Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2052(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0235/2013

Texte depuse :

A7-0235/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/09/2013 - 5.19
CRE 11/09/2013 - 5.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0367

Texte adoptate
PDF 358kWORD 32k
Miercuri, 11 septembrie 2013 - Strasbourg
Negocierile pentru un acord de parteneriat și cooperare UE - Malaezia
P7_TA(2013)0367A7-0235/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 11 septembrie 2013 conținând recomandarea adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile pentru un acord de parteneriat și cooperare UE-Malaysia (2013/2052(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1440/80 al Consiliului din 30 mai 1980 privind încheierea Acordului de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Indonezia, Malaysia, Filipine, Singapore și Thailanda – țări membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est(1),

–  având în vedere negocierile autorizate de Consiliu în noiembrie 2004, deschise la Bruxelles în octombrie 2010, cu ocazia celui de-al 8-lea Summit UE-Asia (ASEM8), pentru un Acord de parteneriat și cooperare (APC) UE-Malaysia,

–  având în vedere Summitul ASEM9, care a avut loc la Vientiane (Laos), în perioada 5-6 noiembrie 2012,

–  având în vedere summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care a avut loc în Cambodgia, în perioada 18-20 noiembrie 2012,

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 februarie 2007 privind proiectele de decizie ale Comisiei de stabilire a documentelor naționale de strategie și a programelor indicative pentru Malaysia, Brazilia și Pakistan(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 decembrie 2010 referitoare la „Malaysia: practica pedepsei prin flagelare”(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 ianuarie 2010 referitoare la recentele atacuri împotriva comunităților creștine(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2011 referitoare la o nouă politică comercială pentru Europa în conformitate cu Strategia Europa 2020(5),

–  având în vedere aderarea Uniunii Europene la Tratatul de prietenie și cooperare în Asia de Sud-Est, în iulie 2012(6),

–  având în vedere negocierile în curs privind un acord de liber schimb UE-Malaysia (ALS),

–  având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și guvernul Malaysiei privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat în 2007(7),

–  având în vedere negocierile privind un Acord de parteneriat voluntar cu Malaysia referitor la Planul de acțiune privind aplicarea legislației, guvernarea și schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT) , inițiate în 2007,

–  având în vedere documentul de strategie Malaysia - Comunitatea Europeană pentru perioada 2007-2013,

–  având în vedere articolul 90 alineatul (4) și articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0235/2013),

A.  întrucât Malaysia este membru fondator al ASEAN și va prezida organizația în 2015; întrucât, în cadrul ASEAN, Malaysia este al doilea partener comercial al UE în ordinea importanței;

B.  întrucât Malaysia este un membru activ al Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), al Organizației de Cooperare Islamică (OCI), al Mișcării Țărilor Nealiniate (NAM), al Băncii Asiatice de Dezvoltare (ADB), al Comisiei Economice și Sociale a ONU pentru Asia și Pacific (UNESCAP), al Planului de la Colombo de promovare a dezvoltării economice și sociale în regiunea Asia-Pacific, al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), al Reuniunii Asia-Europa (ASEM), și al Zonei de creștere economică Brunei Darussalam-Indonezia-Malaysia-Filipine (BIMP-EAGA); întrucât Malaysia este, de asemenea, membru al a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) de la înființarea sa în 1995, și este membru al Grupului celor 77 (G77) al țărilor în curs de dezvoltare și al Grupului celor opt (D-8) în curs de dezvoltare, al G15 și al Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU (2010-2013), printre altele;

C.  întrucât, în octombrie 2010, Malaysia s-a alăturat Parteneriatului transpacific (PTP), înființat în 2005 în vederea încheierii unui acord de liber schimb care ar putea avea consecințe importante pentru politica comercială a UE; întrucât negocierile purtate de PTP au cunoscut un moment de răscruce ocazionat de aderarea SUA în februarie 2008, a Mexicului în iunie 2012 și a Canadei în octombrie 2012;

D.  întrucât Malaysia este un contribuabil frecvent la misiunile ONU și la alte misiuni de menținere a păcii, inclusiv în Liban, Timorul de Est, Filipine, Indonezia, Pakistan, Sierra Leone, Sudan, Sahara Occidentală, Nepal și Kosovo, și a trimis o unitate medicală în Afganistan;

E.  întrucât Malaysia are o societate multiculturală, multilingvă, multiconfesională și multietnică cu o majoritate alcătuită din malay-musulmani și comunități minoritare compuse din indieni, chinezi și populații indigene non-malay;

F.  întrucât Malaysia a organizat alegeri parlamentare la 5 mai 2013;

G.  întrucât Malaysia, o economie emergentă, a instituit programe succesive de restructurare socio-economică, începând cu Noua politică economică (NEP), în 1971, înlocuită cu Politica națională de dezvoltare, în 1991 și, ulterior, în 2001, de către Politica de viziune națională, în cadrul „Noului model economic”, obiectivul de dezvoltare pe termen lung al Malaysiei fiind să devină o țară dezvoltată până în 2020 („Viziunea 2020”);

H.  întrucât, la 20 decembrie 2011, Malaysia a adoptat o Lege privind întrunirile pașnice;

I.  întrucât cooperarea dintre UE și Malaysia în domeniile drepturilor femeilor, drepturilor copiilor, drepturilor popoarelor indigene, migrării, libertății presei și apărătorilor drepturilor omului a fost întărită prin contacte periodice cu societatea civilă și cu Comisia pentru drepturile omului din Malaysia (SUHAKAM); întrucât UE inițiază, de asemenea, treptat, o cooperare cu Malaysia în domenii ce fac parte din Politica externă și de securitate comună (PESC), cum ar fi securitatea maritimă și neproliferarea armelor de distrugere în masă;

J.  întrucât, pentru a promova în continuare relațiile, în noiembrie 2010, Parlamentul Malaysiei a creat grupul Malaysia-UE în cadrul Uniunii interparlamentare (UIP), iar membrii săi reprezintă atât coaliția de guvernare, cât și opoziția;

1.  adresează următoarele recomandări Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă:

Privind negocierile pentru un acord de parteneriat și cooperare

Dialogul politic

Drepturile omului și libertățile fundamentale

Cooperarea economică, științifică și culturală

Alte dispoziții

   (a) să ridice la un nivel mai înalt relațiile UE cu țările din Asia de Sud-Est, inclusiv și îndeosebi cu Malaysia, prin încheierea la timp a negocierilor privind Acordurile de parteneriat și cooperare cu șapte țări ASEAN; să sporească gradul de sensibilizare în UE cu privire la importanța, potențialul semnificativ și la natura multidimensională ale acestor relații;
   (b) să evidențieze faptul că acordul de parteneriat și cooperare UE-Malaysia va oferi o oportunitate excepțională de a institui un cadru strategic și politic pentru relațiile bilaterale la un nou nivel, de a amplifica implicarea UE într-o serie de domenii de interes reciproc - cum ar fi cooperarea comercială, energia, știința și tehnologia, migrarea, combaterea terorismului, drepturile omului și libertățile fundamentale, buna guvernare, standardele sociale și condițiile de muncă, combaterea corupției, traficul cu persoane și neproliferarea - și va consolida dialogul UE - Malaysia pe politici de mediu, tehnologii ecologice și schimbări climatice;
   (c) să întărească echipa de negociere a UE pe parcursul rundelor de negocieri pentru a egala cunoștințele tematice de specialitate de care dispune partea malaysiană, lucru care, pe lângă faptul că va facilita negocierile, va demonstra interesul corespunzător din partea UE pentru acestea;
   (d) să solicite o abordare consecventă a negocierilor privind APC și ALS; să reamintească că acordurile trebuie să își sprijine în mod reciproc obiectivele;
   (e) să sublinieze că cele două cadre de negocieri ar trebui să fie interdependente și să se desfășoare simultan;
   (f) să aprecieze înființarea Agenției maritime malaysiene de aplicare a legii (MMEA), care înglobează toate activitățile de aplicare a legilor federale pe mări într-o singură agenție; să aprecieze rezultatele cooperării subregionale a Malaysiei cu Singapore, Indonezia, Filipine, Tailanda și Inițiativa pentru securitate maritimă în Asia (AMARSECTIVE) și Acordului de cooperare regională privind combaterea pirateriei și a jafului armat împotriva navelor în Asia (ReCAAP), precum și ale cooperării în cadrul Forumului regional ASEAN (ARF), în îmbunătățirea semnificativă a securității maritime, atât în strâmtoarea Malacca, prin care trec mai mult de 50 000 de nave anual, cât și în apele de coastă ale Malaysiei; să-și exprime aprecierea pentru faptul că Forțele Armate ale Malaysiei au luat parte la operațiunile anti-piraterie din largul coastelor Somaliei; să recunoască potențialul pentru o cooperare UE/Malaysia mai strânsă în îmbunătățirea securității maritime, în special în ce privește dezvoltarea capacităților pazei de coastă, transmiterea informațiilor, interoperabilitatea navală și avansarea în chestiuni de ordin juridic;
   (g) să reitereze importanța globală a Mării Chinei de Sud și să facă apel la toate părțile implicate pentru a-și soluționa cererile teritoriale contradictorii, inclusiv cele referitoare la Insulele Spratly/Nansha, prin intermediul arbitrajului internațional, în conformitate cu dreptul internațional (în special Convenția ONU privind dreptul mării), cu scopul de a asigura stabilitatea regională și pacea; să condamne recentele evenimente violente din Sabah și să solicite soluționarea pașnică a situației; să-și exprime aprecierea pentru Malaysia și Singapore pentru faptul că, în 2010, și-au soluționat în mod pașnic litigii teritoriale și maritime de lungă durată;
   (h) să salute cooperarea și să ia act în mod pozitiv de capacitatea sporită a Malaysiei de combatere a terorismului, a spălării de bani, a traficului de droguri și arme și a falsificării documentelor de călătorie;
   (i) să reamintească faptul că Malaysia s-a bucurat de un nivel deosebit de ridicat de stabilitate politică pe o perioadă îndelungată; să-și exprime aprecierea pentru rata foarte ridicată de participare la alegerile legislative din 5 mai 2013, ceea ce a exprimat interesul populației pentru participarea politică; să ia act de faptul că ultimele alegeri au demonstrat evoluția Malaysiei către o democrație pluralistă; să solicite autorităților din Malaysia să ia măsuri pentru realizarea unei evaluări independente și imparțiale a alegerilor, ca urmare a unor acuzații referitoare la nereguli petrecute; să invite noul guvern să răspundă la tensiunile etnice și politice crescânde, la distribuirea mai largă a susținerii populare pentru mai multe partide politice, la tulburările civile în creștere și la numărul tot mai mare de demonstrații, și să lanseze un dialog activ cu opoziția și cu toate grupurile etnice; să sublinieze, de asemenea, importanța adoptării de măsuri pentru abordarea nemulțumirii publice față de fenomenul corupției; să invite guvernul să continue programul de reforme economice și politice, incluzând reforma electorală;
   (j) să solicite angajamentul Malaysiei de a elabora politici socio-economice care să asigure un tratament echitabil pentru toate grupurile etnice și religioase și care să garanteze tuturor cetățenilor Malaysiei beneficiul deplin al drepturilor lor, inclusiv acces la funcția publică, la educație și la oportunități de afaceri; să promoveze caracterul incluziv al creșterii economice a Malaysiei și în ce privește persoanele cele mai sărace, recunoscând, în același timp, realizările obținute în dezvoltarea țării și în reducerea nivelului de sărăcie;
   (k) să încurajeze guvernul să implice în continuare activa și prolifica societate civilă din Malaysia în consultări privind procesul său decizional, și să ridice restricțiile impuse acesteia; să aprecieze activitatea societății civile ce vizează să atragă atenția asupra problemelor de mediu, asupra drepturile femeilor, asupra protecției consumatorilor, asupra drepturilor populațiilor indigene și a altor grupuri etnice, asupra libertății mass-mediei, a justiției sociale, a drepturilor omului și a drepturilor minorităților religioase;
   (l) să sublinieze necesitatea participării active și frecvente a UE la reuniunile la nivel înalt și la summiturile organizațiilor din regiune, la care UE a fost invitată să ia parte;
   (m) să reamintească că realizarea de progrese în domeniul politic este esențială pentru un comerț liber și echitabil, la fel precum liberalizarea comerțului contribuie la promovarea liberalizării politice, a democrației și a drepturilor omului;
   (n) să salute declarația Malaysiei, din 2009, din cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, potrivit căreia avea în vedere înlocuirea pedepsei cu moartea cu închisoarea pe viață, și înființarea, în 2011, a unei Comisiei juridice independente a Malaysiei pentru a examina legislația ce urmează să fie abrogată; să îndemne guvernul să instituie un moratoriu imediat privind execuțiile și să adopte măsuri legislative în vederea abolirii pedepsei capitale și corporale;
   (o) să protejeze și să promoveze drepturile omului și libertățile fundamentale prin negocieri pentru un acord de parteneriat și cooperare UE-Malaysia, în special libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere și libertatea orientării sexuale și a identității de gen, și să promoveze standardele sociale și de muncă ale OIM; să asigure implementarea clauzei privind drepturile omului în toate acordurile; să încurajeze guvernul să adopte măsurile necesare pentru a semna, a ratifica și a pune efectiv în aplicare Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, protocolul adițional la aceasta și Pactul internațional privind drepturile civile și politice (ICCPR);
   (p) să sublinieze importanța realizării de progrese în ce privește libertățile mass-mediei, având în vedere faptul că mass-media este, încă, supusă cenzurii; să salute hotărârea din 2012 a Înaltei Curți în cauza privind organismului media Malaysiakini, în care aceasta a statuat că licența ce dă dreptul de a publica în presa scrisă este un drept și nu un privilegiu; să-și exprime regretul că libertatea de întrunire este, încă, limitată, în special în zonele urbane; să-și exprime preocuparea cu privire la Legea privind dovezile, care instituie o responsabilitate juridică pentru proprietari, administratori și operatori ai calculatoarelor utilizate pentru publicarea unei publicații;
   (q) să salute progresele înregistrate în multe domenii prin faptul că Legea privind securitatea internă (ISA) a fost înlocuită, în iulie 2012, de către Legea privind măsurile speciale referitoare la infracțiunile în materie de securitate (SOSMA), care a limitat perioada maximă de detenție fără proces sau acuzație la 28 de zile; să-și exprime, totuși, dezamăgirea, cu privire la faptul că anumite prevederi ale SOSMA prezintă, încă, deficiențe, de exemplu în ceea ce privește sistemul de apel, care - în pofida schimbărilor produse - ar putea conduce la detenție pe termen nedeterminat în cazul în care cauțiunea nu este permisă, și faptul că SOSMA restrânge drepturi fundamentale cum ar fi confidențialitatea comunicațiilor și permite ascunderea sursei probelor, împiedicând, astfel, interogatoriile în contradictoriu în timpul proceselor;
   (r) să-și exprime satisfacția cu privire la faptul că avocații din Malaysia au demonstrat curaj și autonomie în apărarea valorilor fundamentale ale statului de drept și independenței sistemului judiciar, fiind capabili să promoveze și să apere drepturile civile și politice, deși cu impact limitat; să-și exprime deosebita apreciere pentru activitatea desfășurată de către Consiliul Baroului din Malaysia; să ia act de tensiunile care au apărut între sistemul judiciar și profesioniștii din domeniul juridic și să-și exprime preocuparea cu privire la faptul că, în același timp, cadrul instituțional a devenit mai rezervat în ce privește respectarea deplină a independenței proceselor judiciare și exclusivitatea competențelor judiciare ale instanțelor; să sugereze guvernului să asculte și să abordeze preocupările legate de tensiunile provocate de instanțele religioase de stat (sharia), care funcționează în paralel cu sistemul național de drept comun;
   (s) să invite Malaysia să se conformeze cu standardele sociale convenite la nivel internațional; să sublinieze importanța respectării tuturor normelor Organizația Internațională a Muncii și a punerii rapide în aplicare a acestor norme, inclusiv a dreptului de a forma liber sindicate independente; să solicite insistent atât autorităților din Malaysia, cât și investitorilor și întreprinderilor europene ce desfășoară activități în Malaysia, să respecte standardele internaționale de muncă și să garanteze salarii și condiții de muncă decente în Malaysia;
   (t) să solicite Malaysiei să protejeze drepturile constituționale ale tuturor malaysienilor în ce privește libertatea de religie sau credință și să promoveze bunele relații și toleranța interconfesionale; să condamne, în acest sens, demolarea, în 2006, a unor temple hinduse, precum și atacurile din 2010 asupra unor biserici creștine și profanările de moschei, și să condamne, de asemenea, recentele intervenții politice și judiciare legate de o serie de utilizări lingvistice consacrate; să solicite ca creștinii să-și poată exercita pe deplin dreptul lor constituțional de a-și practica religia conform tradițiilor lor, fără interferențe sau teamă de urmărirea penală; să solicite ca toți malaysienii să beneficieze de dreptul de a-și alege afilierea religioasă; să solicite înlăturarea rapidă a actualelor obstacole administrative și juridice cu care se confruntă musulmanii care se convertesc la creștinism sau la hinduism și să solicite statului să ofere protecție împotriva urmăririi penale a persoanelor convertite; să solicite Malaysiei ca, în interesul libertății de religie, să modifice legislația care interzice activitățile de misionariat desfășurate de persoanele care nu sunt de religie musulmană, legislație care este în vigoare în 10 din cele 13 state ale Malaysiei și impune sentințe cu închisoarea pe durată îndelungată și biciuirea pentru cei care o încalcă;
   (u) să încurajeze guvernul să îmbunătățească dreptul femeilor de a beneficia de egalitatea de gen, în special în ce privește legislația Sharia și dreptul familiei; să pună capăt utilizării flagelării ca pedeapsă;
   (v) să salute eforturile Malaysiei vizând creșterea eficienței energetice, a utilizării energiilor regenerabile și a investițiilor în tehnologii ecologice în domeniul transporturilor, al energiei și clădirilor, în ciuda faptului că este un producător important de petrol și gaze; să salute, de asemenea, faptul că Malaysia a recunoscut necesitatea de a transforma economia sa într-o economie bazată pe emisii reduse de carbon, ca parte a responsabilității sale în lupta globală împotriva schimbărilor climatice; să sublinieze faptul că energiile regenerabile, cum ar fi uleiul de palmier și hidroenergia, trebuie să fie produse într-un mod sustenabil din punct de vedere al mediului, fără a reduce dimensiunile pădurilor tropicale, biodiversitatea sau fără a înlocui producția de alimente prin producția de carburanți;
   (w) să-și exprime opinia că, deși Malaysia este, fără îndoială, una din economiile din Asia de Sud-Est care au înregistrat cele mai mare succese, aceasta are nevoie să investească în mod progresiv în activitățile academice și științifice pentru a ajunge la un nivel superior de standard de viață și a deveni o țară foarte dezvoltată; să sprijine eforturile depuse în vederea intensificării schimburilor și cooperării universitare prin intermediul programului Erasmus Mundus și al proiectului MYEULINK și să recomande ca schimburile să se realizeze în ambele direcții; încurajează o mai strânsă cooperare culturală, inclusiv prin prezentarea culturii malaysiene publicului european;
   (x) să-și exprime aprecierea pentru faptul că Malaysia a fost una dintre primele țări care au început negocierile cu UE privind un Acord FLEGT de parteneriat voluntar, care ar trebui să garanteze că lemnul exportat de Malaysia către UE provine din surse legale; să îndemne ca negocierile să fie încheiate în timp util, având în vedere că UE este o piață importantă pentru lemnul provenit din Malaysia;
   (y) să reamintească dezbaterea internă din UE cu privire la pericolele promovării biocombustibililor în detrimentul producției de alimente și să evidențieze faptul că cultivarea uleiului de palmier pentru biocombustibili trebuie să se facă în mod sustenabil, evitând conversiunea pădurilor și pierderea biodiversității, respectând drepturile funciare ale populației indigene și oferind comunităților cele mai sărace posibilități de a-și ridica nivelul de trai;
   (z) să încurajeze dezvoltarea în continuare a turismului între UE și Malaysia; să arate că turismul ecologic are un potențial imens în Malaysia;
   (aa) să consulte Parlamentul cu privire la dispozițiile referitoare la cooperarea parlamentară;
   (ab) să includă criterii de referință clare și termene obligatorii pentru punerea în aplicare a Acordului de parteneriat și cooperare și să asigure mecanisme de monitorizare, inclusiv informarea periodică a Parlamentului;
   (ac) să încurajeze echipa de negociere a UE să-și continue cooperarea strânsă cu Parlamentul, oferind informații la zi cu privire la progresele negocierilor, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, conținând recomandările Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei Europene/Înalte Reprezentante a Uniunii pentru Afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Serviciului European de Acțiune Externă, precum și guvernului și parlamentului Malaysiei.

(1) JO L 144, 10.6.1980, p.1.
(2) JO C 287 E, 29.11.2007, p. 507.
(3) JO C 169 E, 15.6.2012, p. 132.
(4) JO C 305 E, 11.11.2010, p. 7.
(5) JO C 56 E, 26.2.2013, p. 87.
(6) JO L 154, 15.6.2012, p.1.
(7) JO L 414, 30.12.2006, p.85.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate