Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2678(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0387/2013

Podneseni tekstovi :

B7-0387/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/09/2013 - 13.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0375

Usvojeni tekstovi
PDF 202kWORD 21k
Četvrtak, 12. rujna 2013. - Strasbourg
Jednake plaće muškaraca i žena
P7_TA(2013)0375B7-0387/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. rujna 2013. o primjeni načela o jednakim plaćama radnika i radnica za jednak rad ili rad jednake vrijednosti (2013/2678(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 8., 157. i 225. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (1),

–  uzimajući u obzir članak 11. stavak 1. točku (d) Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije protiv žena, koju je u svojoj Rezoluciji 34/180 od 18. prosinca 1979. usvojila Opća skupština UN-a,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 21. rujna 2010. pod nazivom „Strategija za jednakost žena i muškaraca 2010. – 2015.” (COM(2010)0491),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 5. ožujka 2010. pod nazivom „Pojačana predanost jednakosti žena i muškaraca – Ženska povelja” (COM(2010)0078),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. svibnja 2012. s preporukama Komisiji o primjeni načela jednake plaće radnika i radnica za jednaki rad ili rad jednake vrijednosti(2),

–  uzimajući u obzir procjenu europske dodane vrijednosti u pogledu „primjene načela jednake plaće za radnike i radnice za jednak rad jednake vrijednosti”(3),

–  uzimajući obzir istraživanje na temu „Rodni jaz u mirovinama u EU-u”(4),

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o primjeni načela o jednakim plaćama radnika i radnica za jednak rad ili rad jednake vrijednosti (O-000078/2013 – B7–0218/2013),

–  uzimajući u obzir članak 115. stavak 5. i članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je u svojoj Rezoluciji od 24. svibnja 2012. s preporukama Komisiji o primjeni načela jednake plaće radnika i radnica za jednak rad ili rad jednake vrijednosti Parlament tražio od Komisije da revidira Direktivu 2006/54/EZ najkasnije do 15. veljače 2013. i da prihvati preporuke Parlamenta, uključujući reviziju postojećeg zakonodavstva;

B.  budući da se, kao posljedica politika tržišta rada kojima se nastoji ukloniti načelo i praksa kolektivnog pregovaranja, o plaćama sve više vode pojedinačni pregovori, iz čega proizlazi nedostatak informacija i transparentnosti u individualiziranom sustavu plaćanja, što dovodi do sve većih razlika u plaćama među zaposlenicima na sličnim razinama i može uzrokovati povećanje razlika u plaćama među spolovima.

C.  budući da je napredak u smanjivanju razlika u plaćama među spolovima veoma spor, a u nekim su se državama članicama razlike čak i povećale; budući da, unatoč opsežnom zakonodavstva na snazi gotovo 40 godina, poduzetim mjerama i utrošenim sredstvima (razlika na razini EU-a iznosila je 17,7 % 2006., 17,6 % 2007., 17,4 % 2008., 16,9 % 2009. i 16,4 % 2010. godine), razlike u plaćama među spolovima i dalje predstavljaju problem i trenutno iznose 16,2 % diljem EU-a; budući da je provedba načela jednake plaće za jednak rad i rad jednake vrijednosti presudna za ostvarenje spolne jednakosti; budući da negativni učinci razlika u plaćama među spolovima na žene sežu sve do dobi njihova umirovljenja i da žene u prosjeku primaju mirovine koje su 39 % niže od mirovina koje primaju muškarci;

D.  budući da je za uklanjanje razlike u plaćama među spolovima, u skladu s akademskim istraživanjem, potrebno na ispravan način razmotriti i rješavati različite čimbenike kao npr. razlike u aktivnosti i stopama zapošljavanja, u strukturi plaća, u sastavu radne snage i u plaći, kao i ostale makroekonomske i institucionalne čimbenike;

E.  budući da je iskustvo pokazalo da dobre prakse i meke zakonske mjere same po sebi rijetko posluže kao inicijative te da se očekivani učinak učenja od kolega ne ostvaruje;

F.  budući da u skladu s zaključcima procjene europske dodane vrijednosti pad od jednog postotnog boda u pogledu razlika u plaćama među spolovima znači povećanje gospodarskog rasta za 0,1 % te je njihovo uklanjanje od presudne važnosti u trenutnoj gospodarskoj krizi;

G.  budući da spor napredak u uklanjanju razlika u plaćama među spolovima ima snažne demografske, društvene, pravne i gospodarske posljedice;

1.  žali zbog sporog napretka u smanjivanju razlika u plaćama među spolovima u Europskoj uniji;

2.  naglašava da će smanjivanje nejednakosti spolova putem uklanjanja razlika u plaćama među spolovima donijeti korist ne samo ženama nego i društvu u cjelini te da uklanjanje razlika u plaćama među spolovima ne bi trebalo promatrati kao trošak nego kao ulaganje;

3.  ponovno ističe da Direktiva 2006/54/EZ, u svom sadašnjem obliku, nije dovoljno učinkovita za rješavanje razlika u plaćama i ostvarenje cilja jednakosti spolova na području zapošljavanja i rada;

4.  traži od Komisije da podrži države članice u smanjivanju razlika u plaćama među spolovima za najmanje pet postotnih bodova godišnje u cilju uklanjanja razlika u plaćama među spolovima do 2020.;

5.  prepoznaje da višeslojan, višedimenzionalan pristup traži od Komisije da podrži države članice u promicanju dobrih praksi i provođenju politika za rješavanje razlika u plaćama među spolovima;

6.  poziva Komisiju da bez odlaganja revidira Direktivu 2006/54/EZ te da predloži njezine izmjene u skladu s člankom 32. Direktive i na temelju članka 157. UFEU-a, na osnovi detaljnih preporuka iz priloga Rezoluciji Parlamenta od 24. svibnja 2012.;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama država članica.

(1) SL L 204, 26.7.2006., str. 23.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0225.
(3) EAVA 4/2013.
(4) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti