Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2820(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0411/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/09/2013 - 13.12

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0379

Přijaté texty
PDF 228kWORD 28k
Čtvrtek, 12. září 2013 - Štrasburk
Situace v Egyptě
P7_TA(2013)0379RC-B7-0411/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2013 o situaci v Egyptě (2013/2820(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptě,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2013 o navracení majetku zemím arabského jara, které procházejí procesem transformace(1),

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 8. února 2013 o Arabském jaru,

–  s ohledem na závěry Rady ze dnů 21. srpna a 22. července 2013 o Egyptě,

–  s ohledem na společné prohlášení předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye a předsedy Komise Josého Manuela Barrosy ze dne 18. srpna 2013 o Egyptě,

–  s ohledem na komentáře vysoké představitelky Catherine Ashtonové v návaznosti na mimořádné zasedání Rady pro zahraniční věci věnované Egyptu, které proběhlo dne 21. srpna 2013, na prohlášení vysoké představitelky o vývoji situace v Egyptě ze srpna a července 2013 a na společné prohlášení vysoké představitelky a ministra zahraničních věcí USA Johna Kerryho ze dne 7. srpna 2013 o Egyptě,

–  s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou mezi EU a Egyptem v roce 2001, která vstoupila v platnost v roce 2004, posílenou akčním plánem z roku 2007, a na zprávu Komise o pokroku při jejím provádění ze dne 20. března 2013,

–  s ohledem na závěry spolupředsedů ze schůze pracovní skupiny EU-Egypt konané dne 14. listopadu 2012,

–  s ohledem na zprávu Evropského účetního dvora o spolupráci EU s Egyptem v oblasti správy věcí veřejných, která byl zveřejněna dne 18. června 2013,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, mezi jehož smluvní strany Egypt patří,

–  s ohledem na ústavní prohlášení vydané v Egyptě dne 8. července 2013, v němž je navržen plán na přijetí ústavních změn a nové volby,

–  s ohledem na program „udržení nastolené cesty k demokracii“ vypracovaný prozatímní egyptskou vládou,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Egypt je největší arabskou zemí, jednou z klíčových zemí jižního Středomoří, významným obchodním partnerem EU a jedním z hlavních příjemců pomoci poskytované Evropskou unií; vzhledem k tomu, že politický, hospodářský a sociální vývoj v Egyptě se výrazně odráží nejen v situaci celého regionu, ale i za jeho hranicemi;

B.  vzhledem k tomu, že prezident Mursí a jeho vláda nedokázali splnit ekonomické sliby, vzít v úvahu oprávněné obavy všech demokratických sil egyptské společnosti a uskutečnit přechod k demokracii, který obyvatelstvo v posledních dvou letech požadovalo, což vedlo k rostoucí politické polarizaci, masovým demonstracím vyzývajícím prezidenta Mursího, aby odstoupil, a k násilným střetům;

C.  vzhledem k tomu, že dne 30. června 2013 se v Káhiře a jiných egyptských městech shromáždily miliony oponentů prezidenta Mursího a vyzvaly ho k odstoupení; vzhledem k tomu, že dne 3. července 2013 po těchto demonstracích provedl velitel ozbrojených sil generál Abd al-Fattáh Chalíl as-Sísí vojenský převrat, při němž byl svržen prezident Mursí a jeho vláda; vzhledem k tomu, že nejvyšší vojenský soud ve svém prohlášení ze dne 4. července 2013 oznámil, že platnost ústavy se pozastavuje a funkce hlavy státu přechází na předsedu ústavního soudu, a to až do předčasných prezidentských voleb, po nichž budou následovat volby do parlamentu, a že bude vytvořena národní koaliční vláda a výbor pro ústavní změny; vzhledem k tomu, že do úřadu prozatímního prezidenta byl uveden Adlí Mansúr;

D.  vzhledem k tomu, že prozatímní prezident rozpustil horní komoru parlamentu, oznámil plán, podle něhož budou v průběhu devítiměsíčního přechodného období provedeny změny ústavy z roku 2012 a přijaty v referendu, po čemž budou následovat parlamentní a prezidentské volby, a jmenoval úřadujícího premiéra; vzhledem k tomu, že plán pro přechodné období podpořili nejvyšší islámské autority, čelní představitelé koptských křesťanů, přední liberální politici a salafistická strana Núr; vzhledem k tomu, že dne 1. září 2013 byl jmenován nový ústavní výbor složený z 50 odborníků, jehož úkolem je vytvořit návrh ústavních změn;

E.  vzhledem k tomu, že bývalý prezident Mursí je od 3. července 2013 ve vazbě na neznámém místě a egyptský generální prokurátor jej spolu s dalšími 14 osobami, mezi nimiž jsou i vůdci Muslimského bratrstva, obžaloval z podněcování k vraždám a násilí; vzhledem k tomu, že mnoho členů Muslimského bratrstva, včetně většiny jeho vůdců, bylo pozatýkáno a nyní čekají na soudní proces; vzhledem k tomu, ze dne 22. srpna 2013 byl z vězení propuštěn bývalý diktátor Husní Mubarak a od té doby se nachází v domácím vězení;

F.  vzhledem k tomu, že od zásahu armády pořádají stoupenci Muslimského bratrstva rozsáhlé demonstrace po celém Egyptě a žádají propuštění bývalého prezidenta Mursího a jeho návrat do prezidentského úřadu; vzhledem k tomu, že během demonstrací pořádaných Muslimským bratrstvem došlo k násilnostem a smrtelným střetům jak mezi občany, tak i mezi stoupenci Muslimského bratrstva a vojenskými a bezpečnostními složkami; vzhledem k tomu, že dne 14. srpna 2013 egyptská armáda a policie v Káhiře násilně rozehnaly dva tábory stoupenců bývalého prezidenta Mursího a Muslimského bratrstva, z nichž jeden se nacházel u mešity Rábaa al-Adavíja a druhý na náměstí an-Nahda, a že během zásahu zahynuly stovky demonstrantů a několik desítek policistů;

G.  vzhledem k tomu, že prozatímní vláda vyhlásila na jeden měsíc výjimečný stav a oznámila, že bude ustavena nezávislá komise tvořená veřejnými činiteli, která bude pověřena vyšetřováním násilného rozehnání táborů u mešity Rábaa al-Adavíja a na náměstí Nahda; vzhledem k tomu, že regionální a egyptské nevládní organizace vyzývají Arabskou ligu k vyslání mise, která by vyšetřila nedávné násilí v zemi; vzhledem k tomu, že pokusy EU a mezinárodních zprostředkovatelů o zahájení širokého politického dialogu zatím selhávají, a vzhledem k tomu, že stále dochází k protestům, střetům a zatýkání;

H.  vzhledem k tomu, že po násilném rozehnání těchto shromáždění následovala vlna tragického sektářského násilí proti egyptským křesťanů, které páchali zejména přívrženci Muslimského bratrstva; vzhledem k tomu, že egyptské ozbrojené síly byly obviněny z toho, že se jim nepodařilo ochránit kostely a koptské komunity před odvetnými útoky, které bylo možné předvídat;

I.  vzhledem k tomu, že na Sinajském poloostrově sílí teroristické akty a násilné útoky proti bezpečnostním složkám, při nichž bylo mimo jiné na severu poloostrova dne 19. srpna 2013 zabito 25 policistů, kteří byli mimo službu; vzhledem k tomu, že egyptský ministr vnitra Muhammad Ibráhím se dne 5. září 2013 v Káhiře stal terčem pumového útoku;

J.  vzhledem k tomu, že prozatímní vláda prohlásila, že národní usmíření a právní stát jsou nejvyššími prioritami její činnosti;

K.  vzhledem k tomu, že Egypt čelí stále vážnějším ekonomickým problémům; vzhledem k tomu, že k zajištění hospodářské prosperity v zemi je nutná politická stabilita, zdravá ekonomická politika, boj s korupcí a mezinárodní podpora; vzhledem k tomu, že zásadními prvky přechodu k otevřené, stabilní, demokratické, svobodné a prosperující egyptské společnosti jsou sociální spravedlnost a vyšší životní úroveň občanů;

L.  vzhledem k tomu, že v tomto pro Egypt velmi důležitém období politických a společenských změn hrají klíčovou úlohu nezávislé odbory a organizace občanské společnosti; vzhledem k tomu, že svobodný a nezávislý tisk a sdělovací prostředky tvoří ve skutečné demokracii klíčovou součást společnosti; vzhledem k tomu, že fyzické násilí a šikanování novinářů v Egyptě sílí a že dne 3. září 2013 soud v Káhiře nařídil uzavření čtyř televizních stanic provozovaných Muslimským bratrstvem nebo s ním sympatizujících, s odůvodněním, že byly provozovány v rozporu se zákonem; vzhledem k tomu, že bezpečnostní složky provedly v uplynulých šesti týdnech razie v kancelářích několika televizních stanic;

M.  vzhledem k tomu, že v současném období přetrvávající politické krize jsou mimořádně ohroženy zvláštně egyptské ženy; vzhledem k tomu, že ženy účastnící se protestů jsou často terčem násilí, sexuálních útoků a dalších forem ponižujícího zacházení, přičemž aktivisté bojující za práva žen čelí výhrůžkám a obtěžování;

N.  vzhledem k tomu, že v rámci pomoci, kterou poskytuje EU, obdržel Egypt mezi lety 2007 a 2012 přibližně 1 miliardu EUR, a vzhledem k tomu, že EU přislíbila další pomoc ve výši 5 miliard EUR, která bude plně k dispozici jen tehdy, budou-li splněny podmínky stanovené MMF;

O.  vzhledem k tomu, že Rada pro zahraniční věci ve svých závěrech ze dne 21. srpna 2013 o Egyptě pověřila vysokou představitelku, aby ve spolupráci s Komisí přehodnotila pomoc, kterou EU Egyptu poskytuje v rámci evropské politiky sousedství podle dohody o přidružení na základě závazku Egypta, že bude dodržovat zásady, kterými je tato pomoc podmíněna; vzhledem k tomu, že členské státy rozhodly, že pozastaví vývozní licence do Egypta na veškerá zařízení, která by mohla být použita k vnitřním represím, přezkoumá licence na vývoz jiného vojenského vybavení a přehodnotí pomoc poskytovanou Egyptu v oblasti bezpečnosti;

P.  vzhledem k tomu, že v souladu s revidovanou evropskou politikou sousedství a zejména s přístupem „více prostředků za lepší výsledky“ je úroveň a rozsah angažovanosti EU s Egyptem založena na pobídkách a závisí na pokroku, jaký tato země činí při dodržování svých závazků, pokud jde o demokracii, právní stát, lidská práva a rovnost pohlaví;

1.  vyjadřuje hlubokou solidaritu s egyptským lidem a upřímnou soustrast rodinám obětí nedávných střetů a násilí; vyzývá egyptské orgány, aby zřídily soudní komisi, která nezávisle prošetří všechny případy usmrcení osob, jak sliboval úřad egyptského prezidenta dne 8. července 2013;

2.  odsuzuje nepřiměřené používání síly egyptskými bezpečnostními silami a tragické ztráty na životech během likvidace táborů u mešity Rábaa al Adavíja a na náměstí Nahda; žádá egyptskou vládu, aby zajistila, aby bezpečnostní síly zavedly odpovídající interní kontrolní postupy s cílem zjistit, kdo nese odpovědnost za nadměrné použití síly, a postavit pachatele před soud;

