Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2830(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0410/2013

Разисквания :

PV 12/09/2013 - 17.3
CRE 12/09/2013 - 17.3

Гласувания :

PV 12/09/2013 - 19.3
CRE 12/09/2013 - 19.3

Приети текстове :

P7_TA(2013)0390

Приети текстове
PDF 282kWORD 27k
Четвъртък, 12 септември 2013 г. - Страсбург
Положението в Бахрейн
P7_TA(2013)0390RC-B7-0410/2013

Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. относно положението с правата на човека в Бахрейн (2013/2830(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Бахрейн от 27 октомври 2011 г. (1), 15 март 2012 г. (2) и 17 януари 2013 г. (3),

—  като взе предвид посещението на делегацията на подкомисията по правата на човека в Бахрейн на 19—20 декември 2012 г. и изявлението за пресата, направено от тази делегация, и като взе предвид посещението на делегация на Арабския полуостров на 27—30 април 2013 г. и изявлението на тази делегация за пресата,

—  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно Бахрейн, по-специално нейните изявления от 7 януари, 11 февруари и 1 юли 2013 г.

—  като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН, по-специално това от 8 януари 2013 г., и изявлението на говорителя на върховния комисар на ООН за правата на човека от 6 август 2013 г.,

—  като взе предвид 23-тата съвместна среща на Съвета и министрите ЕС—СССПЗ, проведена в Манама, Бахрейн на 30 юни 2013 г.,

—  като взе предвид извънредното заседание на Народното събрание на Бахрейн, проведено на 28 юли 2013 г., в резултат на което кралят на Бахрейн Хамад ибн Иса ал-Халифа издаде извънредни постановления,

—  като взе предвид законодателството на Бахрейн „Защита на обществото от терористични актове“,

—  като взе предвид решението, взето на срещата на Съвета на министрите на Арабската лига в Кайро на 1 септември 2013 г., за създаване на общоарабски съд по правата на човека в Манама, Бахрейн,

—  като взе предвид доклада, издаден през ноември 2011 г. от независимата анкетна комисия на Бахрейн (НАКБ), и нейния доклад относно последващите действия от 21 ноември 2012 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията за правата на детето и Арабската харта за правата на човека, по които Бахрейн е страна,

—  като взе предвид насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека от 2004 г., актуализирани през 2008 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник за дейността,

А.  като има предвид, че положението с правата на човека в Бахрейн продължава да буди безпокойство след репресиите срещу демократичните протести през 2011 г.; като има предвид, че редица неотдавнашни действия на правителството на Бахрейн продължават да нарушават и ограничават правата и свободите на части от бахрейнския народ, по-специално правото на отделните граждани на мирен протест, свободата на изразяване на мнение и цифровата свобода; като има предвид, че органите в Бахрейн продължават репресиите си срещу гражданите, излезли на мирни политически протести, включително непропорционалната употреба на насилие и изтезания от страна на силите за сигурност и полицията;

Б.  като има предвид, че активистите в областта на правата на човека са изправени пред непрекъснато систематично следене, тормоз и задържане в Бахрейн, като някои от тях са осъдени на доживотен затвор;

В.  като има предвид, че на 1 август 2013 г., преди планираните за 14 август 2013 г. мирни протести в Манама, кралят на Бахрейн е наредил изпълнението на препоръките, приети от Парламента, които включват забрана на всички седящи стачки, събрания и протести в столицата Манама, допълнителни ограничения върху дейностите в социалните медии, удължаване на периода на задържане и отнемане на гражданство на всеки признат за виновен за извършване на терористичен акт или подбуждане към такъв;

Г.  като има предвид изявлението от Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека, че макар да приветства препоръката на Народното събрание, според която „основните свободи, особено свободата на изразяване на мнение, не следва да бъдат засегнати с цел поддържане на баланса между правоприлагането и защитата на правата на човека“, тя отново изразява своята загриженост относно ограниченията на публичните демонстрации и други публични събирания;

Д.  като има предвид, че след доклада на независимата анкетна комисия на Бахрейн (НАКБ) органите на Бахрейн са се ангажирали да се реформират; като има предвид, че бе постигнат напредък в прегледа на съдебната и системата на правоприлагане, възстановяването на работа на несправедливо уволнените служители и създаването на специално звено в прокуратурата за разследване на твърдения за злоупотреба, както и в провеждането на реформи в полицията; като има предвид, че като цяло изпълнението на препоръките на НАКБ продължава да бъде бавно;

Е.  като има предвид, че официална делегация, ръководена от министъра по правата на човека д-р Салах бин Али Абдулрахман, ще присъства на 24-тата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, която ще се проведе на 7—27 септември 2013 г., и по време на нейните заседания ще направи преглед на изпълнението на препоръките на Съвета по правата на човека и препоръките на Независимата анкетна комисия на Бахрейн, както и на препоръките на Народното събрание, които правителството на Бахрейн е поело ангажимент да приложи съгласно графика и програмата за действие;

Ж.  като има предвид, че в Бахрейн дори деца биват арестувани и задържани в центрове за задържане на възрастни, неподходящи за непълнолетни лица, където според получени сведения те биват изтезавани и третирани неподходящо;

З.  като има предвид, че на 24 април 2013 г. правителството за втори път отложи — този път за неопределен срок — посещението на специалния докладчик относно изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне и наказание;

И.  като има предвид, че на 2 септември 2013 г. Бахрейн обяви, че ще бъде домакин на постоянното седалище на Арабския съд по правата на човека, след като бе одобрен на среща на Арабската лига в Кайро;

Й.  като има предвид, че специалният представител на ЕС за правата на човека Ставрос Ламбринидис посети Бахрейн в рамките на срещата на Съвета и министрите на ЕС — Съвета за сътрудничество в Персийския залив през юни 2013 г.,

1.  Призовава органите на Бахрейн да зачитат правата на човека и основните свободи, включително свободата на изразяване на мнение, както онлайн, така и офлайн, и свободата на събранията; изразява дълбоко съжаление относно неотдавнашните рестриктивни разпоредби на парламента и краля на Бахрейн и призовава за премахване на забраната върху правото на мирни демонстрации и свободата на събранията в столицата Манама и за отмяна на заповедите на министъра на правосъдието от 3 септември 2013 г., които са несъвместими с ангажимента на правителството да предприеме реформи и няма да спомогнат за постигане на напредък към национално помирение или изграждане на доверие между всички страни;

2.  Настоятелно призовава за зачитане на законното право на бахрейнските граждани да изразяват мнението си свободно, да организират събирания и мирни протести; подчертава значението на свободните и плуралистични медии; призовава за пълен достъп до страната за международните НПО и журналистите;

3.  Приветства стъпките, предприети от органите на Бахрейн за прилагане на препоръките на Независимата анкетна комисия на Бахрейн; признава, че бяха положени някои усилия в това отношение, но независимо от това подчертава, че трябва да се направи повече за подобряване на положението с правата на човека в страната; призовава правителството на Бахрейн да приложи изцяло и бързо препоръките на НАКБ и на Общия периодичен преглед; препоръчва на 24-тата сесия на Съвета по правата на човека към ООН да създаде механизъм за мониторинг с мандат да следи изпълнението на препоръките на НАКБ и общото развитие на състоянието на правата на човека в Бахрейн;

4.  Призовава правителството на Бахрейн да осъществи необходимите демократични реформи и да насърчи провеждането на приобщаващ и конструктивен национален диалог и помирение, включително освобождаване на дисидентите;

5.  Призовава органите на Бахрейн да прекратят незабавно всички прояви на репресия, включително съдебен тормоз, и призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички лишени от свобода заради техните убеждения, политически активисти, журналисти, автори на интернет блогове, лекари и парамедици, защитници на правата на човека и мирно протестиращи, включително Абдулхади ал-Кавая, Набил Раджаб, Ибрахим Шариф, Наджи Фатил, Зайнаб ал-Кавая, Махди’Иса Махди Абу Диб и Джалила ал-Салман;

6.  Приветства факта, че крал Хамад ибн Иса ал-Халифа създаде независима комисия за правата на затворниците и задържаните лица, и призовава тази комисия да наблюдава ефективно и да подобрява условията и лечението на затворниците и задържаните лица;

7.  Приветства създаването от крал Хамад ибн Иса ал-Халифа на Министерство по правата на човека и социалното развитие в Бахрейн и призовава това министерство да действа в съответствие с международните стандарти и задължения в областта на правата на човека; отбелязва по-специално прогресивната позиция на Бахрейн спрямо мястото на жените в обществото;

8.  Отбелязва официалното създаване на полицейски омбудсман от министерството на вътрешните работи на Бахрейн през юли 2013 г. и изразява надежда, че това ще означава, че жалби и оплаквания от бахрейнските граждани ще могат да бъдат разглеждани ефективно;

9.  Отбелязва продължаващите усилия на бахрейнското правителство да реформира Наказателния кодекс и правните процедури и насърчава продължаването на този процес; призовава правителството на Бахрейн да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира справедлив процес, независимост и безпристрастност на съдебната система в Бахрейн и да гарантира, че тази система действа в пълно съответствие с международните стандарти за правата на човека;

10.  Настоятелно призовава за провеждането на независими разследвания на всички твърдения за изтезания и други прояви на малтретиране и за публично оповестяване на резултатите; счита, че търсенето на отговорност за минали нарушения е ключов елемент по пътя към справедливост и истинско помирение, които са необходими за социалната стабилност;

11.  Настоятелно призовава органите на Бахрейн да зачитат правата на непълнолетните и да се въздържат от задържането им в центрове за възрастни, както и да осигурят лечение на непълнолетните в съответствие с Конвенцията за правата на детето, по която Бахрейн е страна;

12.  Счита, че произволното лишаване от гражданство би могло да доведе до липса на гражданство със сериозни последици за защитата на правата на човека на засегнатите лица; отбелязва, че отнемането на гражданство на политически опоненти от страна на органите на Бахрейн е в противоречие с международното право;

13.  Изразява съжаление относно слабата реакция на ЕС по отношение на текущото положение в Бахрейн и призовава ЗП/ВП да осъди продължаващите нарушения на основните права на човека и основните свободи и да наложи целенасочени ограничителни мерки (забрана за издаване на визи и замразяване на активи) срещу лицата, отговорни и за нарушения на правата на човека и участвали в такива нарушения (както е документирано в доклада на НАКБ);

14.  Призовава ЗП/ВП и държавите членки да работят заедно за разработване на ясна стратегия за това, как ЕС ще оказва активен натиск — както в публичните, така и в частните отношения — за освобождаване на лишените от свобода заради техните убеждения, и призовава ЗП/ВП да работи с държавите членки, за да се гарантира приемането на заключенията на Съвета по външни работи относно положението с правата на човека в Бахрейн, което следва да включва и конкретен призив за незабавното и безусловно освобождаване на тези затворници;

15.  Изразява съжаление, че посещението на специалния докладчик относно изтезанията бе отложено отново и призовава органите на Бахрейн да улеснят посещения на специалните докладчици относно свободата на сдружаване и на събиране и относно положението на защитниците на правата на човека;

16.  Приветства решението на Арабската лига да създаде Арабски съд за правата на човека в Манама и изразява своята надежда, че той би могъл да действа като катализатор за правата на човека в региона; настоятелно призовава правителството на Бахрейн, както и неговите партньори в Арабската лига да гарантират почтеността, безпристрастността, ефективността и достоверността на този съд;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, и на правителството и парламента на Кралство Бахрейн.

(1) ОВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 125.
(2) ОВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 111.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0032.

Правна информация - Политика за поверителност