Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2822(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0390/2013

Debatai :

PV 12/09/2013 - 17.1
CRE 12/09/2013 - 17.1

Balsavimas :

PV 12/09/2013 - 19.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0388

Priimti tekstai
PDF 222kWORD 27k
Ketvirtadienis, 2013 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras
Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje
P7_TA(2013)0388RC-B7-0390/2013

2013 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2013/2822(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2013 m. rugpjūčio 30 d. pareiškimą dėl padėties Šiaurės Kivu ir 2012 m. birželio 7 d. bei 2012 m. liepos 10 d. pareiškimus dėl padėties rytinėje Kongo dalyje,

–  atsižvelgdamas į AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl nestabilumo ir nesaugumo Didžiųjų ežerų regione ir, visų pirma, rytinėje Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) dalyje, kuri priimta 2012 m. lapkričio 27–29 d. Paramaribe (Suriname) vykusiame jos susitikime,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 22 d. Tarybos išvadas dėl Didžiųjų ežerų regiono ir 2012 m. gruodžio 10 d., 2012 d. lapkričio 19 d. ir 2012 m. birželio 25 d. išvadas dėl padėties rytinėje KDR dalyje,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2053 dėl padėties KDR, 2010 m. rezoliuciją Nr. 1925, 2008 m. rezoliuciją Nr. 1856, kurioje pagrindžiami JT misijos KDR įgaliojimai (Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misija Kongo Demokratinėje Respublikoje, Munusco), ir 2013 m. rezoliuciją Nr. 2098, kuria atnaujinami misijos Monusco įgaliojimai,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 28 d. JT generalinio sekretoriaus ataskaitą dėl Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 25 d. pateiktą JT Saugumo Tarybos pirmininko pareiškimą dėl padėties Didžiųjų ežerų regione,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos (AS) taikos ir saugumo tarybos sprendimą dėl padėties Didžiųjų ežerų regione, ypač rytinėje Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) dalyje, priimtą 2013 m. rugpjūčio 28 d. vykusiame 393-iame susitikime,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės konferencijos Didžiųjų ežerų regiono klausimu (ICGRL) valstybių narių ir vyriausybių vadovų 2013 m. rugpjūčio 6 d. ir 2012 m. lapkričio 24 d. pareiškimus dėl saugumo padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 13–14 d. vykusiame 14-ame aukščiausiojo lygio frankofonijos susitikime Tarptautinės Frankofonijos organizacijos priimtą rezoliuciją dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio mėn. pasirašytą Kotonu partnerystės susitarimą,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) ir 1960 (2010) dėl moterų, taikos ir saugumo,

–  atsižvelgdama į 1949 m. Ženevos konvencijos 3 straipsnį ir į jos II protokolą, kuriais draudžiamos masinės žudynės, žaginimai, priverstinis verbavimas ir kiti žiaurumai,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 20 d. Tarptautinę vaiko teisių konvenciją, kurioje visų pirma draudžiama įtraukti vaikus į ginkluotus konfliktus,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės vaiko teisių konvencijos neprivalomą protokolą dėl vaikų įtraukimo į ginkluotus konfliktus, kurį ratifikavo Didžiųjų ežerų regiono šalys,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, kurią KDR ratifikavo 1982 m.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi nuo praėjusio liepos mėnesio smurto proveržių rytinėje KDR dalyje vis daugėja, kariniai veiksmai tarp M23 grupuotės ir vyriausybės karinių pajėgų atsinaujino, todėl tūkstančiai žmonių žuvo, daugybė sužeista, įskaitant išpuolius prieš civilius gyventojus ir Jungtinių Tautų taikdarius; kadangi humanitarinė padėtis išlieka kritiška;

B.  kadangi dėl atsinaujinančio karinio konflikto Kivu regionas patyrė žiaurumų ir smurto protrūkių, įskaitant plėšikavimus, seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, grobimus, priverstinį karinių grupuočių vykdomą vaikų verbavimą ir žmogaus teisių pažeidimus, kurie ir toliau išlieka ypač opia problema, užkertančia kelią JT Saugumo Tarybos ir regioninių institucijų pajėgoms stengiantis užbaigti konfliktą;

C.  kadangi 2013 m. rugpjūčio 28 d. išpuolio prieš M23 sukilėlių grupuotę metu Kibačio aukštumose Šiaurės Kivu nužudytas JT taikdarys ir sužeista 10 asmenų, nes Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misija Kongo Demokratinėje Respublikoje (Monusco) palaikė Kongo ginkluotąsias pajėgas (FARDC) ginant Gomos civilių gyvenamąsias teritorijas;

D.  kadangi daugiau nei 2,7 mln. šalies viduje perkeltųjų asmenų buvo priversti palikti namus, įskaitant daugiau nei 1 mln. asmenų vien tik 2012 m., ir daugiau nei 440 000 pabėgėlių iš Kongo pasitraukė į kitas Afrikos šalis, 6,4 mln. žmonių reikalinga pagalba maistu ir pagalba ekstremaliosios situacijos atveju – šiuo metu jie vos išgyvena esant pavojingoms sąlygoms, susidariusioms dėl pasikartojančių kovų ir žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų rytinėje KDR dalyje;

E.  kadangi tai, kad KDR baudžiamojon atsakomybėn netraukiami asmenys, atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus ir karo nusikaltimus, o tai skatina nebaudžiamumo atmosferą ir sudaro sąlygas vykdyti naujus nusikaltimus,

F.  kadangi nuo 2013 m. gegužės mėnesio derybos tarp sukilėlių grupuočių ir KDR valstybės nutrauktos; kadangi reikia atkreipti dėmesį į tai, kad M23 grupuotės sukilėliai, kurie po 2000 m. taikos susitarimo įsiliejo į kariuomenės gretas, 2012 m. balandžio mėn. sukilo, ir kad M23 grupuotė yra viena iš daugelio ginkluotų grupuočių, kovojančių šiame išteklių turtingame regione;

G.  kadangi Didžiųjų ežerų regiono (ICGLR) šalių 7-asis aukščiausiojo lygio susitikimas prasidėjo 2013 m. rugsėjo 5 d. ir jame raginama atnaujinti taikos derybas ir skubiai jas baigti;

H.  kadangi pagal 2013 m. kovo 28d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2098 (2013) iki 2014 m. kovo 31d. pratęsti Monusco įgaliojimai ir išimties tvarka sukurtas „intervencijos“ būrys, priklausantis operacijai, kurioje dalyvauja 19 815 karių;

I.  kadangi 2012 m. ICGLR valstybės narės pradėjo taikyti bendrą tikrinimo mechanizmą, kuriuo siekiama stebėti karinių pajėgų veiksmus rytinėje KDR dalyje ir dislokuoti numatytas neutralias tarptautines pajėgas;

J.  kadangi JT ekspertų grupė paskelbė įrodymų, pagal kuriuos Ruanda turi ryšių su sukilėliais, o JAV paragino Kigalį nutraukti paramą; kadangi Ruanda kelis kartus paneigė turinti bet kokių ryšių su M23 grupuote;

K.  kadangi seksualinis smurtas ir dar labiau paplitę žaginimai kaip karo ginklas turi milžiniškus padarinius, kaip antai fizinis ir psichologinis aukų sužlugdymas, ir turi būti laikomi karo nusikaltimais; kadangi nacionalinės valdžios institucijos ir tarptautinė bendruomenė daug investavo į pastangas stiprinti teismų sistemą, ypač iš karinės pusės, ir skatinti imtis tyrimų bei taikyti baudžiamąjį persekiojimą dėl seksualinio smurto; kadangi pradėti teismo procesai, tačiau sprendimai buvo nepakankamai vykdomi, ir daugeliu atvejų kaltieji turi galimybę pabėgti, be to, per mažai pastangų dedama siekiant kompensuoti aukoms padarytą žalą;

L.  kadangi būtina spręsti konflikto pasekmes, visų pirma vykdant demilitarizavimą, persvarstant vietos valdymą, vykdant demobilizaciją, buvusių kovotojų reintegraciją, pabėgėlių grąžinimą į tėvynę, žmonių, kurie buvo perkelti savo šalyje, apgyvendinimą ir perspektyvių plėtros programų įgyvendinimą;

M.  kadangi Europos Sąjunga prisideda prie teisingumo ir saugumo sektorių (policijos ir kariuomenės) atkūrimo ir siekia užtikrinti, kad jie gerai funkcionuotų, naudodama finansinės ir techninės pagalbos priemones ir mokydama darbuotojus įgyvendinant Europos Sąjungos misiją teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD), taip pat Europos Sąjungos policijos misiją (EUPOL RD),

N.  kadangi neteisėto šalies gamtos išteklių, kurių dalis patenka į kitas šalis, naudojimo problema yra vienas iš veiksnių, kurstančių ir aštrinančių konfliktą KDR, ir išlieka viso regiono nesaugumo priežastimi;

O.  kadangi didėjantis nedarbas, socialinė krizė, maisto krizė, pagrindinių paslaugų nepakankamumas, gyventojų skurdas ir aplinkos niokojimas KDR taip pat iš dalies yra šalies ir Didžiųjų ežerų regiono nestabilios padėties priežastys;

P.  kadangi pastaraisiais mėnesiais nepadaryta jokios pažangos dėl įstatymo projekto, susijusio su žmogaus teisių gynėjų apsauga, kovotojų už žmogaus teises ir žurnalistų represijų atvejų KDR padaugėjo, jie savavališkai suimami ir bauginami; kadangi jokių veiksmų nebuvo imtasi, kad kaltininkai būtų perduoti teisėsaugai;

Q.  kadangi 2013 m. balandžio 9 d. atnaujinus apeliacinį procesą Aukščiausiame karo teisme dėl 2010 m. birželio mėn. įvykdyto organizacijos „Nebylieji balsai“ (angl. Voice of the Voiceless (VSV)) vykdomojo direktoriaus Floriberto Chebeya, Pasaulio organizacijos prieš kankinimus generalinės asamblėjos (angl. General Assembly of the World Organisation Against Torture (OMCT)) nario ir organizacijos „Nebylieji balsai“ nario Fidèle Bazanos nužudymo, gynybos advokatai Peter Ngomo Milambo, Emmanuel Ilunga Kabengele ir Regine Sesepe sulaukė grasinimų;

R.  kadangi 2013 m. rugpjūčio 7 d. Katangos provincijos teritorijoje Pweto esančiame kaime Kawakolo nevyriausybinės organizacijos „Libertas“ narys Godfrey Mutombo buvo žiauriai nužudytas sukilėlių grupių narių, kurios nuo 2011 m. daugelyje kaimų šiaurinėje provincijos dalyje skleidžia terorą;

1.  reiškia gilų susirūpinimą dėl pastaruoju metu suaktyvėjusio smurto proveržio rytinėje KDR dalyje, nes dėl jo KDR ir visame regione kilo sunkių politinių, ekonominių, socialinių, humanitarių ir su saugumu susijusių padarinių, o padėtis šiame regione ir taip yra nestabili ir nepastovi;

2.  griežtai smerkia pastarąjį smurto protrūkį rytinėje KDR dalyje, ypač M23 grupuotės ir kitų ginkluotų grupuočių, ypač Ruandos demokratinių išlaisvinimo pajėgų (FDLR), vykdomą beatodairišką šaudymą, dėl kurio žuvo civilių gyventojų, jie buvo sužeisti ir patyrė nuostolių; smerkia tikslinius sukilėlių išpuolius prieš Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misiją Kongo Demokratinėje Respublikoje (Monusco), per kuriuos žuvo daug žmonių, įskaitant Tanzanijos taikos palaikymo pajėgų narius, ir buvo sužeista kitų asmenų; primygtinai ragina visas susijusias šalis suteikti galimybę patekti į šalį humanitarinėms organizacijoms, kurios atvyksta padėti kenčiantiems civiliams gyventojams, ir apsaugoti jas;

3.  reikalauja nedelsiant nutraukti visus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant nerimą keliantį ir plačiai paplitusį seksualinį smurtą dėl lyties (2008 m. birželio 19 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1820) ir ginkluotųjų pajėgų vykdomą apgailėtiną vaikų ėmimą į kariuomenę ir išnaudojimą; reiškia savo solidarumą su nuo karo nukentėjusiais KDR žmonėmis;

4.  pabrėžtinai ragina visas susijusias institucijas imtis skubių veiksmų siekiant pradėti nešališką išsamų tyrimą dėl visų praeityje ir šiuo metu įvykdytų žmogaus teisių pažeidimų atvejų ir visapusiškai bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu; primygtinai ragina imtis veiksmų, kad būtų galima užtikrini, jog būtų pranešama apie žmogaus teisių pažeidimų, karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui, seksualinės prievartos prieš moteris ir vaikų kareivių verbavimo nusikaltimų vykdytojus, jie būtų nustatomi, traukiami baudžiamojon atsakomybėn ir baudžiami pagal nacionalinės ir tarptautinės baudžiamosios teisės normas;

5.  griežtai smerkia visų formų išorės paramą M23 grupuotei ir kitoms baimę skleidžiančioms pajėgoms KDR ir reikalauja nedelsiant visam laikui nutraukti tokios paramos teikimą;

6.  reiškia paramą intervencijos būriui Monusco, kurio misija yra imtis atsakomųjų veiksmų prieš ginkluotas grupuotes, įskaitant M23 grupuotę, labai džiaugiasi misijos Monusco aktyviais veiksmais įgyvendinant jos įgaliojimus, ypač saugant civilius gyventojus, ir skatina toliau dėti šias pastangas; primygtinai ragina visų pirma JT Saugumo Tarybą imtis visų būtinų veiksmų pagal 2013 m. Saugumo Tarybos rezoliuciją 2098, kad būtų galima apsaugoti civilius gyventojus rytinėje KDR dalyje;

7.  ragina taikant išplėstą bendro tikrinimo mechanizmą atlikti išsamų tyrimą dėl šaltinių, iš kurių KDR teritorijoje į kaimyninę Ruandą buvo paleistos minosvaidžio minos ir numestos bombos; ragina užtikrinti didesnį skaidrumą rengiant ataskaitas, kurios ruošiamos taikant išplėstą bendro tikrinimo mechanizmą, ir jas rengti dažniau;

8.  pabrėžia, kad bet koks tiesioginis KDR kaimyninių šalių įsikišimas gali tik pabloginti šią padėtį; ragina visus susijusius regiono veikėjus laikytis kuo santūriau ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų ar pareiškimų, kurie galėtų dar labiau pabloginti padėtį; ragina kaimynines šalis užtikrinti, kad bus visiškai paisoma KDR suverenumo ir jos teritorinio vientisumo;

9.  palankiai vertina Tarptautinės Didžiųjų ežerų regiono konferencijos (angl. ICGLR) valstybių narių, Afrikos Sąjungos (AS) ir JT pastangas vykdant veiksmus ir iniciatyvas, kuriais siekiama surasti ilgalaikį, struktūrišką ir taikų politinį krizės sprendimą; ragina laikytis visų Taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimo nuostatų;

10.  ragina Didžiųjų ežerų regiono valstybes, ypač laikantis įsipareigojimų, prisiimtų 2013 m. vasario mėn. Adis Abeboje pasirašant susitarimus, aktyviai dalyvauti kartu skatinant taiką, stabilumą ir saugumą, kad pagerėtų ekonominis regiono vystymasis, ypatingą dėmesį skiriant susitaikymui, pagarbai žmogaus teisėms, kovai su nebaudžiamumu, siekiui sukurti nešališką teismų sistemą ir užtikrinti geresnę vyriausybės atskaitomybę;

11.  palankiai vertina globojant Tarptautinės Didžiųjų ežerų regiono konferencijos pirmininkui Ugandos prezidentui Yoweri Museveni 2013 m. rugsėjo 5 d. Kampaloje vykusį dialogą dėl taikos regione, skatina visus susijusius veikėjus dalyvauti šiame dialoge ir ragina Kongo valdžios institucijas išlaikyti dialogą su bendruomenėmis, ypač tomis, kurios nukentėjo nuo konflikto;

12.  ragina AS ir Didžiųjų ežerų regiono šalis imtis tolesnių priemonių kovojant su neteisėtu gamtos išteklių eksploatavimu ir jų prekyba, nes tai yra viena iš ginklų platinimo ir neteisėtos prekybos ginklais priežasčių; tokia padėtis yra vienas iš pagrindinių veiksnių, dėl kurių kurstomi ir gilinami konfliktai Didžiųjų ežerų regione;

13.  ragina tarptautinę bendruomenę ir ypač ES, AS ir JT dėti visas įmanomas pastangas, siekiant suteikti koordinuotesnę ir veiksmingesnę pagalbą žmonėms rytinėje KDR dalyje ir prisidėti prie pastangų reaguojant į humanitarinę nelaimę;

14.  palankiai vertina tai, kad Komisija skyrė papildomus 10 mln. EUR, kad būtų galima 2,5 mln. KDR gyventojų suteikti nedelsiant būtiną pagalbą, tokiu būdu ES pagalba ekstremalios situacijos atveju KDR ir Didžiųjų ežerų regionui 2013 m. siekia 71 mln. EUR, o ES tampa didžiausia šaliai teikiamos humanitarinės pagalbos donore;

15.  primygtinai ragina KDR vyriausybę pabaigti įgyvendinti saugumo sektoriaus reformas ir ragina nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis dėti pastangas siekiant padidinti šalies autoritetą ir teisinės valstybės principų laikymąsi KDR, ypač valdymo ir saugumo srityse, taip pat glaudžiai bendradarbiaujant su ES misija teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC) ir ES policijos misija (EUPOL); būtina toliau dėti šias pastangas siekiant įtvirtinti taiką ir saugumą šalyse ir Didžiųjų ežerų regione;

16.  ragina KDR parlamentą, senatą ir prezidentą Josephą Kabilą įgyvendinti visas būtinas priemones siekiant sutvirtinti demokratiją ir užtikrinti tikrą visų politinių jėgų, išreiškiančių Kongo tautos valią, dalyvavimą valdant šalį, pagal konstitucines ir teisėtas taisykles ir surengus laisvus ir sąžiningus rinkimus; pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į visas 2011 m. ES rinkimų stebėjimo misijos rekomendacijas ir vykdyti rinkimų proceso eigai užtikrinti būtinas reformas, o tai taip pat reiškia, kad būtina surengti vietos rinkimus;

17.  ragina Kongo valdžios institucijas bet kokiomis aplinkybėmis užtikrinti fizinį ir psichinį žmogaus teisių gynėjų neliečiamumą ir atlikti skubų, išsamų, nešališką ir skaidrų tyrimą, siekiant nustatyti visus asmenis, atsakingus už grasinimus keletui iš šių gynėjų, išpuolius prieš juos ir nužudymą;

18.  pabrėžia, kad svarbu priimti ilgai lauktus teisės aktus, įskaitant įstatymą dėl žmogaus teisių gynėjų apsaugos ir įstatymą dėl nacionalinės teisės suderinamumo su Romos statutu;

19.  rekomenduoja per 24-ąją Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesiją priimti griežtą rezoliuciją, kuria pakartotinai nustatomas kai kurių formų stebėsenos mechanizmas, skirtas žmogaus teisių padėčiai KDR stebėti, ir kuria JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras raginamas pateikti ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties KDR;

20.  primygtinai ragina Kongo valdžios institucijas užtikrinti, kad tikrai bus sukurtas specialusis mišrusis teismas, siekiant kovoti su nebaudžiamumu ir nubausti sunkius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, įskaitant seksualinę prievartą prieš moteris, KDR įvykdžiusius asmenis;

21.  mano, kad skaidri prieiga prie KDR gamtos išteklių ir jų kontrolė, taip pat teisingas išteklių perskirstymas per valstybės biudžetą yra būtina tvaraus šalies vystymosi sąlyga; todėl ragina AS ir Didžiųjų ežerų regiono šalis imtis daugiau priemonių siekiant kovoti su neteisėtu gamtos išteklių naudojimu ir prekyba, taip pat ragina ES ir visą tarptautinę bendruomenę gerinti bendradarbiavimą su KDR šioje srityje;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos Pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, Didžiųjų ežerų regiono valstybių vyriausybėms, KDR prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, JT specialiajai įgaliotinei seksualinio smurto ginkluotų konfliktų metu klausimais, JT Saugumo Tarybai ir JT Žmogaus teisių tarybai, taip pat AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

Teisinė informacija - Privatumo politika