Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2012/0244(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0393/2012

Podneseni tekstovi :

A7-0393/2012

Rasprave :

PV 21/05/2013 - 11

Glasovanja :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Objašnjenja glasovanja
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Usvojeni tekstovi
PDF 282kWORD 28k
Četvrtak, 12. rujna 2013. - Strasbourg
Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo i bonitetni nadzor kreditnih institucija ***I
P7_TA(2013)0371A7-0393/2012
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. rujna 2013. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) u pogledu njezine interakcije s Uredbom Vijeća (EU) br. …/…. o dodjeli posebnih zadaća Europskog središnjoj banci u vezi s politikama vezanim uz bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0512),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0289/2012),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 27. studenog 2012.(1)

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 15. studenog 2012.(2),

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 18. travnja 2013. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenja Odbora za proračune i Odbora za ustavna pitanja (A7‑0393/2012),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(3);

2.  prima na znanje zajedničku izjavu predsjednika Europskog parlamenta i predsjednika Europske središnje banke u prilogu ovoj rezoluciji;

3.  naglašava da bi se točka 47. Međuinstitucionalnog sporazuma od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju trebala primjenjivati za produženje mandata Europskog nadzornog tijela za bankarstvo; naglašava da niti jedna odluka zakonodavnog tijela koje se zalaže za takvo produženje ne dovodi u pitanje odluke proračunskog tijela u kontekstu godišnjeg postupka donošenja proračuna;

4.  traži da Komisija dostavi financijsko izvješće koje potpuno uzima u obzir rezultat zakonodavnog dogovora između Europskog parlamenta i Vijeća o ispunjavanju proračunskih i kadrovskih zahtjeva Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, službi Komisije te eventualno Europske središnje banke;

5.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

6.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 30, 1.2.2013., str. 6.
(2) SL C 11, 15.1.2013., str. 34.
(3) Ovo stajalište zamijenjuje amandmane usvojene na sjednici 22. svibnja 2013. (Usvojeni tekstovi P7_TA(2013)0212).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno na prvom čitanju 12. rujna 2013. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2013 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) u odnosu na dodjelu određenih zadaća Europskoj središnjoj banci na temelju Uredbe Vijeća (EU) br. .../2013
P7_TC1-COD(2012)0244

(S obzirom da je postignut sporazm Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) br. 1022/2013.)


Prilog zakonodavnoj rezoluciji

Izjava predsjednika Europskog parlamenta i predsjednika Europske središnje banke prigodom glasovanja u Europskom parlamentu o usvajanju Uredbe Vijeća (EU) br. …/2013 o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija

U skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013, a osobito njezinim člankom 20., mi, predsjednik Europskog parlamenta i predsjednik Europske središnje banke, iskazujemo svoju punu podršku tekstu nacrta međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta i Europske središnje banke o suradnji u postupcima koji se odnose na jedinstveni nadzorni mehanizam (SSM) o čemu su se dogovorili naši pregovaračkim timovi. U skladu s tim pozivamo naše dvije institucije da što prije formalno usvoje međuinstitucionalni sporazum.

Njime je za Europsku središnju banku predviđen visok stupanj odgovornosti pri obavljanju njezinih zadaća u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) u odnosu na Europski parlament kao i odgovarajuće mjere za zaštitu povjerljivih informacija. Nacrtom međuinstitucionalnog sporazuma predviđen je u prvom redu strogi parlamentarni nadzor nad nadzornim zadaćama ESB-a koji će se provoditi redovitom razmjenom stajališta s nadležnim odborom Parlamenta, povjerljivim usmenim raspravama s predsjedništvom tog odbora kao i pristupom dodatnim informacijama, između ostalog i pristupom snimkama s rasprava nadzornog odbora. Zajamčena je i suradnja ESB-a s Europskim parlamentom u okviru njegovih istraga.

Osim toga, nacrtom međuinstitucionalnog sporazuma predviđeno je sudjelovanje Parlamenta u postupku odabira predsjednika nadzornog odbora. S obzirom na naš zajednički cilj, a to je da se što brže uspostavi jedinstveni nadzorni mehanizam kao važan korak u ostvarenju potpune bankovne unije, naše dvije institucije namjeravaju veoma brzo započeti s prvim postupkom odabira u cilju imenovanja predsjednika nadzornog odbora.

Strasbourg/Frankfurt, 12. rujna 2013.

 

 

Martin Schulz                                      Mario Draghi

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti