Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0242(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0392/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0392/2012

Keskustelut :

PV 21/05/2013 - 11

Äänestykset :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Äänestysselitykset
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Hyväksytyt tekstit
PDF 199kWORD 25k
Torstai 12. syyskuuta 2013 - Strasbourg
Luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antaminen Euroopan keskuspankille *
P7_TA(2013)0372A7-0392/2012
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. syyskuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (COM(2012)0511 – C7‑0314/2012 – 2012/0242(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2012)0511),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 6 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0314/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 4,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0392/2012),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna(1),

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin puhemiehen ja Euroopan keskuspankin pääjohtajan yhteisen lausuman;

3.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

4.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

5.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Tämä kanta korvaa 22. toukokuuta 2013 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0213).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 12. syyskuuta 2013, neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille
P7_TC1-CNS(2012)0242

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1024/2013.)


Lainsäädäntöpäätöslauselman liite

Euroopan parlamentin puhemiehen ja Euroopan keskuspankin pääjohtajan lausuma luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille annettavan neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 hyväksymisestä toimitettavan Euroopan parlamentin äänestyksen johdosta

Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 säännösten ja erityisesti sen 20 artiklan mukaisesti ilmoitamme täten Euroopan parlamentin puhemiehen ja Euroopan keskuspankin pääjohtajan ominaisuudessa tukevamme täysin parlamentin ja EKP:n neuvotteluryhmien välillä sovittua luonnosta Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin väliseksi toimielinten sopimukseksi yhteistyöstä yhteiseen valvontamekanismiin (YVM) liittyvissä menettelyissä. Kehotammekin edustamiamme toimielimiä hyväksymään toimielinten välisen sopimuksen virallisesti mahdollisimman pian.

Luonnoksessa toimielinten väliseksi sopimukseksi määrätään EKP:n laajasta vastuuvelvollisuudesta suhteessa Euroopan parlamenttiin sille YVM:ssä annettujen tehtävien hoitamisessa ja riittävistä suojatoimenpiteistä luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi. Siinä määrätään erityisesti EKP:n valvontatehtävien vahvasta parlamentaarisesta valvonnasta säännöllisissä keskusteluissa parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan kanssa ja luottamuksellisissa suullisissa keskusteluissa kyseisen valiokunnan puheenjohtajiston kanssa sekä siten, että tiedonsaannin parantamiseksi EKP antaa valiokunnalle pöytäkirjan valvontaelimen kokouksista. Lisäksi varmistetaan EKP:n yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa parlamentin tekemissä tutkimuksissa.

Luonnoksessa toimielinten väliseksi sopimukseksi on myös määräyksiä parlamentin osallistumisesta valvontaelimen puheenjohtajan valintamenettelyyn. Koska yhteisenä tavoitteenamme on edistyä mahdollisimman ripeästi YVM:n perustamisessa, sillä se on merkittävä askel kohti täysimääräistä pankkiunionia, edustamamme toimielimet aikovat edetä nopeasti valvontaelimen puheenjohtajan nimittämiseen johtavassa ensimmäisessä valintamenettelyssä.

Strasbourgissa/Frankfurtissa 12. syyskuuta 2013

Martin Schulz Mario Draghi

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö