Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2051(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0257/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0257/2013

Rasprave :

PV 12/09/2013 - 8
CRE 12/09/2013 - 8

Glasovanja :

PV 12/09/2013 - 13.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0369

Usvojeni tekstovi
PDF 231kWORD 33k
Četvrtak, 12. rujna 2013. - Strasbourg
Aktivnosti Europskog ombudsmana u 2012. godini
P7_TA(2013)0369A7-0257/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. rujna 2013. o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana u 2012. godini (2013/2051(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana u 2012. godini,

–  uzimajući u obzir članke 24., treći stavak, 228. i 298. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članke 41. i 43. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 18. lipnja 2008.(1) o usvajanju odluke Europskog parlamenta kojom se mijenja Odluka Europskog parlamenta 94/262/ECSC, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o odredbama i općim uvjetima izvršavanja zadaća ombudsmana(2)

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o suradnji zaključen 15. ožujka 2006. između Europskog parlamenta i Europskog ombudsmana, koji je stupio na snagu 1. travnja 2006.,

–  uzimajući u obzir provedbene odredbe Statuta Ombudsmana od 1. siječnja 2009.(3)

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o djelovanju Europskog ombudsmana,

–  uzimajući u obzir drugu i treću rečenicu članka 205. stavka 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za predstavke (A7-0257/2013),

A.  budući da je godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana u 2012. službeno predano predsjedniku Europskog parlamenta 21. svibnja 2013. i da je Europski ombudsman g. Nikiforos Diamandouros predstavio svoje izvješće Odboru za predstavke 28. svibnja 2013. u Strasbourgu,

B.  budući da je izvješće za 2012. godinu posljednje godišnje izvješće g. Diamandourosa kao Europskog ombudsmana jer je dana 14. ožujka izvijestio predsjednika Europskog parlamenta o svojoj namjeri da 1. listopada 2013. ode u mirovinu; budući da je g. Diamandouros prvi put izabran za Europskog ombudsmana 2003. a zatim ponovno izabran 2005. i 2010.;

C.  budući da je g. Diamandouros napunio deset godina rada na mjestu Europskog ombudsmana; budući da se njegov nasljednik bira za razdoblje od 1. listopada 2013. do europskih izbora 2014., a nakon toga Parlament u novom sastavu mora pokrenuti postupak novog izbora;

D.  budući da se u članku 24. UFEU navodi da „svaki građanin Unije može se obratiti ombudsmanu u skladu s člankom 228ˮ;

E.  budući da je člankom 228. UFEU-a Europski ombudsman ovlašten primati pritužbe u slučajevima nepravilnosti u postupku institucija, tijela, ureda ili agencija EU-a, osim Suda Europske unije kad on obavlja svoju sudbenu dužnost;

F.  budući da, u skladu s člankom 298. UFEU-a, institucije, tijela, uredi i agencije EU-a „imaju podršku otvorene, učinkovite i neovisne europske administracijeˮ, te budući da se istim člankom u tu svrhu predviđa donošenje specifičnog sekundarnog zakonodavstva u vidu uredbi primjenjivih na sva područja administracije EU-a;

G.  budući da članak 41. Povelje o temeljnim pravima propisuje da „svatko ima pravo da institucije i tijela Unije njegove predmete obrađuju nepristrano, pravično i u razumnom roku”;

H.  budući da je EU 2013. godinu proglasila „Europskom godinom građana" kako bi proslavila 20. obljetnicu građanstva EU-a;

I.  budući da članak 43. Povelje propisuje da „svaki građanin Unije ili svaka fizička ili pravna osoba koja boravi ili ima sjedište u državi članici Unije može uputiti pritužbu Europskom ombudsmanu u pogledu slučaja nepravilnosti u djelovanju institucija i tijela Zajednice, s iznimkom Suda i Prvostupanjskog suda koji djeluju u svojoj sudbenoj ulozi”,

J.  budući da je Parlament u svojoj Rezoluciji od 6. rujna 2001. odobrio Kodeks o dobrom ponašanju zaposlenih u upravi, koji je sastavio ombudsman;

K.  budući da do nepravilnosti u postupku dolazi kada javno tijelo ne postupa u skladu s pravilom ili načelom na koje je obvezano;

L.  budući da ova definicija ne ograničava nepravilnosti u postupku na slučajeve kada je prekršeno pravilo ili načelo pravno obvezujuće; budući da načela dobre uprave predstavljaju obvezu koja je jedan stupanj iznad zakona, zahtijevajući od institucija EU-a ne samo da ispunjavaju svoje pravne obveze, nego da utjelovljuju duh uslužnosti i da osiguraju da se sa svim pripadnicima javnosti postupa pravično, nepristrano i s dostojanstvom te da oni u potpunosti uživaju svoja prava;

M.  budući da je 2012. ombudsman primio 2 442 pritužbe (2 510 tijekom 2011.) i obradio 2 460 pritužbi (2 544 tijekom 2011.); budući da je 740 pritužbi (30%) spadalo u njegovu nadležnost;

N.  budući da je većina pritužbi (56 %) primljena u elektronskom formatu za registraciju putem interaktivne mrežne stranice Europskog ombudsmana, koja je dostupna na sva 23 službena jezika;

O.  budući da je ombudsman otvorio 450 istraga (382 tijekom 2011.) na temelju pritužbi; budući da je to povećanje od 18% u odnosu na 2011.; budući da je otvorio 15 istraga na vlastitu inicijativu (14 tijekom 2011.) i Parlamentu podnio jedno Posebno izvješće;

P.  budući da je ombudsman zaključio 390 istraga (uključujući 10 istraga na vlastitu inicijativu), od čega 206 iz 2012., 113 iz 2011. i 71 iz ranijih godina; budući da je 85,3% (324) zaključenih straga poteklo od individualnih građana, a 14,7% (56) od poduzeća, udruženja i drugih pravnih subjekata;

Q.  budući da 1 467 primljenih pritužbi spada u nadležnost članova Europske mreže ombudsmana; budući da tu mrežu čine nacionalni i regionalni ombudsmani i slična tijela EU-a, EEA-a (Europskog gospodarskog područja), Švicarske i zemalja kandidatkinja; budući da je Odbor za predstavke Parlamenta punopravni član te mreže; budući da je ombudsman prenio 63 pritužbe na ovaj Odbor;

R.  budući da je u 2012. 52,7 % istraga pokrenuto u vezi s Europskom komisijom, 5,2 % u vezi s Europskim parlamentom, 3,0 % u vezi s Europskom službom vanjskih poslova, 1,5 % u vezi s Europskom investicijskom bankom te 20,9 % u vezi s ostalim institucijama, agencijama ili tijelima EU-a;

S.  budući da su se glavne vrste navedenih nepravilnosti u djelovanju za koje se tijekom 2012. vodila istraga odnosile na zakonitost (27,7 %), zahtjeve za informacijama (12,5 %), pravednost (10,3 %), vremenske rokove za donošenje odluka (8 %) i zahtjeve za pristup dokumentima (6,7 %);

T.  budući da je u 76 zaključenih predmeta (19%) ombudsman zaključio da nije bilo nepravilnosti u postupku, a da je u 56 predmeta (14%) bilo nepravilnosti;

U.  budući da zaključak da nije bilo nepravilnosti u postupku ne predstavlja nužno negativan ishod za podnositelja pritužbe koji ima korist od detaljnog objašnjenja dotične institucije kao i ombudsmanove neovisne analize predmeta, te može biti siguran da je dotična institucija postupila u skladu s načelima dobrog upravljanja;

V.  budući da je 2012. u 80 predmeta pronađeno prijateljsko rješenje ili je predmet dotična institucija riješila; budući da u slučaju da ombudsman zaključi da nije bilo nepravilnosti u postupku ili da nema temelja za nastavak istrage, on može uputiti primjedbu; budući da je svrha primjedbe instituciji pružiti savjet o tome kako poboljšati kvalitetu svoje usluge građanima;

W.  budući da je ombudsman riješio 47 predmeta u kojima je pronašao nepravilnosti u postupku tako što je instituciji uputio kritičnu primjedbu; budući da je u 9 predmeta dotična institucija prihvatila nacrt preporuke;

X.  budući da ombudsman upućuje kritičnu primjedbu ako:

     i dotična institucija više ne može ukloniti slučaj nepravilnosti u postupku,
     ii nepravilnost u postupku vjerojatno nema širi učinak, i
     iii vjerojatno nije potrebno daljnje djelovanje; budući da ombudsman upućuje kritičnu primjedbu onda kada zaključi da nacrt preporuke nema svrhe, to čini i u slučaju kada institucija ne prihvati nacrt preporuke, a podnošenje posebnog izvješća ne smatra se prikladnim.
   Y. budući da ombudsman izdaje nacrt preporuke onda kada je dotična institucija može ukloniti nepravilnosti u djelovanju, te ako su nepravilnosti u djelovanju osobito teške ili imaju opće implikacije; budući da je ombudsman 2012. izdao 17. nacrta preporuka;
   Z. budući da je 2012. ombudsman Europskom parlamentu uputio jedno posebno izvješće; budući da se u posebnom izvješću radilo o postupanju Komisije u vezi s pritužbom inicijativa građana protiv, po njihovom mišljenju, negativnih posljedica širenja bečke zračne luke; budući da je posebno izvješće Parlamentu ombudsmanovo najmoćnije oruđe i predstavlja posljednji važan korak koji ombudsman može poduzeti u ovom predmetu;
   AA. budući da se u izvješću Parlamenta o Posebnom izvješću zaključuje da je ombudsman opravdano zabrinut zbog moguće nepravilnosti u postupku;
   AB. budući da ombudsman svake godine objavljuje studiju o tome kako institucije slijede njegove kritične i daljnje primjedbe; budući da je studija iz 2011. pokazala da je stopa zadovoljavajućeg praćenja kritičnih i daljnjih primjedbi 84%.
   AC. budući da se u 2012. ombudsman posebno usredotočio na integraciju osoba s različitim stupnjevima invaliditeta; budući da ombudsman, zajedno s parlamentarnim Odborom za predstavke, Europskom komisijom, Agencijom za temeljna prava i Europskim forumom osoba s invaliditetom, radi na zaštiti, promicanju i kontroli provedbe okvira na razini EU-a u okviru Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom; budući da je ta konvencija prvi ugovor o ljudskim pravima koji je EU ratificirao;
   AD. budući da je Vijeće poduprlo prijedlog okvira na razini EU-a – uključujući ombudsmana i Odbor za predstavke – za praćenje provedbe Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom;
   AE. budući da je 2012. Europska zaklada za upravljanje kvalitetom ombudsmanu službeno potvrdila da je „posvećen izvrsnosti”;

1.  odobrava godišnje izvješće koje je Europski ombudsman podnio za 2012.godinu i bilježi da 1. listopada 2013. g. Diamandouros odlazi u mirovinu;

2.  izražava zahvalnost g. Diamandourosu za primjeran rad na mjestu Europskog ombudsmana tijekom zadnjih deset godina i za rezultate koje je postigao kako bi EU bila pravednija i transparentnija; nada se da će u dobrom zdravlju uživati u mirovini i želi mu sve najbolje u daljnjim aktivnostima;

3.  prepoznaje ombudsmanov izvrstan rad u jačanju i produbljivanju dijaloga s građanima, civilnim društvom, institucijama i drugim sudionicima na svim razinama;

4.  Uzimajući u obzir činjenicu da se polovica europskih građana slaže da je drugo najvažnije pravo građana pravo na dobru upravu, smatra da su stalni napori ombudsmana da poveća i poboljša otvorenost, transparentnost i odgovornost u postupcima donošenja odluka i upravama u Europskoj uniji dali ključni doprinos stvaranju Unije u kojoj se odluke donose "što je moguće otvorenije i što je moguće bliže građanima", kako je predviđeno u članku 1. Ugovora o Europskoj uniji; poziva sljedećeg Europskog ombudsmana da nastavi s dobrim radom njegovog prethodnika s ciljem postizanja ovih važnih ciljeva;

5.  Prepoznaje s poštovanjem neumornu odlučnost ombudsmana da se približi građanima i upozna ih s njihovim pravima iz Ugovorā, da podupre upravu institucija i tijela EU-a da postanu transparentnija i okrenuta pružanju usluga;

6.  smatra da je ombudsman svoje ovlasti uvijek koristio na aktivan i izbalansiran način i zahvaljuje mu na izvrsnim radnim odnosima i suradnji s Parlamentom, osobito s Odborom za predstavke;

7.  Konstatira da 52% europskih građana smatra da je najvažnija zadaća ombudsmana osigurati da građani EU-a budu upoznati sa svojim pravima te s načinima kako ih iskoristiti, ombudsman stoga treba poboljšati svoju komunikaciju prema europskim građanima i ojačati suradnju s Europskom mrežom ombudsmana;

8.  Poziva da se poduzmu potrebni koraci kako bi se ubrzali postupci za rješavanje pritužbi, vođenje istraga i donošenje odluka;

9.  Ponavlja činjenicu da 42 % europskih građana nije zadovoljno s razinom transparentnosti uprave EU-a i naglašava potrebu da Ombudsman i dalje pruža pomoć institucijama EU-a kako bi postale otvorenije, učinkovitije i prilagođene potrebama građana, gradeći mostove između institucija i građana;

10.  Konstatira da su pritužbe vezane uz transparentnost uvijek bile na vrhu popisa pritužbi podnesenih Ombudsmanu; konstatira također da broj takvih pritužbi opada od 2008. kada se 36 % pritužbi odnosilo na navodni nedostatak transparentnosti do 21,5 % u 2012.; smatra da je ovo znak da su institucije EU-a učinile značajne napore da postanu transparentnije; poziva institucije, agencije i tijela EU-a da pomognu da se ovaj broj još više smanji tako da surađuju s Europskim ombudsmanom i provode njegove preporuke; ipak i dalje izražava zabrinutost zbog postojanja još uvijek velikog broja pritužbi vezanih za otvorenost, javni pristup i osobne podatke, s obzirom da one ugrožavaju međuinstitucionalni dijalog kao i sliku EU-a u javnosti i stav građana prema EU-u;

11.  Ponavlja da su transparentnost, otvorenost, pristup informacijama, poštivanje prava građana i visoki etički standardi ključni za održavanje povjerenja između građana i institucija i da je, poglavito u trenutnoj teškoj gospodarskoj situaciji, ovo povjerenje iznimno važno za budućnost projekta europskih integracija;

12.  Poziva institucije EU-a da, u svjetlu sve veće digitalizacije javne uprave, odgovore na posebne potrebe starijih ljudi, od kojih se mnogi ne snalaze s modernim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, i da to nadoknade pomoću aplikacija prilagođenih korisnicima, praktičnim internetskim programima pomoći i lako dostupnim ne-digitalnim prilikama za kontakt;

13.  primjećuje da je Ombudsman primio 2 442 pritužbe te da je to bila rekordna godina što se tiče broja pokrenutih istraga (465 = +18% u odnosu na 2011.) i zaključenih istraga (3 900 +23%);

14.  Konstatira sa zadovoljstvom deset „svijetlih primjera“ koje je predstavio Ombudsman, a koji su uzor za administrativnu praksu u različitim institucijama EU-a iz raznih područja;

15.  Smatra da je smanjenje ukupnog broja pritužbi podnesenih Ombudsmanu 2012. još jedan dokaz uspjeha interaktivnog vodiča na njegovoj mrežnoj stranici, koji je moćan alat osmišljen kako bi pomogao da što manje građana Ombudsmanu podnosi pritužbe iz krivih razloga te kako bi poboljšao mogućnosti za davanje savjeta podnositeljima pritužbi kamo se zapravo trebaju obratiti; primjećuje da trend potvrđuje da se sve veći broj ljudi obraća Europskom ombudsmanu iz pravih razloga; predlaže da zastupnici Europskog parlamenta, institucije, tijela i agencije EU-a kao i članovi Europske mreže ombudsmana uključe izravnu poveznicu prema interaktivnom vodiču na svojim stranicama i u svojim komunikacijama na društvenim mrežama;

16.  naglašava činjenicu da je broj pritužbi koje ne spadaju u nadležnost Ombudsmana (1 720) bio najniži u deset godina; poziva Ombudsmana da i dalje ulaže napore kako bi se broj tih predmeta još smanjio;

17.  Priznaje važan doprinos Europske mreže ombudsmana i naglašava korisnost učinkovite suradnje za dobrobit europskih građana; primjećuje da 60 % pritužbi koje je ombudsman obradio 2012. spada u nadležnost jednog člana mreže, podsjeća da je Odbor za predstavke puni član te mreže; primjećuje da je 2012. ombudsman prenio 63 pritužbe na ovaj Odbor; čestita Europskom ombudsmanu na uspješnom koordiniranju ove mreže; smatra da je ovo ključna funkcija ombudsmana i da bi suradnju u mreži trebalo produbiti kako bi se poboljšala uprava prava EU-a na nacionalnoj razini; preporučuje proširenje mreže uključivanjem dotičnih nacionalnih tijela; smatra da bi sudjelovanje ombudsmana u europskim i međunarodnim udruženjima ombudsmana trebalo održavati i jačati;

18.  Konstatira da se, kao i prethodnih godina, najviše istraga koje je ombudsman pokrenuo tiču Komisije (52,7 %), primjećuje da je broj istraga pokrenutih 2012. u vezi s Europskim parlamentom gotovo udvostručen u usporedbi s 2011.; poziva svoje Tajništvo da u potpunosti surađuje s ombudsmanom i osigura poštivanje i dosljednost s njegovim preporukama i komentarima glede administrativne prakse;

19.  Naglašava činjenicu da svaka zatvorena istraga predstavlja korak u ispravnom smjeru i dobru priliku da se uvedu poboljšanja koja je javnost prepoznala i zatražila, kao način da se koncept europskog građanstva što je više moguće uključi u europske zakonodavne postupke;

20.  odaje priznanje ombudsmanu za njegovu inicijativu objavljivanja načela javne službe koja trebaju usmjeravati ponašanje javnih djelatnika EU-a; podsjeća na sljedećih pet načela javne službe: predanost Europskoj uniji i njezinim građanima, poštenju, objektivnosti, poštovanju drugih i transparentnosti; poziva institucije, agencije i tijela EU-a da u obnašanju svojih djelatnosti prihvate ta načela;

21.  Pozdravlja činjenicu da je u lipnju 2013. ombudsman objavio novo izdanje Europskog kodeksa o dobrom ponašanju zaposlenih u upravi, uzimajući u obzir načela europskog upravnog prava sadržana u sudskoj praksi europskih sudova;

22.  Zadovoljan je uključenošću ombudsmana u niz različitih konferencija kojima je tema bolja javna uprava, uključujući i suorganizaciju jedne takve zajedno s Mrežom za istraživanje upravnog prava EU-a (ReNEUAL);

23.  ponavlja svoj poziv Komisiji iz rezolucije od 15. siječnja 2013.(4) da donese zajednička obvezujuća pravila i načela o administrativnim postupcima i da s tim ciljem predstavi nacrt uredbe na osnovi članka 298. UFEU-a; smatra da dosadašnje iskustvo ombudsmana i njegove publikacije koje o njemu izvješćuju, pružaju smjernice u pogledu sadržaja takvog zakonodavnog prijedloga; smatra da bi ovo bio najbolji način da se osigura trajna promjena administrativne kulture institucija EU-a;

24.  sa zadovoljstvom primjećuje da su institucije uputile 98 pozitivnih odgovora na 120 primjedbi i preporuka koje je ombudsman uputio u kontekstu istraga 2012., što znači da su institucije EU-a prihvatile ombudsmanove sugestije u 82% predmeta; poziva sve institucije, agencije i tijela EU-a da učine sve što mogu kako bi se osiguralo potpuno prihvaćanje ombudsmanovih primjedbi i preporuka, da pomognu ombudsmanu brzim odgovorom na njegove istrage i, između ostalog, rade zajedno s njim na skraćivanju rokova istražnog postupka;

25.  Prisjeća se da je 2012. ombudsman Parlamentu podnio jedno posebno izvješće koje se odnosilo na propust Komisije da riješi pitanje sukoba interesa u postupku širenja bečke zračne luke, nepostojanje procjene utjecaja na okoliš vezane uz to širenje, te neprovođenje postupaka revizije dostupnih onima koji su se žalili na građevinski projekt i nepostojanje procjene utjecaja na okoliš; prepoznaje pravovremenost takvog izvješća u svjetlu pitanja o kojima se raspravlja; prisjeća se da je, kao odgovor na to posebno izvješće, Odbor za predstavke sačinio planove za reviziju koja je u tijeku Direktive o procjeni utjecaja na okoliš te prijedlog za upravni zakon EU-a;

26.  smatra da, osobito u slučaju nacrta preporuke, spoznaja da bi sljedeći korak mogao biti posebno izvješće Parlamentu često pomaže da se institucija ili tijelo uvjeri da treba promijeniti svoje stajalište;

27.  Konstatira da su prethodni i trenutni ombudsman u 17 i pol godina predstavili samo 18 posebnih izvješća; smatra da je ovo dokaz surađujućeg pristupa koji su usvojile institucije EU-a u većini slučajeva; priznaje važnost takvih posebnih izvješća i potiče ombudsmana da i dalje ustraje na takvim slučajevima kada dođe do važnih slučajeva nepravilnosti u postupcima institucija, tijela, ureda i agencija EU-a;

28.  Naglašava da je Međunarodni dan prava na pristup informacijama koji se obilježava 28. rujna inicijativa koja jača vidljivost ombudsmana u europskoj javnosti i primjer je dobre prakse;

29.  Pozdravlja sudjelovanje ombudsmana, zajedno s parlamentarnim Odborom za predstavke, Europskim forumom osoba s invaliditetom, Komisijom i Europskom agencijom za temeljna prava, u članku 33. stavku 2. Okvira na razini EU-a, kojemu je zadaća zaštita, promicanje i kontrola provedbe Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom; poziva ombudsmana da u svom radu poseban naglasak stavi na potrebe visoko ugroženih socijalnih skupina, uključujući one s invaliditetom;

30.  Pozdravlja nastojanja ombudsmana da osigura provedbu Povelje o temeljnim pravima od strane institucija EU-a, također i putem istraga na vlastitu inicijativu; predviđa druge, slične, dužnosti koje će biti dodijeljene ombudsmanu pristupanjem Unije Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kako je to zatraženo u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji;

31.  naglašava značaj ombudsmanovih istraga na vlastitu inicijativu, koje mu omogućuju rješavanje problema koji inače ne dolaze do njega jer građani nemaju potrebne informacije ili sredstva da mu se obrate; smatra to važnim za prepoznatljivost Ureda Europskog ombudsmana;

32.  Pozdravlja donošenje zakona tijekom 2012. kojim se uspostavlja institucija ombudsmana u Turskoj; prepoznaje ulogu Europskog ombudsmana u tom postupku kroz njegovu potporu i savjete; zadovoljan je zbog činjenice da su sada sve države kandidati uspostavile instituciju ombudsmana na nacionalnoj razini, smatra da iskustvo pokazuje da je institucija ombudsmana iznimno korisno tijelo za poboljšanje dobre uprave, vladavine prava i obrane ljudskih prava, te da bi države članice koje do sada nisu uspostavile instituciju ombudsmana trebale aktivno razmotriti da to učine; poziva Europskog ombudsmana da nastavi pomagati budućim državama kandidatkinjama u ovom postupku;

33.  nalaže svojem predsjedniku, da ovu Rezoluciju i izvješće Odbora za predstavke proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom ombudsmanu, vladama i parlamentima država članica, te njihovim ombudsmanima ili sličnim nadležnim tijelima.

(1) SL C 286 E, 27.11.2009., str. 172.
(2) SL L 113, 4.5.1994., str. 15.
(3) Doneseno 8. srpnja 2002. i izmijenjeno odlukama Europskog ombudsmana od 5. travnja 2004. i 3. prosinca 2008. godine.
(4) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0004.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti