Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2685(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0376/2013

Podneseni tekstovi :

B7-0376/2013

Rasprave :

PV 11/09/2013 - 18
CRE 11/09/2013 - 18

Glasovanja :

PV 12/09/2013 - 13.18

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0385

Usvojeni tekstovi
PDF 196kWORD 23k
Četvrtak, 12. rujna 2013. - Strasbourg
Europska strategija o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu
P7_TA(2013)0385B7-0376/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. rujna 2013. o Europskoj strategiji o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu (2013/2685(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno preambulu i njezine članke 3. i 6.,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 4., 9., 145., 151., 152., 153., 154., 156. i 168.,

–  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima, a posebno njezine članke 1., 3., 27., 31., 32. i 33.,

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o procjeni Europske strategije o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje između 2007. i 2012. (O-000073/2013 – B7-0214/2013),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. ožujka 2002. naslovljenu „Prilagođavanje promjenama na radnome mjestu i u društvu: nova strategija Zajednice o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje između 2002. i 2006.” (COM(2002)0118),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 21. veljače 2007. naslovljenu „Poboljšanje kvalitete i produktivnosti na radnome mjestu: Strategija Zajednice o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje između 2007. i 2012” (COM(2007)0062),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 3. ožujka 2010. naslovljenu „Europa 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast” (COM(2010)2020),

–  uzimajući u obzir radni dokument osoblja Komisije od 27. travnja 2011. naslovljen „Revizija sredinom provedbenog razdoblja Europske strategije o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje između 2007. i 2012.”(SEC(2011)0547),

–  uzimajući u obzir radni dokument osoblja Komisije od 31. svibnja 2013. naslovljen „Procjena Europske strategije o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje između 2007. i 2012.”(SWD(2013)0202),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. veljače 2005. o promicanju zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2008. o Strategiji Zajednice o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje između 2007. i 2012.(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. prosinca 2011. o reviziji sredinom provedbenog razdoblja Europske strategije o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje između 2007. i 2012.(3),

–  uzimajući u obzir članak 115. stavak 5. i članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se strategijom Europa 2020. nastoji do 2020. dosegnuti stopa zaposlenosti od 75 % za skupinu stanovništva u dobi između 20 i 64 godina;

B.  budući da tehnološki napredak, gospodarska kretanja i gospodarska i socijalna kriza trajno utječu na radnu sredinu i iziskuju brze odgovore radi pružanja visoke razine zdravlja i sigurnosti na radu;

C.  budući da se gospodarska kriza ne bi trebala iskorištavati kao izlika za zatiranje politike za sprečavanje profesionalnih rizika;

D.  budući da se, kao potpora zakonodavnim mjerama, pitanjem zaštite zdravlja i sigurnosti na radu dokumenti o politikama i programi djelovanja na razini EU-a bave još od 1978.;

E.  budući da je Strategija Zajednice o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje između 2007. i 2012. istekla 2012. i još se nije pojavio nijedan novi dokument o politikama na razini EU-a;

F.  budući da Komisija priznaje da je Strategija Zajednice o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje između 2007. i 2012. imala pozitivan učinak diljem EU-a i da je u nadolazećim godinama i dalje potrebno suočavati se s nizom izazova na području sigurnosti i zdravlja na radnome mjestu;

1.  zabrinut je da Komisija još nije usvojila novu Europsku strategiju o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu;

2.  ponavlja svoj zahtjev Komisiji da predloži novu europsku strategiju o zdravlju i sigurnosti na radu za nadolazeće godine, odsad do 2020.; poziva Komisiju da to učiniti prije isteka 2013.;

3.  osuđuje činjenicu da Komisija do danas nije podnijela prijedlog za direktivu niti o poremećajima mišićno-koštanog sustava koji su povezani s radom niti o reviziji Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika povezanih s kancerogenim i mutagenim tvarima na radnom mjestu, iako su već bile najavljene u njezinom programu rada za 2011.;

4.  ponovno ističe poruku iz svoje Rezolucije od 15. prosinca 2011. o reviziji sredinom provedbenog razdoblja Europske strategije o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje između 2007. i 2012.;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću.

(1) SL C 304 E, 1.12.2005., str. 400.
(2) SL C 41 E, 19.2.2009., str. 14.
(3) SL C 168 E, 14.6.2013., str. 102.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti