Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2036(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0261/2013

Pateikti tekstai :

A7-0261/2013

Debatai :

PV 11/09/2013 - 14
CRE 11/09/2013 - 14

Balsavimas :

PV 12/09/2013 - 13.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0382

Priimti tekstai
PDF 328kWORD 38k
Ketvirtadienis, 2013 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras
ES politika Baltarusijos atžvilgiu
P7_TA(2013)0382A7-0261/2013

2013 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl ES politikos Baltarusijos atžvilgiu (2013/2036(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje po 2012 m. rugsėjo 23 d. parlamento rinkimų(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl Baltarusijos(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. sausio 20 d. rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl Tarybos metinio pranešimo Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos persvarstymo(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 1 d. Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo nacionalinės platformos konferencijos rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 7 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos rytų aspekto peržiūros(7),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo Prahos deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2012 m. spalio 15 d. išvadas ir į 2012 m. lapkričio 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1014/2012 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai(8),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 97 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A7‑0261/2013),

A.  kadangi nuo 1994 m. Baltarusijoje nebuvo surengta laisvų ir sąžiningų rinkimų, vadovaujantis tarptautinius standartus atitinkančiais rinkimų teisės aktais;

B.  kadangi valdžių padalijimo principas iš esmės panaikintas įvykdžius 1996 m. konstitucinę reformą ir nuo to laiko politinei opozicijai neatstovaujama politinėse institucijose ir ji negalėjo dalyvauti formuojant ir įgyvendinant šalies politinį kursą;

C.  kadangi tuo pačiu laikotarpiu žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės buvo sistemingai ir šiurkščiai pažeidžiamos, visų pirma žodžio, asociacijų ir susirinkimų laisvės;

D.  kadangi 1997 m. Europos Vadovų Taryba sustabdė partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimą ir įšaldė laikinąjį susitarimą dėl prekybos, taigi ES ir Baltarusijos santykiai toliau reglamentuojami 1989 m. prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu;

E.  kadangi 2008–2010 m. ES ir Baltarusijos santykiuose įvyko postūmis, kai Baltarusija parodė norą plėtoti konstruktyvius santykius su ES ir buvo pastebimas tam tikras pilietinės visuomenės, opozicijos ir laisvos spaudos veiklos sąlygų pagerėjimas; tačiau šie santykiai labai pablogėjo, kai po 2010 m. prezidento rinkimų buvo imtasi brutalių priemonių ir sugriežtinta represinė politika, pvz., areštuoti kandidatai į prezidentus ir po to pradėti vykdyti masiniai sulaikymai, opozicijos atstovams keliamos baudžiamosios bylos dėl politinių priežasčių ir vykdomos represijos prieš žmogaus teisių gynėjus ir nepriklausomą žiniasklaidą;

F.  kadangi Baltarusijos valdžios institucijos, atmesdamos ES raginimus laikytis tarptautiniu lygmeniu pripažintų demokratijos standartų, įgyvendina savęs izoliavimo politiką, kurią primeta ir Baltarusijos gyventojams;

G.  kadangi Europos Parlamentas nepripažįsta Baltarusijos parlamento teisėtumo; kadangi per pastaruosius dešimt metų tik 2010 m. viena oficiali Europos Parlamento delegacija apsilankė Baltarusijoje;

H.  kadangi 70 proc. Baltarusijos gyventojų nori, kad šalyje vyktų pokyčiai; visgi dalis gyventojų mano, kad įvykus esminiams pokyčiams iš pradžių gyvenimo lygis pablogėtų(9);

I.  kadangi demokratiniai pokyčiai turbūt būtų labiau tikėtini, jeigu reformų imtųsi dabartinio valdžios elito atstovai, pritariantys reformoms; kadangi pagrindiniais katalizatoriais visgi turėtų būti pilietinės visuomenės organizacijos ir privačiojo verslo atstovai;

J.  kadangi užmezgus nuoseklų politinį dialogą su Baltarusijos valdžios institucijomis laikantis minėtos sąlygos turėtų atsirasti galimybė į daugiašalį suinteresuotųjų šalių dialogą ir reformų įgyvendinimą įtraukti pilietinę visuomenę ir opozicijos atstovus;

K.  kadangi Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas Vilniuje galėtų tapti dar viena svarbia galimybe laikantis tam tikrų sąlygų palaipsniui gerinti ES ir Baltarusijos santykius, jeigu tik bus paleisti ir politiniu požiūriu reabilituoti visi politiniai kaliniai;

L.  kadangi dėl to ES ribojamosios priemonės buvo persvarstytos ir išplėstos (šiuo metu jos taikomos 242 asmenims ir 30 subjektų), o Baltarusijos valdžios institucijos ir toliau draudžia tam tikriems politikams ir pareigūnams, taip pat tarptautinių organizacijų atstovams, žurnalistams ir pilietinės visuomenės atstovams atvykti į šalį;

M.  kadangi politinei opozicijai pasiekti tikslus galėtų padėti didesnės pastangos, dedamos nustatant bendrą strategiją ir veiksmų planą; kadangi konkrečios priemonės, kaip antai, bendri sąrašai rengiantis 2014 m. vietos rinkimams, bendros politinės programos parengimas ar vieno kandidato 2015 m. vyksiantiems prezidento rinkimams pristatymas yra teigiami pokyčiai šioje srityje;

N.  kadangi 2012 m. pradėtas Europos dialogas modernizavimo klausimais su Baltarusijos visuomene padarė teigiamą poveikį siekiant pradėti konstruktyvias Baltarusijos visuomenės diskusijas dėl būtinų reformų šalyje ir didinant informuotumą apie ES; kadangi visgi būtina toliau plėtoti šio dialogo koncepciją, tikslus ir strategiją, numatyti tinkamus išteklius ir valdymo struktūrą, taip pat užtikrinti geresnį jo koordinavimą su Rytų partnerystės iniciatyvomis;

O.  kadangi Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo nacionalinė platforma – tai svarbus ir patikimas partneris ir, ES požiūriu, unikali ryšių su Baltarusijos žmonėmis palaikymo priemonė;

P.  kadangi Baltarusijoje vis dar esama politinių kalinių(10), įskaitant žmogaus teisių gynėją ir kandidatą A. Sacharovo premijai gauti Alesį Bialeckį, kurie patiria žiaurų psichologinį ir fizinį smurtą, įskaitant grasinimus mirtimi, nepagrįstą perkėlimą, nepakankamą sveikatos priežiūrą ir kuriems neleidžiama pasinaudoti teise susitikti su šeimos nariais; kadangi pagrindinės sąlygos, nuo kurių įvykdymo priklauso ES ir Baltarusijos santykių normalizavimas, ir toliau yra visų politinių kalinių paleidimas ir politinis reabilitavimas, taip pat Baltarusijos pažanga įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus ir užtikrinant pagarbą pagrindinėms žmogaus teisėms, teisinės valstybės principams ir demokratinėms laisvėms;

Q.  kadangi mažesnis sulaikymų dėl politinių priežasčių skaičius (nuo 868 2011 m. iki 235 2012 m., kaip praneša žmogaus teisių centras „Viasna“ ) galėtų būti laikomas represijų ir bauginimo aplinkos pasekme;

R.  kadangi neseniai priimti teisės aktų pakeitimai, kuriais nustatomi apribojimai, paskatino naujas represijas prieš pilietinės visuomenės atstovus, įskaitant žmogaus teisių gynėjus, nepriklausomos žiniasklaidos atstovus ir gynybai atstovaujančius teisininkus; kadangi bendra su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis susijusi padėtis yra prasta ir toliau kelia didelį susirūpinimą, kaip pažymėjo JT specialusis pranešėjas Baltarusijos klausimu 2013 m. ataskaitoje; kadangi Baltarusijos valdžios institucijų parodytas atsparumas tarptautinės bendruomenės raginimams prisideda prie to, kad toliau blogėja santykiai su ES ir Baltarusija vis labiau save izoliuoja;

S.  kadangi 2012 m. Baltarusijos valdžios institucijos atliko teisės aktų pakeitimus, kuriais KGB suteiktos labai didelės galios laisvai taikyti prievartos priemones; kadangi pagal naują įstatymą saugumo tarnybos be jokių apribojimų gali patekti į butus, areštuoti ir įkalinti Baltarusijos piliečius, diplomatus ir tarptautinių institucijų atstovus, kurie turi imunitetą; kadangi šiame įstatyme taip pat yra nuostata, pagal kurią KGB agentai atleidžiami nuo bet kokios teisinės atsakomybės už jų padarytus sužalojimus; kadangi Baltarusijos specialiosioms pajėgoms suteiktos labai didelės galios išvaikyti demonstracijas;

T.  kadangi 2011 m. pabaigoje padaryti įstatymo dėl masinių renginių pakeitimai, pagal kuriuos už masinių protestų organizavimą gali būti traukiama baudžiamojon atsakomybėn kaip už viešosios tvarkos pažeidimą; kadangi masinių protestų organizatoriai privalo valdžios institucijoms pateikti informaciją apie jų finansavimo šaltinius;

U.  kadangi 2011 m. nustatyta, kad dotacijų iš užsienio gavimas – tai nusikalstama veika, taip pat išplėsta valstybės išdavimo sąvoka, todėl valdžios institucijoms buvo sudarytos sąlygos pasinaudoti baudžiamąja teise siekiant suvaržyti organizacijas ir asmenis, gaunančius lėšas iš užsienio arba dalyvaujančius tarptautiniuose renginiuose;

V.  kadangi 2012 m. Baltarusijos Teisingumo ministerija neleido registruoti 19 NVO ir 2 politinių partijų, o neregistruotų organizacijų nariai Baltarusijoje yra nuolat bauginami, gąsdinami ir persekiojami;

W.  kadangi Baltarusija – vienintelė Europos šalis, taikanti mirties bausmę; kadangi nuteistųjų asmenų šeimos ir visuomenė neinformuojamos apie mirties bausmės vykdymo datą, asmens, kuriam įvykdyta mirties bausmė, kūnas neatiduodamas giminėms, kad jį palaidotų, o apie laidojimo vietą nepranešama;

X.  kadangi 2012 m. mirties bausmė įvykdyta dviem asmenims, nors jų teismo procesas neatitiko teisingo bylos nagrinėjimo kriterijų; kadangi ilgą laiką ir 2012 m. mirties nuosprendis skelbiamas nebuvo, tačiau nauji mirties nuosprendžiai vis dėlto paskelbti 2013 m.;

Y.  kadangi padėtį Baltarusijoje galima apibrėžti kaip tokią, kai stokojama pasitikėjimo teisminėmis institucijomis dėl jų nepakankamo nepriklausomumo ir politiniai motyvais grindžiamų sprendimų;

Z.  kadangi Baltarusija – tai vienintelė Rytų partnerystės šalis, kurioje dar neįsteigta oficiali žmogaus teisių institucija;

AA.  kadangi cenzūra – rimta Baltarusijos politinė problema;

AB.  kadangi, atsižvelgiant į organizacijos „Žurnalistai be sienų“ sudarytą 2013 m. pasaulio spaudos laisvės indeksą, Baltarusija iš 168 vietos pakilo į 157 vietą iš 179 šalių, tačiau tai žemiausia pozicija, lyginant su kitomis Rytų partnerystės šalimis (Azerbaidžanas (156 vieta), Ukraina (126 vieta), Gruzija (100 vieta), Armėnija (74 vieta) ir Moldova (55 vieta));

AC.  kadangi šiuo metu galimybės pasinaudoti nepriklausomais televizijos bei radijo kanalais ir spauda yra mažos ir valstybinė žiniasklaida valdo prieigą prie informacijos;

AD.  kadangi su žiniasklaidos laisve susijusi padėtis Baltarusijoje yra nepriimtina, visų pirma dėl to, kad žurnalistai persekiojami ir jiems draudžiama išvažiuoti iš šalies, taikomi transliavimo ir interneto laisvę ribojantys įstatymai, nepriklausomiems žurnalistams taikomas atrankinis teisingumas, kaip matyti iš 2012 m. vasarą iškeltų 3 baudžiamųjų bylų;

AE.  kadangi 2012 m. bent 15 aktyvistų ir žurnalistų uždrausta išvykti iš Baltarusijos pateikus neteisingus tvirtinimus;

AF.  kadangi daugiau negu pusė Baltarusijos piliečių turi prieigą prie interneto; kadangi elektroninės priemonės suteikia naujų galimybių geriau pasinaudoti nepriklausoma žiniasklaida, nors keletas opozicijos interneto svetainių buvo užblokuotos vyriausybinėse ir švietimo institucijose;

AG.  kadangi pagal naujausią 2012 m. JT žmogaus socialinės raidos indeksą Baltarusija užima 50 vietą, kai tuo tarpu Rusija užima 55 vietą ir Rytų partnerystės šalių užimamos vietos yra šios: Gruzija – 72 vieta, Ukraina – 78 vieta, Azerbaidžanas – 82 vieta, Armėnija – 87 vieta, Moldova – 113 vieta;

AH.  kadangi viena iš pagrindinių tam tikro socialinio stabilumo šalyje priežasčių – tai socialinės apsaugos sistema, kuria žmonės naudojasi ir atsilygindami renkasi nedalyvauti politiniame gyvenime; kadangi 65 proc. baltarusių gauna tam tikros formos valstybės pagalbą, pvz., pensijas, stipendijas, bedarbio pašalpas ir t. t;

AI.  kadangi žemas nedarbo lygis gali būti pasiektas dirbtinai pasinaudojant subsidijomis, skiriamomis valstybės įmonėms, kurios sukuria maždaug 70 proc. BVP ir įdarbina 50 proc. darbo jėgos;

AJ.  kadangi Baltarusijos vyriausybė siekia pritraukti užsienio investicijų (Baltarusija turi kvalifikuotų darbuotojų, privatizavimo programą, šešias laisvąsias ekonomikos zonas ir pažangiųjų technologijų parką), tačiau pastebimi sistemingo valstybės kišimosi į privačiojo sektoriaus veiklą atvejai;

AK.  kadangi iki šiol Baltarusijos valdžios institucijos nurodydavo, kad jų geopolitinis interesas yra siekti tolesnės ekonominės integracijos su Rusija kuriant Eurazijos muitų ir ekonominę sąjungą; kadangi ir didžiąją dalį visų tiesioginių užsienio investicijų Baltarusijoje per pastaruosius metus sudarė investicijos iš Rusijos; kadangi ekspertai nurodo, kad per pastaruosius dešimtmečius apie 700 000 baltarusių emigravo dirbti į Rusiją, daugiausia į Maskvą ir Sankt Peterburgą;

AL.  kadangi galima pastebėti ES ir Baltarusijos ženklus siekiant iš naujo pradėti derybas dėl Baltarusijos įstojimo į PPO, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad Rusija prisijungia prie PPO;

AM.  kadangi neseniai pagal ES kaimynystės barometro projektą atlikta apklausa rodo, jog daugiau negu 50 proc. Baltarusijos gyventojų mano, kad ES turėtų sustiprinti savo vaidmenį ekonominės plėtros, prekybos ir regioninio bendradarbiavimo su Baltarusija srityse;

AN.  kadangi modernizavimo programa, kurią neseniai paskelbė Baltarusijos valdžios institucijos, ekspertų nuomone, yra visų pirma orientuota į pagrindinės pramonės infrastruktūros gerinimą, tačiau šalyje būtinos platesnės ekonomikos reformos ir skaidri verslo aplinka, taip pat mažesnė valdžios kontrolė visuose verslo sektoriuose;

AO.  kadangi atsižvelgiant į organizacijos „Transparency International“ sudarytą 2012 m. korupcijos suvokimo indeksą Baltarusija užima 123 vietą iš 176 šalių ir teritorijų, kai tuo tarpu Ukraina užimą 144 vietą, Azerbaidžanas – 139 vietą, Rusija –133 vietą, Armėnija – 105 vietą, Moldova – 94 vietą ir Gruzija – 51 vietą;

AP.  kadangi Baltarusija neseniai prisijungė prie Europos Tarybos kovos su korupcija mechanizmo „Greco“ ir tapo kovos su prekyba žmonėmis mechanizmo „Greta“ nare;

AQ.  kadangi Baltarusija patenka į Europos kaimynystės politikos taikymo sritį, tačiau, atsižvelgiant į politinę padėtį, dar neparengtas joks veiksmų planas;

AR.  kadangi parama Baltarusijai šiuo metu teikiama pagal 2007–2013 m. šalies strategijos dokumentą;

AS.  kadangi pagal 2007–2013 m. perspektyvinį finansinį planą 33,4 mln. EUR buvo numatyti Baltarusijos ir jos kaimyninių šalių tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektams pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP), o apie 60 savivaldybių šiuo metu dalyvauja įgyvendinant 50 bendrų Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektų;

AT.  kadangi šiuo metu tik 20 Baltarusijos ekspertų dalyvauja įvairiuose Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės (EKPP) projektuose, kai tuo tarpu 2008 m. dalyvavo 120 ekspertų;

AU.  kadangi Baltarusijos valdžios institucijos aktyviai dalyvauja ekspertų susitikimuose įgyvendinant daugiašalį Rytų partnerystės aspektą, ypač pasienio bendradarbiavimo projektus;

AV.  kadangi 58 miestai ir savivaldybės Lenkijoje, 47 Lietuvoje ir 30 Latvijoje produktyviai bendradarbiauja su savo miestais partneriais ir savivaldybėmis partnerėmis Baltarusijoje, o bendras Lietuvą, Lenkiją, Kaliningrado sritį ir Baltarusiją jungiančio Europos regiono „Nemunas-Neman-Niemen“ projekto įgyvendinimas galėtų būti laikomas geros praktikos pavyzdžiu;

AW.  kadangi per pastaruosius metus Baltarusijos piliečiams suteiktas didžiausias skaičius, tenkantis vienam gyventojui, Šengeno vizų visame pasaulyje; tačiau viza jiems kainuoja daugiau ir jos gavimas dauguma atvejų reikalauja daugiau laiko ir pastangų negu kitų Rytų partnerystės šalių arba Rusijos piliečiams;

1.  pateikia šias rekomendacijas Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT), Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms: jos turėtų:

Politinis dialogas

Bendradarbiavimas ekonomikos ir energetikos srityse

Sienų valdymas

Pilietinė visuomenė ir žmonių tarpusavio santykiai

   a) raginti Baltarusijos valdžios institucijas gerbti žmogaus teises ir siekti perėjimo prie demokratijos, kad būtų panaikinta pačios šalies susikurta izoliacija nuo likusios Europos dalies;
   b) pakartoti, kad būtina sąlyga siekiant bet kokios dvišalių santykių pažangos, taip pat kartu laipsniško ES ribojamųjų priemonių panaikinimo ir ES ir Baltarusijos santykių pagerėjimo, yra besąlygiškas ir neatidėliotinas visų likusių politinių kalinių paleidimas ir jų politinių ir pilietinių teisių atkūrimas;
   c) pasinaudoti Lietuvos pirmininkavimu ir Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimu Vilniuje kaip tolesne svarbia galimybe pagerinti santykius su Baltarusija, kai tik bus paleisti visi politiniai kaliniai, taip pat ir siekiant atnaujinti politinį dialogą, be kita ko, demokratinių reformų, laisvų ir sąžiningų rinkimų, teisinės valstybės principų laikymosi, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms klausimais, įskaitant bendradarbiavimą su opozicija ir pilietine visuomene, jeigu Baltarusijos valdžios institucijos parodys pagarbą šioms pagrindinėms vertybėms;
   d) atkreipia dėmesį į tai, kad Dzmitrijus Daškevičius ir Aliaksandras Franskevičius išleisti iš kalėjimo atitinkamai 2013 m. rugpjūtį ir rugsėjį, tačiau apgailestauja, kad šie buvę politiniai kaliniai laisvę atgavo tik pasibaigus visam jų kalinimo laikui;
   e) optimaliai pasinaudoti tuo, kad dabartinis užsienio reikalų ministras laikinai ir tam tikromis sąlygomis išbrauktas iš ES nustatyto asmenų, kuriems draudžiama išduoti vizas, sąrašo, siekiant išplėsti pagrindinius svarbiausius diplomatinio bendravimo su Baltarusija kanalus, ypač siekiant sudaryti galimybes jo dalyvavimui rengiamame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime ir visų svarbiausia siekiant surengti prasmingą dialogą politinių kalinių paleidimo klausimu; tačiau griežtai taikyti draudimo išduoti vizas ir turto įšaldymo priemones asmenims, tiesiogiai susijusiems su demokratinių rinkimų standartų ir žmogaus teisių pažeidimais;
   f) atlikti išsamų šiuo metu ES Baltarusijos pareigūnams ir subjektams taikomų sankcijų vertinimą siekiant, jei reikia, padidinti jų veiksmingumą ir pakoreguoti jų apimtį, pobūdį ir taikymą reaguojant į pokyčius šalyje ir jos santykiu su ES;
   g) remiantis bendru laikinuoju planu ir principu „parama pagal pažangą“, parengti strateginį veiksmų planą, kuriame būtų numatytos ir prioritetinės Baltarusijos reformų sritys, siekiant pagerinti santykius ir užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą vykdant Europos kaimynystės politiką, jei imamasi konkrečių veiksmų siekiant politinių reformų;
   h) kai tik tarptautinės organizacijos pripažins rinkimus laisvais ir sąžiningais, konsultuotis su Europos Parlamentu dėl naujų pasiūlymų, susijusių su dvišaliais ir pasinaudojant Euronest parlamentine asamblėja palaikomais parlamentiniais ryšiais, įtraukimo ir kartu toliau užtikrinti ES paramą Baltarusijos demokratinėms jėgoms ir pilietinei visuomenei;
   i) remiantis ES sutarties 24 straipsniu užtikrinti, kad valstybės narės remtų ES poziciją Baltarusijos atžvilgiu ir kad jų dvišaliai santykiai būtų suderinami su ES veiksmais; pabrėžti, kad visų ES valstybių narių, taip pat kitų demokratinių šalių tvirtas įsipareigojimas veikti išvien gali paskatinti sėkmingą visuotinių vertybių propagavimą ir reformas Baltarusijoje;
   j) raginti užmegzti dialogą su pareigūnais, kurie asmeniškai nedalyvavo vykdant represijas, kad būtų galima stiprinti ES ir Baltarusijos bendradarbiavimą; padėti jiems bendrauti su Baltarusijos pilietine visuomene siekiant, kad pagaliau būtų galima sudaryti sąlygas reformoms;
   k) raginti platesnę pilietinę visuomenę, įskaitant profesines sąjungas, verslo atstovus ir politinę opoziciją, aktyviau dalyvauti dialoge modernizavimo klausimais; remiantis rekomendacijomis, kurias parengė Pilietinės visuomenės forumo nacionalinė platforma, organizuoti atviras viešas konsultacijas jo koncepcijos, tikslo, strategijos ir valdymo struktūros klausimais; toliau remti dialogą teikiant būtiną finansinę pagalbą ir žinias ir stiprinti informavimo apie dialogo turinį ir numatomą rezultatą kampaniją;
   l) užtikrinti, kad bet koks valdžios institucijų dalyvavimas dialoge modernizavimo klausimais kartu su demokratine opozicija ir pilietine visuomene lygiomis teisėmis vyktų visapusiškai gerbiant demokratinius principus ir siekiant plėtoti konkurencingą ekonomiką, skatinti demokratines reformas, pliuralistinę visuomenę ir teisinės valstybės principų laikymąsi;
   m) tvirtinti, kad pilietinė visuomenė ir toliau yra pagrindinis politinio dialogo su ES veikėjas siekiant skatinti demokratinius pokyčius Baltarusijoje, todėl pritaria minčiai, rengiantis trečiajam Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui, suorganizuoti pilietinės visuomenės konferenciją Vilniuje;
   n) visapusiškai pasinaudoti Europos demokratijos fondu siekiant remti pagrindinius demokratijos ir žmogaus teisių srities veikėjus Baltarusijoje, dėmesį sutelkiant į tuos subjektus, kurie susidūrė su sunkumais siekdami gauti įprastą ES paramą;
   o) primygtinai raginti Rusiją ir Rytų partnerystės šalis skatinti Baltarusiją nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus politinius kalinius ir juos reabilituoti politiniu požiūriu, taip pat susilaikyti nuo bet kokio tolesnio politiniais motyvais grindžiamo persekiojimo;
   p) užtikrinti, kad ES ir valstybių narių atstovai lankydamiesi Baltarusijoje reguliariai susitiktų su pilietinės visuomenės ir opozicijos atstovais, kad būtų garantuotas subalansuotas visų šalių dalyvavimas procesuose, susijusiuose su ES ir Baltarusijos santykiais;
   q) apsvarstyti visas politines galimybes siekiant skatinti, kad Baltarusija:
   visapusiškai įgyvendintų rinkimų kodekso reformas remdamasi Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (angl. ODIHR) rekomendacijomis, siekdama sukurti pliuralistinę politinę sistemą, grindžiamą laisvais ir sąžiningais rinkimais, kurioje politinės idėjos formuotųsi dėl tikros politinių partijų kaip esminio demokratijos elemento politinės konkurencijos;
   leistų vėl pradėti veiklą uždarytam ESBO biurui Minske;
   panaikintų visus asociacijų, žodžio, judėjimo, taikių susirinkimų ir minties laisvės apribojimus ir suvaržymus, taikomus demokratinei opozicijai, pilietinės visuomenės organizacijoms ir NVO, taip pat panaikintų bet kokius registracijos, galimybių visapusiškai panaudoti ir gauti techninę pagalbą tarptautinio vystymosi tikslais apribojimus; reformuotų baudžiamojo kodekso nuostatas dėl dalyvavimo neregistruotų organizacijų veikloje;
   atliktų būtinus institucinius pakeitimus, kad būtų užtikrintas teisminių institucijų nepriklausomumas, laikantis JT specialiojo pranešėjo teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo klausimais rekomendacijų, ir užtikrintas teisininkų nepriklausomumas iš dalies pakeitus ir veiksmingai taikant įstatymą dėl teisininko profesijos;
   nevykdytų mirties bausmės asmenims, nuteistiems 2013 m., o paskelbtų moratoriumą ir vėliau panaikintų mirties bausmę;
   įgyvendintų JT žmogaus teisių komiteto ir JT darbo grupės nesankcionuoto sulaikymo klausimais sprendimus dėl atskirų atvejų ir JT komiteto prieš kankinimą 2011 m. pateiktas rekomendacijas siekiant sustabdyti nežmonišką ar žeminantį elgesį;
   visapusiškai bendradarbiautų su JT specialiuoju pranešėju žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais siekiant spręsti didelį susirūpinimą keliančius klausimus, nurodytus jo 2013 m. balandžio mėn. ataskaitoje, ir visų pirma suteiktų jam teisę atvykti į šalį;
   visapusiškai modernizuotų pataisos institucijų sistemą ir intensyvintų bendradarbiavimą su Europos Taryba, visų pirma pasirašydama Europos konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą ir taip sudarydama sąlygas Komitetui prieš kankinimą nuolat lankytis sulaikymo vietose, visų pirma politinių kalinių ir žmogaus teisių gynėjų įkalinimo vietose; leistų kitų atitinkamų tarptautinių ir nacionalinių organizacijų atstovams, diplomatams, pilietinės visuomenės grupių atstovams ir politinių kalinių šeimos nariams lankytis Baltarusijos kalėjimuose;
   įsteigtų nepriklausomą ir visapusiškai veikiančią nacionalinę žmogaus teisių instituciją – tai galėtų būti ir ombudsmeno institucija;
   užtikrintų lygias galimybes ir lygias teises visoms mažumoms, jų įtrauktį ir nediskriminavimą, užtikrintų su Baltarusijos lenkų sąjunga susijusios padėties normalizavimą; nutrauktų romų tautinės mažumos atskirtį ir darytų pažangą užtikrindama pagarbą su religija susijusioms teisėms ir laisvėms ir LGTB piliečių nediskriminavimą;
   r) siekiant tikros žiniasklaidos laisvės ir prieigos prie žiniasklaidos galimybės imtis šių veiksmų: primygtinai raginti Baltarusiją panaikinti žurnalistų akreditavimo apribojimus ir satelitinės televizijos naudojimo apribojimus, didinti ES finansinę ir techninę pagalbą visų rūšių nepriklausomai žiniasklaidai (šalyje ir už šalies ribų), kad būtų užtikrinta tvari jos veikla ir kuo didesnės galimybės ja pasinaudoti; padėti teikiant paraiškas dėl naudojimosi Europos pagalbos programomis ir plėtojant bendrus projektus ir konsorciumus su tarptautinėmis spaudos agentūromis ir užsienio žiniasklaida;
   s) stengtis užmegzti konstruktyvų ES ir Baltarusijos techninį dialogą makroekonominio vystymosi ir finansiniais klausimais siekiant, kad Baltarusija įtikinamai įsipareigotų vykdyti makroekonomines ir struktūrines reformas, įskaitant valstybės įmonių privatizavimą, kainų, prekybos ir bankų sistemos liberalizavimą, tinkamo socialinio saugumo tinklo kūrimą ir kovą su korupcija;
   t) toliau pabrėžti, kad minėtos reformos, jeigu įvykdomos pagrindinės politinės išankstinės sąlygos, yra labai svarbios Baltarusijos ekonominiam vystymuisi, palengvintų galimybes gauti Europos lygmens investicijas ir tarptautines paskolas, būtų teigiamas ženklas siekiant panaikinti esamas kliūtis pradėti derybas su PPO ir taip sudarytų sąlygas tolesnei integracijai į pasaulinę ekonomiką;
   u) pasiūlyti techninę pagalbą siekiant sukurti verslui palankią aplinką, kad būtų galima užtikrinti vienodas sąlygas, investicijų saugumą ir vienodas galimybes visoms įmonėms, ypač MVĮ;
   v) toliau bendradarbiauti su Baltarusija užimtumo klausimais, taip pat žmogiškojo kapitalo ir įgūdžių tobulinimo, atsižvelgiant į darbo rinkos paklausą, srityse;
   w) raginti Baltarusiją įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos rekomendacijas, visų pirma, dėl asociacijų laisvės, nepriklausomų profesinių sąjungų registracijos ir veiklos; primygtinai raginti Baltarusiją iš dalies pakeisti savo teisės aktus siekiant užtikrinti, kad darbuotojai galėtų laisvai ir be apribojimų išeiti iš darbo viešajame ir privačiajame sektoriuose;
   x) raginti Baltarusiją užtikrinti aukščiausių tarptautinių saugos standartų laikymąsi ir atlikti iš tiesų nepriklausomą poveikio aplinkai vertinimą statant ir eksploatuojant bet kokias jėgaines, optimaliai pasinaudoti žiniomis ir finansiniais ištekliais, kuriuos galima gauti pasinaudojant visomis taikomomis tarptautinėmis priemonėmis, visapusiškai laikantis tokių galiojančių tarptautinių teisės aktų, kaip Espo konvencija ir Orhuso konvencija, ir laikantis 2011 m. birželio 23 d. įsipareigojimo atlikti išsamius rizikos ir saugos vertinimus (testavimas nepalankiausiomis sąlygomis), taip pat atsižvelgiant į specifikacijas, dėl kurių susitarė Europos Komisija ir Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupė;
   y) padėti plėtoti įvairius energijos šaltinius ir tiekimo maršrutus Baltarusijoje, taip pat dalytis geriausia ES praktika vykdant tarptautinius ir regioninius ekologinės ekonomikos projektus ir kartu teikti paramą energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos šaltinių srityse;
   z) skatinti tolesnį regioninį bendradarbiavimą su Baltarusija, be kita ko, pasinaudojant Rytų partnerystės sektorių iniciatyvomis, visų pirma prekybos, energetikos, aplinkos ir transporto srityse; remti ekonominių forumų geriausią praktiką ir siekti labiau stiprinti nevalstybinių veikėjų gebėjimus, taip pat skatinti užtikrinti gerą valdymą ir įgyvendinti viešojo administravimo reformą;
   aa) toliau teikti techninę ir medicininę pagalbą gyventojams, kurie nukentėjo nuo Černobylio branduolinės nelaimės;
   ab) skatinti Baltarusiją ieškoti netradicinių energijos išteklių ir juos plėtoti;
   ac) stiprinti ES ir Baltarusijos bendradarbiavimą sienų valdymo ir kovos su tarptautiniu nusikalstamumu srityse ir visų pirma padėti Baltarusijai plėtoti tranzito sistemą, modernizuoti muitines ir pasienio kontrolės procedūras ir visapusiškai įgyvendinti ES integruotos sienų kontrolės koncepciją;
   ad) suteikti ES diplomatams ir politikams neribotą leidimą atvykti į Baltarusiją ir joje keliauti;
   ae) atsižvelgiant į abipusį interesą, toliau rengti mokymus, skirtus Baltarusijos sienų valdymo agentūrai, remiantis Šengeno acquis;
   af) apsvarstyti galimybę teikti atitinkamą finansinę paramą, kuri būtų naudojama siekiant, kad ES galėtų pradėti taikyti naujausią sienų kontrolės sistemą ir naudoti modernią infrastruktūrą;
   ag) suteikti atitinkamoms Baltarusijos tarnyboms tinkamus mokymus apie geriausią ES praktiką, susijusią su biometrinių pasų įvedimu;
   ah) užmegzti ES ir Baltarusijos judumo partnerystę ir raginti Baltarusiją aktyviai dalyvauti Rytų partnerystės Migracijos ir prieglobsčio darbo grupės veikloje;
   ai) skatinti Baltarusijos bendradarbiavimą vykdant JT vystymo programą (JTVP) ir Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) veiklą siekiant paremti programas, skirtas kovai su prekyba žmonėmis;
   aj) didinti projektų, kurie plačiajai visuomenei teikia didesnę naudą ir yra labiau matomi, skaičių, nes jie padeda piliečiams geriau suprasti ES vertybes, standartus ir politiką ir išryškina ES modelio naudą ir su tuo susijusią patirtį; ryšium su tuo propaguoti galimybę, kurią teikia Pilietinės visuomenės forumas, ypač atsižvelgiant į tai, kad šių metų spalio mėn. Kišiniove bus surengtas forumo susitikimas;
   ak) sistemingai ir be kompromisų priešintis bet kokiai Baltarusijos valdžios institucijų neteisingai ir klaidinančiai informacijai apie ES politiką ir projektus paskelbiant ir platinant visą reikiamą informaciją (duomenis, skaičius ir teisės aktus);
   al) didinti techninę ir finansinę paramą, taip pat pasinaudojant nauju Europos demokratijos fondu, Baltarusijoje ar valstybėse narėse (jeigu jos daro didelį poveikį Baltarusijai) įsikūrusioms pilietinės visuomenės organizacijoms, nepriklausomoms NVO, žmogaus teisių gynėjams ir profesinėms sąjungoms; užtikrinti, kad pilietinė visuomenė aktyviau dalyvautų įgyvendinant, stebint ir vertinant ES finansuojamus projektus; taip pat iš esmės pagerinti komunikaciją ir ES informacijos platinimą, kad piliečiai galėtų suprasti ES požiūrį į pagrindines teises ir laisves ir tai, jog būtina socialinė ir ekonominė pažanga;
   am) remti demokratiją ir žmogaus teises propaguojančias organizacijas, kurios įsisteigusios ne tik Baltarusijoje, bet ir už jos ribų, atsižvelgiant į tai, kad Baltarusijos valdžios institucijos nuolat nesuteikia tokioms organizacijoms galimybės užsiregistruoti; skubiai peržiūrėti naujausias paraiškų gauti ES finansavimo taikant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo ir (arba) NSLA priemonę taisykles, pagal kurias praktiškai teikti paraiškų negali gerai žinomos ir gerbiamoms Baltarusijos nevyriausybinės organizacijos;
   an) reikalauti, kad Baltarusijos valdžios institucijos įgyvendintų Jungtinių Tautų darbo grupės nesankcionuoto sulaikymo klausimais sprendimą Nr. A/HRC/WGAD/2012/39 dėl žmogaus teisių gynėjo Alesio Bialeckio atvejo, kuriame buvo visų pirma nustatyta, kad Alesio Bialeckio, žmogaus teisių centro „Viasna“ pirmininko ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos pirmininko pavaduotojo, sulaikymas buvo savavališkas ir prieštarauja Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 20 straipsnio 1 dalies ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 22 straipsnio nuostatoms;
   ao) primygtinai raginti Baltarusiją išplėsti nuolatinį kvietimą visiems pagal JT specialiąsias procedūras įgaliotiems asmenims ir pakviesti JT specialųjį pranešėją žmogaus teisių gynėjų padėties klausimu apsilankyti šalyje;
   ap) įpareigoti Baltarusijos valdžios institucijas panaikinti baudžiamąją atsakomybę už užsienio dotacijų gavimą ir leisti organizacijoms laikyti lėšas užsienio bankų sąskaitose;
   aq) apsvarstyti galimybę vienašališkai supaprastinti vizų išdavimą ir sumažinti jų kainą nuo 60 EUR iki Baltarusijos piliečiams prieinamos sumos, taip pat visapusiškai pasinaudoti lanksčiomis galimybėmis, numatytomis vizų kodekse, įskaitant galimybę panaikinti ar sumažinti trumpalaikių vizų mokestį, visų pirma jauniems žmonėms, siekiant palengvinti ir suintensyvinti žmonių tarpusavio ryšius ir padėti užkirsti kelią tolesnei Baltarusijos piliečių izoliacijai; taip pat apsvarstyti galimybę vienašališkai sumažinti ar panaikinti ilgalaikių vizų mokestį siekiant, kad vėliau ateityje būtų nustatytas bevizis režimas;
   ar) raginti Baltarusijos valdžios institucijas pradėti derybas su ES dėl vizų režimo supaprastinamo ir readmisijos susitarimų siekiant, kad vėliau ateityje būtų nustatytas bevizis režimas ir būtų galima skatinti žmonių tarpusavio ryšius, ir skubiai imtis priemonių pasienio vietinio eismo susitarimams su Lenkija ir Lietuva įgyvendinti;
   as) skatinti ES ir Baltarusijos miestų ir savivaldybių bendradarbiavimą pasinaudojant kai kurių ES šalių, ypač Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos, geros praktikos pavyzdžiais;
   at) siekti sudaryti baltarusiams daugiau švietimo ir mokslinių tyrimų galimybių Europos Sąjungoje aukštojo mokslo, savišvietos ir suaugusiųjų švietimo srityse; parengti ir remti stažuotės ES institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose programą, skirtą jauniems Baltarusijos specialistams; toliau remti Europos humanitarinį universitetą, plėtoti ir remti švietimo ir profesinio mokymo programas Baltarusijoje; užtikrinti tinkamą ir ilgalaikį finansavimą programai „Erasmus Mundus ir joje dalyvaujantiems Baltarusijos studentams;
   au) aktyviai ieškoti galimybių pradėti dialogą su Baltarusija dėl išsamių jos aukštojo mokslo sistemos reformų vykdymo siekiant visų pirma skatinti akademinę laisvę, institucinę nepriklausomybę ir studentų dalyvavimą, kad Baltarusija galėtų prisijungti prie Europos aukštojo mokslo erdvės (Bolonijos procesas);
   av) raginti Tarptautinę ledo ritulio federaciją iš naujo rimtai apsvarstyti sprendimą leisti Baltarusijai rengti 2014 m. pasaulio ledo ritulio čempionatą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT), Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0410.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0112.
(3) OL C 377 E, 2012 12 7, p. 162.
(4) OL C 136 E, 2012 5 11, p. 57.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0334.
(6) OL C 168 E, 2013 6 14, p. 26.
(7) OL C 296 E, 2012 10 2, p. 105.
(8) OL L 307, 2012 11 7, p. 1.
(9) Nepriklausomo socialinių ekonominių studijų instituto duomenys, 2013 m. balandžio mėn.
(10) Politinių kalinių sąrašui taip pat priklauso Mikalajus Statkevičius, Pavelas Seviarynecas, Eduardas Lobau, Mikalajus Antukovičius, Mikalajus Dziadokokas ir Iharas Alienevičius.

Teisinė informacija - Privatumo politika