Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2819(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0413/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/09/2013 - 13.11

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0378

Přijaté texty
PDF 207kWORD 23k
Čtvrtek, 12. září 2013 - Štrasburk
Situace v Sýrii
P7_TA(2013)0378RC-B7-0413/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2013 o situaci v Sýrii (2013/2819(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii,

—  s ohledem na závěry, které v otázce Sýrie přijala Rada pro zahraniční věci dne 23. ledna, 18. února, 11. března, 22. dubna, 27. května, 24. června, 9. července a 22. července 2013; s ohledem na závěry, které v otázce Sýrie přijala Evropská rada dne 8. února 2013,

—  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová ze dne 21. srpna 2013 o nejnovějších zprávách o použití chemických zbraní v Damašku, ze dne 23. srpna 2013 o naléhavosti nalezení politického řešení konfliktu v Sýrii (s ohledem na dohodnutý postoj EU k otázce Sýrie ze dne 7. září 2013) a ze dne 10. září 2013 o návrhu umístit chemické zbraně Sýrie pod mezinárodní kontrolu;

—  s ohledem na ženevské úmluvy z roku 1949 a jejich dodatkové protokoly, na Ženevský protokol (k Haagské úmluvě) o zákazu užívat ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a bakteriologických prostředků, podepsaný v Ženevě 17. června 1925, a ustanovení Úmluvy o chemických zbraních,

—  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle Organizace spojených národů bylo v Sýrii od března 2011, kdy začaly násilné zásahy proti pokojně protestujícím demonstrantům, zabito více než 100 000 lidí, většinou civilistů; vzhledem k tomu,že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitární činnosti (OCHA) je v Sýrii 4,25 milionů vnitřně vysídlených osob a více než 2 miliony Syřanů uprchly do zahraničí, především do Turecka, Jordánska, Libanonu, Egypta a Iráku;

B.  vzhledem k tomu, že 21. srpna 2013 došlo na předměstí Damašku k rozsáhlému chemickému útoku, při němž zahynuly stovky lidí včetně mnoha žen a dětí; vzhledem k tomu, že tento útok byl bezostyšným porušením mezinárodního práva, válečným zločinem a zločinem proti lidskosti; vzhledem k tomu, že informace z různých zdrojů potvrzují, že k tomuto útoku skutečně došlo, a zřetelně ukazují na to, že za tyto útoky je pravděpodobně odpovědný syrský režim;

C.  vzhledem k tomu, že 25. srpna 2013, čtyři dny po chemickém útoku, dala syrská vláda svolení k tomu, aby místo navštívili inspektoři OSN; vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN Ban Ki-moon vyzval tento vyšetřovací tým, aby svá zjištění předložil co nejdříve; vzhledem k tomu, že mandát vyšetřovací mise OSN je omezen na zjištění toho, zda byly, nebo nebyly použity chemické zbraně, aniž by se věnovala otázce, kdo je za tento čin odpovědný;

D.  vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN Ban Ki-moon 9. září 2013 a místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Catherine Ashtonová 10. září 2013 přivítali návrh na předání chemických zbraní syrského režimu mezinárodnímu společenství k likvidaci a že tento návrh ochotně přijaly Rusko, Írán a syrský režim; vzhledem k tomu, že Ban Ki-moon uvedl, že zvažuje, že vyzve Radu bezpečnosti, aby požadovala okamžitý přesun těchto zbraní a jejich prekurzorů na místo na území Sýrie, kde je bude možné bezpečně uložit a zlikvidovat;

1.  ostře odsuzuje hromadný chemický útok na civilisty, k němuž došlo 21. srpna 2013 a který si podle západních zpravodajských služeb vyžádal život nejméně 1 400 osob včetně 400 dětí, přičemž podotýká, že podle různých zdrojů za tímto útokem stojí pravděpodobně syrský režim;

2.  upozorňuje na to, že tomuto šokujícímu použití chemických zbraní nemůže mezinárodní společenství nečinně přihlížet; zdůrazňuje, že prokázané použití chemických zbraní, především vůči civilistům, je bezostyšným porušením mezinárodního práva, válečným zločinem a zločinem proti lidskosti, který si žádá zřetelnou, důraznou, cílenou a jednotnou odpověď, popřípadě i v podobě odrazujících opatření, aby bylo zřejmé, že jsou tyto zločiny nepřijatelné, a aby již v Sýrii ani v jiných zemích k používání chemických zbraní nedocházelo;

3.  vítá postoj EU k otázce Sýrie, který byl dojednán na neformální schůzce ministrů zahraničních věci EU dne 7. září 2013; zdůrazňuje, že situace v Sýrii si žádá jednotný společný postup všech členských států; vyzývá EU a její členské státy, aby dále jednaly o situaci v Sýrii v rámci Rady pro zahraniční věci a posoudily, jaká opatření by EU mohla přijmout na podporu demokratických sil v řadách syrské opozice a na podporu dialogu a společného postupu s dalšími členy mezinárodního společenství, a aby poskytly další humanitární pomoc obyvatelům Sýrie a sousedních zemí; zdůrazňuje, že EU by měla důsledně dbát na zapojení všech zainteresovaných stran a zasadit se o to, aby se uklidnila situace v celém regionu;

4.  vyzývá OSN, aby urychleně dokončila své zevrubné vyšetřování použití chemických zbraní v Sýrii; žádá, aby byla zpráva vyšetřovacího týmu co nejdříve zaslána Radě bezpečnosti, aby mohla jednat o hromadném zabíjení v Sýrii na základě závěrů přijatých vyšetřovacím týmem OSN a posoudit, jaká následná opatření je třeba přijmout v reakci na použití chemických zbraní v Sýrii a s cílem pohnat osoby, které za tímto činem stojí, k odpovědnosti;

5.  vítá návrh, aby byl syrský arzenál chemických zbraní předán mezinárodnímu společenství k co nejrychlejší likvidaci na základě ultimáta mezinárodního společenství spolu se závaznou rezolucí Rady bezpečnosti OSN, že v případě, že tak Sýrie neučiní, může být toto opatření vymáháno prostřednictvím všech nástrojů stanovených v Chartě OSN;

6.  domnívá se, že mezinárodní společenství by mělo nalézt politické řešení situace v Sýrii, které umožní ukončit násilí, zabrání dalšímu použití chemických zbraní a podpoří přechod k demokracii; vyzývá zejména Rusko a Čínu jako stálé členy Rady bezpečnosti, aby přijaly svou odpovědnost a přispěly k přijetí společného postoje a dosažení diplomatického řešení syrské krize, a to případně i prostřednictvím Valného shromáždění OSN, které by mohlo tuto záležitost převzít, nepodaří-li se nalézt východisko v Radě bezpečnosti; je přesvědčen, že trvalé řešení stávající krize v Sýrii lze nalézt pouze prostřednictvím širokého politického procesu pod syrským vedením za podpory mezinárodního společenství; nadále v tomto duchu podporuje úsilí EU a jejích členských států a společného zvláštního zmocněnce OSN a Ligy arabských států Lachdara Brahímího o dosažení pokroku v rámci procesu Ženeva II a v Radě bezpečnosti; znovu vyzývá Radu bezpečnosti, aby se ve věci Sýrie obrátila na Mezinárodní trestní soud s žádostí o formální vyšetřování; znovu vyzývá prezidenta Asada a jeho režim k rezignaci a vytvoření podmínek pro přechod k demokracii;

7.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad současnou humanitární krizí v Sýrii a nad jejími důsledky pro sousední země; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby dostály svým humanitárním povinnostem a posílily svou pomoc syrským uprchlíkům; znovu žádá všechny země, aby plnily závazky, které přijaly na konferenci dárců konané 30. ledna 2013 v Kuvajtu; vyzývá všechny strany konfliktu, aby usnadnily poskytování humanitární pomoci a podpory všemi cestami, a to i napříč hranicemi a liniemi konfliktu, a zajistily bezpečnost zdravotníků a humanitárních pracovníků;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a všem stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

Právní upozornění - Ochrana soukromí