Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2023(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0291/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0291/2013

Rasprave :

PV 07/10/2013 - 23
CRE 07/10/2013 - 23

Glasovanja :

PV 08/10/2013 - 9.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0396

Usvojeni tekstovi
PDF 312kWORD 46k
Utorak, 8. listopada 2013. - Strasbourg
Poboljšanje međunarodnog privatnog prava: nadležna prava koja se primjenjuju na zapošljavanje
P7_TA(2013)0396A7-0291/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 8. listopada 2013. o unapređenju međunarodnog privatnog prava: pravila o nadležnosti koja se primjenjuju na zapošljavanje (2013/2023(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 12., 15., 16., 27., 28., 30., 31. i 33. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 3. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članke 45., 81. i 146. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir presude Suda europske unije u predmetima C-18/02(1), C-341/05(2) i C-438/05(3),

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A7‑0291/2013),

A.  budući da je revizija Uredbe Bruxelles I.(4) bila vrlo uspješna jer su njome uvedena znatna poboljšanja pravila o nadležnosti i priznavanju te izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima;

B.  budući da postupkom preinake nisu bila obuhvaćena određena pitanja radnog prava;

C.  budući da se u Međuinstitucionalnom sporazumu od 28. studenog 2001.(5) navodi da se metodu preinake treba koristiti za akte koji se često mijenjaju;

D.  budući da je važno osigurati usklađenost među propisima kojima je uređena nadležnost nad sporom te propisima kojima je određeno pravo koje se primjenjuje u sporu;

E.  budući da su sprečavanje biranja najpovoljnijeg suda – naročito ako bi to moglo biti na štetu slabije strane, kao što su zaposlenici – i osiguranje najveće moguće razine predvidljivosti u pogledu sudske nadležnosti među važnim pitanjima međunarodnog privatnog prava na europskoj razini;

F.  budući da bi, kao opće načelo, sud koji ima najbliskije veze s predmetom trebao imati nadležnost;

G.  budući da je nekoliko važnih slučajeva pred Europskim sudom o sudskoj nadležnosti i mjerodavnom pravu u vezi s pojedinačnim ugovorima o radu i industrijskim mjerama izazvalo strahove da bi nacionalne propise o zakonodavstvu o zapošljavanju mogla narušiti europska pravila koja u određenim slučajevima mogu dovesti do toga da pravo jedne države članice primjenjuje sud druge države članice(6);

H.  budući da je, s obzirom na veliku važnost radnog prava za ustavni i politički identitet država članica, važno da europsko pravo poštuje nacionalne tradicije na tom području;

I.  budući da je u interesu pravilnog funkcioniranja pravosuđa potrebno uskladiti odredbe o sudskoj nadležnosti s odredbama o mjerodavnom pravu koliko je to moguće;

J.  budući da se čini primjerenim procijeniti je li potrebno mijenjati odredbe o sudskoj nadležnosti na području radnog prava;

K.  budući da, s obzirom na industrijske akcije, nadležnost trebaju imati sudovi države članice u kojoj je industrijska akcija provedena ili treba biti provedena;

L.  budući da bi, s obzirom na pojedinačne ugovore o zapošljavanju, trebalo u potrebnoj mjeri osigurati nadležnost sudova države članice koja je najbliže povezana s radnim odnosom;

1.  čestita institucijama na uspješnoj reviziji Uredbe Bruxelles I.;

2.  smatra da bi Komisija trebala dodatno razmotriti pitanja radnog prava u cilju moguće buduće izmjene;

3.  primjećuje da je zaštita slabije strane jedno od glavnih načela međunarodnog privatnog prava u vezi s nadležnosti i da je cilj zaštite zaposlenika naveden u postojećim pravilima o nadležnosti;

4.  primjećuje da su zaposlenici općenito dobro zaštićeni pravilima o nadležnosti u pitanjima zapošljavanja kada su tužena strana u postupcima koje je pokrenuo njihov poslodavac preko isključivih nadležnosti koje su utvrđene u Uredbi Bruxelles I.;

5.  zahtijeva od Komisije da procijeni uvažavaju li se postojećim pravnim okvirom prema Uredbi Bruxelles I. u dovoljnoj mjeri specifičnosti postupaka u sektoru zapošljavanja;

6.  poziva Komisiju da naročitu pozornost posveti sljedećim pitanjima:

   (a) treba li, u vezi s odgovornošću radnika ili poslodavca ili organizacije koja zastupa profesionalne interese radnika ili poslodavaca za štete prouzročene industrijskim akcijama, poduzeti bilo kakve korake kako bi se pojasnilo da se članak 7. stavak 2. preinačene Uredbe Bruxelles I. odnosi na mjesto gdje se industrijska akcija treba poduzeti ili je poduzeta te je li potrebno usklađivanje s člankom 9. Uredbe Rim II.;
   (b) treba li, u slučajevima u kojima zaposlenik tuži poslodavca, rezervnu klauzulu koja se primjenjuje ako ne postoji uobičajeno mjesto rada preformulirati na način da se upućuje na mjesto poslovanja iz kojega zaposlenik prima ili je primao svakodnevne upute, a ne na mjesto rada na kojemu je zaposlen;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

(1) Odluka Suda (Šeste komore) od 5. veljače 2004. u predmetu C-18/02, Danmarks Rederiforening, koji djeluje u ime DFDS Torline A/S protiv LO Landsorganisationen i Sverige, koji djeluje u ime SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation, Zbirka sudske prakse iz 2004. str. I-01417.
(2) Odluka Suda (Velikog vijeća) od 18. prosinca 2007. u predmetu C-341/05, Laval un Partneri Ltd protiv Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan i Svenska Elektrikerförbundet, Zbirka sudske prakse iz 2007., str. I-11767.
(3) Odluka Suda (Velikog vijeća) od 11. prosinca 2007. u predmetu C-438/05, International Transport Workers’ Federation i Finnish Seamen’s Union protiv Viking Line ABP and OÜ Viking Line Eesti, Zbirka sudske prakse iz 2007., str. I-10779.
(4) Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.)
(5) Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. o sustavnijoj primjeni metode preinake pravnih akata, (SL C 077, 28. 3. 2002., str. 1.)
(6) Vidi, naročito, okolnosti u vezi s predmetom C-438/05, International Transport Workers’ Federation and Finnish Seamen’s Union protiv Viking Line ABP and OÜ Viking Line Eesti, Zbirka sudske prakse iz 2007., str. I-10779.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti