; raginti nedelsiant panaikinti esamas administracines ir teisines kliūtis musulmonams, kurie atsiverčia į krikščionybę arba induizmą, ir raginti valdžios institucijas suteikti tokiems asmenims apsaugą nuo persekiojimo; raginti Malaiziją, siekiant religijos laisvės, iš dalies pakeisti įstatymus, taikomus 10 iš 13 Malaizijos valstijų, kuriais draudžiama ne musulmonų misionieriška veikla ir skiriamos ilgo laisvės atėmimo bausmės bei nuplakimas tiems, kurie jų nesilaiko;
   u) raginti vyriausybę geriau įgyvendinti moterų teisę džiaugtis lyčių lygybe, ypač atsižvelgiant į Šariato teisę ir šeimos įstatymus; nustoti kaip bausmę taikyti plakimą rykštėmis;
  

Ekonominis, mokslinis ir kultūrinis bendradarbiavimas

   v) palankiai įvertinti Malaizijos pastangas didinti energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančiosios energijos vartojimą ir investicijas į ekologiškas technologijas transporto, energetikos ir pastatų srityse, nepaisant to, kad Malaizija yra labai svarbi naftos ir dujų gamintoja; taip pat palankiai įvertinti tai, kad Malaizija pripažino būtinybę pakeisti savo ekonomiką, kad ji taptų mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomika, nes tai yra dalis jos įsipareigojimų, susijusių su visuotine kova su klimato kaita; pažymėti, kad atsinaujinančioji energija, pvz., alyvpalmių aliejus ir hidroenergija, turi būti gaminama aplinkos požiūriu tvariu būdu – nemažinant atogrąžų miškų ploto ir neprarandant biologinės įvairovės ar nepakeičiant maisto gamybos kuro gamyba;
   w) pareikšti nuomonę, kad, nors Malaizija neabejotinai yra viena iš sėkmingiausių Pietryčių Azijos ekonomikų, ji palaipsniui turi investuoti į akademines ir mokslines žinias, kad pasiektų aukštesnį gyvenimo lygį ir taptų labai išsivysčiusia šalimi; remti intensyvesnių akademinių mainų ir bendradarbiavimo pasitelkus programą „Erasmus Mundus“ siekį ir projektą MYEULINK ir siūlyti, kad mainai būtų abipusiai; raginti glaudžiau bendradarbiauti kultūros srityje, taip pat Malaizijos kultūrą pristatyti Europos visuomenei;
   x) nurodyti, jog vertinama tai, kad Malaizija buvo viena iš pirmųjų šalių, pradėjusių derybas su ES dėl FLEGT savanoriško partnerystės susitarimo, pagal kurį turėtų būti užtikrinta, kad į ES iš Malaizijos eksportuojama mediena būtų gaunama iš teisėtų šaltinių; raginti, kad derybos būtų užbaigtos laiku, nes ES yra didžiausia Malaizijos medienos rinka;
   y) priminti ES vidaus diskusijas dėl pavojų, kylančių dėl to, kad leidžiama biokuro gamybą plėtoti maisto gamybos sąskaita, ir pabrėžti, kad biokurui skirto alyvpalmių aliejaus gamyba turi būti vykdoma tvariai, vengiant keisti miško paskirtį ir neprarandant biologinės įvairovės, gerbiant čiabuvių gyventojų teises į žemę ir sudarant galimybes vargingiausioms bendruomenėms pagerinti savo gyvenimo lygį;
   z) raginti toliau vystyti turizmą tarp ES ir Malaizijos; laikytis nuomonės, kad ekologinis turizmas Malaizijoje turi didelį potencialą;
  

Kitos nuostatos

   aa) konsultuotis su Parlamentu dėl nuostatų dėl parlamentinio bendradarbiavimo;
   ab) įtraukti aiškius kriterijus ir privalomus terminus, susijusius su partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimu, ir numatyti stebėsenos mechanizmus, be kita ko, reguliarų ataskaitų Parlamentui teikimą;
   ac) raginti ES derybinę grupę toliau glaudžiai bendradarbiauti su Parlamentu – nuolat informuoti jį apie derybų pažangą pagal SESV 218 straipsnio 10 dalį;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją su Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Europos išorės veiksmų tarnybai ir Malaizijos vyriausybei bei parlamentui.

(1) OL L 144, 1980 6 10, p. 1.
(2) OL C 287 E, 2007 11 29, p. 507.
(3) OL C 169 E, 2012 6 15, p. 132.
(4) OL C 305 E, 2010 11 11, p. 7.
(5) OL C 56 E, 2013 2 26, p. 87.
(6) OL L 154, 2012 6 15, p. 1.
(7) OL L 414, 2006 12 30, p. 85.

Teisinė informacija - Privatumo politika