Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2139(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0292/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0292/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 08/10/2013 - 9.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0393

Elfogadott szövegek
PDF 222kWORD 59k
2013. október 8., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2012/008 IT/DE Tomaso Automobili, Olaszország referenciaszámú kérelem
P7_TA(2013)0393A7-0292/2013
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2013. október 8-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili” referenciaszámú kérelme) (COM(2013)0469 – C7-0207/2013 – 2013/2139(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0469 – C7‑0207/2013),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1), és különösen annak 28. pontjára,

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0292/2013),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.  mivel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) hatályát a 2009. május 1. és 2011. december 31. között benyújtott kérelmek tekintetében kiterjesztették az olyan munkavállalók támogatására, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat;

C.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i intézményközi megállapodást az EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

D.  mivel Olaszország a De Tomaso Automobili S.p.A. vállalatnál a 2012. július 5. és 2012. augusztus 28. közötti referencia-időszakban bekövetkezett, 1 030 munkavállalót érintő elbocsátásokat követően „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt, amelyben 1 010 munkavállalóra vonatkozóan folyamodott az EGAA által társfinanszírozott intézkedések keretében való támogatásért;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, és hogy ezért Olaszország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  tudomásul veszi, hogy az olasz hatóságok az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet 2012. november 5-én nyújtották be, és annak értékelését a Bizottság 2013. június 28-án tette közzé; üdvözli, hogy az értékelési időszak viszonylag gyorsan, 7 hónap alatt lezajlott;

3.  megállapítja, hogy a De Tomaso Automobili S.p.A. olasz gépjárműgyártónál az 1 030 elbocsátást egyrészt a fogyasztás földrajzi eloszlásának gyors megváltozása okozta; megállapítja, hogy az ázsiai piacok rohamos növekedése, amelyekből az uniós gyártók kevésbé tudnak profitálni, mivel hagyományosan rosszabb pozícióban vannak ezeken a piacokon, mint máshol, másrészt pedig a gazdasági és pénzügyi válságból eredő hitelszűke tovább fokozta az előnyös megoldást sikertelenül kereső vállalat terheit, míg végül a cég ellen 2012 áprilisában felszámolási eljárás indult;

4.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság már elismerte a gazdasági és pénzügyi válság által a gépjárműiparra gyakorolt hatást, és hogy ezen ágazat vonatkozásában nyújtották be a legtöbb (16) EGAA-támogatás iránti kérelmet, melyek közül hét a kereskedelem globalizálódásán alapul(3);

5.  felhívja az olasz hatóságokat, hogy teljes mértékben használják ki az EGAA-támogatásban rejlő lehetőségeket, és a lehető legtöbb munkavállalót ösztönözzék az intézkedésekben való részvételre; emlékeztet rá, hogy a korábbi olaszországi EGAA-támogatások esetében elsősorban az alacsony részvétel miatt volt viszonylag alacsony a költségvetés végrehajtási aránya;

6.  hangsúlyozza, hogy a De Tomaso Automobilinél bekövetkezett elbocsátások Piemonte és Toszkána régiókat, és különösen Torino és Livorno tartományokat érintik, ahol a vállalat gyártási üzemei voltak;

7.  üdvözli, hogy a munkavállalók időben történő támogatása érdekében az olasz hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott intézkedések végrehajtását már 2013. január 15-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat előtt megkezdik;

8.  megjegyzi, hogy az elbocsátásokat az olasz szociális biztonsági háló részét képező bérkompenzációs alapból (CIG) fedezték, amely fizetésük ellensúlyozására pénzügyi juttatásokat nyújtott a munkavállalók számára; megjegyzi azonban, hogy az olasz hatóságok az olasz munkajogi törvények értelmében a munkanélkülieknek járó szokásos jóléti kifizetéseken túl EGAA-támogatást kértek a napidíjak finanszírozására;

9.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-t a jövőben elsősorban képzési és álláskeresési, valamint pályaorientációs programokra kell fordítani; megjegyzi, hogy a juttatásokra szánt pénzügyi hozzájárulásának mindig csak kiegészítő jellegűnek szabad lennie, továbbá párhuzamosnak kell lennie az elbocsátott munkavállalók számára a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések által megállapított juttatásokkal; e tekintetben emlékeztet az EGAA-ról szóló 7/2013. sz. különjelentésben a Számvevőszék által tett következtetésre, miszerint „az EGAA-finanszírozás egyharmada a nemzeti munkavállalók jövedelemtámogatási rendszereit támogatja, európai uniós hozzáadott érték létrejötte nélkül”, valamint arra az ajánlásra, hogy a jövőben korlátozni kell a hasonló intézkedéseket;

10.  megállapítja, hogy a társfinanszírozással biztosítandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja 1 010 munkavállaló foglalkoztatásba történő visszailleszkedését célzó intézkedéseket tartalmaz, úgymint pályaorientáció, az újbóli elhelyezkedéshez és a munkakereséshez nyújtott támogatás; képzés, átképzés és szakképzés; kísérőintézkedések vállalkozás létrehozásához; vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás; foglalkoztatási támogatás; álláskeresési támogatás; különleges kiadásokhoz való hozzájárulás, úgymint eltartott személyek gondozási költségeihez való hozzájárulás és hozzájárulás az utazási költségekhez;

11.  örömmel látja, hogy az összehangolt EGAA-csomagban foglalt intézkedések kialakításáról konzultációt folytattak a szociális partnerekkel, valamint különösen a helyi szakszervezetekkel; megjegyzi, hogy az EGAA végrehajtása és az EGAA-hoz való hozzáférés tekintetében a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó politikát és a megkülönböztetésmentesség elvét fogják alkalmazni;

12.  örömmel látja, hogy a csomag kialakításáról konzultációt folytattak a szociális partnerekkel, örömmel látja, hogy egy irányítóbizottság fogja nyomon követni a csomag végrehajtását;

13.  felhívja a figyelmet a munkavállalók munkavállalási esélyeinek személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén történő javítására; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

14.  felhívja a tagállamokat, hogy a jövőbeni kérelmekben tüntessék fel az alábbi információkat az EGAA által támogatandó képzési intézkedések vonatkozásában: a nyújtott képzés típusa, melyik ágazatokban, az ajánlat megfelel-e a várható készségigényeknek a régióban/településen, illetve összhangban van-e a régió jövőbeni gazdasági kilátásaival;

15.  megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy az olasz hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának, valamint annak biztosítása érdekében, hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

16.  kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az eljárási intézkedések javítására az EGAA igénybevételének felgyorsítása érdekében; nagyra értékeli a Parlament gyorsított támogatás-kiutalásra irányuló kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást, amelynek célja, hogy a költségvetési hatóság számára az EGAA-kérelem támogathatóságáról szóló bizottsági értékelést az EGAA igénybevételére irányuló javaslattal együtt nyújtsák be; reméli, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) szóló új rendeletben tovább tökéletesedik majd az eljárás, és az EGAA hatékonyabbá, átláthatóbbá és láthatóbbá válik;

17.  hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse az elbocsátott egyéni munkavállalók újbóli stabil foglalkoztatását; hangsúlyozza továbbá, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

18.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19.  üdvözli a Tanács keretében létrejött megállapodást arról, hogy az EGAA végrehajtási rendeletébe a 2014–2020 közötti időszakra ismét bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, amely lehetővé teszi a globális kereskedelmi folyamatokban bekövetkezett változások miatt munkahelyüket elveszítők mellett a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók pénzügyi támogatását is;

20.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
(3) EGF/2012/008 De Tomaso Automobili (a jelen határozatra irányuló javasatban tárgyalt eset), EGF/2012/005 Saab Automotive COM(2012)0622, EGF/2009/013 Karmann COM(2010)0007, EGF/2008/004 Castilla y Leon Aragon COM(2009)0150, EGF/2008/002 Delphi COM(2008)0547, EGF/2007/010 Lisboa Alentejo COM(2008)0094, EGF/2007/001 PSA Suppliers COM(2007)0415.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről (Olaszország „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 2013/514/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat