Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2685(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0376/2013

Texte depuse :

B7-0376/2013

Dezbateri :

PV 11/09/2013 - 18
CRE 11/09/2013 - 18

Voturi :

PV 12/09/2013 - 13.18

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0385

Texte adoptate
PDF 200kWORD 21k
Joi, 12 septembrie 2013 - Strasbourg
Strategia europeană pentru sănătate și securitate în muncă
P7_TA(2013)0385B7-0376/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 12 septembrie 2013 referitoare la strategia europeană privind sănătatea și siguranța la locul de muncă (2013/2685(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special preambulul la acesta și articolele 3 și 6,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 4, 9, 145, 151, 152, 153, 154, 156 și 168,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 1, 3, 27, 31, 32 și 33,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la evaluarea Strategiei europene 2007-2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă (O-000073/2013 – B7-0214/2013),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2002 intitulată „Adaptarea la schimbările de la locul de muncă și din societate: o nouă strategie comunitară privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2002-2006” (COM(2002)0118),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 februarie 2007 intitulată „Îmbunătățirea calității și productivității în muncă: Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea și securitatea în muncă” (COM(2007)0062),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „EUROPA 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” COM(2010)2020),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 27 aprilie 2011 intitulat „Revizuirea la jumătatea perioadei a Strategiei europene 2007-2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă” (SEC(2011)0547),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 31 mai 2013 intitulat „Evaluarea Strategiei europene 2007-2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă” (SWD(2013)0202),

–  având în vedere Rezoluția sa din 24 februarie 2005 referitoare la promovarea sănătății și a siguranței la locul de muncă(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2008 referitoare la strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la Bilanțul intermediar al Strategiei comunitare 2007-2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă(3),

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Strategia Europa 2020 vizează atingerea, până în 2020, a unei rate de ocupare a forței de muncă de 75 % pentru segmentul de populație cu vârsta între 20 și 64 de ani;

B.  întrucât progresul tehnologic, evoluțiile economice și criza economică și socială au un impact continuu asupra mediului de lucru și necesită luarea unor măsuri rapide pentru a asigura un nivel ridicat de sănătate și de siguranță la locul de muncă;

C.  întrucât criza economică nu ar trebui să servească drept scuză pentru a submina politicile de prevenire a riscului ocupațional;

D.  întrucât, pentru a sprijini măsurile legislative, sănătatea și siguranța la locul de muncă au fost abordate în documentele de politică și în programele de acțiune la nivel european începând cu 1978;

E.  întrucât Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă a expirat în 2012 și nu a fost urmată de niciun document de politică la nivel european;

F.  întrucât Comisia admite că Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă a avut un impact pozitiv la nivelul întregii Uniuni și că o serie de provocări din domeniul siguranței și al sănătății la locul de muncă trebuie încă abordate în următorii ani,

1.  este preocupat de faptul că, până în prezent, Comisia nu a adoptat o nouă Strategie europeană privind sănătatea și siguranța la locul de muncă;

2.  reiterează solicitarea adresată Comisiei de a prezenta o nouă Strategie europeană privind sănătatea și siguranța la locul de muncă până în 2020; invită Comisia să prezinte, în fine, această strategie până la sfârșitului lui 2013;

3.  regretă că, până în prezent, Comisia nu a lansat nicio propunere de directivă privind afecțiunile sistemului musculo-scheletic legate de locul de muncă sau privind revizuirea Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, deși acestea au fost deja anunțate în programul său de lucru pe 2011;

4.  reamintește mesajul din Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la Bilanțul intermediar al Strategiei europene 2007-2012 privind sănătatea și securitatea în muncă;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 304 E, 1.12.2005, p. 400.
(2) JO C 41 E, 19.2.2009, p. 14.
(3) JO C 168 E, 14.6.2013, p. 102.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate