Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2012/0242(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0392/2012

Podneseni tekstovi :

A7-0392/2012

Rasprave :

PV 21/05/2013 - 11

Glasovanja :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Objašnjenja glasovanja
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Usvojeni tekstovi
PDF 280kWORD 28k
Četvrtak, 12. rujna 2013. - Strasbourg
Posebne zadaće Europske središnje banke u vezi s politikama o bonitetnom nadzoru kreditnih institucija *
P7_TA(2013)0372A7-0392/2012
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. rujna 2013. o prijedlogu Uredbe Vijeća o dodjeli posebnih zadaća Europskog središnjoj banci u vezi s politikama vezanim uz bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama (COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2012)0511),

–  uzimajući u obzir članak 127. stavak 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C7‑0314/2012),

–  uzimajući u obzir protokol br. 4 Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje švedskog Parlamenta podnesenog u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje Odbora za ustavna pitanja (A7‑0392/2012),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama(1);

2.  prima na znanje zajedničku izjavu predsjednika Europskog parlamenta i predsjednika Europske središnje banke, priloženu rezoluciji.

3.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

5.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Ovo stajalište zamijenjuje amandmane usvojene na sjednici 22. svibnja 2013. (Usvojeni tekstovi P7_TA(2013)0213).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno na sjednici 12. rujna 2013. radi donošenja Uredbe VIJEĆA (EU) br. …/2013o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija
P7_TC1-CNS(2012)0242

(S obzirom da je postignut sporazm Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Regulativi (EU) br. 1024/2013)


Prilog zakonodavnoj rezoluciji

Izjava predsjednika Europskog parlamenta i predsjednika Europske središnje banke prigodom glasovanja u Europskom parlamentu o usvajanju Uredbe Vijeća (EU) br. …/2013 o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija

U skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013, a osobito njezinim člankom 20., mi, predsjednik Europskog parlamenta i predsjednik Europske središnje banke, iskazujemo svoju punu podršku tekstu nacrta međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta i Europske središnje banke o suradnji u postupcima koji se odnose na jedinstveni nadzorni mehanizam (SSM) o čemu su se dogovorili naši pregovaračkim timovi. U skladu s tim pozivamo naše dvije institucije da što prije formalno usvoje međuinstitucionalni sporazum.

Njime je za Europsku središnju banku predviđen visok stupanj odgovornosti pri obavljanju njezinih zadaća u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) u odnosu na Europski parlament kao i odgovarajuće mjere za zaštitu povjerljivih informacija. Nacrtom međuinstitucionalnog sporazuma predviđen je u prvom redu strogi parlamentarni nadzor nad nadzornim zadaćama ESB-a koji će se provoditi redovitom razmjenom stajališta s nadležnim odborom Parlamenta, povjerljivim usmenim raspravama s predsjedništvom tog odbora kao i pristupom dodatnim informacijama, između ostalog i pristupom snimkama s rasprava nadzornog odbora. Zajamčena je i suradnja ESB-a s Europskim parlamentom u okviru njegovih istraga.

Osim toga, nacrtom međuinstitucionalnog sporazuma predviđeno je sudjelovanje Parlamenta u postupku odabira predsjednika nadzornog odbora. S obzirom na naš zajednički cilj, a to je da se što brže uspostavi jedinstveni nadzorni mehanizam kao važan korak u ostvarenju potpune bankovne unije, naše dvije institucije namjeravaju veoma brzo započeti s prvim postupkom odabira u cilju imenovanja predsjednika nadzornog odbora.

Strasbourg/Frankfurt, 12. rujna 2013.

 

 

Martin Schulz                                      Mario Draghi

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti