Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2822(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0390/2013

Разисквания :

PV 12/09/2013 - 17.1
CRE 12/09/2013 - 17.1

Гласувания :

PV 12/09/2013 - 19.1

Приети текстове :

P7_TA(2013)0388

Приети текстове
PDF 299kWORD 31k
Четвъртък, 12 септември 2013 г. - Страсбург
Положението в Демократична република Конго
P7_TA(2013)0388RC-B7-0390/2013

Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. относно положението в Демократична република Конго (2013/2822(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции,

—  като взе предвид изявленията на върховния представител на ЕС Катрин Аштън от 30 август 2013 г. относно положението в Северно Киву, и от 7 юни 2012 г. и 10 юли 2012 г. относно положението в източната част на Конго,

—  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС относно положението на нестабилност и несигурност в региона на Големите африкански езера, и по-специално в източната част на Демократична република Конго (ДРК), приета на срещата в Парамарибо (Суринам) от 27–29 ноември 2012 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юли 2013 г. относно региона на Големите езера и от 10 декември 2012 г., 19 ноември 2012 г. и 25 юни 2012 г. относно положението в източната част на ДРК,

—  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН № 2053 (2012) относно положението в Демократична република Конго, № 1925 (2010), № 1856 (2008), с които се определя мандатът на Мисията на ООН в ДРК (Monusco) и № 2098 (2013), с която се подновява мандатът на Monusco,

—  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 28 юни 2013 г. относно мисия на ООН за стабилизиране в Демократична република Конго,

—  като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 25 юли 2013 г. относно положението в района на Големите езера,

—  като взе предвид решението на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз (АС) относно положението в региона на Големите африкански езера, по-конкретно в източната част на Демократична република Конго (ДРК), от неговото 393-то заседание, проведено на 28 август 2013 г.,

—  като взе предвид декларациите на държавните и правителствените ръководители на държавите – членки на Международната конференция за региона на Големите африкански езера (МКРГАЕ) от 6 август 2013 г. и 24 ноември 2012 г. относно положението със сигурността в ДРК,

—  като взе предвид резолюцията относно положението в ДРК на Международната организация на франкофонията (МОФ), приета на 14-та среща на високо равнище на франкофонските държави, проведена на 13 и 14 октомври 2012 г.,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство от Котону, подписано през юни 2000 г.,

—  като взе предвид резолюции № 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) и 1960 (2010) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността,

—  като взе предвид член 3 от Женевската конвенция от 1949 г. и Протокол ІІ към нея, които забраняват екзекуции по бързата процедура, изнасилвания, насилствено набиране на военнослужещи и други форми на жестоко отношение,

—  като взе предвид Международната конвенция за правата на детето от 20 ноември 1989 г., която в частност забранява въвличането на деца във военни конфликти,

—  като взе предвид Факултативния протокол към Международната конвенция за правата на детето относно участието на деца във въоръжени конфликти, който е ратифициран от държавите от региона на Големите африкански езера,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. и Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите, ратифицирана от ДРК през 1982 г.,

—  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че от юли миналата година насам насилието в източната част на ДРК продължава да ескалира, с възобновяване на враждебните действия между M23 и правителствените войски, което доведе до загуба на живота на хиляди хора, многобройни травми, включително нападения над мирното население и на мироопазващите сили на ООН; като има предвид, че хуманитарното положение продължава да бъде критично;

Б.  като има предвид, че поради повтарящите се въоръжени конфликти, регионът Киву страда от зверства и насилие, които включват грабежи, сексуално и основано на пола насилие, отвличания и насилствено набиране на деца от въоръжени групировки и нарушения на правата на човека, които продължават да представляват бедствие, което подкопава усилията на Съвета за сигурност на ООН и на регионалните органи да сложат край на конфликта;

В.  като има предвид, че един член на мироопазващите сили на ООН беше убит, а 10 бяха ранени на 28 август 2013 г. при нападение срещу бунтовническа група М23 във възвишенията Кибати в Северно Киву, докато Monusco подкрепяше конгоанските въоръжени сили (FARDC) в защитата на населените от цивилни лица области на Гома;

Г.  като има предвид, че повече от 2,7 милиона вътрешно разселени лица (ВРЛ) са били принудени да напуснат домовете си, включително повече от 1 млн. само през 2012 г., а над 440 000 конгоански бежанци са избягали в други африкански държави, а около 6,4 милиона души се нуждаят от храна и спешна помощ, тъй като понастоящем едва преживяват в лоши условия в резултат от повтарящите се боеве и нарушенията както на техните правата на човека, така и на международното хуманитарно право в източната част на ДРК;

Д.  като има предвид, че липсата на наказателно преследване от страна на ДРК на отговорните за нарушенията на правата на човека и военните престъпления насърчава климат на безнаказаност и стимулира извършването на нови престъпления;

Е.  като има предвид, че преговорите между бунтовническите групи и държавните органи на ДРК са прекъснати от май 2013 г. насам; като припомня, че онези бунтовници от М23, които бяха интегрирани в армията в резултат на мирното споразумение от 2000 г., се разбунтуваха през април 2012 г. и че М23 представлява една от дузината въоръжени групировки в този богат на ресурси регион;

Ж.  като има предвид, че седмата среща на високо равнище на МКРГАЕ започна на 5 септември 2013 г. и призова за възобновяване и бързо приключване на преговорите за мир;

З.  като има предвид, че резолюцията на Съвета за сигурност на ООН № 2098 (2013) от 28 март 2013 г. удължи мандата на Monusco до 31 март 2014 г. и създаде специализирана „интервенционна бригада“ в рамките на съществуващата бойна сила от 19 815 души на операцията, която да действа в изключителни случаи;

И.  като има предвид, че през 2012 г. държавите-членки на МКРГАЕ стартираха съвместен механизъм за проверка (СМП), който има за цел да контролира движението на войски в източната част на ДРК и разполагането на планираните неутрални международни сили;

Й.  като има предвид, че група от експерти на ООН публикува доказателства, които свързват Руанда с бунтовниците, и че САЩ призова Кигали да прекрати своето подпомагане; като има предвид, че Руанда многократно отрече всякакви връзки с М23;

К.  като има предвид, че прибягването до сексуално насилие и все по-разпространеното използване на изнасилването като военно оръжие водят до сериозни последици като физическото и психологическото унищожаване на жертвите, и че трябва да се считат за военни престъпления; като има предвид, че националните органи и международната общност инвестираха значително в укрепването на съдебната система, особено по отношение на военните, и за насърчаване на започването на разследвания и преследването на сексуалното насилие; като има предвид, че се провеждат съдебни процеси, но липсва изпълнение на съдебните решения и в много случаи обявените за виновни успяват да избягат, а за компенсирането на жертвите се прави малко;

Л.  като има предвид, че е необходимо справяне с последиците от конфликта, особено посредством демилитаризация, преразглеждане на местното управление, демобилизация и реинтеграция на бившите бойци, репатриране на бежанците, повторно заселване на вътрешно разселените лица, както и осъществяване на жизнеспособни програми за развитие;

М.  като има предвид, че Европейският съюз допринася за възстановяването на секторите на правосъдието и сигурността (полицията и армията) и се стреми да ги превърне в добре функциониращи посредством финансовата и техническата помощ, която им предоставя, и чрез обучението на служители в рамките на мисиите EUSEC и EUPOL;

Н.  като има предвид, че проблемът с незаконната експлоатация на природните ресурси на страната, някои от които се пренасочват към други държави, е един от факторите, които разпалват и изострят конфликта в ДРК, и продължава да бъде източник на несигурност за региона като цяло;

О.  като има предвид, че повишаването на безработицата, социалната криза, продоволствената криза, неадекватността на основните услуги, обедняването на населението и влошаването на състоянието на околната среда в ДРК също са частично отговорни за нестабилността на страната и региона на Големите африкански езера;

П.  като има предвид, че през последните месеци няма напредък по проекта на закон за закрила на защитниците на правата на човека, и че репресиите срещу защитници на правата на човека и на журналисти в ДРК са зачестили и те са били произволно арестувани и срещу тях са били отправяни заплахи; като има предвид, че не са предприети никакви стъпки за изправяне на отговорните лица пред правосъдието;

Р.  като има предвид, че след възобновяването пред Върховния военен съд на 9 април 2013 г. на апелативния съдебен процес във връзка с убийството през юни 2010 г. на Флорибер Шебея – изпълнителен директор на организацията „Войс оф дъ войслес“ (VSV) и член на общото събрание на Световната организация против изтезанията (СОИ), и на Фидел Базана – член на VSV, адвокатите на защитата Питър Нгомо Миламбо, Емануел Илунга Кабенгеле и Режин Сезепе са получили заплахи;

С.  като има предвид, че на 7 август 2013 г., в село Кауаколо в областта Пуето, провинция Катанга, Годфри Мутомбо – член на неправителствената организация „Либертас“, беше брутално убит от членове на бунтовнически групи, които продължават да сеят ужас в някои села в северната част на провинцията от 2011 г. насам;

1.  Изразява силната си загриженост относно неотдавнашната ескалация на насилието в източната част на ДРК, която има сериозни политически, икономически, социални, хуманитарни последици и последици за сигурността в ДРК и в целия регион, който и без това е уязвим и нестабилен;

2.  Силно осъжда последния изблик на насилие в източната част на ДРК, и по-конкретно безразборния артилерийски огън от страна на въоръжена група на М23, както и други въоръжени групировки, по-специално Демократичните сили за освобождение на Руанда (ДСОР), който доведе до смъртни случаи, наранявания и щети сред цивилното население; осъжда целенасочените нападения на бунтовниците срещу Monusco, при които бяха убити няколко души, включително един член на мироопазващите сили от Танзания, а няколко други бяха ранени; настоятелно призовава всички засегнати участници да осигурят достъп и защита на хуманитарните агенции, които идват с помощ за страдащото цивилно население;

3.  Изисква незабавно прекратяване на всички нарушения на правата на човека включително тревожното и широко разпространено сексуално и основано на пола насилие (Резолюция № 1820 (2008) на Съвета за сигурност на ООН от 19 юни 2008 г.), и печалното набиране и използване на деца от страна на въоръжените сили; изразява своята солидарност с народа на ДРК засегнат от войната;

4.  Настоятелно призовава всички съответни органи да предприемат незабавни действия, за да проведат безпристрастно, задълбочено разследване на всички минали и настоящи случаи на нарушения на правата на човека, и да сътрудничат в пълна степен на Международния наказателен съд; настоятелно призовава да се предприемат действия за гарантиране, че извършителите на нарушения на правата на човека, на военни престъпления, на престъпления срещу човечеството, на сексуално насилие върху жени и набиране на деца войници се докладват, идентифицират, преследват по съдебен път и се наказват в съответствие с националното и международното наказателно право;

5.  Строго осъжда всички форми на външна подкрепа за групировката М23 и други разривни сили в ДРК и настоява за незабавно и окончателно преустановяване на подобно подпомагане;

6.  Подкрепя мисията на интервенционната бригада на Monusco, свикана с цел офанзивни действия срещу въоръжените групи, включително М23; приветства активните действия, предприети от Monusco за изпълнение на мандата ѝ, по-специално за защитата на цивилните лица, и насърчава продължаването на тези усилия; настоятелно призовава по-специално Съвета за сигурност на ООН да предприеме всички необходими действия за защита на цивилното население в източната част на ДРК в съответствие с резолюцията на Съвета за сигурност № 2098 (2013);

7.  Призовава за всеобхватно разследване чрез разширения съвместен механизъм за проверка (РСМП) на източниците на минометни снаряди и бомби от територията на ДРК, които попадат в съседна Руанда; призовава за по-голяма прозрачност и редовност на докладите на РСМП;

8.  Подчертава, че каквато и да било пряка намеса от страна на съседните на ДРК държави може само да влоши положението; призовава всички регионални засегнати участници да се ограничат максимално и да се въздържат от всякакви действия или изявления, които биха могли да доведат до по-нататъшно влошаване на положението; призовава съседните държави да гарантират пълно зачитане на суверенитета на ДРК и нейната териториална цялост;

9.  Приветства усилията на държавите – членки на МКРГАЕ, АС и ООН за действия и инициативи, целящи намиране на трайно, структурно и мирно политическо решение на кризата; призовава за спазването на всички разпоредби, съдържащи се в рамковото споразумение за мир, сигурност и сътрудничество (МСС);

10.  Призовава държавите от района на Големите африкански езера, особено след ангажиментите, поети през февруари 2013 г. в рамките на споразуменията от Адис Абеба, да участват в съвместно насърчаване на мира, стабилността и сигурността, с цел подобряване на регионалното икономическо развитие, като отделят специално внимание на помирението, спазването на правата на човека, борбата срещу безнаказаността, създаването на безпристрастна съдебна система и подобряването на отчетността на правителството;

11.  Приветства преговорите за мир в региона, проведени в Кампала на 5 септември 2013 г. под егидата на председателя на МКРГАЕ – президента на Уганда Йовери Мусевени; насърчава всички действащи лица да участват в тях и насърчава органите на Конго да поддържат диалога между общностите и по-конкретно между засегнатите от конфликта общности;

12.  Призовава АС и държавите от района на Големите африкански езера да предприемат по-нататъшни действия за борба с незаконната експлоатация на природните ресурси и търговията с тях, тъй като това е една от причините за разпространението и трафика на оръжие, което от своя страна е един от основните фактори, които разпалват и изострят конфликтите в региона на Големите африкански езера;

13.  Призовава международната общност, включително ЕС, АС и ООН да продължи да прави всичко възможно, за да предоставя по-координирана и ефективна помощ на хората в източната част на ДРК и да допринася към усилията за справяне с хуманитарната катастрофа;

14.  Приветства мобилизирането от Комисията на допълнително 10 млн. евро за предоставяне на спешно необходима помощ на 2,5 милиона души в ДРК, като с това спешната помощ от ЕС за ДРК и региона на Големите африкански езера възлиза на 71 млн. евро през 2013 г., като по този начин ЕС става най-големият донор на хуманитарна помощ за страната;

15.  Настоятелно призовава правителството на ДРК да довърши реформите на сектора за сигурност и призовава да се положат усилия на национално и международно равнище за увеличаване на властта на държавата и върховенството на закона в ДРК, и по-специално в областта на управлението и сигурността, включително в тясно сътрудничество с мисията на ЕС за подпомагане на войската (EUSEC) и мисията на ЕС за подпомагане на полицията (EUPOL), което трябва да продължи, за да се консолидират мирът и сигурността, както в страната, така и в региона на Големите африкански езера;

16.  Насърчава Парламента, Сената и президента на ДРК – Жозеф Кабила, да въведат всички необходими мерки за укрепване на демокрацията и за гарантиране на истинско участие на всички политически сили, които изразяват волята на конгоанската нация за управлението на страната, въз основа на конституционни и правни норми, както и на свободни и справедливи избори; припомня, че трябва да се вземат под внимание препоръките на мисията за наблюдение на изборите на ЕС от 2011 г., да се осъществят необходимите за изборния цикъл реформи, включително като се гарантира провеждането на местни избори;

17.  Призовава конгоанските органи да гарантират при всички обстоятелства физическата и психологическата неприкосновеност на защитниците на правата на човека и да проведат бързо, щателно, безпристрастно и прозрачно разследване за идентифициране на всички, които носят отговорност за сплашване, нападение или убийство на някои от тези защитници;

18.  Подчертава значението на приемането на дългоочаквани законодателни актове, включително Закона за закрила на защитниците на правата на човека и Закона за съответствието на националното законодателство с Римския статут;

19.  Препоръчва по време на своята 24-та сесия Съветът на ООН по правата на човека да приеме силна Резолюция, с която да се възстанови някаква форма на механизъм за мониторинг на положението с правата на човека в ДРК и да се поиска от върховния комисар на ООН по правата на човека да представи доклад относно положението с правата на човека в ДРК;

20.  Настоятелно призовава конгоанските органи да гарантират ефективното създаване на специализиран смесен съд за борба с безнаказаността и осъждане на извършителите на тежки нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право в ДРК, включително на сексуално насилие над жени;

21.  Счита, че прозрачният достъп и контрол върху природните ресурси на ДРК и справедливото преразпределение на ресурсите посредством държавния бюджет, са абсолютно необходими за устойчивото развитие на страната; поради това призовава АС и държавите от региона на Големите африкански езера да предприемат допълнителни мерки за борба с незаконната експлоатация и търговия с природни ресурси, както и ЕС и цялата международна общност да засилят сътрудничеството си с ДРК в тази област;

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на правителствата на страните от региона на Големите африкански езера, на президента, министър-председателя и парламента на Демократична република Конго, на генералния секретар на ООН, на специалния представител на ООН по въпросите на сексуалното насилие при въоръжени конфликти, на Съвета за сигурност на ООН, на Съвета по правата на човека към ООН и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.

Правна информация - Политика за поверителност