3.  zároveň vyjadřuje politování nad tím, že vedení Muslimského bratrstva nedalo své politické základně jasné pokyny, aby se upustilo od veškerých forem násilí namířeného vůči spoluobčanům, vojsku a policii; vyjadřuje politování nad tím, že vedení Muslimského bratrstva nepodniklo žádné kroky, aby těmto útokům zabránilo nebo je zastavilo, nýbrž je pouze zpětně odsoudilo; vyzývá vedoucí představitele Muslimského bratrstva, aby přestali vyzývat k násilí a oslavovat násilné činy, a podporuje soudní stíhání čelních představitelů Muslimského bratrstva, kteří k použití násilí vyzývali;

4.  odsuzuje veškeré teroristické útoky, podněcování k násilí a nenávistné projevy; důrazně vyzývá politické činitele a bezpečnostní složky, aby se v nejlepším zájmu své země chovali zdrženlivě a uchránili se provokací, a zabránili tak dalším projevům násilí; připomíná prozatímnímu prezidentovi, prozatímní vládě a egyptské armádě, že je jejich povinností zajistit bezpečnost všech občanů země bez ohledu na jejich politické názory a politickou příslušnost; vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami o desítkách dětí uvězněných v souvislosti s tvrdým zásahem proti stoupencům Muslimského bratrstva a vyzývá k jejich okamžitému propuštění;

5.  je znepokojen politickým vývojem v Egyptě; ; vyzývá egyptské orgány, aby za účelem vytvoření nezbytných podmínek pro politický proces, do nějž by byly zahrnuty všechny politické subjekty, ukončily co nejdříve výjimečný stav, propustily všechny politické vězně včetně svrženého prezidenta Mursího a aby se zadrženými zacházely způsobem, který by byl plně v souladu s přijatými mezinárodními závazky;

6.  zdůrazňuje, že moc by měla co nejdříve přejít do rukou demokraticky zvolených civilních orgánů; vyjadřuje jednoznačnou solidaritu všem Egypťanům, kteří i nadále věří v demokratické hodnoty a usilují o jejich prosazení ve své zemi, a vyzývá k rychlému návratu k demokratickému procesu, včetně pořádání svobodných a spravedlivých prezidentských a parlamentních voleb v rámci skutečně širokého procesu, jehož se zúčastní všechny demokratické subjekty, a k nezbytným ekonomickým a správním reformám; naléhavě vyzývá Muslimské bratrstvo, aby se zapojilo do procesu usmíření; je přesvědčen o tom, že zákaz, vyloučení nebo pronásledování jakékoli demokratické politické síly či subjektu v Egyptě by byly pouze opakováním chyb z minulosti a vedly by pouze k radikalizaci společnosti;

7.  vyjadřuje svou podporu právě probíhajícímu procesu navrhování nové ústavy a reforem a zdůrazňuje, že v rámci tohoto procesu musí být vytvořeny základy nového, skutečně demokratického Egypta, který bude zaručovat základní práva a svobody, včetně svobody náboženského vyznání, pro všechny egyptské občany – muže i ženy – a  podporovat soužití osob různých vyznání a jejich vzájemnou toleranci a svobodu sdružování a shromažďování a svobodu sdělovacích prostředků; je pevně přesvědčen o tom, že proces konzultací o ústavních změnách by měl zahrnovat všechny složky egyptského politického spektra, včetně umírněných složek Muslimského bratrstva a přiměřeného zastoupení žen, a že by v návaznosti na tento proces mělo být o nové, pluralitní ústavě uspořádáno referendum a měly by být vypsány svobodné a spravedlivé volby do parlamentu;

8.  žádá okamžité ukončení veškerých projevů násilí, sexuálních útoků nebo jiného ponižujícího zacházení s účastnicemi demonstrací a bojovnicemi za práva žen a důkladné a nezaujaté vyšetření všech takových případů, jakož i postavení viníků před soud;

9.  odsuzuje násilí páchané na koptské komunitě a zničení velkého počtu kostelů, komunitních center a podniků v celé zemi; vyjadřuje znepokojení nad tím, že státní orgány nedokázaly navzdory mnoha varováním učinit patřičné kroky na ochranu koptské menšiny; poukazuje na tradiční pluralitu egyptské společnosti a staleté tradice egyptské koptské komunity; žádá egyptskou vládu, aby koptskou komunitu všemožně podporovala, aby egyptská koptská komunita mohla být i nadále důležitou složkou egyptské společenské a hospodářské struktury a aby bylo rychle obnoveno mírové soužití s jinými egyptskými komunitami;

10.  opět zdůrazňuje, že občanská společnost, odbory a sdělovací prostředky mohou významně přispět k budování pevné a udržitelné demokracie v Egyptě; vyzývá prozatímní vládu, aby domácím a mezinárodním organizacím občanské společnosti, nezávislým odborům a novinářům v Egyptě zajistily svobodný výkon činnosti bez zásahů státní moci; vyzývá egyptské orgány, aby zajistily, že komise pověřená vypracováním nového zákona o nevládních organizacích vytvoří návrh, který bude v souladu s mezinárodními standardy; podporuje rozhodnutí Rady pro zahraniční věci ze dne 21. srpna 2013, že EU bude vzhledem k tvrdým dopadům hospodářské situace na nejzranitelnější skupiny egyptské společnosti nadále poskytovat pomoc v socio-ekonomické oblasti a pomoc občanské společnosti;

11.  vítá, že Egyptská národní rada pro lidská práva vydala doporučení vládě, aby v Káhiře otevřela regionální kancelář vysokého komisaře OSN pro lidská práva, a žádá egyptskou vládu, aby otevření této kanceláře schválila;

12.  naléhavě vyzývá Unii, aby v rámci dvoustranných vztahů s Egyptem a finanční podpory Egypta přihlížela jak k zásadě podmíněnosti („více prostředků za lepší výsledky“), tak k vážným hospodářským problémům, jimž Egypt čelí; požaduje, aby byla pro tento účel stanovena jasná kritéria, která budou výsledkem vzájemné dohody; vítá nedávné rozhodnutí Rady pro zahraniční věci o pozastavení vývozních licencí do Egypta na veškerá zařízení, která by mohla být použita k vnitřním represím, přezkoumání licencí na vývoz jiného vojenského vybavení a přehodnocení pomoci poskytované Egyptu v oblasti bezpečnosti;

13.  znovu potvrzuje své odhodlání pomáhat egyptským občanům během přípravy demokratických a ekonomických reforem; vítá a podporuje snahu místopředsedkyně Komise/vysoké představitelky Catherine Ashtonové a zvláštního zástupce Bernardina Leóna působit jako prostředník mezi stranami s cílem nalézt východisko ze současné politické krize;

14.  bere na vědomí zvláštní zprávu Evropského účetního dvora ze dne 18. června 2013 o spolupráci EU s Egyptem v oblasti veřejné správy a vyzývá k přijetí opatření, která by zaručila větší transparentnost a odpovědnost při využívání prostředků EU v Egyptě, přičemž zvláštní pozornost by se měla věnovat projektům na podporu občanské společnosti a na ochranu menšin a práv žen;

15.  znovu vyzývá k tomu, aby byl neprodleně vytvořen mechanismus EU k poskytování právní a technické pomoci zemím arabského jara v jejich snaze o navracení majetku, který byl zmíněn v usnesení ze dne 23. května 2013, avšak odložen kvůli chaotické situaci v Egyptě; opět zdůrazňuje, že je morální povinností EU pomáhat s navracením majetku zcizeného bývalými diktátory a jejich režimy; je přesvědčen o tom, že vracení majetku je vzhledem k symbolickému významu tohoto aktu vysoce politickou záležitostí a že může v dotčených partnerských zemích výrazně přispět k znovunastolení veřejné kontroly, zajištění stability a vybudování silných institucí v duchu demokracie a právního státu;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise/vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě Egyptské arabské republiky.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0224.

Právní upozornění - Ochrana soukromí