Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0242(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0392/2012

Texte depuse :

A7-0392/2012

Dezbateri :

PV 21/05/2013 - 11

Voturi :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Explicaţii privind voturile
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Texte adoptate
PDF 286kWORD 39k
Joi, 12 septembrie 2013 - Strasbourg
Atribuirea unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit *
P7_TA(2013)0372A7-0392/2012
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

—  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2012)0511),

—  având în vedere articolul 127 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0314/2012),

—  având în vedere Protocolul nr. 4 privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene,

—  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice,

—  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

—  având în vedere avizele motivate, prezentate de Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se afirmă că propunerea de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

—  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

—  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0392/2012),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată(1);

2.  ia act de declarația comună a Președintelui Parlamentului European și a Președintelui Băncii Centrale Europene, anexată la prezenta rezoluție;

3.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

5.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 22 mai 2013 (Texte adoptate P7_TA(2013)0213).


Poziția Parlamentului European adoptată la 12 septembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Consiliului de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit
P7_TC1-CNS(2012)0242

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.)


Anexă la rezoluția legislativă

Declarație a Președintelui Parlamentului European și a Președintelui Băncii Centrale Europene cu ocazia votului din cadrul PE pentru adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului, în special cu cele de la articolul 20, subsemnații, Președintele Parlamentului European și Președintele Băncii Centrale Europene, declară prin prezenta că sprijină în totalitate proiectul de Acord interinstituțional între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind cooperarea referitoare la procedurile legate de mecanismul unic de supraveghere (MUS), care a fost convenit de echipele noastre de negociere. Prin urmare, invităm cele două instituții să adopte în mod oficial acordul interinstituțional cât mai curând cu putință.

Acordul prevede un grad ridicat de răspundere a BCE în fața Parlamentului European în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor conferite acesteia în cadrul mecanismului unic de supraveghere, precum și garanții adecvate pentru protecția informațiilor confidențiale. Proiectul de acord interinstituțional prevede, în special, un control parlamentar strict al atribuțiilor de supraveghere ale BCE prin intermediul unor schimburi periodice de opinii cu comisia competentă a Parlamentului, al unor discuții orale confidențiale cu biroul comisiei respective și al unui acces lărgit la informații, inclusiv la procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului de supraveghere. Se asigură, de asemenea, colaborarea BCE cu Parlamentul European în cadrul anchetelor realizate de aceasta.

În plus, în proiectul de acord interinstituțional se prevede participarea Parlamentului la procedura de selecție a președintelui Consiliului de supraveghere. Având în vedere obiectivul nostru comun de a institui MUS cât mai rapid cu putință, acest mecanism reprezentând o etapă importantă pentru realizarea unei uniuni bancare depline, cele două instituții intenționează să desfășoare rapid prima procedură de selecție a președintelui Consiliului de supraveghere.

Strasbourg/Frankfurt, 12 septembrie 2013

 

 

Martin Schulz Mario Draghi

Aviz juridic - Politica de confidențialitate