Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2138(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0294/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0294/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 08/10/2013 - 9.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0392

Elfogadott szövegek
PDF 222kWORD 58k
2013. október 8., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2011/025IT/Lombardy, Olaszország referenciaszámú kérelem
P7_TA(2013)0392A7-0294/2013
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2013. október 8-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország EGF/2011/025 IT/Lombardia referenciaszámú kérelme) (COM(2013)0470 – C7-0206/2013 – 2013/2138(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0470 – C7‑0206/2013),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1) és különösen annak 28. pontjára,

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)(2),

–  tekintettel a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0294/2013),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) hatályát a 2009. május 1. és 2011. december 31. között benyújtott kérelmek tekintetében kiterjesztették az olyan munkavállalók támogatására, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat;

C.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i intézményközi megállapodást az EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

D.  mivel azt követően, hogy Lombardiában a 2011. március 20. és 2011. december 20. közötti referencia-időszakban 529 munkavállalót elbocsátottak, Olaszország „EGF/2011/025 IT/Lombardia” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt, amelyben 480 munkavállalóra vonatkozóan terjesztett elő az EGAA által társfinanszírozott intézkedések keretében való támogatásra irányuló kérelmet;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 2. cikkének b) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, és hogy ezért Olaszország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy az olasz hatóságok az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet 2011. december 30-án nyújtották be, és hogy a kérelem értékelését a Bizottság 2013. június 28-án tette közzé; sajnálatosnak tartja a hosszú, 18 hónapos értékelési időszakot;

3.  nyugtázza, hogy Lombardiának, Olaszország leggazdagabb – az olasz GDP egyötödét termelő – régiójának a gazdasági és pénzügyi válsággal súlyosbított, jelentős strukturális kihívásokat kell leküzdenie; örömmel látja, hogy Lombardia másodszor él az EGAA nyújtotta segítséggel, hogy gazdasági és társadalmi nehézségeket oldjon meg;

4.  felhívja az olasz hatóságokat, hogy teljes mértékben használják ki az EGAA-támogatásban rejlő lehetőségeket, és a lehető legtöbb munkavállalót ösztönözzék az intézkedésekben való részvételre; emlékeztet rá, hogy a korábbi olaszországi EGAA-támogatások esetében elsősorban az alacsony részvétel miatt volt viszonylag alacsony a költségvetés végrehajtási aránya;

5.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság már elismerte a gazdasági és pénzügyi válság által az információs- és kommunikációs technológiai (ikt) ágazatra gyakorolt hatást, és hogy az EGAA támogatott az ebből az ágazatból elbocsátott munkavállalókat (EGF/2011/016 IT/Agile és EGF/2010/012 NL/Noord Holland ügyek);;

6.  elismeri, hogy az olasz ikt-ágazatot az elmúlt évtizedben erős verseny elé állították az alacsonyabb költségeket biztosító országok;elismeri, hogy néhány éve kihívásként fogalmazódik meg az ágazat újjászervezésének igénye, melyet olyan új technológiák gyors felbukkanása tesz szükségessé, mint például a számítási felhő, a különféle e-szolgáltatások és közösségi hálózatok; megjegyzi, hogy a gazdaság válság miatti lassulása tovább mélyítette az Olaszország és vezető európai országok, valamint a világ más országai közötti digitális szakadékot; megjegyzi, hogy e fejlemények következtében 2009-től kezdődően az olasz vállalatoknál csökken az ikt-val foglalkozó munkavállalók száma;

7.  üdvözli, hogy a munkavállalók időben történő támogatása érdekében az olasz hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott intézkedések végrehajtását már 2012. március 1-jén, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat előtt megkezdik;

8.  megjegyzi, hogy az ikt-ágazatban történt elbocsátások társadalmi hatásának mérséklése érdekében széles körben kihasználták a szociális biztonsági hálók adta lehetőségeket, mint a bérkompenzációs alapot (CIG), amely fizetésük ellensúlyozására pénzügyi juttatásokat nyújtott a munkavállalók számára; megelégedve veszi tudomásul, hogy az olasz hatóságok nem kértek EGAA-támogatást napidíjak finanszírozására;

9.  megállapítja, hogy a társfinanszírozással biztosítandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja 480 munkavállaló újbóli munkába állását elősegítő intézkedéseket tartalmaz, állásinterjún használt technikák, készségek meghatározása, karrierterv meghatározása, a személyre szabott intézkedési terv követése, koordinációja és irányítása, konzultációk és pályaorientációs tanácsadás, munkalehetőségek felkutatása új munkáltatókkal, készségek és munkalehetőségek összepárosítása, mentorálás az új munkahelyen töltött idő első szakaszában, önfoglalkoztatásra ösztönző tanácsadás és támogatás, konzultáció és támogatás szakmai gyakorlat alatt;

10.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja nem tartalmaz képzési és átképzési intézkedéseket, mivel ezeket az intézkedéseket regionális forrásokból fogják finanszírozni;

11.  örömmel látja, hogy az összehangolt EGAA-csomagban foglalt intézkedések kialakításáról konzultációt folytattak a szociális partnerekkel, valamint különösen a helyi szakszervezetekkel (CGIL, CISL, UIL, CISAL)(3), megjegyzi, hogy az EGAA végrehajtása és az EGAA-hoz való hozzáférés tekintetében a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó politikát és a megkülönböztetésmentesség elvét fogják alkalmazni;

12.  felhívja a figyelmet a munkavállalók munkavállalási esélyeinek személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén történő javítására; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

13.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja – a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően – a karriertanácsadással és -tervezéssel, a mentorálással, a készségek és munkalehetőségek összeegyeztetésével, valamint az önfoglalkoztatás és a szakmai gyakorlat támogatásával kapcsolatos intézkedéseket tartalmaz;

14.  megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy az olasz hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

15.  kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az eljárási intézkedések javítására az EGAA igénybevételének felgyorsítása érdekében; nagyra értékeli a Parlament gyorsított támogatás-kiutalásra irányuló kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást, amelynek célja, hogy a költségvetési hatóság számára az EGAA-kérelem támogathatóságáról szóló bizottsági értékelést az EGAA igénybevételére irányuló javaslattal együtt nyújtsák be; reméli, hogy tovább tökéletesítik majd az eljárást, és az EGAA hatékonyabbá, átláthatóbbá és láthatóbbá válik;

16.  hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse az elbocsátott egyéni munkavállalók újbóli stabil foglalkoztatását; hangsúlyozza továbbá, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartozó, sem pedig a vállalatok vagy ágazatok szerkezetváltására irányuló intézkedéseket;

17.  üdvözli a Tanács keretében létrejött megállapodást arról, hogy az EGAA-ról szóló rendeletbe a 2014–2020 közötti időszakra ismét bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, amely lehetővé teszi a globális kereskedelmi folyamatokban bekövetkezett változások miatt munkahelyüket elveszítők mellett a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók pénzügyi támogatását is;

18.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
(3) CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro), CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről (Olaszország EGF/2011/025 IT/Lombardia referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 2013/526/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat