Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2820(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0411/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/09/2013 - 13.12

Antagna texter :

P7_TA(2013)0379

Antagna texter
PDF 130kWORD 27k
Torsdagen den 12 september 2013 - Strasbourg
Situationen i Egypten
P7_TA(2013)0379RC-B7-0411/2013

Europaparlamentets resolution av den 12 september 2013 om situationen i Egypten (2013/2820(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Egypten,

–  med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2013 om återvinning av tillgångar för övergångsländer som omfattades av den arabiska våren(1),

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser om den arabiska våren av den 8 februari 2013,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Egypten från mötena den 21 augusti och den 22 juli 2013,

–  med beaktande av det gemensamma uttalande om Egypten som gjordes den 18 augusti 2013 av Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy och Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso,

–  med beaktande av kommentarerna från den höga representanten Catherine Ashton efter utrikesrådets extra sammanträde om Egypten den 21 augusti 2013, den höga representantens uttalanden om situationen och utvecklingen i Egypten i juli och augusti 2013 samt det gemensamma uttalandet om Egypten som gjordes den 7 augusti 2013 av den höga representanten och Förenta staternas utrikesminister John Kerry,

–  med beaktande av 2001 års associeringsavtal mellan EU och Egypten, vilket trädde i kraft 2004 och förstärktes av handlingsplanen från 2007, och av kommissionens framstegsrapport om genomförandet av den 20 mars 2013,

–  med beaktande av medordförandenas slutsatser efter det sammanträde som hölls i arbetsgruppen EU–Egypten den 14 november 2012,

–  med beaktande av Europeiska revisionsrättens rapport EU:s samarbete med Egypten på området samhällsstyrning, offentliggjord den 18 juni 2013,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Egypten har anslutit sig till,

–  med beaktande av den konstitutionella förklaring som gjordes i Egypten den 8 juli 2013, med förslag om en färdplan för grundlagsändringar och nyval,

–  med beaktande den egyptiska tillförordnade regeringens ”program för att gå vidare på vägen mot demokrati”,

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Egypten är det största arabiska landet. Det är också ett centralt land i södra Medelhavsområdet, en viktig handelspartner för EU och en stor mottagare av EU-stöd. Den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i Egypten har betydande konsekvenser för hela regionen och utanför denna.

B.  President Mohammed Mursis regering har inte lyckats hålla sina ekonomiska löften, ta hänsyn till alla demokratiska krafters legitima intressen i Egypten och genomföra den demokratiska övergång som befolkningen har krävt under de senaste två åren, vilket har lett till ökad politisk polarisering, massdemonstrationer med krav på president Mursis avgång och våldsamma sammandrabbningar.

C.  Den 30 juni 2013 demonstrerade miljontals motståndare mot president Mursi i Kairo och i andra egyptiska städer med krav på att han skulle avgå. Efter dessa demonstrationer, den 3 juli 2013, ledde överbefälhavaren för de väpnade styrkorna, general Abdul Fatah al-Sisi, ett militärt maktövertagande genom vilket president Mursi och hans regering avsattes. I ett uttalande av den 4 juli 2013 upphävde de väpnade styrkornas högsta råd grundlagen och makten överfördes till chefen för författningsdomstolen fram till dess att tidigarelagda presidentval kan hållas. Dessa ska följas upp av parlamentsval och bildandet av en nationell koalitionsregering och en kommitté som ska se över ändringar i författningen. Adli Mansour svors in som tillförordnad president.

D.  Den tillförordnade presidenten upplöste överhuset i parlamentet, tillkännagav en färdplan för en nio månader lång övergångsperiod under vilken 2012 års författning ska ändras och antas genom folkomröstning och som ska följas av parlaments- och presidentval, samt utsåg en premiärminister. Egyptens högsta muslimska och kristna koptiska auktoriteter, framstående liberala politiker och det salafistiska Nour-partiet ställde sig bakom färdplanen för övergången. En ny författningskommitté bestående av 50 experter utsågs den 1 september 2013 för att utarbeta Egyptens nya författning.

E.  Den tidigare presidenten Mursi har hållits fängslad på okänd ort sedan den 3 juli 2013 och blivit sänd till rättegång av landets riksåklagare tillsammans med 14 andra personer, inklusive ledande personer inom Muslimska brödraskapet, som anklagas för att ha uppviglat till mord och våld. Många medlemmar i Muslimska brödraskapet har gripits, inklusive de flesta av rörelsens ledare, och väntar nu på rättegång. Den förre diktatorn Hosni Mubarak släpptes från fängelset den 22 augusti 2013 och har sedan dess suttit i husarrest.

F.  Efter militärens ingripande har Muslimska brödraskapet organiserat stora demonstrationer över hela Egypten och krävt att den tidigare presidenten Mursi friges och återinsätts. Många av de protester som Muslimska brödraskapet har organiserat har urartat i våld och lett till dödliga sammandrabbningar mellan invånarna samt mellan Muslimska brödraskapets anhängare respektive armén och säkerhetsstyrkorna. Den 14 augusti 2013 upplöste den egyptiska armén och polisen två läger där anhängare till president Mursi och det muslimska brödraskapet samlats vid Rabaakorsningen respektive Nahdatorget i Kairo. Rensningen ledde till att hundratals demonstranter dödades tillsammans med tiotals polismän.

G.  Den tillförordnade regeringen utlyste ett månadslångt undantagstillstånd och meddelande att en oberoende kommitté bestående av offentliga personer kommer att upprättas för att utreda vad som hände när lägren i Rabaa och på Nahda-torget röjdes. Regionala och egyptiska icke-statliga organisationer har krävt att en delegation från Arabförbundet ska utreda de våldshandlingar som har begåtts i landet den senaste tiden. EU och det internationella samfundet har hittills misslyckats med medlingen och försöken att upprätta en allsidig politisk dialog. Protester, sammandrabbningar och gripanden har fortsatt.

H.  Det våldsamma skingrandet av demonstranterna följdes av tragiskt sekteristiskt våld mot egyptiska kristna, begånget särskilt av Muslimska brödraskapets anhängare. De egyptiska säkerhetsstyrkorna anklagades för att ha misslyckats med att skydda kyrkor och koptiska samfund mot förutsebara vedergällningsattacker.

I.  Terrordåden och de våldsamma angreppen mot säkerhetsstyrkor på Sinaihalvön har tilltagit. Bland annat dödades 25 polismän som inte var i tjänst i norra Sinai den 19 augusti 2013. Egyptens inrikesminister, Mohamed Ibrahim, var mål för ett bombattentat i Kairo den 5 september 2013.

J.  Den tillförordnade regeringen har meddelat att nationell försoning och upprätthållande av rättsstaten har högsta prioritet i dess åtgärder.

K.  Egypten ställs inför allt större ekonomiska problem. För ekonomiskt välstånd i landet krävs politisk stabilitet, sund ekonomisk politik, åtgärder mot korruptionen och internationellt stöd. Social rättvisa och en högre levnadsstandard för medborgarna är centrala inslag i övergången till ett öppet, stabilt, demokratiskt, fritt och välmående egyptiskt samhälle.

L.  Oberoende fackföreningar och organisationer i det civila samhället har en avgörande roll att spela under denna kritiska övergångsperiod med politisk och social omvandling i Egypten. Oberoende och fria tidningar och medier utgör en central del av samhället i en verklig demokrati. Det fysiska våldet och trakasserierna mot journalister har ökat i Egypten. Den 3 september 2013 beordrade en domstol i Kairo att fyra tv-stationer, som drevs av eller sympatiserade med Muslimska brödraskapet, skulle stängas med motiveringen att deras verksamhet var olaglig. Säkerhetsstyrkorna har slagit till mot flera tv-kanalers kontor under de senaste sex veckorna.

M.  Kvinnorna i Egypten befinner sig i en särskilt utsatt situation under denna långa politiska kris. Kvinnliga demonstranter drabbas ofta av våld, sexuella övergrepp och andra former av förnedrande behandling, och kvinnorättsaktivister utsätts för hot och trakasserier.

N.  Mellan 2007 och 2012 tog Egypten emot ungefär 1 miljard euro i EU-stöd, och EU har utlovat ytterligare 5 miljarder euro i bistånd, som dock endast kommer att göras fullt tillgängligt när Internationella valutafondens krav har uppfyllts.

O.  I sina slutsatser om Egypten den 21 augusti 2013 gav utrikesrådet den höga representanten i uppdrag att i samarbete med kommissionen se över EU:s stöd inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken och associeringsavtalet, på grundval av Egyptens åtagande att följa de principer som ligger till grund för dem. Medlemsstaterna beslutade att tillfälligt upphäva tillstånd för export till Egypten av all utrustning som kan användas för internt förtryck, ompröva exporttillstånden för annan militär utrustning och se över sitt säkerhetsbistånd till Egypten.

P.  I överensstämmelse med den reviderade europeiska grannskapspolitiken, och framför allt med principen om ”mer för mer”, är nivån och omfattningen av EU:s engagemang i Egypten baserade på incitament, och därmed beroende av landets framsteg med att fullgöra sina åtaganden, däribland i fråga om demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin starka solidaritet med det egyptiska folket och uttrycker sitt uppriktiga deltagande med familjerna till offren för den senaste tidens sammandrabbningar och våld. Parlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att upprätta en juridisk kommitté som ska genomföra en oberoende utredning av alla dödsfall, i enlighet med den egyptiska presidentens löfte från den 8 juli 2013.

2.  Europaparlamentet fördömer de egyptiska säkerhetsstyrkornas oproportionerliga våld och de tragiska dödsfallen under röjningen av Rabaa- och Nahdalägren. Parlamentet uppmanar Egyptens regering att se till att säkerhetsstyrkorna inrättar lämpliga interna granskningsförfaranden, så att ansvar kan utkrävas för överdriven användning av våld och de ansvariga kan ställas inför rätta.

3.  Europaparlamentet fördömer samtidigt det faktum att det Muslimska brödraskapets ledare inte tydligt uppmanade sina politiska anhängare att avstå från våld mot andra medborgare, armén och polisen. Parlamentet riktar dessutom kraftig kritik mot det Muslimska brödraskapets ledare för att de inte gjorde något för att förhindra sådana attacker och endast fördömde dem långt senare. Parlamentet uppmanar Muslimska brödraskapets ledare att avstå från uppvigling till och förhärligande av våld och stödjer rättsliga förfaranden mot de ledare som uppmanat till bruk av våld.

4.  Europaparlamentet fördömer alla handlingar av terrorism, uppviglande, våld och hatpropaganda och uppmanar med kraft alla politiska aktörer och säkerhetsstyrkor att visa yttersta återhållsamhet och undvika provokationer, för att i landets intresse och för landets bästa försöka undvika ytterligare våldshandlingar. Parlamentet påminner Egyptens tillförordnade president och regering samt armé om deras skyldighet att trygga säkerheten för samtliga medborgare i landet oavsett politisk åsikt och politisk tillhörighet. Parlamentet uttrycker djup oro över det rapporterade gripandet av tiotals barn i samband med tillslagen mot Muslimska brödraskapets demonstranter, och kräver att de omedelbart friges.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den politiska utvecklingen i Egypten Parlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att skapa nödvändiga förutsättningar för en allsidig politisk process genom att så snart som möjligt häva undantagstillståndet, frisläppa alla politiska fångar inklusive den avsatta tidigare presidenten Mursi och behandla fångar med fullt iakttagande av internationella skyldigheter.

6.  Europaparlamentet understryker att makten måste överlämnas till demokratiskt valda civila myndigheter så snart som möjligt. Parlamentet uttrycker sin djupa solidaritet med alla de egyptier som hyser hopp om en demokratisk utveckling och demokratiska värderingar i landet och kräver en snabb återgång till en demokratisk process med inkluderande fria och rättvisa president- och parlamentsval som omfattar alla demokratiska aktörer samt kräver att nödvändiga reformer i ekonomin och samhällsstyrningen genomförs. Parlamentet uppmanar med kraft det muslimska brödraskapet att bidra till försoningsansträngningarna och anser att alla slags förbud, uteslutanden eller förföljelser av demokratiska politiska grupper eller aktörer skulle utgöra en upprepning gamla tiders misstag och endast leda till ökad radikalisering.

7.  Europaparlamentet uttrycker sitt starka stöd för det arbetet med att utforma och reformera författningen och betonar att detta måste ligga till grund för ett nytt och verkligt demokratiskt Egypten, där grundläggande rättigheter och friheter – inbegripet religionsfrihet – för alla medborgare, män som kvinnor, i landet garanteras, religiös tolerans och samexistens främjas och skydd för minoriteter samt förenings-, församlings- och mediefriheten säkerställs. Parlamentet är övertygat om att samrådsprocessen kring ändringar i författningen bör inkludera representanter från alla sidor i den egyptiska politiken, inklusive moderata delar av Muslimska brödraskapet och en tillräcklig andel kvinnor, samt anser att processen bör följas av en folkomröstning om en ny, pluralistisk grundlag och av fria och rättvisa president- och parlamentsval.

8.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart slut på alla våldshandlingar, sexuella övergrepp och andra former av förnedrande behandling av kvinnliga demonstranter och kvinnorättsaktivister. Seriösa och opartiska utredningar måste göras av alla sådana fall och de ansvariga ställas inför rätta.

9.  Europaparlamentet fördömer våldet mot den koptiska befolkningen och förstörelsen av ett stort antal kyrkor, samlingsplatser och företag över hela landet. Parlamentet uttrycker oro över att myndigheterna underlåtit att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda den koptiska befolkningen, trots många varningar. Parlamentet framhåller att det egyptiska samhället historiskt har präglats av mångfald och att den koptiska befolkningens har sekelgamla traditioner. Parlamentet uppmanar den egyptiska regeringen att stödja den koptiska befolkningen på alla tänkbara sätt så att Egyptens koptiska befolkning kan fortsätta att vara en viktig del av landets sociala och ekonomiska struktur och så att en fredlig samexistens med övriga befolkningsgrupper i Egypten snabbt kan återupprättas.

10.  Europaparlamentet betonar på hur viktigt det är att civilsamhället, fackföreningarna och medierna bidrar till att bygga upp en djup och hållbar demokrati i Egypten. Den tillförordnade regeringen uppmanas att garantera att inhemska och internationella civilsamhällesorganisationer, oberoende fackföreningar och journalister kan arbeta fritt i landet, utan regeringsingripanden. Parlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att se till att den kommitté som har i uppdrag att skriva en ny lag om icke-statliga organisationer utarbetar ett utkast som ligger i linje med internationella normer. Parlamentet stöder det beslut som fattades vid utrikesrådets möte den 21 augusti 2013 om att EU:s stöd i den socio-ekonomiska sektorn och till civilsamhället kommer att fortsätta, mot bakgrund av den ekonomiska situationens negativa konsekvenser för det egyptiska samhällets mest utsatta grupper.

11.  Europaparlamentet välkomnar den rekommendation som Egyptens nationella råd för mänskliga rättigheter gav till regeringen om att öppna ett regionalkontor för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Kairo och uppmanar den egyptiska regeringen att godkänna öppnandet av detta kontor.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att i sina bilaterala förbindelser med Egypten och i sitt ekonomiska stöd till landet beakta såväl villkorsprincipen (”mer för mer”) som de allvarliga ekonomiska utmaningar som Egypten står inför. Parlamentet vill se tydliga och gemensamt framtagna riktmärken för detta. Parlamentet välkomnar utrikesrådets beslut nyligen om att tillfälligt upphäva tillstånd för export till Egypten av all utrustning som kan användas för internt förtryck, ompröva exporttillstånden för annan militär utrustning och se över sitt säkerhetsbistånd till Egypten.

13.  Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande om att bistå det egyptiska folket i processen på väg mot demokratiska och ekonomiska reformer. Parlamentet välkomnar de insatser som vice ordföranden/den höga representanten Catherine Ashton och den särskilde representanten Bernardino León gör för att medla mellan parterna och försöka finna en väg ut ur den rådande politiska krisen.

14.  Europaparlamentet noterar informationen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport av den 18 juni 2013 om EU:s samarbete med Egypten på området samhällsstyrning, och vill se åtgärder för att skapa bättre insyn och ökat ansvarstagande när det gäller hur EU:s bistånd används i Egypten, särskilt avseende projekt för att främja civilsamhället och skydda minoriteter och kvinnors rättigheter.

15.  Europaparlamentet upprepar att en EU-mekanism snarast bör inrättas för att ge de länder som omfattades av den arabiska våren rättsligt och tekniskt stöd för återvinning av tillgångar, i enlighet med parlamentets resolution av den 23 maj 2013. Skeendet har dock försenats på grund av oron i Egypten. Parlamentet betonar på nytt att det är av moraliskt största betydelse för EU att man underlättar återförande av egendom som stulits av tidigare diktatorer och deras regimer. Återvinning av tillgångar är på grund av sitt symboliska värde en klart politisk fråga och kan vara ett viktigt bidrag för att återupprätta ansvarstagande, skapa stabilitet och bygga upp solida institutioner i en anda av demokrati och rättssäkerhet i de berörda partnerländerna.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Arabrepubliken Egyptens regering.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0224.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy