Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2819(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0413/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/09/2013 - 13.11

Приети текстове :

P7_TA(2013)0378

Приети текстове
PDF 272kWORD 24k
Четвъртък, 12 септември 2013 г. - Страсбург
Положението в Сирия
P7_TA(2013)0378RC-B7-0413/2013

Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. относно положението в Сирия (2013/2819(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Сирия,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Сирия от 23 януари, 18 февруари, 11 март, 22 април, 27 май, 24 юни, 9 и 22 юли 2013 г.; като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 8 февруари 2013 г. относно Сирия,

—  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от 21 август 2013 г. относно последните доклади за използване на химическо оръжие в Дамаск, от 23 август 2013 г. относно спешната необходимост от намиране на политическо решение на конфликта в Сирия (отразяващо съгласуваната позиция на ЕС относно Сирия от 7 септември 2013 г.) и от 10 септември 2013 г. относно предложението да се постави химическото оръжие на Сирия под международен контрол,

—  като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях, Женевския протокол (към Хагската конвенция) за забрана на използването по време на война на задушливи, отровни и други газове и на бактериологически методи за водене на война, подписан в Женева на 17 юни 1925 г., както и стандартите, определени в Конвенцията за химическото оръжие,

—  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че според ООН от началото на жестоките репресии срещу мирни демонстранти в Сирия през март 2011 г. са били убити повече от 100 000 души, повечето от тях цивилни граждани; като има предвид, че съгласно Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA) 4,25 милиона души са вътрешно разселени и има над 2 милиона сирийски бежанци, основно в Турция, Йордания, Ливан, Египет и Ирак;

Б.  като има предвид, че на 21 август 2013 г. беше извършено широкомащабно нападение с химическо оръжие срещу предградията на Дамаск, като бяха убити стотици хора, включително много жени и деца; като има предвид, че това нападение е очевидно нарушение на международното право, военно престъпление и престъпление срещу човечеството; като има предвид, че информация от голям брой източници потвърждава това нападение и изглежда насочва към наличието на убедителни доказателства, че отговорност за тези нападения носи сирийският режим;

В.  като има предвид, че правителството на Сирия се съгласи на 25 август 2013 г. — четири дни след нападението с химическо оръжие – инспектори на ООН да посетят мястото на нападението; като има предвид, че генералният секретар на ООН Бан Ки-мун призова екипа от инспектори да предаде констатациите си във възможно най-кратък срок; като има предвид, че мандатът на мисията на ООН за инспекция се ограничава до определянето на това дали е било използвано химическо оръжие или не, без да засяга въпроса за това кой е отговорен за тези действия;

Г.  като има предвид, че на 9 септември 2013 г. генералният секретар на ООН Бан Ки-мун, а на 10 септември 2013 г. - заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън приветстваха предложението за прехвърляне на химическото оръжие на сирийския режим на международната общност за унищожаване, предложение, лесно възприето от Русия, Иран и режима в Сирия; като има предвид, че Бан Ки-мун посочи, че обмисля да призове настоятелно Съвета за сигурност да изиска незабавното прехвърляне на това оръжие и запасите от химически прекурсори на места извън Сирия, където те могат да бъдат безопасно съхранявани и унищожени;

1.  Решително осъжда масовите убийства на цивилни граждани с химическо оръжие на 21 август 2013 г., които, според западните разузнавателни служби, са довели до смъртта на най-малко 1 400 души, в това число 400 деца, като отбелязва, че различни източници, изглежда, сочат, че режимът в Сирия е отговорен за това нападение;

2.  Изтъква, че изправена пред тази ужасяваща употреба на химическо оръжие, международната общност не може да остане безучастна; подчертава, че доказаното използване на химическо оръжие, особено срещу цивилни граждани, е явно нарушение на международното право, военно престъпление и престъпление срещу човечеството, което изисква ясен, категоричен, целенасочен и единен отговор, без да се изключват евентуални възпиращи действия, за да стане ясно, че тези престъпления са неприемливи и за да се избегне всяко по-нататъшно използване на химическо оръжие в Сирия или на друго място;

3.  Приветства съгласуваната позиция на ЕС относно Сирия, приета на неформалната среща на външните министри на ЕС на 7 септември 2013 г.; подчертава, че положението в Сирия дава основание за съгласуван общ подход на държавите членки; призовава ЕС и неговите държави членки да обсъдят допълнително положението в Сирия в рамките на Съвета по външни работи и да направят оценка какви мерки би могъл да предприеме ЕС, за да подпомогне демократичните сили в сирийската опозиция, да улесни диалога и прилагането на общ подход с други членове на международната общност, както и да предостави допълнителна хуманитарна помощ за населението в Сирия и в съседните държави; подчертава, че ЕС следва да положи особени усилия да установи контакт с всички заинтересовани участници и да насърчи процес на намаляване на напрежението в целия регион;

4.  Призовава ООН бързо да завърши своето задълбочено разследване на използването на химическо оръжие в Сирия; призовава докладът на екипа от инспектори да бъде изпратен възможно най-скоро на Съвета за сигурност на ООН, така че той да може да обсъди масовите убийства в Сирия въз основа на заключенията на разследващия екип на ООН и да прецени какви действия трябва да бъдат приети в отговор на използването на химическо оръжие в Сирия и да подведе виновните под отговорност;

5.  Приветства предложението за предоставяне на международната общност на арсенала от химическо оръжие на Сирия с оглед на унищожаването му във възможно най-кратки срокове, вследствие на дадения от международната общност ултиматум, придружено от задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН, че в случай на неспазване, тази мярка би могла да бъде наложена на базата на всички инструменти, предвидени в Устава на ООН;

6.  Счита, че международната общност следва да намери политическо решение за Сирия, което може да спре насилието, да предотврати по-нататъшно използване на химическо оръжие и да насърчи демократичен преход; призовава в частност Русия и Китай, като постоянни членове на Съвета за сигурност, да поемат своята отговорност и да улеснят постигането на обща позиция и намирането на дипломатическо решение за кризата в Сирия, без да се изключва евентуална роля на Общото събрание на ООН, което може да поеме разглеждането на въпроса в случай на продължаваща безизходна ситуация в Съвета за сигурност; изразява убеждението, че трайното решение на настоящата криза в Сирия може да се постигне само чрез воден от Сирия приобщаващ политически процес с подкрепата на международната общност; продължава да подкрепя, в този дух, усилията на ЕС и неговите държави членки и на съвместния специален представител на ООН и Арабската лига Лахдар Брахими за постигане на напредък в процеса „Женева II“ и в Съвета за сигурност; отново призовава Съвета за сигурност да сезира Международния наказателен съд за положението в Сирия с цел официално разследване; призовава отново президента Асад и неговия режим да предадат незабавно властта и да дадат възможност за демократичен преход;

7.  Изразява дълбока загриженост предвид продължаващата хуманитарна криза в Сирия и последиците от нея за съседните държави; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да изпълнят своите хуманитарни отговорности и да увеличат помощта си за сирийските бежанци; отново призовава всички държави да изпълнят поетите ангажименти по време на донорската конференция в Кувейт на 30 януари 2013 г.; призовава всички страни в конфликта да улеснят предоставянето на хуманитарна помощ и съдействие по всички възможни канали, включително и отвъд границите и линиите на конфликта, и да гарантират безопасността на всички членове на медицинския персонал и хуманитарните работници;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, парламентите и правителствата на държавите членки, генералния секретар на Организацията на обединените нации, както и на всички страни, участващи в конфликта в Сирия.

Правна информация - Политика за поверителност