Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2822(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0390/2013

Rozpravy :

PV 12/09/2013 - 17.1
CRE 12/09/2013 - 17.1

Hlasovanie :

PV 12/09/2013 - 19.1

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0388

Prijaté texty
PDF 230kWORD 27k
Štvrtok, 12. septembra 2013 - Štrasburg
Situácia v Konžskej demokratickej republike
P7_TA(2013)0388RC-B7-0390/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2013 o situácii v Konžskej demokratickej republike (2013/2822(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 30. augusta 2013 o situácii v Severnom Kivu, ako aj zo 7. júna 2012 a z 10. júla 2012 o situácii vo východnom Kongu,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ o nestabilnej a neistej situácii v oblasti Veľkých jazier, a najmä na východe Konžskej demokratickej republiky, ktoré bolo prijaté na zasadaní zhromaždenia v Paramaribe (Surinam) 27. – 29. novembra 2012,

–  so zreteľom na závery Rady z 22. júla 2013 o oblasti Veľkých jazier, ako aj na jej závery z 10. decembra 2012, 19. novembra 2012 a 25. júna 2012 o situácii vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2053 o situácii v Konžskej demokratickej republike z roku 2012, rezolúciu č. 1925 z roku 2010, č. 1856 z roku 2008, v ktorej je spresnený mandát Stabilizačnej misie OSN v Konžskej demokratickej republike (Monusco), a na rezolúciu č. 2098 z roku 2013, ktorou sa obnovil mandát misie Monusco;

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 28. júna 2013 o Stabilizačnej misii Organizácie Spojených národov v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 25. júla 2013 o situácii v oblasti Veľkých jazier,

–  so zreteľom na rozhodnutie Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie (AÚ) o situácii v oblasti Veľkých jazier, najmä vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky, prijaté na jej 393. zasadnutí 28. augusta 2013,

–  so zreteľom na vyhlásenia hláv štátov a predsedov vlád členských štátov Medzinárodnej konferencie o oblasti Veľkých jazier (ICGLR) zo 6. augusta 2013 a 24. novembra 2012 o bezpečnostnej situácii v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na uznesenie Medzinárodnej organizácie frankofónie (MOF) o situácii v Konžskej demokratickej republike prijaté na 14. samite frankofónnych krajín v Kinshase 13. a 14. októbra 2012,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve z Cotonou podpísanú v júni 2000,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 z roku 2000, č. 1820 z roku 2008, č. 1888 z roku 2009 a č. 1960 z roku 2010 o ženách, mieri a bezpečnosti,

–  so zreteľom na článok 3 Ženevského dohovoru z roku 1949, ako aj jeho protokol II, ktoré zakazujú hromadné popravy, znásilňovanie, nútený nábor a ďalšie ukrutnosti,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa z 20. novembra 1989, ktorý zakazuje najmä účasť detí v ozbrojených konfliktoch,

–  so zreteľom na Opčný protokol k Medzinárodnému dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, ktorý bol ratifikovaný krajinami oblasti Veľkých jazier,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov, ktorú Konžská demokratická republika ratifikovala v roku 1982,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od júla minulého roka sa násilie vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky stupňuje a obnovili sa boje medzi povstaleckým hnutím M23 a vládnymi jednotkami, ktoré viedli k strate tisícok životov, nespočetnému množstvu zranení, ako aj k útokom na civilistov a členov mierových jednotiek OSN; keďže humanitárna situácia zostáva kritická;

B.  keďže z dôvodu obnovy ozbrojeného konfliktu je región Kivu sužovaný ukrutnosťami a násilím vrátane rabovania, sexuálneho násilia a násilia založeného na rodovej príslušnosti, únosov a núteného náboru detí ozbrojenými skupinami a porušovania ľudských práv, čo naďalej predstavuje skazu, ktorá podrýva úsilie Bezpečnostnej rady OSN a regionálnych orgánov o zastavenie tohto konfliktu;

C.  keďže počas útoku na povstalecké hnutie M23 na Kibatskej vyvýšenine v Severnom Kivu bol 28. augusta 2013 jeden člen mierových jednotiek OSN zabitý a ďalší desiati boli zranení, keď sa misia Monusco snažila poskytnúť podporu ozbrojeným silám Konžskej demokratickej republiky (FARDC) pri obrane obývaných oblastí mesta Goma;

D.  keďže viac ako 2,7 milióna osôb vysídlených v rámci krajiny bolo nútených opustiť svoje domovy, vrátane viac ako jedného milióna len v roku 2012, a viac ako 440 000 konžských utečencov utieklo do ostatných afrických krajín, pričom ide o približne 6,4 milióna osôb, ktoré potrebujú potraviny a núdzovú pomoc a v súčasnosti ledva prežívajú v neistých podmienkach v dôsledku pretrvávajúcich bojov a porušovania ich ľudských práv, ako aj medzinárodného humanitárneho práva vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky;

E.  keďže skutočnosť, že osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv a za vojnové zločiny nie sú v Konžskej demokratickej republike stíhané, podporuje atmosféru beztrestnosti a nabáda k páchaniu nových trestných činov;

F.  keďže rokovania medzi povstaleckými skupinami a vládou Konžskej demokratickej republiky sú od mája 2013 prerušené; pričom pripomína, že povstalecké hnutie M23, ktoré bolo po mierovej dohode v roku 2000 začlenené do armády, sa v apríli 2012 vzbúrilo a že hnutie M23 predstavuje jednu z mnohých ozbrojených skupín bojujúcich v tomto regióne bohatom na prírodné zdroje;

G.  keďže siedmy samit ICGLR sa začal 5. septembra 2013 a vyzval na opätovné otvorenie mierových rokovaní a rýchle uzavretie mierovej dohody;

H.  keďže rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2098 (2013) z 28. marca 2013 sa predĺžil mandát misie Monusco do 31. marca 2014 a výnimočne sa vytvoril osobitný zásahový oddiel v rámci existujúcej 19 815-člennej ozbrojenej zložky tejto operácie;

I.  keďže v roku 2012 členské štáty ICGLR dali do prevádzky spoločný overovací mechanizmus, ktorý slúži na monitorovanie pohybu vojenských jednotiek vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky a na nasadenie plánovaných nestranných medzinárodných síl;

J.  keďže skupina expertov OSN zverejnila dôkaz o prepojení medzi Rwandou a povstalcami a keďže Spojené štáty vyzvali Kigali, aby prestalo so svojou podporou; keďže Rwanda opakovane popierala prepojenie na M23;

K.  keďže používanie sexuálneho násilia a ešte rozšírenejšieho znásilňovania ako vojnových zbraní má nedozerné následky, ako je fyzické a psychické ničenie obetí, a tieto praktiky sa musia považovať za vojnové zločiny; keďže národné orgány a medzinárodné spoločenstvo sa významným spôsobom zasadzujú o posilnenie justičného systému, najmä na vojenskej strane, a o presadzovanie začatia vyšetrovaní a stíhaní vo veciach sexuálneho násilia; keďže súdne konania sa uskutočnili, no rozsudky neboli vykonané a v mnohých prípadoch majú osoby, ktoré sú uznané vinnými, možnosť utiecť a len málo sa robí vo veci odškodnenia obetí;

L.  keďže je nutné zaoberať sa dôsledkami konfliktu, a to najmä prostredníctvom demilitarizácie, reformy miestnej samosprávy, demobilizácie a reintegrácie bývalých bojovníkov, návratu utečencov, opätovného prisťahovania ľudí, ktorí boli presídlení v rámci vlastnej krajiny, a plnenia realistických rozvojových programov;

M.  keďže Európska únia prispieva k obnove sektorov spravodlivosti a bezpečnosti (polícia a armáda) a prostredníctvom finančnej a technickej pomoci a vyškoľovania personálu v rámci misií EUSEC RD a EUPOL RF sa usiluje o to, aby riadne fungovali;

N.  keďže nelegálne čerpanie prírodných zdrojov krajiny, z ktorých sa niektoré dostávajú do iných krajín, je jedným z faktorov, ktoré podnecujú a vyhrocujú konflikt v Konžskej demokratickej republike a sú neustále zdrojom neistoty v celom regióne;

O.  keďže rastúca nezamestnanosť, sociálna kríza, potravinová kríza, nedostatočné základné služby, chudoba obyvateľstva a zhoršovanie životného prostredia v Konžskej demokratickej republike sú čiastočne zodpovedné aj za nestabilitu v krajine a v oblasti Veľkých jazier;

P.  keďže sa za posledné mesiace nijako nepokročilo v otázke návrhu týkajúceho sa ochrany ochrancov ľudských práv, represie voči aktivistom v oblasti ľudských práv a novinárom v Konžskej demokratickej republike sa zvýšili a dochádza k ich svojvoľnému zatýkaniu a zastrašovaniu; keďže neboli podniknuté žiadne kroky na to, aby boli zodpovedné osoby postavené pred súd;

Q.  keďže po tom, ako sa 9. apríla 2013 pred najvyšším vojenským súdom začalo odvolacie konanie vo veci vraždy, ktorej obeťou sa v júni 2010 stal Floribert Chebeya, výkonný riaditeľ organizácie Voice of the Voiceless (VSV) a člen valného zhromaždenia Svetovej organizácie proti mučeniu (OMCT), a terčom vyhrážania sa stali člen VSV Fidèle Bazana a obhajcovia Peter Ngomo Milambo, Emmanuel Ilunga Kabengele a Regine Sesepe;

R.  keďže 7. augusta 2013 v obci Kawakolo, kraji Pweto provincie Katanga bol člen mimovládnej organizácie Libertas Godfrey Mutombo brutálne zavraždený členmi povstaleckých skupín, ktoré šírili hrôzu v niektorých dedinách na severe provincie od roku 2011;

1.  vyjadruje silné obavy z nedávneho vyostrenia násilia na východe DRK, čo má vážne politické, hospodárske, sociálne, humanitárne a bezpečnostné následky v DRK ako aj v celom regióne, ktorý je už aj tak krehký a nestabilný;

2.  silne odsudzuje posledné prepuknutie násilia na východne DRK, najmä neustále ostreľovanie ozbrojenou skupinou M23 a inými ozbrojenými skupinami, konkrétne Demokratickými oslobodzovacími silami Rwandy (FDLR), čo spôsobilo smrť, zranenia a škody civilnému obyvateľstvu; odsudzuje cielené útoky rebelov na misiu Monusco, pričom prišlo o život niekoľko ľudí vrátane mierových dozorcov z Tanzánie a niekoľko ľudí bolo zranených; naliehavo vyzýva všetky strany, aby zabezpečili prístup a ochranu humanitárnym agentúram, ktoré prichádzajú za účelom pomáhať trpiacemu civilnému obyvateľstvu;

3.  žiada okamžité ukončenie všetkých porušovaní ľudských práv vrátane alarmujúceho a rozšíreného sexuálneho násilia a násilia páchaného na základe pohlavia (rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 1820 (2008) z 19. júna 2008) a poľutovaniahodného verbovania a využívania detí ozbrojenými silami; vyjadruje solidaritu s obyvateľstvom DRK, ktoré je postihnuté vojnou;

4.  dôrazne žiada všetky príslušné orgány, aby podnikli okamžité kroky na vykonanie nestranného podrobného vyšetrovania všetkých predchádzajúcich a súčasných prípadov porušovania ľudských práv a aby naplno spolupracovali s Medzinárodným trestným súdom; naliehavo vyzýva, aby sa podnikli kroky na zaistenie toho, že páchatelia porušovania ľudských práv, vojnoví zločinci, zločiny proti ľudskosti, sexuálne trestné činy páchané na ženách a verbovanie detských vojakov budú nahlásené, identifikované, stíhané a potrestané v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným trestným právom;

5.  hlboko odsudzuje všetky formy vonkajšej pomoci skupine M23 a iným rozvratným silám v DRK a žiada okamžité a trvalé ukončenie takejto pomoci;

6.  podporuje misiu zásahovej brigády Monusco, ktorá plánuje začať ofenzívu proti ozbrojeným skupinám vrátane M23, vyzdvihuje aktívne kroky, ktoré misia Monusco podnikla pri vykonávaní svojho mandátu, konkrétne pri ochrane civilného obyvateľstva, a vyjadruje podporu pokračovaniu v tomto úsilí; naliehavo vyzýva najmä Bezpečnostnú radu OSN, aby podnikla všetky potrebné kroky v súlade s jej rezolúciou 2098 (2013) s cieľom ochraňovať civilné obyvateľstvo na východe DRK;

7.  žiada podrobné vyšetrovanie, pod vedením rozšíreného mechanizmu spoločného overovania (EJVM), všetkých zdrojov mínometov a bômb, ktoré smerujú z územia DRK do susednej Rwandy; vyzýva na väčšiu transparentnosť a pravidelnosť správ EJVM;

8.  zdôrazňuje, že akákoľvek priama intervencia zo strany susedných krajín DRK môže situáciu len zhoršiť; vyzýva všetkých zúčastnených regionálnych hráčov, aby uplatňovali maximálnu zdržanlivosť a aby sa vyhli akýmkoľvek činom alebo vyhláseniam, ktoré by mohli viesť k ďalšiemu zhoršeniu situácie; vyzýva susedné krajiny, aby zaistili plné dodržiavanie zvrchovanosti DRK a jej územnej celistvosti;

9.  víta úsilie členských štátov ICGRL, Africkej únie a OSN, ktoré prejavujú vo svojich demaršoch a iniciatívach pri hľadaní trvalého, konštrukčného a mierového politického riešenia krízy; vyzýva na dodržiavanie všetkých ustanovení obsiahnutých v Rámci pre mier, bezpečnosť a spoluprácu v KDR a regióne;

10.  vyzýva krajiny z oblasti Veľkých jazier, najmä po záväzkoch z februára 2013 vyplývajúcich z rámcovej dohody z Addis Abeby, konať spoločne pri podpore mieru, stability a bezpečnosti s cieľom zintenzívniť regionálny hospodársky rozvoj, venovať osobitnú pozornosť zmiereniu, dodržovaniu ľudských práv, boju proti beztrestnosti, vytvoreniu nestranného systému súdnictva a lepšej vládnej zodpovednosti;

11.  víta mierové rozhovory, ktoré sa uskutočnili v Kampale 5. septembra 2013 pod záštitou predsedu ICGLR a ugandského prezidenta Yoweriho Museveniho, vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa zúčastnili a aby povzbudzovali orgány v Kongu pri podpore dialógu medzi komunitami v krajine, najmä tými, ktoré boli postihnuté konfliktom;

12.  vyzýva AÚ a krajiny z oblasti Veľkých jazier, aby prijali ďalšie kroky v boji proti nezákonnému využívaniu prírodných zdrojov a obchodovaniu s nimi – čo je jeden z dôvodov šírenia zbraní a obchodovania s nimi, a to sú zase hlavné faktory šírenia a prehlbovania konfliktov v regióne Veľkých jazier;

13.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, a najmä Európsku úniu, Africkú úniu a OSN, aby naďalej robili všetko, čo je v ich silách s cieľom poskytnúť koordinovanejšiu a účinnejšiu pomoc obyvateľom na východe KDR a prispieť k úsiliu v reakcii na humanitárnu katastrofu;

14.  víta mobilizáciu ďalších 10 miliónov EUR zo strany Komisie, ktoré majú poskytnúť naliehavo potrebnú pomoc 2,5 miliónom obyvateľov KDR, v dôsledku čoho dosiahla celková suma núdzovej pomoci KDR a regiónu Veľkých jazier v roku 2013 výšku 71 miliónov EUR a EÚ sa stala najväčším humanitárnym darcom v krajine;

15.  trvá na tom, aby vláda KDR dokončila reformu sektora bezpečnosti a žiada vyvinúť úsilie na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni na posilnenie moci štátu a zákonnosti v KDR, predovšetkým v oblasti správy verejných vecí a bezpečnosti, a to aj v úzkej spolupráci s misiou EÚ v oblasti vojenskej pomoci (EUSEC) a policajnou misiou EÚ (EUPOL), ktoré by mali pokračovať s cieľom upevniť mier a bezpečnosť v krajine i v regióne Veľkých jazier;

16.  nabáda parlament, senát a prezidenta KDR Josepha Kabilu, aby zaviedli všetky potrebné opatrenia na upevnenie demokracie a zabezpečenie skutočnej účasti všetkých politických síl, ktoré vyjadrujú vôľu obyvateľov KDR, na správe krajiny, a to na základe ústavných a zákonných pravidiel a slobodných a spravodlivých volieb; zdôrazňuje, že treba vziať do úvahy odporúčania pozorovateľskej misie EÚ z roku 2011 a zaviesť reformy, ktoré sú nevyhnutné pre pokračovanie volebného procesu a okrem iného zaručia konanie miestnych volieb;

17.  vyzýva konžské úrady, aby za všetkých okolností zaručili fyzickú a psychologickú integritu obrancov ľudských práv a aby urýchlene vykonali hĺbkové, nestranné a transparentné vyšetrovanie a odhalili tých, ktorí sú zodpovední za vyhrážky a útoky voči týmto obrancom a za ich zabíjanie;

18.  zdôrazňuje, že je dôležité prijať dlho očakávané právne predpisy vrátane zákona o ochrane obrancov ľudských práv a zákona o súlade vnútroštátnych právnych predpisov s Rímskym štatútom;

19.  odporúča počas 24. schôdze Rady OSN pre ľudské práva prijať dôraznú rezolúciu, ktorou sa opätovne zavedie určitá forma mechanizmu na monitorovanie situácie v oblasti ľudských práv v KDR, a žiada vysokého komisára OSN pre ľudské práva, aby predložil správu o situácii v oblasti ľudských práv v KDR;

20.  naliehavo žiada úrady KDR, aby zabezpečili vytvorenie špecializovaného zmiešaného súdneho tribunálu, ktorý by mal pomôcť v boji proti beztrestnosti a súdiť páchateľov vážneho porušovania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva v KDR vrátane sexuálneho násilia voči ženám;

21.  domnieva sa, že transparentný prístup k prírodným zdrojom v KDR a ich kontrola, ako aj rovnomerné prerozdeľovanie zdrojov a spravodlivé rozdeľovanie zdrojov zo štátneho rozpočtu sú nevyhnutnými podmienkami trvalo udržateľného rozvoja krajiny; žiada preto Africkú úniu a krajiny regiónu Veľkých jazier, aby prijali ďalšie opatrenia na boj proti nelegálnej ťažbe prírodných zdrojov a obchodovaniu s nimi, a žiada EÚ a celé medzinárodné spoločenstvo, aby zintenzívnili spoluprácu s KDR v tejto oblasti;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, vládam krajín z regiónu Veľkých jazier, prezidentovi, premiérovi a parlamentu KDR, generálnemu tajomníkovi OSN, osobitnej predstaviteľke OSN pre sexuálne násilie v ozbrojených konfliktoch, Bezpečnostnej rade OSN a Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia