Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2036(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0261/2013

Předložené texty :

A7-0261/2013

Rozpravy :

PV 11/09/2013 - 14
CRE 11/09/2013 - 14

Hlasování :

PV 12/09/2013 - 13.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0382

Přijaté texty
PDF 370kWORD 40k
Čtvrtek, 12. září 2013 - Štrasburk
Politika EU vůči Bělorusku
P7_TA(2013)0382A7-0261/2013

Doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost ze dne 12. září 2013 k politice EU vůči Bělorusku (2013/2036(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2012 o situaci v Bělorusku po parlamentních volbách, které se konaly dne 23. září 2012(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2012 o situaci v Bělorusku(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2011 o Bělorusku(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. ledna 2011 o situaci v Bělorusku(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2012 o výroční zprávě Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2011 o přezkumu evropské politiky sousedství(6),

–  s ohledem na usnesení konference národní platformy Fóra občanské společnosti Východního partnerství ze dne 1. června 2013,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. dubna 2011 o přezkumu evropské politiky sousedství – východním rozměru(7),

–  s ohledem na pražskou deklaraci přijatou na summitu o Východním partnerství v roce 2009;

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 15. října 2012 a na nařízení Rady (EU) č. 1014/2012 ze dne 6. listopadu 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku(8),

–  s ohledem na článek 97 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A7-0261/2013),

A.  vzhledem k tomu, že v Bělorusku od roku 1994 neproběhly svobodné a spravedlivé volby podle právních předpisů upravujících volby, které by byly v souladu s mezinárodními normami;

B.  vzhledem k tomu, že ústavní reformou z roku 1996 byla prakticky zrušena zásada dělby moci a politická opozice od té doby nebyla zastoupena v politických institucích a nemohla se podílet na formulování a uskutečňování politického zaměření země,

C.  vzhledem k tomu, že ve stejné době docházelo k systematickému a rozsáhlému porušování lidských práv a základních svobod, především pokud jde o svobodu projevu, svobodu sdružování a svobodu shromažďování;

D.  vzhledem k tomu, že Evropská rada v roce 1997 pozastavila ratifikaci dohody o partnerství a spolupráci a zmrazila prozatímní dohodu o obchodu, a proto se vztahy mezi EU a Běloruskem stále řídí dohodou o obchodu a spolupráci z roku 1989;

E.  vzhledem k tomu, že v období 2008–2010 se vztahy mezi EU a Běloruskem začaly více rozvíjet, když Bělorusko projevilo ochotu rozvíjet konstruktivní vztahy s EU a byl zaznamenán určitý posun ke zlepšení podmínek pro činnost občanské společnosti, opozice a svobodného tisku; nicméně přísná opatření po prezidentských volbách v roce 2010 a upevňování represivní politiky, stejně jako zatčení kandidátů na úřad prezidenta, po němž následovalo hromadné zatýkání, politicky motivovaná trestněprávní řízení proti představitelům opozice a vlna represí proti ochráncům lidských práv a nezávislým sdělovacím prostředkům, měla za následek významné zhoršení těchto vztahů;

F.  vzhledem k tomu, že běloruské orgány odmítají výzvy EU k dodržování mezinárodně přijatých demokratických norem a uplatňují politiku izolace, kterou vnucují běloruským občanům;

G.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament neuznává legitimitu běloruského parlamentu; vzhledem k tomu, že za uplynulých deset let navštívila Bělorusko jen jedna oficiální delegace Evropského parlamentu, a to v roce 2010;

H.  vzhledem k tomu, že 70 % obyvatel Běloruska si přeje změny ve své zemi; část z nich si nicméně uvědomuje, že zásadní změny by zpočátku vedly ke zhoršení životní úrovně(9);

I.  vzhledem k tomu, že demokratická transformace by pravděpodobně měla větší šanci, kdyby se do ní zapojila reformní část příslušníků současné vládnoucí elity; vzhledem k tomu, že její hlavní hybatelé by nicméně měli vzejít z organizací občanské společnosti a soukromého sektoru;

J.  vzhledem k tomu, že navázání stálého politického dialogu s běloruskými orgány při dodržení výše uvedené podmínky by mělo vést k tomu, že se do vícestranného dialogu a provádění reforem zapojí občanská společnost a opozice;

K.  vzhledem k tomu, že summit Východního partnerství ve Vilniusu by se mohl stát další významnou příležitostí pro podmínečné a postupné zlepšení vztahů mezi EU a Běloruskem za předpokladu, že budou propuštěni a politicky rehabilitováni všichni političtí vězni;

L.  vzhledem k tomu, že v důsledku uvedených opatření byla revidována a rozšířena omezující opatření EU (týkající se v současnosti 242 osob a 30 subjektů), zatímco běloruské orgány nadále zakazují určitým politikům, úředníkům i zástupcům mezinárodních organizací, novinářům a zástupcům občanské společnosti vstup do země;

M.  vzhledem k tomu, že další úsilí o jednotnou strategii a akční plán by mohlo přispět k dosažení cílů politické opozice; vzhledem k tomu, že konkrétní opatření, jakým jsou společné seznamy pro místní volby v roce 2014, vypracování společného politického programu nebo představení jednoho kandidáta pro prezidentské volby v roce 2015, jsou v tomto smyslu pozitivním krokem;

N.  vzhledem k tomu, že evropský dialog o modernizaci s běloruskou společností, který byl zahájen v roce 2012, měl kladný dopad na zahájení konstruktivní diskuse v běloruské společnosti o nezbytných reformách v zemi a na povědomí o EU; je však nezbytné koncepci, cíl, strategii, odpovídající financování a strukturu řízení dialogu dále rozvíjet a lépe jej koordinovat s iniciativami Východního partnerství;

O.  vzhledem k tom, že národní platforma Fóra občanské společnosti Východního partnerství je důležitým a spolehlivým partnerem a jediným komunikačním kanálem spojujícím běloruské obyvatele a EU;

P.  vzhledem k tomu, že v Bělorusku jsou nadále političtí vězni(10), například Ales Bjaljacki, ochránce lidských práv jmenovaný na Sacharovovu cenu, který byl podroben závažnému psychickému a fyzickému mučení včetně vyhrožování smrtí, neodůvodněných přesunů, nedostatečné zdravotní péče a odpírání práva setkat se s rodinnými příslušníky; propuštění a politická rehabilitace všech politických vězňů a pokrok Běloruska při plnění jeho mezinárodních závazků a respektování základních lidských práv, právního státu a demokratických svobod jsou i nadále hlavními podmínkami normalizace vztahů mezi EU a Běloruskem;

Q.  vzhledem k tomu, že snížení absolutního počtu politicky motivovaných zatčení (z 868 v roce 2011 na 235 v roce 2012 podle údajů střediska pro lidská práva Vjasna) by mohlo být vysvětleno ovzduším represí a zastrašování;

R.  vzhledem k tomu, že nedávné změny omezujících právních předpisů vedly k dalším represím občanské společnosti, včetně ochránců lidských práv, nezávislých sdělovacích prostředků a obhájců; vzhledem k tomu, že celková situace, pokud jde o lidská práva a základní svobody, je politováníhodná a vyvolává i nadále velké obavy, jak zdůraznila v roce 2013 zpráva zvláštního zpravodaje OSN pro Bělorusko; vzhledem k tomu, že netečnost, s jakou běloruské orgány přistupují k výzvám mezinárodního společenství, vede k dalšímu zhoršování vztahů s EU a přispívá k tomu, že se Bělorusko stále více izoluje;

S.  vzhledem k tomu, že v roce 2012 běloruské orgány zavedly legislativní změny, které KGB zaručují široké pravomoci umožňující jí volně používat donucovací opatření; vzhledem k tomu, že podle nových právních předpisů mohou bezpečnostní služby bez omezení vstupovat do bytů a zatýkat a zadržovat jak běloruské občany, tak diplomaty a zástupce mezinárodních institucí, kteří jsou chráněni imunitou; vzhledem k tomu, že tento právní předpis obsahuje rovněž ustanovení, které zbavuje agenty KGB právní odpovědnosti za újmu na zdraví způsobenou osobám, které vyšetřují; vzhledem k tomu, že běloruským zvláštním jednotkám byly poskytnuty široké pravomoci při rozpouštění demonstrací;

T.  vzhledem k tomu, že na konci roku 2011 byly zavedeny změny zákona o hromadných akcích, podle kterých by konání masových protestů mohlo vyústit v trestní odpovědnost za rušení veřejného pořádku; vzhledem k tomu, že organizátoři masových protestů musí orgánům poskytnout informace o zdrojích svého financování;

U.  vzhledem k tomu, že v roce 2011 se přijímání podpory ze zahraničí stalo trestným činem a definice velezrady byla rozšířena, takže umožňuje orgánům používat trestní zákoník k likvidaci organizací a osob, které obdrží finanční prostředky ze zahraničí nebo se účastní mezinárodních akcí;

V.  vzhledem k tomu, že v roce 2012 odmítlo ministerstvo spravedlnosti Běloruska registrovat 19 nevládních organizací a 2 politické strany, přičemž členové neregistrovaných organizací jsou v Bělorusku soustavně zastrašováni, pronásledováni a perzekvováni;

W.  vzhledem k tomu, že Bělorusko je jedinou evropskou zemí, která uplatňuje trest smrti; data poprav nejsou rodinám odsouzených a veřejnosti sdělována, tělo popravené osoby není předáno příbuzným k pohřbu a místo pohřbu se nesděluje;

X.  vzhledem k tomu, že v roce 2012 byly popraveny dvě osoby, ačkoli soudní řízení nesplňovalo kritéria spravedlivého soudu; vzhledem k tomu, že v roce 2012 se po dlouhém období neobjevily žádné rozsudky smrti, nicméně v roce 2013 byly vyneseny nové rozsudky;

Y.  vzhledem k tomu, že situaci v Bělorusku lze charakterizovat nedostatkem důvěry v soudnictví vyvolaným nedostatečnou nezávislostí a politicky motivovanými rozhodnutími;

Z.  vzhledem k tomu, že Bělorusko je jedinou zemí Východního partnerství, kde dosud nebyla ustavena oficiální instituce pro ochranu lidských práv;

AA.  vzhledem k tomu, že cenzura je v Bělorusku závažným politickým problémem;

AB.  vzhledem k tomu, že podle světového indexu svobody tisku 2013 vypracovaného Reportéry bez hranic se Bělorusko posunulo ze 168. místa na 157. místo ze 179 zemí, nicméně nadále zůstává na nejnižší pozici ze zemí Východního partnerství (Ázerbájdžán – 156. místo, Ukrajina – 126. místo, Gruzie – 100. místo, Arménie – 74. místo, Moldavsko – 55. místo);

AC.  vzhledem k tomu, že v současnosti je dostupnost nezávislých televizních a rozhlasových kanálů a tisku velmi omezená, neboť státní sdělovací prostředky mají dominantní postavení v přístupu k informacím;

AD.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku je nepřijatelná, zejména s ohledem na pronásledování novinářů, kterým není dovoleno opustit zemi, omezující právní předpisy o svobodě vysílání a internetu a selektivní soudní řízení vůči nezávislým novinářům, jak prokázaly tři trestní řízení zahájená v létě roku 2012;

AE.  vzhledem k tomu, že v roce 2012 bylo nejméně 15 aktivistům a novinářům zakázáno odjet z Běloruska na základě nepravdivých tvrzení;

AF.  vzhledem k tomu, že více než polovina občanů Běloruska má přístup k internetu; elektronické sdělovací prostředky přitom poskytují nové možnosti širšího přístupu k nezávislým sdělovacím prostředkům, ačkoli některé opoziční internetové stránky byly ve vládních a vzdělávacích institucích zablokovány;

AG.  vzhledem k tomu, že podle nejnovějšího indexu lidského rozvoje OSN obsadilo Bělorusko 50. příčku, a to ve srovnání s Ruskem (55. místo) a zeměmi Východního partnerství – Gruzií (72. místo), Ukrajinou (78. místo), Ázerbájdžánem (82. místo), Arménií (87. místo) a Moldavskem (113. místo);

AH.  vzhledem k tomu, že jedním z hlavních důvodů jisté sociální stability v zemi byl systém sociálních výhod, z něhož lidé čerpají výměnou za politickou pasivitu; 65 % běloruských občanů dostává státní podporu v různých formách, jako jsou důchody, stipendia, příspěvky v nezaměstnanosti atd.;

AI.  vzhledem k tomu, že nízké míry nezaměstnanosti může být uměle dosaženo prostřednictvím podpor státním podnikům, které vytvářejí přibližně 70 % HDP a zaměstnávají 50 % pracovní síly;

AJ.  vzhledem k tomu, že běloruská vláda se snaží získat zahraniční investice – má kvalifikovanou pracovní sílu, privatizační program, šest svobodných ekonomických zón a zóny rozvinutých technologií –, nicméně soustavné zasahování státu do soukromého sektoru je zřejmé;

AK.  vzhledem k tomu, že běloruské orgány až dosud vyjadřovaly svůj geopolitický zájem na další hospodářské integraci s Ruskem vytvořením euroasijské celní a hospodářské unie; současně naprostá většina všech přímých zahraničních investic v Bělorusku v posledních letech přichází z Ruska; podle odborníků emigrovalo v posledních desetiletích přibližně 700 000 Bělorusů za prací do Ruska, většinou do Moskvy a Petrohradu;

AL.  vzhledem k tomu, že byly zaznamenány signály jak ze strany EU, tak Běloruska, o obnovení jednání o přistoupení Běloruska ke Světové obchodní organizaci, zejména v souvislosti s přistoupením Ruska k této organizaci;

AM.  vzhledem k tomu, že nedávné průzkumy provedené v rámci projektu Barometr sousedství EU naznačují, že více než 50 % běloruských obyvatel se domnívá, že EU by měla posílit svou úlohu, pokud jde o spolupráci s Běloruskem v oblasti hospodářského rozvoje, obchodní a regionální spolupráci;

AN.  vzhledem k tomu, že program modernizace, který nedávno vyhlásily běloruské orgány, je podle odborníků zaměřen převážně na modernizaci základní průmyslové infrastruktury, zatímco země potřebuje zásadnější hospodářské reformy a transparentní podnikatelské prostředí spolu s omezením státní kontroly ve všech odvětvích podnikání;

AO.  vzhledem k tomu, že podle indexu vnímání korupce, který zveřejnila Transparency International v roce 2012, se Bělorusko řadí na 123. místo ze 176 zemí a území ve srovnání s Ukrajinou (144. místo), Ázerbájdžánem (139. místo), Ruskem (133. místo), Arménií (105. místo), Moldavskem (94. místo) a Gruzií (51. místo);

AP.  vzhledem k tomu, že Bělorusko se nedávno stalo členem antikorupčního mechanismu Rady Evropy Greco a stalo se členem mechanismu pro potírání obchodu s lidmi Greta;

AQ.  vzhledem k tomu, že na Bělorusko se vztahuje politika evropského sousedství, ale s ohledem na politickou situaci nebyl dosud vypracován akční plán;

AR.  vzhledem k tomu, že pomoc Bělorusku je v současnosti poskytována v rámci strategického dokumentu pro tuto zemi na období 2007–2013;

AS.  vzhledem k tomu, že ve finančním výhledu na období 2007–2013 byla v rámci evropského nástroje sousedství a partnerství přidělena částka 33,4 milionu EUR na projekty přeshraniční spolupráce mezi Běloruskem a jeho sousedními zeměmi, přičemž v současné době je v 50 společných projektech přeshraniční spolupráce Lotyšska, Litvy a Běloruska zapojeno přibližně 60 obcí;

AT.  vzhledem k tomu, že v současnosti se různých projektů nástroje evropského sousedství a partnerství účastní pouze 20 běloruských odborníků oproti roku 2008, kdy jich bylo 120;

AU.  vzhledem k tomu, že běloruské orgány se aktivně účastní setkání odborníků v rámci vícestranné úrovně Východního partnerství, zejména v projektech přeshraniční spolupráce;

AV.  vzhledem k tomu, že 58 měst a obcí v Polsku, 47 v Litvě a 30 v Lotyšsku úspěšně spolupracuje se svými partnerskými městy a obcemi v Bělorusku, přičemž euroregion „Nemunas-Neman-Niemen“ spojující Litvu, Polsko, Kaliningradskou oblast a Bělorusko při realizaci společných projektů by mohl být vnímán jako příklad osvědčeného postupu;

AW.  vzhledem k tomu, že Bělorusové získali v minulých letech nejvyšší počet schengenských víz na obyvatele v celosvětovém měřítku; musí však vynaložit mnohem více peněz a často i času a úsilí než občané jiných zemí Východního partnerství a Ruska, aby vízum získali;

1.  předkládá místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ESVČ, Radě, Komisi a členským státům následující doporučení: měli by

   a) naléhavě vyzvat běloruské orgány, aby dodržovaly lidská práva a usilovaly o přechod k demokracii s cílem ukončit dobrovolnou izolaci země od zbytku Evropy;
   b) opětovně poukázat na to, že zásadním předpokladem jakéhokoli pokroku v dvoustranných vztazích, který by mohl vést k postupnému zrušení omezujících opatření EU a k uvolnění ve vztazích EU-Bělorusko, je bezpodmínečné a okamžité propuštění všech zbývajících politických vězňů a navrácení politických a občanských práv těmto osobám;
  

K politickému dialogu

   c) využít litevského předsednictví a summitu Východního partnerství ve Vilniusu jako další důležité příležitosti ke zlepšení vztahů s Běloruskem, jakmile budou všichni političtí vězni propuštění, a to s cílem opět zahájit politický dialog, mimo jiné o demokratických reformách, svobodných a spravedlivých volbách, dodržování právního státu, lidských práv a základních svobod, zapojení opozice a občanské společnosti, pod podmínkou, že běloruské orgány prokáží dodržování těchto základních hodnot;
   d) vzít na vědomí propuštění Zmicera Daškeviče a Aljaksandra Franckeviče z vězení v srpnu a září 2013, ale vyslovit politování nad tím, že tito bývalí političtí vězni získali svobodu pouze poté, co si odpykali svůj trest odnětí svobody v plné výši;
   e) co nejlépe využít dočasného a podmíněného vyjmutí úřadujícího ministra zahraničních věcí ze seznamu osob, na něž se vztahuje zákaz udělování víz EU, za účelem rozšíření hlavního a klíčového kanálu diplomatické komunikace s Běloruskem a zejména umožnění jeho účasti na summitu Východního partnerství, jejímž prvním a hlavním cílem má být především smysluplný dialog o propuštění politických vězňů; trvat nicméně na zákazu vydávání víz a zmrazení majetku osob, které jsou přímo zapojeny do porušování standardů demokratických voleb a lidských práv;
   f) provést důkladné posouzení stávajících omezujících opatření EU vůči běloruským úředníkům a subjektům s cílem případně zlepšit jejich účinnost a přizpůsobit jejich působnost, povahu a platnost v reakci na vývoj v zemi a na vztahy s EU;
   g) připravit strategický akční plán inspirovaný společným prozatímním plánem a založený na zásadě „více za více“, obsahující oblasti pro reformy v Bělorusku, které jsou prioritní pro zlepšení vztahů a účinnou spolupráci v rámci evropské politiky sousedství, pokud budou přijata konkrétní opatření směřující k demokratickým reformám;
   h) jakmile budou volby mezinárodními organizacemi prohlášeny za svobodné a spravedlivé, konzultovat s Evropským parlamentem začlenění nových návrhů týkajících se meziparlamentních vztahů, a to jak dvoustranných, tak v rámci Parlamentního shromáždění Euronest, přičemž bude zachována podpora EU běloruským demokratickým silám a občanské společnosti;
   i) zajistit v souladu s článkem 24 SEU, aby členské státy podporovaly postoj EU vůči Bělorusku a aby jejich bilaterální vztahy byly v souladu s kroky EU; zdůraznit, že pevné odhodlání všech členských států EU i jiných demokratických zemí vystupovat jednotně může přispět k úspěšnému šíření univerzálních demokratických hodnot a reforem v Bělorusku;
   j) podpořit dialog s úředníky, kteří nebyli osobně zapojeni do represí, s cílem posílit spolupráci EU a Běloruska; přispět k jejich spolupráci s běloruskou občanskou společností s konečným cílem usnadnit reformy;
   k) vyzvat širší občanskou společnost, včetně odborů a zástupců podnikové sféry a politické pozice, aby se více zapojili do dialogu o modernizaci; na základě doporučení předložených národní platformou Fóra občanské společnosti uspořádat otevřené veřejné konzultace o koncepci, cíli, strategii a struktuře řízení tohoto dialogu; dále podporovat dialog prostřednictvím nezbytné finanční pomoci a odborných znalostí a posilovat komunikační kampaň o jeho obsahu a očekávaném výsledku;
   l) zajistit, aby jakákoli účast orgánů na dialogu o modernizaci společně a na stejném základě jako účast demokratické opozice a občanské společnosti byla vedena při plném respektování demokratických zásad s cílem rozvíjet konkurenceschopné hospodářství, zintenzivnit demokratické reformy a posilovat pluralitní společnost a právní stát;
   m) trvat na tom, aby občanská společnost i nadále hrála klíčovou roli v politickém dialogu s EU v úsilí o demokratické změny v Bělorusku, a podporovat proto myšlenku vzniku konference občanské společnosti ve Vilniusu před očekávaným třetím summitem Východního partnerství;
   n) plně využít Evropské nadace pro demokracii s cílem podpořit klíčové aktéry zabývající se demokracií a problematikou lidských práv v Bělorusku a zaměřit se při tom na ty, kteří měli problémy při získávání tradiční podpory EU;
   o) naléhat na Rusko a země Východního partnerství, aby vyzvaly Bělorusko k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech politických vězňů, jejich politické rehabilitaci a k tomu, aby se zdrželo jakéhokoli dalšího politicky motivovaného pronásledování;
   p) zajistit, aby součástí návštěv zástupců EU a členských států v Bělorusku byl i pravidelný kontakt s představiteli občanské společnosti a opozice, aby byla zajištěna vyvážená účast všech stran na jednáních týkajících se vztahů EU-Bělorusko;
   q) nalézt veškeré dostupné politické možnosti s cílem podpořit Bělorusko, aby:
   plně uplatňovalo reformy volebního zákona na základě doporučení Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě / Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (OBSE/ODIHR) s cílem vytvořit pluralitní politický systém založený na svobodných a spravedlivých volbách, kde by politické ideje vznikaly ze skutečné politické soutěže politických stran, která je základním prvkem demokracie;
   umožnilo znovuotevření uzavřené kanceláře OBSE v Minsku;
   odstranilo veškeré překážky a omezení výkonu svobod sdružování, projevu, pohybu, pokojného shromažďování a myšlení demokratickou opozicí, organizacemi občanské společnosti a nevládními organizacemi, včetně odstranění všech překážek pro registraci, plnohodnotné fungování a získání technické pomoci pro mezinárodní rozvoj; provedlo reformu ustanovení trestního zákoníku o účasti v neregistrovaných organizacích;
   zavedlo nezbytné institucionální změny k zajištění nezávislosti soudnictví v souladu s doporučeními zvláštního zpravodaje OSN k nezávislosti soudců a právníků, a nezávislosti právníků prostřednictvím změny a účinného uplatňování zákona o právnické profesi;
   neprovádělo popravy osob odsouzených v roce 2013 k trestu smrti a zavedlo moratorium a následně zrušení trestu smrti;
   provádělo rozhodnutí Výboru OSN pro lidská práva a pracovní skupiny OSN pro svévolné zadržování týkající se jednotlivých případů a doporučení učiněná Výborem OSN proti mučení v roce 2011 s cílem zastavit nelidské a ponižující zacházení;
   ;plně spolupracovalo se zvláštním zpravodajem OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku s cílem řešit závažné problémy uvedené v jeho zprávě z dubna roku 2013 a aby mu jako první krok povolilo vstup do této země
   plně modernizovalo vězeňský systém a posilovalo spolupráci s Radou Evropy, především podepsáním Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a tím, že poskytne Výboru pro zabránění mučení pravidelný přístup do vazebních věznic, zejména do míst, kde jsou vězněni političtí vězni a ochránci lidských práv; umožnilo přístup zástupců dalších příslušných mezinárodních a vnitrostátních organizací, skupin občanské společnosti a rodinných příslušníků politických vězňů do běloruských věznic;
   zřídilo nezávislý a plně funkční vnitrostátní orgán na ochranu lidských práv, který by mohl mít podobu úřadu veřejného ochránce práv;
   zaručilo všem národnostním menšinám rovné příležitosti, rovná práva, začlenění a nediskriminaci, a především zajistilo normalizaci situace Svazu Poláků v Bělorusku; ukončilo marginalizaci romské menšiny, dosáhlo pokroku v dodržování náboženských práv a svobod a nediskriminaci lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů;
   r) pokud jde o skutečnou svobodu a přístup ke sdělovacím prostředkům přijmout následující opatření: naléhavě vyzvat Bělorusko, aby zrušilo omezení týkající se akreditace novinářů a omezení používání satelitní televize, zintenzívnit finanční a technickou pomoc EU všem druhům nezávislých sdělovacích prostředků (jak v Bělorusku, tak za jeho hranicemi) s cílem zajistit jejich udržitelné fungování a případně jejich širší dostupnost; poskytovat pomoc zaměřenou na vyplňování žádosti o účast na programech evropské pomoci, rozvíjení společných projektů a konsorcií s mezinárodními tiskovými agenturami a zahraničními sdělovacími prostředky;
  

Ke spolupráci v oblasti hospodářství a energetiky

   s) usilovat o konstruktivní odborný dialog EU-Bělorusko o makroekonomickém vývoji a o finančních otázkách, který by vedl k tomu, aby se Bělorusko věrohodně zavázalo k provádění makroekonomických a strukturálních reforem zahrnujících privatizaci státních podniků, liberalizaci cen, obchodu a bankovního systému, rozvoj vhodného sociálního zabezpečení a boj proti korupci;
   t) dále zdůrazňovat, že pokud budou splněny klíčové politické požadavky, mají výše uvedené reformy zásadní význam pro hospodářský rozvoj Běloruska, usnadnily by evropské investice a mezinárodní půjčky a vyslaly pozitivní signál pro odstranění stávajících překážek v jednáních v rámci Světové obchodní organizace, a tak by umožnily další integraci do světové ekonomiky;
   u) nabídnout odbornou pomoc k vytvoření příznivého podnikatelského prostředí s cílem zavést rovné podmínky, bezpečnost investic a rovné příležitosti pro všechny podniky, a především pro malé a střední podniky;
   v) vést další jednání s Běloruskem o otázkách zaměstnanosti, včetně lidského kapitálu a rozvoje dovedností odpovídajících poptávce pracovního trhu;
   w) pobízet Bělorusko, aby uplatňovalo doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO), a to především v souvislosti se svobodou sdružování, registrace a činnosti nezávislých odborů; naléhat na Bělorusko, aby změnilo své právní předpisy a zaručilo tak, aby pracovníci mohli svobodně a bez omezení dát výpověď v práci, a to jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru;
   x) vyzvat Bělorusko, aby prosazovalo dodržování nejvyšších mezinárodních bezpečnostních norem a skutečně nezávislé posuzování dopadu na životní prostředí při výstavbě a provozování všech elektráren, aby zlepšilo odborné poradenství i financování ze všech dostupných mezinárodních nástrojů, a to zcela v souladu se stávajícími mezinárodními právními předpisy, jakými jsou Úmluva z Espoo či Aarhuská úmluva, a aby na základě závazku ze dne 23. června 2011 provedlo komplexní posouzení rizik a bezpečnosti (zátěžové testy) s ohledem na přesné požadavky dohodnuté Evropskou komisí a Skupinou evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost;
   y) pomáhat rozvíjet diverzifikaci zdrojů energie i dodávek energie do Běloruska a sdílet osvědčené postupy EU při provádění mezinárodních a regionálních projektů „zelené ekonomiky“, a to za podpory energeticky účinných obnovitelných zdrojů energie;
   z) podporovat další regionální spolupráci s Běloruskem i prostřednictvím iniciativ v rámci Východního partnerství, a to zejména pokud jde o obchod, energetiku, životní prostředí a dopravu; podporovat osvědčené postupy bilaterálních hospodářských fór a zaměřit se rovněž více na budování kapacit nestátních činitelů a na podporu řádné veřejné správy a její reformu;
   aa) pokračovat v poskytování technické a zdravotní pomoci obyvatelům postiženým jadernou katastrofou v Černobylu;
   ab) podporovat běloruský průzkum a rozvoj v oblasti nekonvenčních zdrojů energie;
  

Ke správě hranic

   ac) posilovat spolupráci EU-Bělorusko při správě hranic a v boji proti přeshraniční trestné činnosti, a především Bělorusku pomáhat rozvíjet vlastní tranzitní systém, modernizovat cla a postupy hraničních kontrol a plně uplatňovat koncepci integrované správy hranic EU;
   ad) zajistit, aby diplomaté a politici EU mohli bez omezení cestovat do Běloruska a volně se po zemi pohybovat;
   ae) poskytnout ve společném zájmu běloruské agentuře pro správu hranic další školení v souladu se schengenským acquis;
   af) zvážit poskytování odpovídající technické pomoci určené na zavedení aktuálních systémů hraniční kontroly a moderní infrastruktury na straně EU;
   ag) poskytovat příslušným běloruským úřadům odpovídající odbornou přípravu v oblasti osvědčených postupů EU při zavádění biometrických cestovních pasů;
   ah) zahájit partnerství pro mobilitu EU-Bělorusko a povzbuzovat Bělorusko, aby se aktivně účastnilo pracovní skupiny Východního partnerství v oblasti migrace a azylu;
   ai) podporovat spolupráci mezi Běloruskem a Rozvojovým programem OSN a Dětským fondem OSN (UNICEF) s cílem podporovat programy zaměřené na boj proti obchodu s lidmi;
  

K občanské společnosti a mezilidským kontaktům

   aj) zvýšit podíl projektů, které mají větší přínos pro celé obyvatelstvo, jsou pro něj viditelnější a přispívají k tomu, aby občané lépe chápali hodnoty, zásady a politiky EU, a zároveň vyzdvihují výhody modelu i odborných znalostí EU; podporovat v tomto ohledu příležitost, kterou nabízí Fórum občanské společnosti, a to především s ohledem na jeho nadcházející zasedání v Kišiněvu v říjnu tohoto roku;
   ak) systematicky a nekompromisně oponovat zkresleným a zavádějícím informacím šířeným běloruskými orgány o politice a projektech EU tím, že budou zveřejňovány a šířeny všechny potřebné informace (data, číselné údaje, právní předpisy);
   al) zintenzivnit technickou a finanční podporu organizací občanské společnosti, nezávislých nevládních organizací, ochránců lidských práv a odborů se sídlem v Bělorusku nebo v členských státech, které mají v Bělorusku klíčový vliv, a to i prostřednictvím nové Evropské nadace pro demokracii; aktivněji zapojovat občanskou společnost do provádění, sledování a posuzování projektů financovaných EU; výrazně také zlepšit komunikaci a šíření informací o EU, aby občané lépe chápali přístup EU k základním právům a svobodám i nutnost společenského a hospodářského pokroku;
   am) podporovat organizace, které usilují o prosazování demokracie a lidských práv, a to nejen organizace se sídlem v Bělorusku, ale i v zahraničí, neboť běloruské orgány stále odpírají takovým organizacím možnost registrace; naléhavě přepracovat nejnovější pravidla pro podávání žádostí o financování z prostředků EU v rámci nástroje EIDHR/NSLA, protože známé a respektované běloruské nevládní organizace jsou prakticky z procesu podávání žádostí vyloučeny;
   an) požadovat, aby běloruské orgány provedly rozhodnutí A/HRC/WGAD/2012/39 pracovní skupiny OSN pro svévolné zadržování v případu ochránce lidských práv Alese Bjaljackého, v němž bylo konkrétně uvedeno, že zadržování pana Bjaljackého, předsedy střediska lidských práv „Vjasna“ a místopředsedy Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH) je svévolné a „v rozporu s čl. 20 odst. 1 Všeobecné deklarace lidských práv (UDHR) a s článkem 22 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech“;
   ao) naléhat na Bělorusko, aby rozšířilo trvalé pozvání na všechny zvláštní postupy OSN a aby vyzvalo zvláštního zpravodaje OSN pro situaci zastánců lidských práv k návštěvě země;
   ap) přimět běloruské orgány k tomu, aby zrušily trestněprávní odpovědnost za přijetí zahraničních grantů a aby povolily organizacím uchovávat finanční prostředky na zahraničních bankovních účtech;
   aq) zvážit jednostranné zjednodušení vydávání víz a snížení jejich ceny ze 60 EUR na cenu pro běloruské občany přijatelnou, plně využít volnosti, kterou vízový kodex nabízí, včetně zrušení nebo snížení poplatků za krátkodobá víza, zejména pro mladé, s cílem usnadnit a zintenzivnit mezilidské kontakty a pomoci předcházet další izolaci obyvatel Běloruska; zvážit rovněž jednostranné snížení nebo zrušení poplatků za dlouhodobá víza, přičemž dlouhodobým cílem by měl být bezvízový režim;
   ar) vyzvat běloruské orgány, aby zahájily jednání s EU o zjednodušení vízového režimu a o dohodách o zpětném přebírání osob s dlouhodobým cílem zavést bezvízový styk, a tím podpořit mezilidské kontakty, a aby přijaly naléhavá opatření ohledně provádění dohod s Polskem a Litvou o malém pohraničním styku;
   as) podporovat spolupráci mezi městy a obcemi v EU a Bělorusku a využít při tom příkladů osvědčených postupů některých zemí EU, především Polska, Litvy a Lotyšska;
   at) usilovat o poskytování více příležitostí ve vzdělávání a výzkumu v EU pro obyvatele Běloruska, a to v rámci vysokoškolského, neformálního a celoživotního vzdělávání; zahájit a podporovat program stáží pro mladé běloruské odborníky v institucích EU a jiných mezinárodních organizacích; dále podporovat Evropskou univerzitu humanitních věd a rozvíjet a podporovat vzdělávací programy a programy odborné přípravy v Bělorusku; zajistit vhodné a dlouhodobé financování programu Erasmus Mundus pro běloruské studenty;
   au) aktivně hledat příležitosti, jak s Běloruskem zahájit dialog o provádění zásadních reforem jeho systému vysokoškolského vzdělávání, jejichž cílem by bylo rozvíjet především akademickou svobodu, nezávislost institucí a zapojení studentů, aby se tak Bělorusko případně mohlo připojit k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání (Boloňský proces);
   av) vyzvat Mezinárodní federaci ledního hokeje, aby vážně přehodnotila své rozhodnutí umožnit Bělorusku pořádat mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2014;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto doporučení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ESVČ, Radě, Komisi a členským státům.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0410.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0112.
(3) Úř. věst. C 377 E, 7.12.2012, s. 162.
(4) Úř. věst. C 136 E, 11.5.2012, s. 57.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2012)0334.
(6) Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 26.
(7) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 105.
(8) Úř. věst. L 307, 7.11.2012, s. 1.
(9) Údaje Nezávislého institutu sociálně-ekonomických studií, duben 2013.
(10) Seznam politických vězňů zahrnuje rovněž Mikalaje Statkeviče, Paula Sevjarynce, Eduarda Lobava, Mikalaje Autuchoviče, Mikalaje Dzjadoka a Ihara Aliněviče.

Právní upozornění - Ochrana soukromí