Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0366(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0276/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0276/2013

Debates :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Balsojumi :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Balsojumu skaidrojumi
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Pieņemtie teksti
PDF 759kWORD 571k
Otrdiena, 2013. gada 8. oktobris - Strasbūra
Tabakas un saistīto izstrādājumu ražošana, noformēšana un pārdošana ***I
P7_TA(2013)0398A7-0276/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 8. oktobrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
3.aapsvērums (jauns)
(3a)  Brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir daļa no organizētas, efektīvas un ilgtermiņa pretsmēķēšanas stratēģijas, kurai ir konkrēts tvērums un mērķi.
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
6.apsvērums
(6)   Ņemot vērā tabakas un saistīto izstrādājumu iekšējā tirgus lielumu, tabakas izstrādājumu ražotāju arvien pieaugošo noslieci visai Savienībai paredzēto ražošanu koncentrēt tikai nedaudzās ražotnēs dalībvalstīs un no tā izrietošo tabakas un saistīto izstrādājumu pārrobežu tirdzniecības ievērojamo apjomu, iekšējā tirgus netraucētu darbību drīzāk var panākt ar leģislatīviem pasākumiem Savienības līmenī, nevis valstu līmenī.
(6)   Ņemot vērā tabakas un saistīto izstrādājumu iekšējā tirgus lielumu, tabakas izstrādājumu ražotāju arvien pieaugošo noslieci visai Savienībai paredzēto ražošanu koncentrēt tikai nedaudzās ražotnēs dalībvalstīs un no tā izrietošo tabakas un saistīto izstrādājumu pārrobežu tirdzniecības ievērojamo apjomu, iekšējā tirgus netraucētu darbību drīzāk var panākt ar stingrākiem leģislatīviem pasākumiem Savienības līmenī.
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
7.apsvērums
(7)   Leģislatīvi pasākumi Savienības līmenī ir vajadzīgi arī, lai īstenotu PVO 2003. gada maija Pamatkonvenciju par tabakas kontroli (turpmāk “PKTK”), kurai Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir pievienojušās. Īpaši būtisks ir tās 9. pants (tabakas izstrādājumu sastāva reglamentēšana), 10. pants (tabakas izstrādājumu informācijas izpaušanas reglamentēšana), 11. pants (tabakas izstrādājumu iepakojums un marķējums), 13. pants (reklāma) un 15. pants (nelikumīga tabakas izstrādājumu tirdzniecība). PKTK noteikumu īstenošanas pamatnostādņu kopumu pieņēma vienprātīgi dažādās PKTK pušu konferencēs, saņemot Savienības un dalībvalstu atbalstu.
(7)   Leģislatīvi pasākumi Savienības līmenī ir vajadzīgi arī, lai īstenotu nozīmīgo PVO 2003. gada maija Pamatkonvenciju par tabakas kontroli (turpmāk “PKTK”). Visas dalībvalstis un pati Eiropas Savienība ir parakstījusi un ratificējusi minēto konvenciju, un tāpēc atbilstoši starptautiskajām tiesībām uz tām attiecas PKTK noteikumi. Īpaši būtisks ir tās 9. pants (tabakas izstrādājumu sastāva reglamentēšana), 10. pants (tabakas izstrādājumu informācijas izpaušanas reglamentēšana), 11. pants (tabakas izstrādājumu iepakojums un marķējums), 13. pants (reklāma) un 15. pants (nelikumīga tabakas izstrādājumu tirdzniecība). PKTK noteikumu īstenošanas pamatnostādņu kopumu pieņēma vienprātīgi dažādās PKTK pušu konferencēs, saņemot Savienības un dalībvalstu atbalstu.
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
8.apsvērums
(8)  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 114. panta 3. punktu par pamatu būtu jāņem augsts aizsardzības līmenis, jo īpaši pievēršot uzmanību visiem jaunajiem atklājumiem, kuru pamatā ir zinātnes fakti. Tabakas izstrādājumi nav parastas preces, un, ņemot vērā tabakas īpaši kaitīgo ietekmi, veselības aizsardzībai būtu jāpiešķir īpaša nozīme, jo īpaši nolūkā samazināt smēķēšanas izplatību jauniešu vidū.
(8)  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 114. panta 3. punktu par pamatu būtu jāņem augsts veselības aizsardzības līmenis, jo īpaši pievēršot uzmanību visiem jaunajiem atklājumiem, kuru pamatā ir zinātnes fakti. Tabakas izstrādājumi nav parastas preces, un, ņemot vērā tabakas īpaši kaitīgo ietekmi, veselības aizsardzībai būtu jāpiešķir īpaša nozīme, jo īpaši nolūkā samazināt smēķēšanas izplatību jauniešu vidū. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāveicina smēķēšanas novēršanas kampaņas jo īpaši skolās un plašsaziņas līdzekļos. Tabakas izstrādājumu ražotājiem saskaņā ar ražotāju atbildības principu būtu jākompensē visi finansiālie zaudējumi, kas saistīti ar tabakas patēriņa nodarīto kaitējumu veselībai.
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
9.aapsvērums (jauns)
(9a)  Tā kā daudzās dalībvalstīs liela procentuālā daļa smēķētāju, iespējams, pilnīgi neatmetīs smēķēšanu, tiesību aktos jāņem vērā šo cilvēku tiesības saņemt objektīvu informāciju par tabakas lietošanas iespējamo ietekmi uz veselību — šī informācija ir pieejama arī uz attiecīgā izstrādājuma iepakojuma.
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
10.apsvērums
(10)  Mērot darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda saturu cigaretēs, būtu jāiekļauj atsauce uz ISO standartu 4387, 10315 un 8454, kas ir starptautiski atzīti standarti. Attiecībā uz citām emisijām nav starptautiski saskaņotu standartu vai testu, lai kvantitatīvi izteiktu to saturu, taču ir sākta to izstrāde.
(10)  Mērot darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda saturu cigaretēs, būtu jāiekļauj atsauce uz ISO standartu 4387, 10315 un 8454, kas ir starptautiski atzīti standarti. Attiecībā uz citām emisijām nav starptautiski saskaņotu standartu vai testu, lai kvantitatīvi izteiktu to saturu, taču dalībvalstīm un Komisijai būtu aktīvi jāatbalsta starptautiskā līmenī notiekošie centieni izstrādāt šādus standartus vai testus.
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
10.aapsvērums (jauns)
(10a)  Ir pierādīts, ka polonijs 210 ir būtiska kancerogēna tabakas sastāvdaļa. Veicot vairākus vienkāršus pasākumus, gandrīz pilnīgi varētu likvidēt šīs vielas klātbūtni cigaretēs. Tādēļ ir lietderīgi noteikt polonija 210 maksimālo saturu, tādējādi par 95 % samazinot polonija 210 pašreizējo daudzumu cigaretēs. Būtu jāizstrādā ISO standarts polonija 210 daudzuma noteikšanai tabakas sastāvā.
Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
11.apsvērums
(11)   Attiecībā uz maksimālā satura noteikšanu varētu būt nepieciešams un lietderīgi vēlāk pielāgot noteiktā satura līmeni vai noteikt maksimālās emisiju robežvērtības, ņemot vērā to toksicitāti un spēju izraisīt atkarību.
(11)   Attiecībā uz maksimālā satura noteikšanu varētu būt nepieciešams un lietderīgi vēlāk samazināt noteiktā satura līmeni vai noteikt maksimālās emisiju robežvērtības, ņemot vērā to toksicitāti un spēju izraisīt atkarību.
Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
13.apsvērums
(13)   Patlaban tiek izmantotas dažādas pārskata formas, tāpēc ražotājiem un importētājiem rodas grūtības izpildīt savus ziņošanas pienākumus un dalībvalstīm un Komisijai ir apgrūtinoši salīdzināt un analizēt saņemto informāciju un izdarīt secinājumus, pamatojoties uz to. Šajā saistībā būtu jāparedz vienota obligāta forma ziņošanai par sastāvdaļām un emisijām. Attiecībā uz informāciju par izstrādājumiem sabiedrībai būtu jānodrošina lielākā iespējamā caurskatāmība, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā tabakas izstrādājumu ražotāju komerciālā un intelektuālā īpašuma tiesības.
(13)   Patlaban tiek izmantotas dažādas pārskata formas, tāpēc ražotājiem un importētājiem rodas grūtības izpildīt savus ziņošanas pienākumus un dalībvalstīm un Komisijai ir apgrūtinoši salīdzināt un analizēt saņemto informāciju un izdarīt secinājumus, pamatojoties uz to. Šajā saistībā būtu jāparedz vienota obligāta forma ziņošanai par sastāvdaļām un emisijām. Attiecībā uz informāciju par izstrādājumiem sabiedrībai būtu jānodrošina lielākā iespējamā pārredzamība, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā tabakas izstrādājumu ražotāju komerciālā un intelektuālā īpašuma tiesības, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) tiesības.
Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
14.apsvērums
(14)  Saskaņotas pieejas trūkums attiecībā uz sastāvdaļu reglamentēšanu ietekmē iekšējā tirgus darbību un preču brīvu apriti visā ES. Dažas dalībvalstis ir pieņēmušas tiesību aktus vai noslēgušas saistošus nolīgumus ar nozari, atļaujot vai aizliedzot atsevišķas sastāvdaļas. Līdz ar to atsevišķas sastāvdaļas dažās dalībvalstīs ir reglamentētas, bet citās ne. Dalībvalstis izmanto arī dažādas pieejas attiecībā uz piedevām, kas integrētas cigarešu filtrā, kā arī piedevām, kas iekrāso tabakas dūmus. Ņemot vērā PKTK un tās pamatnostādņu īstenošanu un izvērtējot pieredzi, kas iegūta citās jurisdikcijās ārpus ES, tuvākajos gados šķēršļi iekšējā tirgū palielināsies, ja vien netiks veikta saskaņošanu. Pamatnostādnēs par PKTK 9. un 10. pantu tiek jo īpaši rosināts aizliegt sastāvdaļas, kas pastiprina garšas īpašības, rada iespaidu, ka tabakas izstrādājumi labvēlīgi ir veselībai, tiek saistītas ar enerģiju un vitalitāti vai ir krāsojošas.
(14)  Saskaņotas pieejas trūkums attiecībā uz sastāvdaļu reglamentēšanu ietekmē iekšējā tirgus darbību un preču brīvu apriti visā ES. Dažas dalībvalstis ir pieņēmušas tiesību aktus vai noslēgušas saistošus nolīgumus ar nozari, atļaujot vai aizliedzot atsevišķas sastāvdaļas. Līdz ar to atsevišķas sastāvdaļas dažās dalībvalstīs ir reglamentētas, bet citās ne. Dalībvalstis izmanto arī dažādas pieejas attiecībā uz piedevām, kas integrētas cigarešu filtrā, kā arī piedevām, kas iekrāso tabakas dūmus. Ņemot vērā PKTK un tās pamatnostādņu īstenošanu un izvērtējot pieredzi, kas iegūta citās jurisdikcijās ārpus ES, tuvākajos gados šķēršļi iekšējā tirgū palielināsies, ja vien netiks veikta saskaņošana. Pamatnostādnēs par PKTK 9. un 10. pantu tiek jo īpaši rosināts aizliegt sastāvdaļas, kas pastiprina garšas īpašības, rada iespaidu, ka tabakas izstrādājumi ir labvēlīgi veselībai, tiek saistītas ar enerģiju un vitalitāti vai ir krāsojošas. Būtu jāaizliedz arī sastāvdaļas, kas palielina atkarību un toksicitāti.
Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
14.aapsvērums (jauns)
(14a)  Lai aizsargātu cilvēku veselību, būtu jāveic tabakas izstrādājumiem pievienojamo piedevu drošuma novērtējums. Tabakas izstrādājumos drīkstētu izmantot tikai tādas piedevas, kas ir iekļautas Savienībā atļauto piedevu sarakstā. Minētajā sarakstā būtu jānorāda visi nosacījumi vai ierobežojumi attiecībā uz atļauto piedevu izmantošanu. Tabakas izstrādājumus, kas satur Savienības sarakstā neiekļautas piedevas vai ko izmanto šai direktīvai neatbilstošā veidā, nevajadzētu laist Savienības tirgū.
Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
14.bapsvērums (jauns)
(14b)  Ir svarīgi ņemt vērā ne vien piedevu, bet arī to sadegšanas produktu īpašības. Gan piedevas, gan to sadegšanas produkti nedrīkstētu atbilst kritērijiem, saskaņā ar kuriem tos varētu klasificēt kā bīstamas vielas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu1.
_____________
1 OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.
Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums
(15)   Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl vairāk palielina bažas par to, ka tabakas izstrādājumiem, tostarp bezdūmu tabakas izstrādājumiem, ir raksturīgs aromāts, kas nav tabakas aromāts un kas varētu rosināt smēķēšanas uzsākšanu vai ietekmēt patēriņa modeļus. Piemēram, daudzās valstīs pakāpeniski palielinājās mentolu saturošu izstrādājumu tirdzniecība, lai gan smēķēšanas izplatība kopumā samazinājās. Vairāki pētījumi liecina, ka tabakas izstrādājumi ar mentolu var atvieglot ieelpošanu, kā arī veicināt smēķēšanas uzsākšanu jauniešu vidū. Būtu jāizvairās no pasākumiem, ar kuriem nepamatoti paredz atšķirīgus nosacījumus aromatizētām cigaretēm (piemēram, mentola vai krustnagliņu cigaretēm).
(15)   Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl vairāk palielina bažas par to, ka tabakas izstrādājumiem ir raksturīgs aromāts, kas nav tabakas aromāts un kas varētu rosināt smēķēšanas uzsākšanu vai ietekmēt patēriņa modeļus. Piemēram, daudzās valstīs pakāpeniski palielinājās mentolu saturošu izstrādājumu tirdzniecība, lai gan smēķēšanas izplatība kopumā samazinājās. Vairāki pētījumi liecina, ka tabakas izstrādājumi ar mentolu var atvieglot ieelpošanu, kā arī veicināt smēķēšanas uzsākšanu jauniešu vidū. Būtu jāizvairās no pasākumiem, ar kuriem nepamatoti paredz atšķirīgus nosacījumus aromatizētām cigaretēm (piemēram, mentola vai krustnagliņu cigaretēm).
Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Tādu tabakas izstrādājumu aizliegums, kuriem ir raksturīgs aromāts, pilnībā neaizliedz atsevišķu piedevu lietošanu, bet liek ražotājiem samazināt piedevu vai piedevu kombināciju tādā mērā, lai tās vairs neradītu raksturīgo aromātu. Tabakas izstrādājumu ražošanai vajadzīgo piedevu izmantošana būtu jāatļauj, ja vien tās nerada raksturīgu aromātu. Komisijai būtu jānodrošina vienādi nosacījumi noteikuma par raksturīgu aromātu īstenošanai. Lēmuma pieņemšanas procesā dalībvalstīm un Komisijai būtu jāizmanto neatkarīgu darba grupu palīdzība. Piemērojot šo direktīvu, nevajadzētu nošķirt dažādas tabakas varietātes.
svītrots
Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums
(17)  Atsevišķas piedevas izmanto, lai radītu iespaidu, ka tabakas izstrādājumiem ir labvēlīga ietekme uz veselību, ka tie samazina veselības apdraudējumus vai palielina modrību un uzlabo fiziskās spējas. Šīs piedevas būtu jāaizliedz, lai nodrošinātu vienotus noteikumus un augstu veselības aizsardzības līmeni.
(17)  Atsevišķas piedevas izmanto, lai radītu iespaidu, ka tabakas izstrādājumiem ir labvēlīga ietekme uz veselību, ka tie samazina veselības apdraudējumus vai palielina modrību un uzlabo fiziskās spējas. Lai nodrošinātu vienotus noteikumus un augstu veselības aizsardzības līmeni, šādas piedevas nebūtu jāapstiprina. Turklāt nevajadzētu apstiprināt piedevas, kas piešķir raksturīgu aromātu. Tā rezultātā nevajadzētu pilnībā aizliegt izmantot atsevišķas piedevas. Tomēr būtu jāparedz pienākums ražotājiem samazināt piedevu vai piedevu kombināciju izmantošanu tādā mērā, ka piedevas rezultātā vairs nerodas raksturīgs aromāts. Vajadzētu būt iespējai apstiprināt tādu piedevu izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas izstrādājumu ražošanai, ja vien šo piedevu rezultātā nerodas raksturīgs aromāts un ja tās neveicina izstrādājumu spēju piesaistīt.
Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
17.aapsvērums (jauns)
(17a)  Aizvien vairāk cilvēku, vairākums no tiem — bērni, slimo ar astmu un dažādām alerģijām. Lai gan PVO norādījusi, ka ne visi astmas cēloņi ir noskaidroti, tomēr, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti, ir nepieciešams novērst riska faktorus, tostarp alergēnus, tabaku un ķīmiskus kairinātājus.
Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums
(18)  Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība ir vērsta uz jauniešiem, tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās tabakas izstrādājumi un bezdūmu tabaka (t. i., tabakas izstrādājumiem, kurus lielākoties lieto gados vecāki patērētāji) būtu jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām prasībām attiecībā uz sastāvdaļām, kamēr nav notikusi būtiska apstākļu maiņa pārdošanas apjoma ziņā vai patēriņa modeļos saistībā ar jauniešiem.
(18)  Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība ir vērsta uz jauniešiem, tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās tabakas izstrādājumi un ūdenspīpju tabaka (t. i., tabakas izstrādājumiem, kurus lielākoties lieto gados vecāki patērētāji) būtu jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām prasībām attiecībā uz sastāvdaļām, kamēr nav notikusi būtiska apstākļu maiņa pārdošanas apjoma ziņā vai patēriņa modeļos saistībā ar jauniešiem.
Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
18.aapsvērums (jauns)
(18a)  Dalībvalstis — ja tās vēl šādus noteikumus nav pieņēmušas — būtu jāmudina izstrādāt tādus valsts tiesību aktus jauniešu aizsardzībai, kas aizliedz tabakas izstrādājumu pārdošanu jauniešiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, kā arī aizliedz viņiem lietot šos izstrādājumus. Dalībvalstīm būtu jānodrošina arī šo aizliegumu ievērošana.
Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
18.bapsvērums (jauns)
(18b)  PKTK 16. pantā norādīts, ka konvencijas puses ir atbildīgas par to, lai aizliegtu izstrādājumus, kas paredzēti nepilngadīgiem patērētājiem, piemēram, pārtikas produktus un rotaļlietas tabakas izstrādājumu veidā, kas var piesaistīt nepilngadīgos. Pēdējos gados tirgū ir pieejami vairāki izstrādājumi, piemēram, ūdenspīpju tabakas kvēpināmie stienīši, kuri nesatur nikotīnu, bet kuriem ir cigaretes forma, lai, kvēpinot vielas, kuru nekaitīgums vēl nav zinātniski pierādīts, imitētu smēķēšanas procesu un ar elektrisko gaismu imitētu cigaretes degšanas procesu. Šādi izstrādājumi nepārprotami ir izgatavoti, lai piesaistītu jaunus un nepilngadīgus patērētājus, un tos ir ārkārtīgi iecienījuši nepilngadīgie vairākās dalībvalstīs. Aizvien lielākas bažas tiek paustas par paradumiem, ko šādas cigarešu imitācijas lietošana veido jauniem un nepilngadīgiem patērētājiem.
Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
20.apsvērums
(20)  Šādas atšķirības var radīt šķēršļus tirdzniecībai un traucēt tabakas izstrādājumu iekšējā tirgus darbību, tādēļ tās būtu jānovērš. Turklāt dažās dalībvalstīs patērētāji var būt labāk informēti par tabakas izstrādājumu radītajiem veselības apdraudējumiem nekā citās. Bez papildu rīcības Savienības līmenī esošās atšķirības turpmākajos gados, visticamāk, palielināsies.
(20)  Šādas atšķirības var radīt šķēršļus tirdzniecībai un traucēt tabakas izstrādājumu iekšējā tirgus darbību, tādēļ tās būtu jānovērš. Turklāt dažās dalībvalstīs patērētāji var būt labāk informēti par tabakas izstrādājumu radītajiem veselības apdraudējumiem nekā citās. Bez saskaņotas papildu rīcības Savienības līmenī esošās atšķirības turpmākajos gados, visticamāk, palielināsies.
Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums
(22)  Marķēšanas noteikumi ir jāpielāgo arī jauniem zinātniskiem pierādījumiem. Piemēram, norāde par darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda saturu uz cigarešu paciņām ir izrādījusies maldinoša, jo liek patērētājiem domāt, ka dažas cigaretes ir mazāk kaitīgas nekā citas. Pierādījumi arī liecina, ka lieli kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir iedarbīgāki par rakstiskiem brīdinājumiem. Šajā saistībā kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz veselību būtu jāpadara obligāti visā Savienībā un jāizvieto uz būtiskām un redzamām iepakojuma virsmas daļām. Lai nodrošinātu, ka visi brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir uzskatāmi un iedarbīgi, būtu jānosaka to minimālais izmērs.
(22)  Marķēšanas noteikumi ir jāpielāgo arī jauniem zinātniskiem pierādījumiem. Piemēram, norāde par darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda saturu uz cigarešu paciņām ir izrādījusies maldinoša, jo liek patērētājiem domāt, ka dažas cigaretes ir mazāk kaitīgas nekā citas. Pierādījumi arī liecina, ka lieli kombinēti attēla un teksta brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir iedarbīgāki par rakstiskiem brīdinājumiem. Šajā saistībā kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz veselību būtu jāpadara obligāti visā Savienībā un jāizvieto uz būtiskām un redzamām iepakojuma virsmas daļām redzamības laukā. Lai nodrošinātu, ka visi brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir pamanāmi un iedarbīgi, būtu jānosaka to minimālais izmērs.
Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums
(23)  Lai nodrošinātu brīdinājumu par ietekmi uz veselību veselumu un uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, ir jāparedz noteikumi attiecībā uz brīdinājumu izmēriem, kā arī uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar tabakas izstrādājumu iepakojuma izskatu, tostarp atvēršanas mehānismu. Iepakojums un izstrādājumi var maldināt patērētājus, jo īpaši jauniešus, radot iespaidu, ka izstrādājumi ir mazāk kaitīgi. Piemēram, tas attiecas uz dažiem uzrakstiem vai elementiem, (piem., “ar zemu darvas saturu”, “viegls”, “īpaši viegls”, “maigs”, “dabīgs”, “organisks”, “bez piedevām”, “bez aromatizētājiem”, “tievs”), nosaukumiem, attēliem un grafiskām vai citām zīmēm. Arī atsevišķu cigarešu izmērs un izskats var maldināt patērētājus, radot iespaidu, ka tās ir mazāk kaitīgas. Nesen veikts pētījums arī liecina, ka tievo cigarešu smēķētāji drīzāk ticētu tam, ka to izvēlētā cigarešu marka varētu būt mazāk kaitīga. Tas būtu jānovērš.
(23)  Lai nodrošinātu brīdinājumu par ietekmi uz veselību veselumu un uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, ir jāparedz noteikumi attiecībā uz brīdinājumu izmēriem, kā arī uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar tabakas izstrādājumu iepakojuma izskatu. Iepakojums un izstrādājumi var maldināt patērētājus, jo īpaši jauniešus, radot iespaidu, ka izstrādājumi ir mazāk kaitīgi. Piemēram, tas attiecas uz dažiem uzrakstiem vai elementiem, (piem., “ar zemu darvas saturu”, “viegls”, “īpaši viegls”, “maigs”, “dabīgs”, “organisks”, “bez piedevām”, “bez aromatizētājiem”, “tievs”), nosaukumiem, attēliem un grafiskām vai citām zīmēm. Arī atsevišķu cigarešu izmērs un izskats var maldināt patērētājus, radot iespaidu, ka tās ir mazāk kaitīgas. Nesen veikts pētījums arī liecina, ka tievo cigarešu smēķētāji drīzāk ticētu tam, ka to izvēlētā cigarešu marka varētu būt mazāk kaitīga. Tas būtu jānovērš.
Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
23.aapsvērums (jauns)
(23a)  Ir pierādīts, ka tabakas izstrādājumi satur un sadegot izdala daudz kaitīgu vielu un zināmus, veselībai kaitīgus kancerogēnus. Zinātniskie pētījumi ir skaidri pierādījuši, ka pasīvā smēķēšana izraisa nāvi, slimības un invaliditāti un ka pasīvā smēķēšana īpaši apdraud nedzimušus bērnus un zīdaiņus. Tabakas dūmu ieelpošana cilvēkiem var izraisīt elpceļu slimības vai pasliktināt šo slimību norisi. Tādēļ brīdinājumos par ietekmi uz veselību būtu jāiekļauj arī brīdinājumi par pasīvās smēķēšanas kaitīgo ietekmi uz veselību.
Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums
(24)  Smēķēšanai paredzētiem tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes un tinamās tabakas izstrādājumi (t. i., tabakas izstrādājumiem, kurus lielākoties lieto gados vecāki patērētāji), būtu jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām marķēšanas prasībām, kamēr nav notikusi būtiska apstākļu maiņa pārdošanas apjomu ziņā vai patēriņa modeļos saistībā ar jauniešiem. Attiecībā uz šo citu tabakas izstrādājumu marķēšanu būtu jāievēro īpaši noteikumi. Jānodrošina, lai brīdinājumi par bezdūmu tabakas izstrādājumu ietekmi uz veselību būtu uzskatāmi. Tāpēc brīdinājumi būtu jāizvieto uz bezdūmu tabakas izstrādājumu iepakojuma divām lielākajām virsmām.
(24)  Smēķēšanai paredzētiem tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās tabakas izstrādājumi un ūdenspīpes tabaka (t. i., tabakas izstrādājumiem, kurus lielākoties lieto gados vecāki patērētāji), būtu jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām marķēšanas prasībām, kamēr nav notikusi būtiska apstākļu maiņa pārdošanas apjomu ziņā vai patēriņa modeļos saistībā ar jauniešiem. Attiecībā uz šo citu tabakas izstrādājumu marķēšanu būtu jāievēro īpaši noteikumi. Jānodrošina, lai brīdinājumi par bezdūmu tabakas izstrādājumu ietekmi uz veselību būtu uzskatāmi. Tāpēc brīdinājumi būtu jāizvieto uz bezdūmu tabakas izstrādājumu iepakojuma divām lielākajām virsmām.
Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums
(26)   Tirgū tiek laists ievērojams apjoms nelikumīgu izstrādājumu, kuri neatbilst Direktīvā 2001/37/EK paredzētajām prasībām, un ir pamats uzskatīt, ka šis apjoms varētu palielināties. Šādi izstrādājumi kavē prasībām atbilstošu izstrādājumu brīvu apriti un mazina tabakas kontroles tiesību aktos paredzēto aizsardzību. Turklāt PKTK uzliek Savienībai pienākumu apkarot nelikumīgu izstrādājumu apriti; tā ir daļa no visaptverošas tabakas kontroles politikas. Tāpēc būtu jāparedz noteikums par tabakas izstrādājumu iepakojuma vienību marķēšanu unikālā un drošā veidā, un to pārvietošana būtu jāreģistrē, lai šos izstrādājumus Savienībā varētu izsekot un identificēt un lai varētu uzraudzīt un labāk nodrošināt to atbilstību šīs direktīvas noteikumiem. Turklāt jāparedz arī noteikums par drošības elementu ieviešanu, kas atvieglotu izstrādājumu autentiskuma pārbaudi.
(26)   Tirgū tiek laists ievērojams apjoms nelikumīgu izstrādājumu, kuri neatbilst Direktīvā 2001/37/EK paredzētajām prasībām, un ir pamats uzskatīt, ka šis apjoms varētu palielināties. Šādi izstrādājumi kavē prasībām atbilstošu izstrādājumu brīvu apriti un mazina tabakas kontroles tiesību aktos paredzēto aizsardzību. Turklāt PKTK uzliek Savienībai pienākumu apkarot nelikumīgu izstrādājumu apriti; tā ir daļa no visaptverošas tabakas kontroles politikas. Tāpēc būtu jāparedz noteikums par tabakas izstrādājumu iepakojuma vienību un jebkāda ārējā pārvadāšanas iepakojuma marķēšanu unikālā un drošā veidā, un to pārvietošana būtu jāreģistrē, lai šos izstrādājumus Savienībā varētu izsekot un identificēt un lai varētu uzraudzīt un labāk nodrošināt to atbilstību šīs direktīvas noteikumiem. Turklāt būtu jāparedz arī noteikums par drošības elementu ieviešanu, kas atvieglotu izstrādājumu autentiskuma pārbaudi un nodrošinātu, ka iepakojuma vienību unikālie identifikatori ir saistīti ar ārējā transportēšanas iepakojuma unikālajiem identifikatoriem.
Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
28.apsvērums
(28)  Lai nodrošinātu neatkarību un pārredzamību, tabakas izstrādājumu ražotājiem ārēja revidenta uzraudzībā būtu jānoslēdz līgumi par datu glabāšanu ar neatkarīgām trešām personām. Dati, kas attiecas uz izsekošanas un identificēšanas sistēmu, būtu jāglabā atsevišķi no citiem uzņēmuma datiem, un tiem vajadzētu būt dalībvalstu kompetento iestāžu un Komisijas pastāvīgā kontrolē un tām vienmēr pieejamiem.
(28)  Lai nodrošinātu neatkarību un pārredzamību, tabakas izstrādājumu ražotājiem būtu jānoslēdz līgumi par datu glabāšanu ar neatkarīgām trešām personām. Šādu līgumu piemērotība būtu jāapstiprina un jāuzrauga Komisijai, izmantojot neatkarīga ārēja revidenta palīdzību. Dati, kas attiecas uz izsekošanas un identificēšanas sistēmu, būtu jāglabā atsevišķi no citiem uzņēmuma datiem, un tiem vajadzētu būt dalībvalstu kompetento iestāžu un Komisijas pastāvīgā kontrolē un tām vienmēr pieejamiem.
Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums
(29)  Ar Padomes 1989. gada 13. novembra Direktīvu 89/622/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu marķēšanu un aizliegumu laist tirgū atsevišķus tabakas izstrādājumu veidus orālai lietošanai dalībvalstīs aizliedza pārdot atsevišķus orālai lietošanai paredzētas tabakas veidus. Šo aizliegumu apstiprināja ar Direktīvu 2001/37/EK. Akta par Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos 151. pantā Zviedrijas Karalistei piešķirta atkāpe no šā aizlieguma. Aizliegums pārdot orālai lietošanai paredzētu tabaku būtu jāsaglabā, lai novērstu, ka iekšējā tirgū nonāk izstrādājums, kas izraisa atkarību, nelabvēlīgi ietekmē veselību un piesaista jauniešus. Attiecībā uz citiem bezdūmu tabakas izstrādājumiem, ko neražo masu patēriņa tirgum, stingri noteikumi attiecībā uz marķējumu un sastāvdaļām tiek uzskatīti par pietiekamiem, lai tirgus neizplatītos tālāk par tradicionālo lietojumu.
(29)  Ar Padomes 1989. gada 13. novembra Direktīvu 89/622/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu marķēšanu un aizliegumu laist tirgū atsevišķus tabakas izstrādājumu veidus orālai lietošanai dalībvalstīs aizliedza pārdot atsevišķus orālai lietošanai paredzētas tabakas veidus. Šo aizliegumu apstiprināja ar Direktīvu 2001/37/EK. Akta par Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos 151. pantā Zviedrijas Karalistei piešķirta atkāpe no šā aizlieguma. Aizliegums pārdot orālai lietošanai paredzētu tabaku būtu jāsaglabā, lai novērstu, ka iekšējā tirgū nonāk izstrādājums, kas izraisa atkarību, nelabvēlīgi ietekmē veselību un piesaista jauniešus.
Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
29.aapsvērums (jauns)
(29a)  Ņemot vērā orālai lietošanai paredzētās tabakas (“snus”) tirdzniecības vispārējo aizliegumu Savienībā, “snus” sastāva reglamentēšana nav pārrobežu interesēs. Tādēļ par “snus” sastāva reglamentēšanu ir atbildīga dalībvalsts, kurā “snus” tirdzniecība ir atļauta saskaņā ar Akta par Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos 151. pantu. Tāpēc šīs direktīvas 6. pantā minētie noteikumi nebūtu attiecināmi uz “snus”.
Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums
(30)  Tabakas pārrobežu tālpārdošana atvieglo jauniešu piekļuvi tabakas izstrādājumiem un apdraud atbilstību tiesību aktiem tabakas kontroles jomā un jo īpaši šīs direktīvas prasībām. Kopīgi noteikumi par paziņošanas sistēmu ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā īstenots šīs direktīvas potenciāls. Šajā direktīvā paredzētais noteikums par tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanas paziņošanu būtu jāpiemēro neatkarīgi no paziņošanas procedūras, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvā 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem. Tabakas izstrādājumu tālpārdošanas darījumi starp uzņēmumiem un patērētājiem ir sīkāk reglamentēti Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 20. maija Direktīvā 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, kura no 2014. gada 13. jūnija tiks aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvu 2011/83/ES par patērētāju tiesībām.
(30)  Tabakas pārrobežu tālpārdošana būtu jāaizliedz, jo tā atvieglo jauniešu piekļuvi tabakas izstrādājumiem un apdraud atbilstību šīs direktīvas prasībām.
Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
30.aapsvērums (jauns)
(30a)  Direktīva 2003/33/EK par tabakas izstrādājumu reklāmu un ar to saistīto sponsordarbību jau aizliedz šo izstrādājumu bezmaksas izplatīšanu saistībā ar pasākumu sponsorēšanu. Šī direktīva, kura reglamentē ar tabakas noformēšanu un pārdošanu saistītos aspektus un kuras mērķis ir paaugstināta veselības aizsardzības līmeņa sasniegšana un smēķēšanas novēršana jauniešu vidū, paredz bezmaksas izplatīšanas aizliegumu sabiedriskās vietās un atlaižu kuponu un līdzīgu reklāmu izplatīšanas skaidru aizliegumu paciņu un iesaiņojumu iekšpusē.
Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
30.bapsvērums (jauns)
(30b)  Komisija un dalībvalstis apņemas efektīvi īstenot PKTK protokolu, lai izskaustu tabakas produktu nelikumīgu tirdzniecību. Būtu jāpieliek pūles, lai nepieļautu trešās valstīs ražotu tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību, kā arī uzlabotu šīs nelikumīgās tirdzniecības kontroli.
Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
31.apsvērums
(31)  Visi tabakas izstrādājumi var izraisīt mirstību, saslimstību un invaliditāti, un to patēriņš būtu jāierobežo. Tādēļ ir svarīgi pārraudzīt jaunieviestu tabakas izstrādājumu attīstības tendences. Ražotājiem un importētājiem būtu jānosaka pienākums ziņot par jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem, neskarot dalībvalstu pilnvaras aizliegt vai atļaut tos. Komisijai būtu jāuzrauga attīstības tendences un jāsniedz ziņojums piecus gadus pēc šīs direktīvas transponēšanas termiņa, lai novērtētu, vai šajā direktīvā ir nepieciešami grozījumi.
(31)  Visi tabakas izstrādājumi var izraisīt mirstību, saslimstību un invaliditāti, un to ražošana, izplatīšana un patēriņš būtu jāreglamentē. Tādēļ ir svarīgi pārraudzīt jaunieviestu tabakas izstrādājumu attīstības tendences. Ražotājiem un importētājiem būtu jānosaka pienākums ziņot par jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem, neskarot dalībvalstu pilnvaras aizliegt vai atļaut tos. Komisijai būtu jāuzrauga attīstības tendences un jāsniedz ziņojums trīs gadus pēc šīs direktīvas transponēšanas termiņa, lai novērtētu, vai šajā direktīvā ir nepieciešami grozījumi.
Grozījums Nr. 165
Direktīvas priekšlikums
33.apsvērums
(33)   Savienības tirgū pārdod nikotīnu saturošus izstrādājumus. Atšķirīgajām regulatīvajām pieejām, ko dalībvalstis īsteno, lai risinātu ar šiem izstrādājumiem saistītos veselības un drošības aspektus, ir negatīva ietekme uz iekšējā tirgus darbību, jo īpaši ņemot vērā to, ka šie izstrādājumi bieži nonāk pārrobežu tālpārdošanā, tostarp ar interneta starpniecību.
(33)   Savienības tirgū pārdod nikotīnu saturošus izstrādājumus, tostarp e-cigaretes. Tomēr dalībvalstis ir izvēlējušās atšķirīgas regulatīvās pieejas, lai risinātu ar šiem izstrādājumiem saistītos veselības un drošības aspektus. Ir vajadzīgi saskaņoti noteikumi, tāpēc visi nikotīnu saturošie izstrādājumi būtu jāregulē saskaņā ar šo direktīvu kā izstrādājumi, kas saistīti ar tabaku. Ņemot vērā šādu nikotīnu saturošu izstrādājumu potenciālu palīdzēt atmest smēķēšanu, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tie var būt pieejami ārpus aptiekām tikpat plaši kā tabakas izstrādājumi.
Grozījums Nr. 118 un 137/REV
Direktīvas priekšlikums
34.apsvērums
(34)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm1, ir paredzēts tiesiskais regulējums zāļu, tostarp nikotīnu saturošu izstrādājumu, kvalitātes, drošuma un iedarbīguma novērtēšanai. Ievērojams skaits nikotīnu saturošu izstrādājumu jau bija atļauti saskaņā ar šo regulējumu. Piešķirot atļauju, ņem vērā nikotīna saturu attiecīgajā ražojumā. Piemērojot vienotu tiesisko regulējumu visiem nikotīnu saturošiem izstrādājumiem, kuru nikotīna sastāvs ir tikpat liels vai lielāks nekā nikotīnu saturošā izstrādājumā, kas atļauts agrāk saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, var padarīt skaidrāku juridisko situāciju, izlīdzināt atšķirības starp valstu tiesību aktiem, nodrošināt vienlīdzīgu nosacījumu piemērošanu visiem smēķēšanas atmešanai izmantojamiem nikotīnu saturošiem izstrādājumiem un radīt stimulus pētniecībai un jauninājumiem saistībā ar smēķēšanas atmešanu. Tam nevajadzētu skart Direktīvas 2001/83/EK piemērošanu citiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, ja ir izpildīti Direktīvā 2001/83/EK paredzētie nosacījumi.
svītrots
__________________
1OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.; jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2011/62/ES, OV L 174, 1.7.2011., 74. lpp.
Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
35.apsvērums
(35)  Būtu jāievieš marķēšanas noteikumi attiecībā uz nikotīnu saturošiem izstrādājumiem, kuros nikotīna saturs ir zemāks par šajā direktīvā noteikto robežvērtību, pievēršot uzmanību patērētāju veselības iespējamam apdraudējumam.
svītrots
Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
35.aapsvērums (jauns)
(35a)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka nikotīnu saturošus izstrādājumus netirgo personām, kas nav sasniegušas vecumu, no kura atļauts iegādāties tabakas vai saistītus izstrādājumus.
Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
37.apsvērums
(37)  Lai nodrošinātu vienādus šīs direktīvas īstenošanas nosacījumus, jo īpaši attiecībā uz sastāvdaļu ziņošanas formātu, tādu izstrādājumu noteikšanu, kam piemīt raksturīgi aromāti, paaugstināta toksicitāte un spēja izraisīt atkarību, kā arī metodēm, kas izmantojamas, lai noteiktu, vai tabakas izstrādājumam piemīt raksturīgs aromāts, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
(37)  Lai nodrošinātu vienādus šīs direktīvas īstenošanas nosacījumus, jo īpaši attiecībā uz sastāvdaļu ziņošanas formātu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
38.apsvērums
(38)   Lai šī direktīva darbotos pilnībā un neatpaliktu no tehniskās un zinātnes attīstības un starptautiskajām norisēm tabakas ražošanas, patēriņa un regulējuma jomā, pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu ir jādeleģē Komisijai, jo īpaši attiecībā uz emisiju maksimālā satura un tā mērīšanas metožu noteikšanu, tādu sastāvdaļu maksimālā līmeņa noteikšanu, kas palielina toksicitāti un spēju izraisīt atkarību vai piesaistīt, brīdinājumu par ietekmi uz veselību, unikālo identifikatoru un drošības elementu izmantošanu marķējumā un uz iepakojuma, datu glabāšanas līgumos ar neatkarīgām trešām personām iekļaujamo pamatelementu noteikšanu un dažu tādu atbrīvojumu pārskatīšanu, kas piešķirti tabakas izstrādājumiem, kuri nav cigaretes, tinamās tabakas un bezdūmu tabakas izstrādājumi, un nikotīna līmeņa pārskatīšanu attiecībā uz nikotīnu saturošiem izstrādājumiem. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu attiecīgas apspriedes, tostarp ekspertu līmenī. Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai būtu jānodrošina, lai attiecīgie dokumenti vienlaicīgi, laikus un pienācīgā kārtībā tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.
(38)   Lai šī direktīva darbotos pilnībā un neatpaliktu no tehniskās un zinātnes attīstības un starptautiskajām norisēm tabakas ražošanas, patēriņa un regulējuma jomā, pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai, jo īpaši attiecībā uz emisiju maksimālā satura un tā mērīšanas metožu noteikšanu, piedevu apstiprināšanu un vajadzības gadījumā piedevu maksimālo līmeņu noteikšanu, brīdinājumu par ietekmi uz veselību, unikālo identifikatoru un drošības elementu izmantošanu marķējumā un uz iepakojuma, datu glabāšanas līgumos ar neatkarīgām trešām personām iekļaujamo pamatelementu noteikšanu un dažu tādu atbrīvojumu pārskatīšanu, kas piešķirti tabakas izstrādājumiem, kuri nav cigaretes, tinamā tabaka un ūdenspīpju tabaka. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija sagatavošanas darbu laikā attiecīgi konsultētos, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus vienlaicīgi, savlaicīgi un pienācīgi nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.
Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
39.apsvērums
(39)  Komisijai būtu jāpārrauga attīstības tendences un jāsniedz ziņojums piecus gadus pēc šīs direktīvas transponēšanas, lai novērtētu, vai šajā direktīvā ir nepieciešami grozījumi.
(39)  Komisijai būtu jāpārrauga attīstības tendences un jāsniedz ziņojums trīs gadus pēc šīs direktīvas transponēšanas, lai novērtētu, vai šajā direktīvā ir nepieciešami grozījumi, jo īpaši attiecībā uz iepakojumu.
Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
39.aapsvērums (jauns)
(39a)  Dalībvalstīm ir svarīgs pienākums aizsargāt sabiedrības veselību, īstenot preventīvus pasākumus, sniegt valsts garantijas, īstenot uzraudzību, konsultēt jauniešus un veikt sabiedrībā preventīvās pretsmēķēšanas kampaņas, jo īpaši skolās. Par būtisku ir uzskatāma smēķēšanas atmešanas konsultāciju un attiecīgas ārstēšanas vispārēja brīva pieejamība.
Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
40.apsvērums
(40)  Ja dalībvalsts, pamatojoties uz vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības aizsardzību saistītiem iemesliem, uzskata par nepieciešamu paturēt spēkā stingrākus valsts noteikumus saistībā ar aspektiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, tai būtu jāļauj to darīt attiecībā gan visiem izstrādājumiem. Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai ieviest stingrākus noteikumus, kas vienlīdzīgi attiecas uz visiem izstrādājumiem, pamatojoties uz konkrēto situāciju attiecīgajā dalībvalstī un ar nosacījumu, ka noteikumi ir pamatoti ar nepieciešamību aizsargāt sabiedrības veselību. Stingrāku valsts noteikumu piemērošanu vajadzētu atļaut tikai tad, ja tie ir vajadzīgi un samērīgi un neietver patvaļīgu diskrimināciju vai slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp dalībvalstīm. Stingrāki valsts noteikumi ir iepriekš jāpaziņo Komisijai un jāsaņem tās apstiprinājums, ņemot vērā augsto veselības aizsardzības līmeni, kas panākts ar šo direktīvu.
(40)  Ja dalībvalsts uzskata par nepieciešamu paturēt spēkā vai ieviest stingrākus valsts noteikumus saistībā ar aspektiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, tai būtu jāļauj to darīt attiecībā uz visiem izstrādājumiem, ja vien šādi pasākumi ir saderīgi ar LESD. Stingrāki valsts noteikumi ir iepriekš jāpaziņo Komisijai un jāsaņem tās apstiprinājums, ņemot vērā augsto veselības aizsardzības līmeni, kas panākts ar šo direktīvu.
Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
42.apsvērums
(42)  Dalībvalstis nodrošina, lai personas dati tiktu apstrādāti tikai saskaņā ar noteikumiem un drošības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
(42)  Dalībvalstis nodrošina, lai personas dati tiktu apstrādāti tikai saskaņā ar noteikumiem un drošības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Ir būtiski, lai tiktu ievēroti arī valstu datu aizsardzības noteikumi.
Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
45.apsvērums
(45)  Priekšlikums ietekmē vairākas pamattiesības, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti personas datu aizsardzību (8. pants), vārda un informācijas brīvību (11. pants), uzņēmēju darījumbrīvību (16. pants) un tiesības uz īpašumu (17. pants). Tabakas izstrādājumu ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem uzliktie pienākumi ir vajadzīgi, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, vienlaikus nodrošinot augstu veselības un patērētāju aizsardzības līmeni, kā noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 35. un 38. pantā. Šīs direktīvas piemērošanā būtu jāņem vērā ES tiesību akti un attiecīgās starptautiskās saistības,
(45)  Priekšlikums ietekmē vairākas pamattiesības, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti personas datu aizsardzību (8. pants), vārda un informācijas brīvību (11. pants), uzņēmēju darījumbrīvību (16. pants) un prečzīmes īpašnieka tiesības uz īpašumu (17. pants). Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt, ka tabakas izstrādājumu ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem uzliktie pienākumi ne tikai garantē augstu veselības un patērētāju aizsardzības līmeni, bet arī aizsargā visas pārējās pamattiesības un ir samērīgi attiecībā uz iekšējā tirgus darbību. Šīs direktīvas piemērošanā būtu jāņem vērā Savienības tiesību akti un attiecīgās starptautiskās saistības.
Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
45.aapsvērums (jauns)
(45a)  Dalībvalstīm būtu jāievēro tiesības uz tīru gaisu saskaņā ar Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 7. panta b) punktu un 12. pantu, kuri attiecīgi paredz tiesības uz drošības un higiēnas prasībām atbilstošiem darba apstākļiem un katra cilvēka tiesības sasniegt visaugstāko fiziskās un psihiskās veselības līmeni. Tas atbilst mērķim, kas paredzēts Pamattiesību hartas 37. pantā, saskaņā ar kuru augstam vides aizsardzības līmenim un vides kvalitātei jābūt integrētai Savienības politikā.
Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
1. pants
Šīs direktīvas mērķis ir tuvināt dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus par:
Šīs direktīvas mērķis ir tuvināt dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus par:
a)  tabakas izstrādājumu sastāvdaļām un emisijām un saistītajiem ziņošanas pienākumiem, tostarp darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda maksimālo saturu cigaretēs;
a)  tabakas izstrādājumu sastāvdaļām un emisijām un saistītajiem ziņošanas pienākumiem, tostarp darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda maksimālo saturu cigaretēs;
b)  tabakas izstrādājumu marķējumu un iepakojumu, tostarp brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, kas jānorāda uz tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma, kā arī izsekojamību un drošības pasākumiem, lai panāktu atbilstību šai direktīvai;
b)  tabakas izstrādājumu marķējumu un iepakojumu, tostarp brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, kas jānorāda uz tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma, kā arī izsekojamību un drošības pasākumiem, lai panāktu atbilstību šai direktīvai;
c)  aizliegumu laist tirgū orālai lietošanai paredzētu tabaku;
c)  aizliegumu laist tirgū orālai lietošanai paredzētu tabaku;
d)  tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanu;
d)  tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanas aizliegumu;
e)  ziņošanas pienākumu attiecībā uz jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem;
e)  ziņošanas pienākumu attiecībā uz jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem;
f)  atsevišķu ar tabakas izstrādājumiem saistītu izstrādājumu, proti, nikotīnu saturošu izstrādājumu un smēķēšanai paredzētu augu izcelsmes izstrādājumu, laišanu tirgū un marķēšanu;
f)  atsevišķu ar tabakas izstrādājumiem saistītu izstrādājumu, proti, nikotīnu saturošu izstrādājumu un smēķēšanai paredzētu augu izcelsmes izstrādājumu, laišanu tirgū un marķēšanu;
lai sekmētu tabakas un saistīto izstrādājumu iekšējā tirgus darbību, par pamatu pieņemot augstu veselības aizsardzības līmeni.
lai atbilstu PVO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli saistībām un lai sekmētu tabakas un saistīto izstrādājumu iekšējā tirgus darbību, par pamatu pieņemot augstu veselības aizsardzības līmeni, jo īpaši attiecībā uz jauniešiem.
Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
2. pants
Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:
Šajā direktīvā lieto šādas definīcijas:
(1)  “spēja izraisīt atkarību” ir vielas farmakoloģiskā spēja izraisīt atkarību, stāvokli, kas ietekmē indivīda spēju kontrolēt uzvedību, parasti radot apmierinājuma sajūtu vai atvieglojumu pēc abstinences simptomu novēršanas, vai abus;
(1)  “spēja izraisīt atkarību” ir vielas farmakoloģiskā spēja izraisīt atkarību, stāvokli, kas ietekmē indivīda spēju kontrolēt uzvedību, parasti radot apmierinājuma sajūtu vai atvieglojumu pēc abstinences simptomu novēršanas, vai abus;
(2)  “piedeva” ir viela, kas iekļauta tabakas izstrādājumā, tā iepakojuma vienībā vai jebkādā ārējā iepakojumā, izņemot tabakas lapas un citas dabīgas vai nepārstrādātas tabakas augu daļas;
(2)  “piedeva” ir viela, kas iekļauta tabakas izstrādājumā, tā iepakojuma vienībā vai jebkādā ārējā iepakojumā, izņemot tabakas lapas un citas dabīgas vai nepārstrādātas tabakas augu daļas;
(3)  “vecuma verifikācijas sistēma” ir datorsistēma, kas nepārprotami apstiprina patērētāja vecumu, izmantojot valsts prasībām atbilstošus elektroniskus līdzekļus;
(3)  “vecuma verifikācijas sistēma” ir datorsistēma, kas nepārprotami apstiprina patērētāja vecumu, izmantojot valsts prasībām atbilstošus elektroniskus līdzekļus;
(4)  “raksturīgs aromāts” nozīmē smaržu vai garšu, kas nošķirama no tabakas smaržas un garšas un ko rada piedeva vai piedevu kombinācija, tostarp, bet ne tikai, augļi, garšvielas, garšaugi, alkohols, saldumi, mentols vai vaniļa, un kas sajūtama pirms tabakas izstrādājuma lietošanas paredzētajā veidā vai tās laikā;
(4)  “raksturīgs aromāts” nozīmē smaržu vai garšu, kas nošķirama no tabakas smaržas un garšas un ko rada piedeva vai piedevu kombinācija, tostarp, bet ne tikai, augļi, garšvielas, garšaugi, alkohols, saldumi, mentols vai vaniļa, un kas sajūtama pirms tabakas izstrādājuma lietošanas vai tās laikā;
(5)  “košļājamā tabaka” ir bezdūmu tabakas izstrādājums, kas paredzēts vienīgi košļāšanai;
(5)  “košļājamā tabaka” ir bezdūmu tabakas izstrādājums, kas paredzēts vienīgi košļāšanai;
(6)  “cigārs” ir tabakas rullītis, ko lieto, izmantojot degšanas procesu, un kas sīkāk definēts Padomes 2011. gada 21. jūnija Direktīvas 2011/64/ES par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm 4. panta 1. punktā;
(6)  “cigārs” ir tabakas rullītis, ko lieto, izmantojot degšanas procesu, un kas sīkāk definēts Padomes 2011. gada 21. jūnija Direktīvas 2011/64/ES par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm 4. panta 1. punktā ;
(7)  “cigarete” ir tabakas rullītis, ko lieto, izmantojot degšanas procesu, un kas sīkāk definēts Padomes Direktīvas 2011/64/ES 3. panta 1. punktā;
(7)  “cigarete” ir tabakas rullītis, ko lieto, izmantojot degšanas procesu, un kas sīkāk definēts Padomes Direktīvas 2011/64/ES 3. panta 1. punktā;
(8)  “cigarills” ir neliels cigārs, kura diametrs nepārsniedz 8 mm;
(8)  “cigarills” ir neliels cigārs, kas sīkāk definēts Padomes Direktīvas 2007/74/EK 8. panta 1. punktā;
(9)  “kombinēts brīdinājums par ietekmi uz veselību” ir šajā direktīvā paredzēts brīdinājums par ietekmi uz veselību, kas sastāv no rakstiska brīdinājuma un atbilstošas fotoattēla vai ilustrācijas;
(9)  “kombinēts brīdinājums par ietekmi uz veselību” ir šajā direktīvā paredzēts brīdinājums par ietekmi uz veselību, kas sastāv no rakstiska brīdinājuma un atbilstošas fotoattēla vai ilustrācijas;
(10)  “patērētājs” ir fiziska persona, kas darbojas nolūkos, kuri nav saistīti ar tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesionālo darbību;
(10)  “patērētājs” ir fiziska persona, kas darbojas nolūkos, kuri nav saistīti ar tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesionālo darbību;
(11)  “pārrobežu tālpārdošana” ir tālpārdošanas pakalpojums, kuru patērētājs var izmantot, izstrādājuma pasūtīšanas brīdī neatrodoties dalībvalstī, kas ir tā dalībvalsts vai trešā valsts, kurā reģistrēts attiecīgais mazumtirdzniecības punkts; uzskata, ka mazumtirdzniecības punkts ir reģistrēts dalībvalstī, ja:
(11)  “pārrobežu tālpārdošana” ir tālpārdošanas pakalpojums, kuru patērētājs var izmantot, izstrādājuma pasūtīšanas brīdī neatrodoties dalībvalstī, kas ir tā dalībvalsts vai trešā valsts, kurā reģistrēts attiecīgais mazumtirdzniecības punkts: uzskata, ka mazumtirdzniecības punkts ir reģistrēts dalībvalstī, ja:
a)  fiziskas personas gadījumā – viņa/viņas uzņēmējdarbības vieta atrodas šajā dalībvalstī;
a)  fiziskas personas gadījumā – ja viņas uzņēmējdarbības vieta atrodas šajā dalībvalstī;
b)  pārējos gadījumos – tā juridiskā adrese, centrālā administrācija vai uzņēmējdarbības vieta, tostarp filiāles, aģentūras vai jebkādas citas struktūras, ir šajā dalībvalstī;
b)  pārējos gadījumos – tā juridiskā adrese, centrālā administrācija vai uzņēmējdarbības vieta, tostarp filiāles, aģentūras vai jebkādas citas struktūras, ir šajā dalībvalstī;
(12)  “emisijas” ir vielas, kas izdalās, kad tabakas izstrādājumu izmanto paredzētajā veidā, piemēram, dūmos esošas vielas vai vielas, kas izdalās bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanas procesā;
(12)  “emisijas” ir vielas, kas izdalās, kad tabakas izstrādājumu izmanto paredzētajā veidā, piemēram, dūmos esošas vielas vai vielas, kas izdalās bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanas procesā;
(13)  “aromatizētājs” ir piedeva, kas rada smaržu un/vai garšu;
(13)  “aromatizētājs” ir piedeva, kas rada smaržu un/vai garšu;
(14)  “brīdinājums par ietekmi uz veselību” ir jebkāds šajā direktīvā paredzēts brīdinājums, tostarp rakstiski brīdinājumi, kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz veselību, vispārīgi brīdinājumus un informatīvi uzraksti;
(14)  “brīdinājums par ietekmi uz veselību” ir jebkāds šajā direktīvā paredzēts brīdinājums, tostarp rakstiski brīdinājumi, kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz veselību, vispārīgi brīdinājumus un informatīvi uzraksti;
(15)  “smēķēšanai paredzēts augu izcelsmes izstrādājums” ir izstrādājums, kura pamatā ir augi vai garšaugi, kas nesatur tabaku un ko lieto, izmantojot degšanas procesu;
(15)  “smēķēšanai paredzēts augu izcelsmes izstrādājums” ir izstrādājums, kura pamatā ir augi vai garšaugi, kas nesatur tabaku un ko lieto, izmantojot degšanas procesu;
(16)  “tabakas un saistītu izstrādājumu imports” ir šo izstrādājumu imports Savienības teritorijā, izņemot gadījumus, kad šiem izstrādājumiem importēšanas brīdī piemēro muitas maksājumu atlikšanas procedūru vai režīmu, kā arī muitas maksājumu atlikšanas procedūras vai režīma piemērošanas pārtraukšana;
(16)  “tabakas un saistītu izstrādājumu imports” ir šo izstrādājumu imports Savienības teritorijā, izņemot gadījumus, kad šiem izstrādājumiem importēšanas brīdī piemēro muitas maksājumu atlikšanas procedūru vai režīmu, kā arī muitas maksājumu atlikšanas procedūras vai režīma piemērošanas pārtraukšana;
(17)  “tabakas un saistītu izstrādājumu importētājs” ir persona, kurai pieder Savienības teritorijā ievestā tabaka un saistītie izstrādājumi vai kurai ir tiesības ar tiem rīkoties;
(17)  “tabakas un saistītu izstrādājumu importētājs” ir persona, kurai pieder Savienības teritorijā ievestā tabaka un saistītie izstrādājumi vai kurai ir tiesības ar tiem rīkoties;
(18)  “sastāvdaļa” ir piedeva, tabaka (lapas un citas dabīgas, pārstrādātas vai nepārstrādāta tabakas augu daļas, tostarp tabaka ar palielinātu apjomu un atjaunota tabaka), kā arī visas vielas, kas sastopamas gatavā tabakas izstrādājumā, tostarp papīrs, filtrs, krāsas, kapsulas un uzlīmes;
(18)  “sastāvdaļa” ir piedeva, tabaka, kā arī visas vielas, kas sastopamas gatavā tabakas izstrādājumā, tostarp papīrs, filtrs, krāsas, kapsulas un uzlīmes;
(18a)  “tabaka” ir tabakas augu lapas un citas dabīgas pārstrādātas vai nepārstrādātas daļas, tostarp tabaka ar palielinātu apjomu un atjaunota tabaka;
(19)  “maksimālais līmenis” jeb “maksimālais saturs” ir tabakas izstrādājumā esošas vielas maksimālais sastāvs vai emisijas, tostarp “0” (mēra gramos);
(19)  “maksimālais līmenis” jeb “maksimālais saturs” ir tabakas izstrādājumā esošas vielas maksimālais sastāvs vai emisijas, tostarp “0” (mēra gramos);
(20)  “šņaucamtabaka” ir bezdūmu tabakas izstrādājums, ko lieto caur degunu;
(20)  “šņaucamtabaka” ir bezdūmu tabakas izstrādājums, ko lieto caur degunu;
(21)  “nikotīns” ir nikotīna alkaloīdi;
(21)  “nikotīns” ir nikotīna alkaloīdi;
(22)  “nikotīnu saturošs izstrādājums” ir izstrādājums, ko patērētājs var lietot ieelpojot, norijot vai citādā veidā un kam nikotīns ir vai nu pievienots ražošanas procesā, vai lietotājs pats to pievieno pirms lietošanas vai tās laikā;
(22)  “nikotīnu saturošs izstrādājums” ir izstrādājums, ko patērētājs var lietot ieelpojot, norijot vai citādā veidā un kam nikotīns ir vai nu pievienots ražošanas procesā, vai lietotājs pats to pievieno pirms lietošanas vai tās laikā;
(23)  “jaunieviests tabakas izstrādājums” ir tabakas izstrādājums, kas nav cigarete, tinamās tabakas izstrādājums, pīpju tabaka, ūdenspīpju tabaka, cigārs, cigarills, košļājamā tabaka, šņaucamtabaka vai orālai lietošanai paredzēta tabaka, un kas laists tirgū pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā;
(23)  “jaunieviests tabakas izstrādājums” ir tabakas izstrādājums, kas nav cigarete, tinamās tabakas izstrādājums, pīpju tabaka, ūdenspīpju tabaka, cigārs, cigarills, košļājamā tabaka, šņaucamtabaka vai orālai lietošanai paredzēta tabaka un kas laists tirgū pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā;
(24)  “ārējais iepakojums” ir jebkāds iepakojums, kurā izstrādājumi tiek laisti tirgū un kuri ietver iepakojuma vienības vai iepakojuma vienību kopumu; caurspīdīgo apvalku neuzskata par ārējo iepakojumu;
(24)  “ārējais iepakojums” ir jebkāds iepakojums, kurā izstrādājumi tiek laisti tirgū un kuri ietver iepakojuma vienības vai iepakojuma vienību kopumu; caurspīdīgo apvalku neuzskata par ārējo iepakojumu;
(24a)  “ārējais transportēšanas iepakojums” ir jebkurš iepakojums, kas sastāv no iepakojuma vienību kopuma, kurā tabakas izstrādājumus pārvadā no ražotāja pie turpmākajiem saimnieciskās darbības veicējiem pirms to laišanas tirgū, piemēram, kartona kārbas, kastes un paletes;
(25)  “laist tirgū” nozīmē padarīt izstrādājumus pieejamus patērētājiem Savienībā par maksu vai bez tās, tostarp ar tālpārdošanas starpniecību; pārrobežu tālpārdošanas gadījumā uzskata, ka izstrādājumu laiž tirgū dalībvalstī, kurā atrodas patērētājs;
(25)  “laist tirgū” nozīmē padarīt izstrādājumus pieejamus patērētājiem Savienībā par maksu vai bez tās, tostarp ar tālpārdošanas starpniecību; pārrobežu tālpārdošanas gadījumā uzskata, ka izstrādājumu laiž tirgū dalībvalstī, kurā atrodas patērētājs;
(26)  “pīpju tabaka” ir tabaka, ko lieto, izmantojot degšanas procesu, un kas paredzēta vienīgi izmantošanai pīpē;
(26)  “pīpju tabaka” ir tabaka, ko lieto, izmantojot degšanas procesu, un kas paredzēta vienīgi izmantošanai pīpē;
(26a)  “ūdenspīpju tabaka” ir tabaka, kas paredzēta vienīgi izmantošanai ūdenspīpē;
(27)  “mazumtirdzniecības punkts” ir jebkurš punkts, kuros laiž tirgū tabakas izstrādājumus, tostarp ar fiziskas personas starpniecību;
(27)  “mazumtirdzniecības punkts” ir jebkurš punkts, kurā laiž tirgū tabakas izstrādājumus, tostarp ar fiziskas personas starpniecību;
(28)  “tinamā tabaka” ir tabaka, ko patērētāji vai mazumtirdzniecības punkti var izmantot cigarešu taisīšanai;
(28)  “tinamā tabaka” ir tabaka, ko patērētāji vai mazumtirdzniecības punkti var izmantot cigarešu taisīšanai;
(29)  “bezdūmu tabakas izstrādājums” ir tabakas izstrādājums, kura lietošana nav saistīta ar sadegšanas procesu, tostarp košļājamā tabaka, šņaucamtabaka un orālai lietošanai paredzētā tabaka;
(29)  “bezdūmu tabakas izstrādājums” ir tabakas izstrādājums, kura lietošana nav saistīta ar sadegšanas procesu, tostarp košļājamā tabaka, šņaucamtabaka un orālai lietošanai paredzētā tabaka;
(30)  “būtiska apstākļu maiņa” ir pārdošanas apjoma pieaugums kādā izstrādājumu kategorijā (piemēram, pīpju tabaka, cigāri, cigarilli) par vismaz 10 % vismaz 10 dalībvalstīs, pamatojoties uz pārdošanas datiem, kas iesniegti saskaņā ar 5. panta 4. punktu, vai attiecīgās izstrādājumu kategorijas izplatības līmeņa palielināšanās patērētāju grupā vecumā līdz 25 gadiem par vismaz 5 procentu punktiem vismaz 10 dalībvalstīs, pamatojoties uz Eirobarametra ____ [šo datumu noteiks direktīvas pieņemšanas brīdī] ziņojumu vai līdzvērtīgu izplatības pētījumu;
(30)  “būtiska apstākļu maiņa” ir pārdošanas apjoma pieaugums kādā izstrādājumu kategorijā (piemēram, pīpju tabaka, cigāri, cigarilli) par vismaz 10 % vismaz piecās dalībvalstīs, pamatojoties uz pārdošanas datiem, kas iesniegti saskaņā ar 5. panta 4. punktu, vai attiecīgās izstrādājumu kategorijas izplatības līmeņa palielināšanās patērētāju grupā vecumā līdz 25 gadiem par vismaz 5 procentu punktiem vismaz piecās dalībvalstīs, pamatojoties uz Eirobarometra ____ [šo datumu noteiks direktīvas pieņemšanas brīdī] ziņojumu vai līdzvērtīgu izplatības pētījumu;
(31)  “darva” ir neapstrādāts bezūdens beznikotīna dūmu kondensāts;
(31)  “darva” ir neapstrādāts bezūdens beznikotīna dūmu kondensāts;
(32)  “orālai lietošanai paredzēta tabaka” ir visi orālai lietošanai paredzētie tabakas izstrādājumi, kas pilnībā vai daļēji gatavoti no tabakas un kas pieejami pulvera vai smalku granulu veidā vai jebkādā šo veidu apvienojumā, jo īpaši tādi izstrādājumi, kas safasēti porciju maisiņos vai porainos maisiņos, izņemot izstrādājumus, kas paredzēti ieelpošanai vai košļāšanai;
(32)  “orālai lietošanai paredzēta tabaka” ir visi orālai lietošanai paredzētie tabakas izstrādājumi, kas pilnībā vai daļēji gatavoti no tabakas un kas pieejami pulvera vai smalku granulu veidā vai jebkādā šo veidu apvienojumā, jo īpaši tādi izstrādājumi, kas safasēti porciju maisiņos vai porainos maisiņos, izņemot izstrādājumus, kas paredzēti ieelpošanai vai košļāšanai;
(33)  “tabaka smēķēšanai” ir tabakas izstrādājums, kas nav bezdūmu tabakas izstrādājums;
(33)  “tabaka smēķēšanai” ir tabakas izstrādājums, kas nav bezdūmu tabakas izstrādājums;
(34)  “tabakas izstrādājumi” ir izstrādājumi, ko patērētāji var lietot un kas sastāv (kaut vai daļēji) no tabakas, kura ir vai nav ģenētiski modificēta;
(34)  “tabakas izstrādājumi” ir izstrādājumi, ko patērētāji var lietot un kas sastāv (kaut vai daļēji) no tabakas, kura ir vai nav ģenētiski modificēta;
(35)  “toksicitāte” ir pakāpe, kādā viela var izraisīt kaitīgu ietekmi uz cilvēka organismu, tostarp ietekmi, kas rodas laika gaitā, parasti pēc atkārtotas vai ilgstošas lietošanas vai iedarbības;
(35)  “toksicitāte” ir pakāpe, kādā viela var izraisīt kaitīgu ietekmi uz cilvēka organismu, tostarp ietekmi, kas rodas laika gaitā, parasti pēc atkārtotas vai ilgstošas lietošanas vai iedarbības;
(36)  “iepakojuma vienība” ir mazākais atsevišķais izstrādājuma iepakojums, ko laiž tirgū.
(36)  “iepakojuma vienība” ir mazākais atsevišķais izstrādājuma iepakojums, ko laiž tirgū;
(36a)  “pasīvā smēķēšana” ir negribēta dūmu ieelpošana, kuri izdalās, sadegot cigaretēm vai cigāriem, vai kurus izelpo viens vai vairāki smēķētāji;
Grozījums Nr. 89 un 149
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pielāgotu 1. punktā noteikto maksimālo saturu, ņemot vērā zinātnes attīstību un starptautiski pieņemtus standartus.
svītrots
Grozījums Nr. 90
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
3.  Dalībvalstis paziņo Komisijai maksimālo saturu, ko tās nosaka citām cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi ir, un pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto maksimālo saturu, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu citu cigarešu emisiju maksimālo saturu un citu tabakas izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisiju saturu, kas ievērojami palielina tabakas izstrādājumu toksisko vai atkarību izraisošo iedarbību, pārsniedzot toksicitātes un spējas izraisīt atkarību robežvērtības, kuras izriet no 1. punktā noteiktā darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda satura.
svītrots
Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
4. pants
1.  Darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda saturu cigaretēs mēra, pamatojoties uz ISO standartu 4387 attiecībā uz darvu, 10315 attiecībā uz nikotīnu un 8454 attiecībā uz oglekļa monoksīdu.
1.  Darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda saturu cigaretēs mēra, pamatojoties uz ISO standartu 4387 attiecībā uz darvu, 10315 attiecībā uz nikotīnu un 8454 attiecībā uz oglekļa monoksīdu.
Darvas un nikotīna satura norāžu pareizību pārbauda saskaņā ar ISO standartu 8243.
Darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda satura norāžu pareizību pārbauda saskaņā ar ISO standartu 8243.
2.  1. punktā minētos mērījumus veic vai pārbauda testēšanas laboratorijas, ko apstiprinājušas un pārrauga dalībvalstu kompetentās iestādes.
2.  Šī panta 1. punktā minētos mērījumus veic vai pārbauda neatkarīgas testēšanas laboratorijas, ko apstiprinājušas un pārrauga dalībvalstu kompetentās iestādes.
Dalībvalstis nosūta Komisijai apstiprināto laboratoriju sarakstu, norādot apstiprināšanai lietotos kritērijus un piemērotās pārraudzības metodes, un atjaunina to ik reizi, kad sarakstā izdarītas jebkādas izmaiņas. Komisija publisko dalībvalstu iesniegto sarakstu ar apstiprinātajām laboratorijām.
Dalībvalstis nosūta Komisijai apstiprināto laboratoriju sarakstu, norādot apstiprināšanai lietotos kritērijus un piemērotās pārraudzības metodes, un atjaunina to ik reizi, kad sarakstā izdarītas jebkādas izmaiņas. Komisija publisko dalībvalstu iesniegto sarakstu ar apstiprinātajām laboratorijām.
2.a  Testus, kuros pārbauda tabakas uzņēmumu sniegto rezultātu pareizību, regulāri veic neatkarīgas testēšanas laboratorijas, kuras pārrauga dalībvalstu kompetentās iestādes.
3.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pielāgotu darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda satura mērīšanas metodes, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību un starptautiski atzītus standartus.
3.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai papildinātu vai grozītu darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda satura mērīšanas metodes, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību un starptautiski atzītus standartus.
4.   Dalībvalstis paziņo Komisijai par metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas cigarešu emisijas un tabakas izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisijas. Pamatojoties uz šīm metodēm un ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, kā arī starptautiski atzītus standartus, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu mērīšanas metodes.
4.   Dalībvalstis paziņo Komisijai par metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas cigarešu emisijas un tabakas izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisijas. Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai Savienības tiesību aktos integrētu metodes, par ko vienojušās PKTK vai PVO puses.
4.a  Citu dedzināmo tabakas izstrādājumu pārējo emisiju norāžu pareizību pārbauda saskaņā ar ISO standartu 8243.
Grozījums Nr. 91, 92 un 49
Direktīvas priekšlikums
5. pants
1.  Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji kompetentajām iestādēm iesniegtu sarakstu, kurā norādītas visas tabakas izstrādājumu ražošanā (pēc tirdzniecības nosaukuma un tipa) izmantotās sastāvdaļas un to daudzums, kā arī emisijas un saturs. Ražotāji un importētāji informē attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes arī tad, ja izstrādājuma sastāvs tiek mainīts un ja tas ietekmē atbilstīgi šim pantam sniegto informāciju. Šajā pantā prasīto informāciju iesniedz pirms jauna vai mainīta tabakas izstrādājuma laišanas tirgū.
1.  Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji kompetentajām iestādēm iesniegtu sarakstu, kurā norādītas visas tabakas izstrādājumu ražošanā (pēc tirdzniecības nosaukuma un tipa) izmantotās sastāvdaļas un to daudzums, kā arī emisijas un saturs, kas rodas, tos lietojot paredzētajā veidā. Ražotāji vai importētāji informē attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes arī tad, ja izstrādājuma sastāvs tiek mainīts, ietekmējot atbilstīgi šim pantam sniegto informāciju. Šajā pantā prasīto informāciju iesniedz pirms jauna vai mainīta tabakas izstrādājuma laišanas tirgū.
Sarakstam pievieno deklarāciju, kurā izklāstīti iemesli šādu sastāvdaļu iekļaušanai minētajos tabakas izstrādājumos. Sarakstā norāda to statusu, tostarp informāciju par to, vai sastāvdaļas ir reģistrētas un izvērtētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), kā arī to klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Šim sarakstam pievieno arī toksikoloģiskos datus, kas ražotājam vai importētājam pieejami par šīm sastāvdaļām, kuras var būt attiecīgi dedzinātā vai nededzinātā veidā, jo īpaši norādot to ietekmi uz patērētāju veselību un ņemot vērā inter alia visas to atkarību izraisošas īpašības. Sarakstu izveido pēc katras izstrādājumā iekļautās sastāvdaļas svara dilstošā secībā. Ražotāji un importētāji norāda izmantotās mērīšanas metodes, izņemot attiecībā uz darvu, nikotīnu un oglekļa monoksīdu un 4. panta 4. punktā minētajām emisijām. Dalībvalstis var arī prasīt, lai ražotāji vai importētāji veiktu citus testus, ko var noteikt valsts kompetentās iestādes, lai novērtētu vielu iedarbību uz veselību, ņemot vērā inter alia to toksicitāti un spēju izraisīt atkarību.
Sarakstam pievieno deklarāciju, kurā izklāstīti iemesli šādu sastāvdaļu iekļaušanai minētajos tabakas izstrādājumos. Sarakstā norāda to statusu, tostarp informāciju par to, vai sastāvdaļas ir reģistrētas un izvērtētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)47, kā arī to klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu48. Šim sarakstam pievieno arī toksikoloģiskos datus, kas ražotājam vai importētājam pieejami par šīm sastāvdaļām, kuras var būt attiecīgi dedzinātā vai nededzinātā veidā, un kas ir vismaz pietiekami šo vielu klasificēšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, jo īpaši norādot to ietekmi uz patērētāju veselību un ņemot vērā inter alia visas to atkarību izraisošas īpašības. Sarakstu izveido pēc katras izstrādājumā iekļautās sastāvdaļas svara dilstošā secībā. Ražotāji un importētāji norāda izmantotās mērīšanas metodes, izņemot attiecībā uz darvu, nikotīnu un oglekļa monoksīdu un 4. panta 4. punktā minētajām emisijām. Dalībvalstis var arī prasīt, lai ražotāji vai importētāji veiktu citus testus, ko var noteikt valsts kompetentās iestādes, lai novērtētu vielu iedarbību uz veselību, ņemot vērā inter alia to toksicitāti un spēju izraisīt atkarību.
2.  Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 1. punktu iesniegtā informācija tiktu izplatīta īpašā tīmekļa vietnē, kas ir pieejama plašai sabiedrībai. To darot, dalībvalstis pilnībā ņem vērā nepieciešamību aizsargāt informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu.
2.  Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 1. punktu iesniegtā informācija tiktu izplatīta tīmekļa vietnē, kas ir pieejama plašai sabiedrībai. To darot, dalībvalstis pilnībā ņem vērā nepieciešamību aizsargāt informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu.
3.  Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, nosaka un vajadzības gadījumā atjaunina formātu, kādā iesniedzama un izplatāma 1. un 2. punktā norādītā informācija. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 21. pantā minēto pārbaudes procedūru.
3.  Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, nosaka un vajadzības gadījumā atjaunina formātu, kādā iesniedzama un izplatāma 1. un 2. punktā norādītā informācija. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 21. pantā minēto pārbaudes procedūru.
4.  Dalībvalstis pieprasa, lai ražotāji un importētāji iesniegtu tiem pieejamos iekšējos un ārējos pētījumus par tirgus izpēti un to, kādas sastāvdaļas un emisijas ir iecienītas dažādās patērētāju grupās, tostarp jauniešu vidū. Dalībvalstis arī pieprasa, lai ražotāji un importētāji ik gadu, sākot ar pilno kalendāro gadu pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, paziņotu katra izstrādājuma pārdošanas apjomu (gabalos vai kilogramos) katrā dalībvalstī. Dalībvalstis vajadzības gadījumā sniedz alternatīvus vai papildu pārdošanas datus, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo punktu prasītā informācija par pārdošanas apjomu ir ticama un pilnīga.
4.  Dalībvalstis pieprasa, lai ražotāji un importētāji iesniegtu tiem pieejamos iekšējos un ārējos pētījumus par tirgus izpēti un to, kādas sastāvdaļas un emisijas ir iecienītas dažādās patērētāju grupās, tostarp jauniešu un hronisku intensīvu smēķētāju vidū, kā arī darba dokumentu kopsavilkumus par tirgus izpēti, ja tā ir veikta pirms jaunu izstrādājumu tirdzniecības uzsākšanas. Dalībvalstis arī pieprasa, lai ražotāji un importētāji ik gadu, sākot ar pilno kalendāro gadu pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, paziņotu katra izstrādājuma pārdošanas apjomu (gabalos vai kilogramos) katrā dalībvalstī. Dalībvalstis vajadzības gadījumā sniedz alternatīvus vai papildu pārdošanas datus, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo punktu prasītā informācija par pārdošanas apjomu ir ticama un pilnīga.
5.  Visus datus un informāciju, ko dalībvalstis sniedz un saņem saskaņā ar šo pantu, iesniedz elektroniski. Dalībvalstis glabā informāciju elektroniski un nodrošina, lai tā būtu pieejama Komisijai jebkurā laikā. Pārējām dalībvalstīm šī informācija ir pieejama pēc pamatota pieprasījuma. Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai komercnoslēpumi un cita konfidenciāla informācija tiktu apstrādāta, ievērojot konfidencialitāti.
5.  Visus datus un informāciju, ko dalībvalstis sniedz un saņem saskaņā ar šo pantu, iesniedz elektroniski. Dalībvalstis glabā informāciju elektroniski un nodrošina, lai tā būtu pieejama Komisijai jebkurā laikā. Pārējām dalībvalstīm šī informācija ir pieejama pēc pamatota pieprasījuma. Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai komercnoslēpumi un cita konfidenciāla informācija tiktu apstrādāta, ievērojot konfidencialitāti.
5.a  Komisija analizē visu informāciju, kas darīta pieejama atbilstoši šim pantam (jo īpaši informāciju par sastāvdaļu spēju izraisīt atkarību un toksicitāti, tirgus pētījumiem un tirdzniecības datiem), un sagatavo regulāru ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, apkopojot galvenos secinājumus.
5.b  Informāciju, kas savākta saskaņā ar šo pantu, ņem vērā attiecībā uz piedevu apstiprināšanu saskaņā ar 6. panta 10.a punktu.
6.   Dalībvalstu iekasētās maksas, ja tādas ir, par tādas informācijas saņemšanu, uzglabāšanu, izmantošanu, analizēšanu un publicēšanu, kas iesniegta saskaņā ar šo pantu, nepārsniedz ar minētajām darbībām saistītās izmaksas.
6.   Dalībvalstis var iekasēt samērīgu maksu par tādas informācijas saņemšanu, uzglabāšanu, izmantošanu, analizēšanu un publicēšanu, kas tām iesniegta saskaņā ar šo pantu.
Grozījums Nr. 50, 87 un 95
Direktīvas priekšlikums
6. pants
1.   Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.
1.  Tabakas izstrādājumos nelieto piedevas, izņemot gadījumus, ja tās apstiprinātas saskaņā ar šo direktīvu. Apstiprinātās piedevas iekļauj [-I] pielikumā sniegtajā sarakstā. Šajā sarakstā norāda arī jebkādus nosacījumus vai lietošanas ierobežojumus atļautajām piedevām. Tādu tabakas izstrādājumu laišana tirgū, kuros izmantotas piedevas, kas nav iekļautas -I pielikuma sarakstā vai nav izmantotas saskaņā ar šajā direktīvas pielikumā minētajiem nosacījumiem vai ierobežojumiem, ir aizliegta.
Šādas piedevas nevar apstiprināt:
a)  vitamīnus un citas piedevas, kas rada iespaidu, ka tabakas izstrādājums ir labvēlīgs veselībai vai samazina veselības apdraudējumu;
b)  kofeīnu, taurīnu un citas piedevas un stimulējošus savienojumus, kas tiek saistīti ar enerģiju un vitalitāti;
c)  piedevas, kuras ietekmē emisiju krāsu;
d)  piedevas, kuras atbilst bīstamo vielu klasificēšanas kritērijiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 vai kuru degšanas procesā rodas šādas vielas;
e)  piedevas, kas izmantošanas gadījumā rada izstrādājumam raksturīgu aromātu;
f)  piedevas, kas tabakas izstrādājumu lietošanas laikā palielina tabakas izstrādājuma toksisko vai atkarību izraisošo ietekmi.
Neskarot iepriekšējās daļas e) apakšpunktu, ja konkrēta piedeva vai to kombinācija parasti piešķir raksturīgu aromātu tikai tad, ja pārsniedz noteiktu klātbūtnes līmeni vai koncentrāciju, šo piedevu vai piedevas var apstiprināt, ja nosaka maksimālos pieļaujamos līmeņus.
Neskarot otrās daļas f) apakšpunktu, ja konkrēta piedeva tabakas izstrādājuma lietošanas laikā būtiski palielina tā toksisko vai atkarību izraisošo ietekmi tikai tad, ja pārsniedz noteiktu klātbūtnes līmeni vai koncentrāciju, ieskaitot standarta drošības rezerves, šo piedevu var apstiprināt, ja nosaka maksimālos pieļaujamos līmeņus.
Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs piedevas nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu.
Piedevas, kas ir būtiskas tabakas izstrādājumu ražošanai, var apstiprināt, ja šīs piedevas nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu. Attiecībā uz cukura savienojumu atjaunošanu tabakas izstrādājumos līdz līmeņiem, kāds tabakas lapās ir pirms novākšanas, uzskata, ka rezultātā nerodas raksturīgs aromāts.
Dalībvalstis paziņo Komisijai par pasākumiem, kas veikti atbilstoši šim punktam.
2.  Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, nosaka vienotus noteikumus par procedūrām, kuras piemēro, lai noteiktu, vai uz tabakas izstrādājumu attiecas 1. punkts. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 21. pantā minēto pārbaudes procedūru.
Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, nosaka vienotus noteikumus par procedūrām, kuras piemēro, lai noteiktu, vai uz tabakas izstrādājumu attiecas 1. punkts. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 21. pantā minēto pārbaudes procedūru.
3.  Ja pieredze, kas gūta, piemērojot 1. un 2. punktu, liecina, ka konkrēta piedeva vai to kombinācija, pārsniedzot noteiktu līmeni vai koncentrāciju, parasti piešķir tabakas izstrādājumiem raksturīgu aromātu, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai noteiktu šo piedevu vai piedevu kombināciju maksimāli pieļaujamo līmeni.
4.  Dalībvalstis aizliedz tabakas izstrādājumos izmantot šādas piedevas:
a)  vitamīnus un citas piedevas, kas rada iespaidu, ka tabakas izstrādājums ir labvēlīgs veselībai vai samazina veselības apdraudējumu, vai
b)  kofeīnu un taurīnu, un citas piedevas un stimulējošus savienojumus, kas tiek saistīti ar enerģiju un vitalitāti, vai
c)  piedevas, kuras ietekmē emisiju krāsu.
5.   Dalībvalstis aizliedz aromatizētāju izmantošanu tabakas izstrādājumu sastāvdaļās, piemēram, filtros, papīros, iepakojumā, kapsulās, un jebkādus tehniskus elementus, kas varētu mainīt aromātu vai dūmu intensitāti. Filtri un kapsulas nesatur tabaku.
5.   Aromatizētāju izmantošana tabakas izstrādājumu sastāvdaļās, piemēram, filtros, papīros, iepakojumā, kapsulās, un jebkādu tehnisku elementu, kas varētu mainīt aromātu vai dūmu intensitāti, izmantošana ir aizliegta. Filtri un kapsulas nesatur tabaku.
6.  Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas izstrādājumiem tiktu attiecīgi piemēroti Regulā (EK) Nr. 1907/2006 paredzētie noteikumi un nosacījumi.
7.  Dalībvalstis, pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem, aizliedz laist tirgū tabakas izstrādājumus, kuri satur piedevas tādā daudzumā, ka šo izstrādājumu lietošanas laikā būtiski palielinās tabakas izstrādājuma toksiskā vai atkarību izraisošā ietekme.
Dalībvalstis paziņo Komisijai par pasākumiem, kas veikti atbilstoši šim punktam.
8.  Komisija pēc kādas dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, izmantojot īstenošanas aktu, nosaka, vai uz tabakas izstrādājumu attiecas 7. punkts. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 21. pantā, un to pamatā ir jaunākie zinātniskie pierādījumi.
9.  Ja pieredze, kas gūta, piemērojot 7. un 8. punktu, liecina, ka noteikta piedeva vai noteikts tās daudzums tabakas izstrādājuma lietošanas laikā būtiski palielina tā toksisko vai atkarību izraisošo ietekmi, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai noteiktu šo piedevu maksimāli pieļaujamo līmeni.
10.   Tabakas izstrādājumus, kas nav cigaretes, tinamās tabakas izstrādājumi un bezdūmu tabakas izstrādājumi, atbrīvo no 1. un 5. punktā noteiktajiem aizliegumiem. Ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta būtiska apstākļu maiņa, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai atsauktu šo atbrīvojumu.
10.   Tabakas izstrādājumus, kas nav cigaretes, tinamā tabaka un ūdenspīpes tabaka, atbrīvo no 1. punkta otrās daļas e) apakšpunkta un 5. punkta piemērošanas. Ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta būtiska apstākļu maiņa, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai atsauktu šo atbrīvojumu.
10.a  Lai panāktu kādas piedevas apstiprināšanu, ražotāji un importētāji iesniedz pieteikumu Komisijai. Pieteikumam pievieno šādu informāciju:
a)  pieteikuma iesniedzēja vārdu vai uzņēmuma nosaukumu un pastāvīgo adresi;
b)  piedevas ķīmisko nosaukumu;
c)  piedevas ietekmi un maksimālo daudzumu, ko paredzēts izmantot vienā cigaretē;
d)  skaidrus, ar zinātniskiem datiem pamatotus pierādījumus par to, ka uz piedevu neattiecas neviens no šajā pantā minētajiem aizlieguma kritērijiem.
Komisija var prasīt attiecīgajai zinātniskajai komitejai, vai uz konkrēto piedevu vienmēr attiecas kāds no šajā pantā minētajiem aizlieguma kritērijiem, vai tikai tad, ja piedeva ir konkrētā koncentrācijā. Komisija pieņem lēmumu pēc pieteikuma saņemšanas.
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai apstiprinātu piedevu un attiecīgā gadījumā maksimāli pieļaujamos līmeņus, un attiecīgi grozītu [-I] pielikumu.
10.b  Ja mentols tiek izmantots jebkādā komerciālā veidā, kas ir bijis zināms līdz šīs direktīvas publicēšanas dienai, šo pantu nepiemēro 5 gadus, sākot no 25. panta 1. punktā norādītā datuma.
10.c  Orālai lietošanai paredzēto tabaku (“snus”) atbrīvo no šī panta prasībām.
10.d  Šis pants neskar to, kā tabakas izstrādājumiem piemēro attiecīgos noteikumus, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1907/2006 vai nosacījumus, kas noteikti saskaņā ar minēto regulu.
10.e  Šis pants ir spēkā no …*.
_______________
* 36 mēneši no šīs direktīvas stāšanās spēkā.
Grozījums Nr. 51
Direktīvas priekšlikums
7. pants
1.  Uz katras tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir izvietoti brīdinājumi par ietekmi uz veselību tās dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s), kurā izstrādājumu laiž tirgū.
1.  Uz katras tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir izvietoti brīdinājumi par ietekmi uz veselību tās dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kurā izstrādājumu laiž tirgū.
2.  Brīdinājumi par ietekmi uz veselību aizņem visu tiem paredzēto virsmu, un tos nekomentē, nepārfrāzē un uz tiem neizdara nekādas atsauces.
2.  Brīdinājumi par ietekmi uz veselību aizņem visu tiem paredzēto virsmu, un tos nekomentē, nepārfrāzē un uz tiem neizdara nekādas atsauces.
3.  Lai nodrošinātu to grafisko veselumu un uzskatāmību, brīdinājumus par ietekmi uz veselību drukā tā, lai tos nevarētu noņemt, izdzēst un nekādā veidā noslēpt vai pārtraukt, tostarp izmantojot nodokļa markas un cenu zīmes, izsekošanas un identificēšanas zīmes, drošības elementus vai jebkādu apvalku, maisiņu, apvākojumu, kastīti vai citu līdzekli vai atverot iepakojuma vienību.
3.  Lai nodrošinātu to grafisko veselumu un uzskatāmību, brīdinājumus par ietekmi uz veselību drukā tā, lai tos nevarētu noņemt, izdzēst un nekādā veidā noslēpt vai pārtraukt, tostarp izmantojot nodokļa markas un cenu zīmes, izsekošanas un identificēšanas zīmes, drošības elementus vai jebkādu apvalku, maisiņu, apvākojumu, kastīti vai citu līdzekli vai atverot iepakojuma vienību. Attiecībā uz citiem tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamā tabaka, ūdenspīpju tabaka un bezdūmu tabakas izstrādājumi, brīdinājumus par ietekmi uz veselību var norādīt, izmantojot uzlīmes, ar nosacījumu, ka šīs uzlīmes nav noņemamas.
4.   Dalībvalstis nodrošina, ka, laižot tabakas izstrādājumu tirgū, brīdinājumi par ietekmi uz veselību, kas atrodas uz iepakojuma vienības galvenās virsmas vai jebkāda ārējā iepakojuma ir pilnībā redzami, tostarp tie nav daļēji vai pilnīgi noslēpti vai pārtraukti, izmantojot apvalkus, maisiņus, apvākojumus, kastītes vai citus līdzekļus.
4.   Dalībvalstis nodrošina, ka, laižot tabakas izstrādājumu tirgū, brīdinājumi par ietekmi uz veselību, kas atrodas uz iepakojuma vienības redzamības laukos no visām pusēm vai jebkāda ārējā iepakojuma, ir pilnībā redzami, tostarp tie nav daļēji vai pilnīgi noslēpti vai pārtraukti, izmantojot apvalkus, maisiņus, apvākojumus, kastītes vai citus līdzekļus.
5.  Uz iepakojuma vienībām izvietotie brīdinājumi par ietekmi uz veselību nekādā veidā neslēpj un nepārtrauc nodokļu markas, cenu zīmes, izsekošanas un identificēšanas zīmes un drošības elementus.
5.  Uz iepakojuma vienībām izvietotie brīdinājumi par ietekmi uz veselību nekādā veidā neslēpj un nepārtrauc nodokļu markas, cenu zīmes, izsekošanas un identificēšanas zīmes un drošības elementus.
6.  Dalībvalstis nepalielina brīdinājumu par ietekmi uz veselību izmēru, tostarp nosakot pienākumu apvilkt šiem brīdinājumiem paredzēto laukumu ar līniju. Brīdinājumu par ietekmi uz veselību faktisko lielumu aprēķina attiecībā pret virsmu, uz kuras tie atrodas, pirms iepakojuma vienības atvēršanas.
6.  Dalībvalstis nepalielina brīdinājumu par ietekmi uz veselību izmēru, tostarp nosakot pienākumu apvilkt šiem brīdinājumiem paredzēto laukumu ar līniju. Brīdinājumu par ietekmi uz veselību faktisko lielumu aprēķina attiecībā pret virsmu, uz kuras tie atrodas, pirms iepakojuma vienības atvēršanas.
7.  Uz iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma izvietotie attēli, kas vērsti uz patērētājiem Savienībā, atbilst šīs nodaļas noteikumiem.
7.  Uz iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma izvietotie attēli, kas vērsti uz patērētājiem Savienībā, atbilst šīs nodaļas noteikumiem.
7.a  Citu iepakojuma aspektu regulēšana ir ārpus šīs direktīvas darbības jomas.
7.b  Uz iepakojuma vienības un tās iepakojuma nedrīkst drukāt atlaižu kuponus, informāciju par bezmaksas izplatīšanu, piedāvājumu iegādāties divas iepakojuma vienības par vienas cenu un citus līdzīgus piedāvājumus saistībā ar jebkādiem tabakas izstrādājumiem, uz ko attiecas šī direktīva.
Grozījums Nr. 52
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. līdz 3. punkts
1.  Uz katras smēķēšanai paredzētās tabakas iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir šāds vispārīgs brīdinājums:
1.  Uz katras smēķēšanai paredzētās tabakas iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir šāds vispārīgs brīdinājums:
Smēķēšana nogalina – atmetiet tagad!
Smēķēšana nogalina – atmetiet tagad!
2.  Uz katras smēķēšanai paredzētas tabakas iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir šāds informatīvs uzraksts:
2.  Uz katras smēķēšanai paredzētas tabakas iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir šāds informatīvs uzraksts:
Tabakas dūmi satur vairāk nekā 70 vielas, kas izraisa vēzi.
Tabakas dūmi satur vairāk nekā 70 vielas, kas izraisa vēzi.
3.   Uz cigarešu paciņām vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā uz iepakojuma vienību sānu malām. Šie brīdinājumi ir vismaz 20 mm plati un vismaz 43 mm augsti. Tinamajai tabakai informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību. Gan vispārīgais brīdinājums, gan informatīvais uzraksts sedz 50 % no virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.
3.   Uz cigarešu paciņām vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā uz iepakojuma vienību sānu malām ar melnu krāsu Helvetica treknrakstā uz balta fona. Šie brīdinājumi ir vismaz 20 mm plati. Tinamajai tabakai maisiņos informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību, cilindriskām tvertnēm brīdinājumu drukā uz tvertnes vāka un taisnstūra paralēlskaldņa formas tvertnēm brīdinājumu drukā uz sānu malām. Gan vispārīgais brīdinājums, gan informatīvais uzraksts sedz 50 % no virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.
Grozījums Nr. 96
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b) apakšpunkts
b)  lai noteiktu šajā pantā paredzēto brīdinājumu formātu, izvietojumu un dizainu, tostarp fonta veidu un fona krāsu.
svītrots
Grozījums Nr. 168 un 181
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts
c)  sedz 75 % no iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un aizmugurējās ārējāsvirsmas;
c)  sedz 65 % no iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un aizmugurējās ārējās virsmas;
Grozījums Nr. 111
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts  – g) apakšpunkts – i) punkts
i)  augstums: ne mazāks kā 64 mm;
i)  augstums: ne mazāks kā 50 mm;
Grozījums Nr. 100, 112, 141 un 182
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts  – g) apakšpunkts – ii) punkts
ii)  platums: ne mazāks kā 55 mm.
ii)  platums: ne mazāks kā 52 mm;
Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
2.  Kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz veselību iedala trijos komplektos, kas katru gadu rotācijas kārtībā tiek mainīti. Dalībvalstis nodrošina, lai katrs kombinētais brīdinājums par ietekmi uz veselību uz visām izstrādājumu markām būtu attēlots pēc iespējas vienlīdzīgā skaitā.
2.  Kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz veselību iedala trijos komplektos, kas katru gadu rotācijas kārtībā tiek mainīti. Dalībvalstis nodrošina, lai katrs kombinētais brīdinājums par ietekmi uz veselību, kas pieejams lietošanai katrā gada laikā, uz visām izstrādājumu markām būtu attēlots pēc iespējas vienlīdzīgā skaitā.
Grozījums Nr. 101
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – c) apakšpunkts
(c)  noteiktu brīdinājumu par ietekmi uz veselību atrašanās vietu, formātu, izvietojumu, dizainu, rotāciju un proporcijas;
svītrots
Grozījums Nr. 55
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – d) apakšpunkts
d)  atkāpjoties no 7. panta 3. punkta, paredzētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem brīdinājumus par ietekmi uz veselību iepakojuma vienības atvēršanas brīdī var saplēst tā, lai tiktu nodrošināts teksta, fotoattēlu un informācijas par atmešanu grafiskais veselums un uzskatāmība.
svītrots
Grozījums Nr. 56
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. līdz 4. punkts
Smēķēšanai paredzētās tabakas, kas nav cigaretes un tinamā tabaka, marķēšana
Smēķēšanai paredzētās tabakas, kas nav cigaretes, tinamā tabaka un ūdenspīpju tabaka, marķēšana
1.   Smēķēšanai paredzētā tabaka, kas nav cigaretes un tinamā tabaka, ir atbrīvota no pienākuma uz iepakojuma izvietot 8. panta 2. punktā paredzēto informatīvo uzrakstu un 9. pantā paredzētos kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz veselību. Papildus vispārīgajiem brīdinājumiem, kas minēti 8. panta 1. punktā, uz katras šo izstrādājumu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir izvietots rakstisks brīdinājums, kas norādīts I pielikuma sarakstā. 8. panta 1. punktā minētais vispārīgais brīdinājums ietver atsauci uz atmešanas pakalpojumiem saskaņā ar 9. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
1.   Smēķēšanai paredzētā tabaka, kas nav cigaretes, tinamā tabaka un ūdenspīpju tabaka, ir atbrīvota no pienākuma uz iepakojuma izvietot 8. panta 2. punktā paredzēto informatīvo uzrakstu un 9. pantā paredzētos kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz veselību. Papildus vispārīgajiem brīdinājumiem, kas minēti 8. panta 1. punktā, uz katras šo izstrādājumu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir izvietots rakstisks brīdinājums, kas norādīts I pielikuma sarakstā. 8. panta 1. punktā minētais vispārīgais brīdinājums ietver atsauci uz atmešanas pakalpojumiem saskaņā ar 9. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
Vispārējo brīdinājumu drukā uz iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma visredzamākās virsmas. I pielikumā uzskaitītos rakstiskos brīdinājumus maina rotācijas kārtībā, lai garantētu to regulāru parādīšanos uz iepakojumiem. Šos brīdinājumus drukā uz iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma otrās visredzamākās virsmas.
Vispārējo brīdinājumu drukā uz iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma visredzamākās virsmas. I pielikumā uzskaitītos rakstiskos brīdinājumus maina rotācijas kārtībā, lai garantētu to regulāru parādīšanos uz iepakojumiem. Šos brīdinājumus drukā uz iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma otrās visredzamākās virsmas.
2.  Vispārīgie brīdinājumi, kas minēti 1. punktā, sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma ārējās virsmas. Šo proporciju palielina līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar trim valsts valodām.
2.  Vispārīgie brīdinājumi, kas minēti 1. punktā, sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma ārējās virsmas. Šo proporciju palielina līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar vairāk nekā divām valsts valodām.
3.  Rakstiskais brīdinājums, kas minēts 1. punktā, sedz 40 % no attiecīgās iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma ārējās virsmas. Šo proporciju palielina līdz 45 % dalībvalstīs ar divām valsts valodām un līdz 50 % dalībvalstīs ar trim valsts valodām.
3.  Rakstiskais brīdinājums, kas minēts 1. punktā, sedz 40 % no attiecīgās iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma ārējās virsmas. Šo proporciju palielina līdz 45 % dalībvalstīs ar divām valsts valodām un līdz 50 % dalībvalstīs ar vairāk nekā divām valsts valodām.
3.a  Attiecībā uz iepakojuma, kuram visredzamākā virsma ir lielāka par 75 cm², 2. un 3. punktā norādītajiem brīdinājumiem jāaizņem vismaz 22,5 cm² platība uz katras virsmas. Šo platību palielina līdz 24 cm² dalībvalstīs ar divām valsts valodām un līdz 26,25 cm² dalībvalstīs ar trim valsts valodām.
4.  Vispārīgais brīdinājums un rakstiskais brīdinājums, kas minēti 1. punktā:
4.  Vispārīgais brīdinājums un rakstiskais brīdinājums, kas minēti 1. punktā:
a)  ir drukāti ar melnu krāsu Helvetica treknrakstā uz balta fona. Lai tiktu ņemtas vērā valodas prasības, dalībvalstis var noteikt burtu izmēru ar nosacījumu, ka tās tiesību aktos norādītais burtu izmērs ir tāds, lai uzraksts aizņemtu lielāko iespējamo daļu no attiecīgajam tekstam paredzētā laukuma;
a)  ir drukāti ar melnu krāsu Helvetica treknrakstā uz balta fona. Šos brīdinājumus var piestiprināt ar uzlīmju palīdzību, bet tikai ar nosacījumu, ka šīs uzlīmes nav noņemamas. Lai tiktu ņemtas vērā valodas prasības, dalībvalstis var noteikt burtu izmēru ar nosacījumu, ka tās tiesību aktos norādītais burtu izmērs ir tāds, lai uzraksts aizņemtu lielāko iespējamo daļu no attiecīgajam tekstam paredzētā laukuma;
b)  ir centrēti laukumā, kurā tiem jābūt uzdrukātiem, paralēli iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma augšējai malai;
b)  ir centrēti laukumā, kurā tiem jābūt uzdrukātiem, paralēli iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma augšējai malai;
c)  ir apvilkti ar ne mazāk kā 3 mm un ne vairāk kā 4 mm platu melnu līniju, kas ir rakstiskajam brīdinājumam paredzētā laukuma iekšpusē.
c)  ir apvilkti ar ne mazāk kā 2 mm un ne vairāk kā 3 mm platu melnu līniju, kas ir rakstiskajam brīdinājumam paredzētā laukuma iekšpusē.
Grozījums Nr. 102
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts
5.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai atsauktu 1. punktā paredzēto atbrīvojumu, ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta būtiska apstākļu maiņa.
svītrots
Grozījums Nr. 58
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. līdz 2. punkts
1.  Uz katras bezdūmu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir izvietots šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību:
1.  Uz katras bezdūmu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir izvietots šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību:
Šis tabakas izstrādājums var kaitēt jūsu veselībai un rada atkarību.
Šis tabakas izstrādājums kaitē jūsu veselībai un rada atkarību.
2.  1. punktā noteiktais brīdinājums par ietekmi uz veselību atbilst 10. panta 4. punktā paredzētajām prasībām. Turklāt tas :
2.  1. punktā noteiktais brīdinājums par ietekmi uz veselību atbilst 10. panta 4. punktā paredzētajām prasībām. Turklāt tas:
a)  ir uzdrukāts uz divām lielākajām iepakojuma vienības virsmām, kā arī uz jebkāda ārējā iepakojuma;
a)  ir uzdrukāts uz divām lielākajām iepakojuma vienības virsmām, kā arī uz jebkāda ārējā iepakojuma;
b)  sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma ārējās virsmas. Šo proporciju palielina līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar trim valsts valodām.
b)  sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma ārējās virsmas. Šo proporciju palielina līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar vairāk nekā divām valsts valodām.
Grozījums Nr. 59
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts
3.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pielāgotu 1. un 2. punkta prasības, ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību.
3.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pielāgotu 1. punkta prasības, ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību.
Grozījums Nr. 60, 103 un 153
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
1.  Iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma, kā arī paša tabakas izstrādājuma marķējums neietver nevienu elementu vai aspektu, kas:
1.  Iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma, kā arī paša tabakas izstrādājuma marķējums un/vai izstrādājuma markas nosaukums neietver nevienu elementu vai aspektu, kas:
a)  veicina tabakas izstrādājuma lietošanu, izmantojot līdzekļus, kas ir nepatiesi, maldinoši vai var radīt kļūdainu iespaidu par tā īpašībām, ietekmi uz veselību, apdraudējumiem vai emisijām;
a)  popularizē tabakas izstrādājumu un veicina tā patēriņu, izmantojot līdzekļus, kas ir nepatiesi, maldinoši vai var radīt kļūdainu iespaidu par tā īpašībām, ietekmi uz veselību, apdraudējumiem vai emisijām; marķējums neietver informāciju par nikotīna, darvas un oglekļa monoksīda saturu;
b)  ierosina, ka konkrētais tabakas izstrādājums ir mazāk kaitīgs nekā citi vai ka tas ir vitalizējošs, enerģizējošs, ārstniecisks, jaunību saglabājošs, dabisks, organisks, vai ka tam ir citāda labvēlīga ietekme uz veselību vai pozitīva sociālā ietekme;
b)   ierosina, ka konkrētais tabakas izstrādājums ir mazāk kaitīgs nekā citi vai ka tas ir vitalizējošs, enerģizējošs, ārstniecisks, jaunību saglabājošs, dabisks, organisks, vai ka tam ir citāda labvēlīga ietekme uz veselību;
c)  atsaucas uz aromātu, garšu, jebkādiem aromatizētājiem vai citām piedevām vai to trūkumu;
c)  atsaucas uz aromātu, garšu, jebkādiem aromatizētājiem vai citām piedevām vai to trūkumu;
d)  atgādina pārtikas produktu.
d)  atgādina pārtikas vai kosmētikas produktu.
da)  izmanto nolūkā samazināt atsevišķu kaitīgu dūmu sastāvdaļu daudzumu vai veicināt tabakas izstrādājumu bioloģisko sadalīšanos;
Grozījums Nr. 104, 121 un 148
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts
2.  Aizliegti elementi un aspekti cita starpā var būt uzraksti, simboli, nosaukumi, preču zīmes, grafiskas vai citas zīmes, maldinošas krāsas, ieliktņi vai citi papildu materiāli, piemēram, pielīmējamas etiķetes, uzlīmes, uzlīmēti elementi, nokasāmi elementi un uzmavas vai arī var attiekties uz pašu tabakas izstrādājumu formu. Cigaretes, kuru diametrs ir mazāks par 7,5 mm, uzskata par maldinošām.
2.  Aizliegti elementi un aspekti cita starpā var būt uzraksti, simboli, nosaukumi, preču zīmes, grafiskas vai citas zīmes, maldinošas krāsas, ieliktņi vai citi papildu materiāli, piemēram, pielīmējamas etiķetes, uzlīmes, uzlīmēti elementi, nokasāmi elementi un uzmavas vai arī var attiekties uz pašu tabakas izstrādājumu formu.
Grozījums Nr. 61
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)
Attiecībā uz filtra cigaretēm filtra apmales papīrs ir pietiekami sarežģīts, lai aizsargātu izstrādājumus pret viltošanu. Tādēļ tam ir vismaz šādas īpašības:
a)  vairākas redzamas drukas krāsas un tā ražošanā izmanto dobspiedi;
b)  visas baltās vietas ir ar pārklājumu;
c)  kompleksa druka, kas daļēji ir ar retinātu struktūru;
d)  druka uz balta pamata papīra;
e)  ar perforāciju pietiekamā attālumā no cigaretes gala.
Grozījums Nr. 62
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1.b daļa (jauna)
Cigarešu papīram ir ūdenszīmes.
Grozījums Nr. 63
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Uz iepakojuma vienības var norādīt izstrādājuma ražošanā izmantotās tabakas šķirni un/vai izcelsmes valsti.
Grozījums Nr. 105
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
1.  Cigarešu iepakojuma vienībai ir taisnstūra paralēlskaldņa forma. Tinamās tabakas iepakojuma vienībai ir maisiņa forma, t. i., taisnstūraina kabata ar pārloku, kas sedz atveri. Maisiņa pārloks sedz vismaz 70 % no iepakojuma priekšpuses. Visu pārējo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām ir vai nu taisnstūrveida, vai cilindriska forma. Cigarešu iepakojuma vienībā ir vismaz 20 cigaretes. Tinamās tabakas iepakojuma vienībā ir vismaz 40 g tabakas.
1.  Cigarešu iepakojuma vienībā ir vismaz 20 cigaretes. Tinamās tabakas iepakojuma vienībā ir vismaz 20 g tabakas.
Grozījums Nr. 66
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts
3.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai paredzētu sīkākus noteikumus attiecībā uz iepakojuma vienību formu un lielumu, ciktāl šie noteikumi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu brīdinājumu par ietekmi uz veselību pilnīgu redzamību un veselumu pirms iepakojuma pirmās atvēršanas reizes, atvēršanas laikā un pēc tās aizvēršanas.
svītrots
Grozījums Nr. 107, 125 un 154
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts
4.  Ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta būtiska apstākļu maiņa, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai noteiktu, ka visu tabakas izstrādājumu, kas nav cigaretes vai tinamā tabaka, iepakojuma vienībām obligāti jābūt taisnstūrveida vai cilindriskai formai.
svītrots
Grozījums Nr. 156, 67, 185, 189 un 108
Direktīvas priekšlikums
14. pants
1.  Dalībvalstis nodrošina, lai visas tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības, ko laiž tirgū, būtu marķētas ar unikālu identifikatoru. Lai nodrošinātu to veselumu, unikālie identifikatori ir drukāti/piestiprināti tā, ka tos nevar noņemt, izdzēst un nekādā veidā noslēpt vai pārtraukt, tostarp izmantojot nodokļu markas un cenu zīmes vai atverot iepakojumu. Attiecībā uz izstrādājumiem, kas ražoti ārpus Savienības, šajā pantā paredzētie pienākumi attiecas tikai uz tiem izstrādājumiem, kuri ir paredzēti Savienības tirgum vai tiek tajā laisti.
1.  Dalībvalstis nodrošina, lai visas tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības un jebkāds ārējais transportēšanas iepakojums, ko laiž tirgū, būtu marķēts ar unikālu identifikatoru nolūkā izsekot izstrādājumiem visā piegādes ķēdē. Lai nodrošinātu to veselumu, unikālie identifikatori ir droši, drukāti/piestiprināti tā, ka tos nevar noņemt, izdzēst un nekādā veidā noslēpt vai pārtraukt, tostarp izmantojot nodokļu markas un cenu zīmes vai atverot iepakojumu. Attiecībā uz izstrādājumiem, kas ražoti ārpus Savienības, šajā pantā paredzētie pienākumi attiecas tikai uz tiem izstrādājumiem, kuri ir paredzēti Savienības tirgum vai tiek tajā laisti.
1.a  Dalībvalstis nodrošina, ka vienības iepakojumu unikālie identifikatori ir saistīti ar unikālo identifikatoru uz ārējā iepakojuma transportēšanai. Visas izmaiņas, kas rodas saiknē starp vienības iepakojumiem un ārējo iepakojumu transportēšanai, reģistrē 6. punktā minētajā datubāzē.
2.  Unikālais identifikators ļauj noteikt:
2.  Unikālais identifikators ļauj noteikt:
a)  ražošanas datumu un vietu;
a)  ražošanas datumu un vietu;
b)  ražotni;
b)  ražotni;
c)  iekārtu, kas izmantota attiecīgo izstrādājumu ražošanā;
c)  iekārtu, kas izmantota attiecīgo izstrādājumu ražošanā;
d)  ražošanas maiņu vai ražošanas laiku;
d)  ražošanas maiņu vai ražošanas laiku;
e)  izstrādājuma nosaukumu;
e)  izstrādājuma aprakstu;
f)  paredzēto mazumtirdzniecības tirgu;
f)  paredzēto mazumtirdzniecības tirgu;
g)  paredzēto piegādes maršrutu;
g)  paredzēto un faktisko piegādes maršrutu no ražošanas vietas līdz pirmajam mazumtirdzniecības punktam, tostarp visas izmantotās noliktavas, nosūtīšanas datumu, piegādes galamērķi, kravas saņēmēju un izsūtīšanas vietu;
h)  attiecīgā gadījumā importētāju Savienībā;
h)  attiecīgā gadījumā importētāju Savienībā;
i)  faktisko piegādes maršrutu no ražošanas vietas līdz pirmajam mazumtirdzniecības punktam, tostarp visas izmantotās noliktavas;
j)  visu pircēju identitāti (no ražošanas vietas līdz pirmajam mazumtirdzniecības punktam);
j)  visu pircēju identitāti (no ražošanas vietas līdz pirmajam mazumtirdzniecības punktam);
k)  rēķinu, pasūtījuma numuru un maksājumu uzskaiti par visiem pircējiem no ražošanas vietas līdz pirmajam mazumtirdzniecības punktam.
k)  rēķinu, pasūtījuma numuru un maksājumu uzskaiti par visiem pircējiem no ražošanas vietas līdz pirmajam mazumtirdzniecības punktam.
3.   Dalībvalstis nodrošina, ka visi tabakas izstrādājumu tirdzniecībā iesaistītie ekonomikas dalībnieki no ražotāja līdz pēdējam ekonomikas dalībniekam pirms pirmā mazumtirdzniecības punkta, reģistrē visas to turēšanā nonākušās iepakojuma vienības, kā arī visus starpposma pārvadājumus un brīdi, kad tās nonāk pie cita turētāja. Šo pienākumu var izpildīt, reģistrējot šo informāciju apkopotā veidā, piemēram, uz ārējā iepakojuma, ar nosacījumu, ka iepakojuma vienību uzraudzība un izsekošana joprojām ir iespējama.
3.   Dalībvalstis nodrošina, ka visi tabakas izstrādājumu tirdzniecībā iesaistītie ekonomikas dalībnieki no ražotāja līdz pēdējam ekonomikas dalībniekam pirms pirmā mazumtirdzniecības punkta, reģistrē visas to turēšanā nonākušās iepakojuma vienības un ārējos iepakojumus, kā arī visus starpposma pārvadājumus un brīdi, kad tās nonāk pie cita turētāja, un elektroniski pārsūta šos datus uz datu glabātuvi atbilstoši 6punktam. Šo pienākumu var izpildīt, reģistrējot šo informāciju apkopotā veidā, piemēram, uz ārējā iepakojuma.
3.a  Tehnoloģijai, ko izmanto uzraudzības un izsekošanas mērķiem, būtu jāpieder ekonomiskām struktūrām un tā ir jāizmanto ekonomiskām struktūrām, kurām nav tiesiskas vai komerciālas saiknes ar tabakas rūpniecību.
4.   Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas izstrādājumu ražotāji nodrošinātu visus tabakas izstrādājumu tirdzniecībā iesaistītos ekonomikas dalībniekus no ražotāja līdz pēdējam ekonomikas dalībniekam pirms pirmā mazumtirdzniecības punkta, tostarp importētājus, noliktavas un transporta uzņēmumus, ar vajadzīgo aprīkojumu, kas ļauj reģistrēt tabakas izstrādājumu pirkšanu, pārdošanu, uzglabāšanu, transportēšanu vai citādu rīcību ar tiem. Ar šo aprīkojumam ir iespējams elektroniski nolasīt un nosūtīt attiecīgos datus uz datu glabātuvi saskaņā ar 6. punktu.
4.   Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas izstrādājumu ražotāji nodrošinātu visus tabakas izstrādājumu tirdzniecībā iesaistītos ekonomikas dalībniekus no ražotāja līdz pēdējam ekonomikas dalībniekam pirms pirmā mazumtirdzniecības punkta, tostarp importētājus, noliktavas un transporta uzņēmumus, ar vajadzīgo aprīkojumu, ko nosaka šīs dalībvalstis un kas ļauj reģistrēt tabakas izstrādājumu pirkšanu, pārdošanu, uzglabāšanu, transportēšanu vai citādu rīcību ar tiem. Ar šo aprīkojumu ir iespējams elektroniski nolasīt un nosūtīt attiecīgos datus uz datu glabātuvi saskaņā ar 6. punktu.
5.  Neviens tabakas izstrādājumu tirdzniecībā iesaistīts ekonomikas dalībnieks nedrīkst grozīt vai dzēst reģistrētos datus, taču ekonomikas dalībnieks, kas datus ievadījis, un citi ekonomikas dalībnieki, uz kuriem konkrētais darījums attiecas tieši, piemēram, piegādātājs vai saņēmējs, var sniegt komentārus par iepriekš ievadītiem datiem. Attiecīgais ekonomikas dalībnieks iekļauj pareizos datus un atsauci uz iepriekš ievadīto ierakstu, kas, viņaprāt, jālabo. Izņēmuma gadījumos un pēc atbilstošu pierādījumu iesniegšanas, kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā ieraksts tika izdarīts, vai, ja ieraksts izdarīts ārpus Savienības, kompetentā iestāde importētājā dalībvalstī var mainīt vai dzēst iepriekš reģistrētus datus.
5.  Neviens tabakas izstrādājumu tirdzniecībā iesaistīts ekonomikas dalībnieks nedrīkst grozīt vai dzēst reģistrētos datus, taču ekonomikas dalībnieks, kas datus ievadījis, un citi ekonomikas dalībnieki, uz kuriem konkrētais darījums attiecas tieši, piemēram, piegādātājs vai saņēmējs, var sniegt komentārus par iepriekš ievadītiem datiem. Attiecīgais ekonomikas dalībnieks iekļauj pareizos datus un atsauci uz iepriekš ievadīto ierakstu, kas, viņaprāt, jālabo. Izņēmuma gadījumos un pēc atbilstošu pierādījumu iesniegšanas, kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā ieraksts tika izdarīts, vai, ja ieraksts izdarīts ārpus Savienības, kompetentā iestāde importētājā dalībvalstī var mainīt vai dzēst iepriekš reģistrētus datus.
6.   Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji slēgtu līgumus par datu glabāšanu ar neatkarīgām trešām personām, kas nodrošina datu glabātuvi, kurā tiek uzglabāti ar attiecīgo ražotāju vai importētāju saistīti dati. Datu glabātuve fiziski atrodas Savienības teritorijā. Trešās personas piemērotību, it īpaši tās neatkarību un tehniskās spējas, kā arī līgumu apstiprina un pārrauga ārējs revidents, kuru izvirza un kuram samaksu nodrošina tabakas izstrādājumu ražotājs, un kuru apstiprina Komisija. Dalībvalstis garantē pilnīgu pārredzamību un nodrošina dalībvalstu kompetentajām iestādēm, Komisijai un neatkarīgajai trešai personai pastāvīgu piekļuvi datu glabātuvei. Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis vai Komisija šo informāciju var padarīt pieejamu ražotājiem vai importētājiem ar nosacījumu, ka sensitīva komercinformācija ir pienācīgi aizsargāta saskaņā ar attiecīgajiem valsts un Savienības tiesību aktiem.
6.   Dalībvalstis pārbauda, vai tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji slēdz līgumus par datu glabāšanu ar neatkarīgām trešām personām, kas nodrošina datu glabātuvi, kurā tiek uzglabāti ar attiecīgo ražotāju vai importētāju saistīti dati. Datu glabātava fiziski atrodas Savienības teritorijā. Uz neatkarīgu trešo pusi neattiecas tabakas ražošanas nozares un citu saistīto nozaru komerciālās un citas likumīgās intereses. Trešās personas piemērotību, it īpaši tās neatkarību un tehniskās spējas, kā arī līgumu apstiprina un pārrauga Komisija, kurai palīdz neatkarīgs ārējs revidents, kuram samaksu nodrošina tabakas izstrādājumu ražotājs, un kuru apstiprina Komisija. Dalībvalstis garantē pilnīgu pārredzamību un nodrošina dalībvalstu kompetentajām iestādēm, Komisijai un neatkarīgajai trešai personai pastāvīgu piekļuvi datu glabātuvei. Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis vai Komisija šo informāciju var darīt pieejamu ražotājiem vai importētājiem ar nosacījumu, ka sensitīva komercinformācija ir pienācīgi aizsargāta saskaņā ar attiecīgajiem valsts un Savienības tiesību aktiem.
7.  Dalībvalstis nodrošina, lai personas dati tiktu apstrādāti tikai saskaņā ar Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem noteikumiem un aizsardzības pasākumiem.
7.  Dalībvalstis nodrošina, lai personas dati tiktu apstrādāti tikai saskaņā ar Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem noteikumiem un aizsardzības pasākumiem.
8.  Dalībvalstis pieprasa, lai papildus unikālajam identifikatoram uz visām tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām, ko laiž tirgū, būtu redzams vismaz 1 cm² liels drošības elements, kas drošs pret viltojumiem un ir drukāts vai piestiprināts tā, lai to nevarētu izdzēst un nekādā veidā noslēpt vai pārtraukt, tostarp izmantojot nodokļu markas un cenu zīmes vai citus tiesību aktos paredzētus elementus.
8.  Dalībvalstis pieprasa, lai papildus unikālajam identifikatoram uz visām tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām, ko laiž tirgū, būtu redzams un neredzams vismaz 1 cm² liels drošības elements, kas drošs pret viltojumiem un ir drukāts vai piestiprināts tā, lai to nevarētu izdzēst un nekādā veidā noslēpt vai pārtraukt, tostarp izmantojot nodokļu markas un cenu zīmes vai citus tiesību aktos paredzētus elementus. Dalībvalstīs, kur uz tabakas izstrādājumiem līmē nodokļa markas un kur šīs markas atbilst šī punkta prasībām, nav nepieciešami papildu drošības elementi.
9.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 22. pantu pieņemt deleģētos aktus:
9.  Ņemot vērā praksi, tehnoloģijas un pastāvošās komercdarbības aspektus, kā arī globālos standartus attiecībā uz patēriņa preču izsekošanu, meklēšanu un autentificēšanu un atbilstošās prasības, kas noteiktas PVO Protokolā par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības izskaušanu, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 22. pantu pieņemt deleģētos aktus:
(a)  lai definētu 6. punktā minētā līguma pamatelementus (piemēram, ilgumu, atjaunojamību, nepieciešamo kompetenci, konfidencialitāti), tostarp tā regulāru pārraudzīšanu un novērtēšanu;
(a)  lai definētu 6. punktā minētā līguma pamatelementus (piemēram, ilgumu, atjaunojamību, nepieciešamo kompetenci, konfidencialitāti), tostarp tā regulāru pārraudzīšanu un novērtēšanu;
(b)   lai definētu tehniskos standartus, kas nodrošinātu unikālajiem identifikatoriem un saistītajām funkcijām izmantoto sistēmu pilnīgu savietojamību visā ES, un
(b)   lai definētu tehniskos standartus, kas nodrošinātu unikālajiem identifikatoriem un saistītajām funkcijām izmantoto sistēmu pilnīgu savietojamību visā ES, kā arī atbilstoši starptautiskiem standartiem.
(c)  lai definētu drošības elementa tehniskos standartus un to iespējamo rotāciju un lai tos pielāgotu zinātnes, tirgus un tehnikas attīstībai.
10.  Tabakas izstrādājumus, kas nav cigaretes un tinamā tabaka, atbrīvo no 1. līdz 8. punkta piemērošanas 5 gadus pēc 25. panta 1. punktā minētās dienas.
10.  Tabakas izstrādājumus, kas nav cigaretes un tinamā tabaka, atbrīvo no 1. līdz 8. punkta piemērošanas septiņus gadus pēc 25. panta 1. punktā minētā datuma.
Grozījums Nr. 68
Direktīvas priekšlikums
16. pants
IV nodaļa. Tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošana
IV nodaļa. Tabakas izstrādājumu tālpārdošana
16. pants
16. pants
Tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošana
Tabakas izstrādājumu izplatīšana reklāmas nolūkos un tālpārdošana
1.   Dalībvalstis nosaka pienākumu mazumtirdzniecības punktiem, kuri plāno nodrošināt pārrobežu tālpārdošanas pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas Savienībā, reģistrēties tās dalībvalsts kompetentajās iestādēs, kurā ir reģistrēts mazumtirdzniecības punkts, un dalībvalstī, kurā atrodas faktiskais vai potenciālais patērētājs. Mazumtirdzniecības punktiem, kas atrodas ārpus Savienības, jāreģistrējas tās dalībvalsts kompetentajās iestādēs, kurā atrodas faktiskais vai potenciālais patērētājs. Visi mazumtirdzniecības punkti, kas plāno iesaistīties pārrobežu tālpārdošanā, kompetentajām iestādēm iesniedz vismaz šādu informāciju:
1.   Dalībvalstis aizliedz to teritorijā reģistrētajiem mazumtirdzniecības punktiem iesaistīties pārrobežu tālpārdošanā.
a)  vārds vai uzņēmuma nosaukums, tās darbības vietas pastāvīgā adrese, no kuras piegādā tabakas izstrādājumus;
b)  datums, kad tabakas izstrādājumu sāk piedāvāt pārrobežu tālpārdošanā, izmantojot informācijas sabiedrības pakalpojumus;
c)  šim nolūkam izmantotās(-o) tīmekļa vietnes(-ņu) adrese un visa informācija, kas vajadzīga, lai šo tīmekļa vietni identificētu.
1.a  Dalībvalstis saglabā tiesības lemt par to, vai paplašināt iepriekšminētā aizlieguma darbības jomu, iekļaujot tajā valsts tālpārdošanu. Ja dalībvalstis atļauj valsts tālpārdošanu, tās nodrošina, ka mazumtirdzniecības vietas ir aprīkotas ar vecuma pārbaudes sistēmu.
1.b  Dalībvalsts sabiedrības veselības nolūkā izveido ierobežojumus tabakas personīgai lietošanai importam. Dalībvalstij jāvar piemērot šos ierobežojumus, jo īpaši gadījumā, kad cena dalībvalstī, kurā izstrādājums ir nopirkts, ir ievērojami zemāka par cenu izcelsmes dalībvalstī, vai gadījumā, ja brīdinājumi par ietekmi uz veselību nav tās oficiālajā(s) valsts valodā(s).
2.   Dalībvalstu kompetentās iestādes publicē pilnīgu sarakstu, kurā iekļauti visi mazumtirdzniecības punkti, ko tās reģistrējušas saskaņā ar Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem noteikumiem un drošības pasākumiem. Mazumtirdzniecības punkti var sākt izmantot tālpārdošanu tabakas izstrādājumu laišanai tirgū tikai tad, kad attiecīgajās dalībvalstīs ir publicēts mazumtirdzniecības punkta nosaukums.
2.   Dalībvalstis, kas ir ieviesušas valsts smēķēšanas apkarošanas stratēģiju, var noteikt kvantitatīvus ierobežojumus pārrobežu darbībām.
3.  Ja tas ir nepieciešams lai nodrošinātu atbilstību prasībām un atvieglotu to izpildi, galamērķa dalībvalstis var prasīt, lai mazumtirdzniecības punkts izraugās fizisku personu, kuras pienākums ir pārbaudīt, vai tabakas izstrādājumi, pirms tie nonāk pie patērētāja, atbilst valsts noteikumiem, kas galamērķa dalībvalstī pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.
4.  Mazumtirdzniecības punkti, kas nodarbojas ar tālpārdošanu, ir aprīkoti ar vecuma verifikācijas sistēmu, kura pārdošanas brīdī pārbauda, vai pircējs ir sasniedzis galamērķa dalībvalsts tiesību aktos noteikto minimālo vecumu. Mazumtirgotājs vai izraudzītā fiziskā persona kompetentajām iestādēm sniedz informāciju par verifikācijas sistēmu un tās darbību.
5.  Patērētāja personas datus apstrādā tikai saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, un tos neizpauž tabakas izstrādājumu ražotājam vai tās pašas grupas uzņēmumiem, vai jebkādām trešām personām. Personas datus izmanto un pārnes tikai konkrētā pirkuma vajadzībām. Šis noteikums ir spēkā arī tad, ja mazumtirdzniecības punkts ir daļa no tabakas izstrādājumu ražotāja.
Grozījums Nr. 69
Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)
16.a pants
Dalībvalstis aizliedz to teritorijā reģistrētajiem mazumtirdzniecības punktiem izplatīt bezmaksas tabakas izstrādājumus vai tabakas izstrādājumus ar atlaidēm, izmantojot pārrobežu tālpārdošanas kanālus vai jebkādus citus kanālus.
Grozījums Nr. 70
Direktīvas priekšlikums
17. pants
Ziņošana par jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem
Ziņošana par jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem
1.   Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji paziņotu dalībvalstu kompetentajām iestādēm par visiem jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem, ko tie plāno laist attiecīgo dalībvalstu tirgū. Šo paziņojumu iesniedz elektroniskā formā sešus mēnešus pirms paredzētās laišanas tirgū un kopā ar to iesniedz arī attiecīgā izstrādājuma sīku aprakstu, kā arī informāciju par sastāvdaļām un emisijām saskaņā ar 5. pantu. Ražotāji un importētāji, kas ziņo par jaunieviestu tabakas izstrādājumu, attiecīgajām kompetentajām iestādēm sniedz arī:
1.   Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji paziņotu dalībvalstu kompetentajām iestādēm par visiem jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem, ko tie plāno laist attiecīgo dalībvalstu tirgū. Šo paziņojumu iesniedz elektroniskā formā sešus mēnešus pirms paredzētās laišanas tirgū un kopā ar to iesniedz arī attiecīgā izstrādājuma sīku aprakstu, kā arī ierosināto marķējumu, lietošanas instrukciju, izstrādājuma sastāvu, ražošanas procesu un attiecīgo kontroļu aprakstu un informāciju par sastāvdaļām un emisijām saskaņā ar 5. pantu. Ražotāji un importētāji, kas ziņo par jaunieviestu tabakas izstrādājumu, attiecīgajām kompetentajām iestādēm sniedz arī:
a)   pieejamos zinātniskos pētījumus par izstrādājuma toksicitāti, spēju izraisīt atkarību un piesaistīt, jo īpaši attiecībā uz tā sastāvdaļām un emisijām;
a)   pieejamos zinātniskos pētījumus par izstrādājuma toksicitāti, spēju izraisīt atkarību un piesaistīt, jo īpaši attiecībā uz tā sastāvdaļām un emisijām;
b)   pieejamos pētījumus un tirgus izpēti par dažādu patērētāju grupu, tostarp jauniešu, iecienītajiem izstrādājumiem un
b)   pieejamo pētījumu un tirgus izpētes par dažādu patērētāju grupu, tostarp jauniešu un hronisku intensīvu smēķētāju, iecienītajiem izstrādājumiem darba dokumentu kopsavilkumus;
c)   citu pieejamu un būtisku informāciju, tostarp izstrādājuma riska un ieguvumu analīzi, paredzamo ietekmi uz tabakas izstrādājumu lietošanas atmešanu, paredzamo ietekmi uz tabakas izstrādājumu lietošanas sākšanu un citus prognozējamus patērētāju priekšstatus.
c)   citu pieejamu un būtisku informāciju, tostarp izstrādājuma riska un ieguvumu analīzi, paredzamo ietekmi uz tabakas izstrādājumu lietošanas atmešanu, paredzamo ietekmi uz tabakas izstrādājumu lietošanas sākšanu un citus prognozējamus patērētāju priekšstatus.
2.   Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji informētu savu kompetento iestādi par jebkādu jaunu vai atjauninātu informāciju, kas minēta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai pieejamu visu informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo pantu. Dalībvalstis drīkst ieviest atļauju piešķiršanas sistēmu un iekasēt samērīgu samaksu.
2.   Pēc tabakas izstrādājuma laišanas tirgū dalībvalstis pieprasa, lai tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji informētu savu kompetento iestādi par jebkādu jaunu vai atjauninātu informāciju, kas minēta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai pieejamu visu informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo pantu. Dalībvalstis drīkst ieviest atļauju piešķiršanas sistēmu un iekasēt samērīgu samaksu.
3.  Jaunieviesti tabakas izstrādājumi, ko laiž tirgū, atbilst šajā direktīvā izklāstītajām prasībām. Piemērojamie noteikumi ir atkarīgi no tā, vai uz izstrādājumu attiecas 2. panta 29. punktā sniegtā bezdūmu tabakas definīcija vai 2. panta 33. punktā sniegtā smēķēšanai paredzētas tabakas definīcija.
3.  Jaunieviesti tabakas izstrādājumi, ko laiž tirgū, atbilst šajā direktīvā izklāstītajām prasībām. Piemērojamie noteikumi ir atkarīgi no tā, vai uz izstrādājumu attiecas 2. panta 29. punktā sniegtā bezdūmu tabakas definīcija vai 2. panta 33. punktā sniegtā smēķēšanai paredzētas tabakas definīcija.
Grozījums Nr. 170
Direktīvas priekšlikums
18. pants
1.  Šādus nikotīnu saturošus izstrādājumus drīkst laist tirgū tikai tad, ja tie atļauti saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK:
1.  Nikotīnu saturošus izstrādājumus drīkst laist tirgū tikai saskaņā ar šīs direktīvas 17. pantā izklāstīto ziņošanas procedūru.
Dalībvalstis nodrošina, ka nikotīnu saturošie izstrādājumi atbilst visiem Savienības attiecīgajiem tiesību aktiem, jo īpaši Direktīvai 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību.
(a)  izstrādājumus, kuru nikotīna līmenis pārsniedz 2 mg uz vienu vienību, vai
(b)  izstrādājumus, kuru nikotīna koncentrācija pārsniedz 4 mg uz vienu ml, vai
(c)  izstrādājumus, kuru paredzētā lietojuma rezultātā nikotīna vidējā maksimālā koncentrācija plazmā pārsniedz 4 ng/m.
2.   Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai atjauninātu 1. punktā norādīto nikotīna daudzumu, ņemot vērā zinātnes attīstību un tirdzniecības atļaujas, kas piešķirtas nikotīnu saturošiem izstrādājumiem saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK.
2.   Nikotīnu saturošus izstrādājumus, par kuriem apgalvo, ka tiem piemīt slimību ārstēšanai vai novēršanai nepieciešamās īpašības, drīkst laist tirgū tikai tad, ja tie atļauti saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK.
3.  Attiecībā uz nikotīnu saturošiem izstrādājumiem, kurus paredz laist tirgū saskaņā ar 1. punktu dalībvalstis nodrošina, ka:
(a)  nikotīnu saturoši izstrādājumi kuros nikotīna līmenis pārsniedz 302 mg/ml, netiek laisti tirgū;
(b)  nikotīnu saturošu izstrādājumu ražotāji un importētāji kompetentajām iestādēm iesniedz sarakstu, kurā pēc tirdzniecības nosaukuma un tipa norādītas visas izstrādājuma sastāvdaļas un no izstrādājuma lietošanas izrietošās emisijas, tostarp to daudzums, kā arī jebkuras izmaiņas. Pēc tam dalībvalstis nodrošina šis informācijas izplatīšanu tīmekļa vietnē, pienācīgi ņemot vērā uzņēmējdarbības noslēpumu aizsardzību. Ražotāji un importētāji ziņo iestādēm arī par valsts tirdzniecības apjomu pēc tirdzniecības nosaukuma un tipa.;
(c)  nikotīnu saturoši produkti, kuros izmantotas 6. panta 4. punktā uzskaitītās piedevas, netiek laisti tirgū;
(d)  nikotīnu saturoša izstrādājuma iepakojuma vienībā ir iekļauta brošūra ar lietošanas pamācību, kā arī atsauce, ka izstrādājumu neiesaka nesmēķētājiem, tā kontrindikācijas, brīdinājumi konkrētām riska grupām, ziņas par nelabvēlīgu ietekmi, ražošanas vieta un ražotāja vai importētāja kontaktinformācija;
3.  Ja nikotīnu saturoša izstrādājuma nikotīna saturs ir zemāks par 1. punktā noteiktajām robežvērtībām, uz katras šāda izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma izvieto šādu brīdinājumu par ietekmi uz veselību:
Šis izstrādājums satur nikotīnu un var kaitēt jūsu veselībai.
(e)  Uz katras nikotīnu saturoša izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma izvieto šādu brīdinājumu par ietekmi uz veselību:
“Šis izstrādājums ir paredzēts smēķētājiem. Tas satur nikotīnu, kas ir atkarību izraisoša viela”;
(f)  izstrādājuma tirdzniecību ierobežo attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošie noteikumi par minimālo vecumu, no kura atļauts iegādāties tabakas izstrādājumus; to nekādā ziņā nevajadzētu atļaut iegādāties personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu;
(g)  izstrādājumus atļauj tirgot ārpus aptiekām;
(h)  izstrādājumos ļauj izmantot aromatizētājus;
(i)  Direktīvā 2003/33/ES un Direktīvā 2010/13/EK izklāstītie reklāmas, sponsorēšanas un audiovizuālo komercpaziņojumu un produktu izvietojuma ierobežojumi attiecas uz nikotīnu saturošiem izstrādājumiem;
(j)  nikotīnu saturošu izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanu regulē saskaņā ar 16. pantu;
(k)  tabakas preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi un simboli netiek izmantoti uz nikotīnu saturošiem izstrādājumiem.
4.  3. punktā minētais brīdinājums par ietekmi uz veselību atbilst 10. panta 4. punktā noteiktajām prasībām. Turklāt tas :
(a)  ir uzdrukāts uz divām lielākajām iepakojuma vienības virsmām, kā arī uz jebkāda ārējā iepakojuma;
4.  Šā panta 3. punkta e) apakšpunktā minētais brīdinājums par ietekmi uz veselību atbilst 10. pantā noteiktajām prasībām.
(b)  sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma ārējās virsmas. Šo proporciju palielina līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar trim valsts valodām.
5.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pielāgotu 3. punkta un 4. punkta prasības, ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību, un pieņemtu un pielāgotu brīdinājumu par ietekmi uz veselību atrašanās vietu, formātu, izvietojumu, dizainu, un rotāciju.
5.   Dalībvalstis uzrauga nikotīnu saturošu izstrādājumu tirgu, kā arī pierādījumus par izstrādājumu nelikumīgu lietošanu jauniešu vidū, un informē Komisiju par iegūtajām ziņām. Pamatojoties uz iesniegtajiem pierādījumiem, kā arī zinātniskiem pētījumiem, Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par nikotīnu saturošiem izstrādājumiem piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. Ziņojumā tiek izvērtēts, vai ir vajadzīgi šīs direktīvas grozījumi, vai jauni tiesību akti.
Grozījums Nr. 72
Direktīvas priekšlikums
19. pants
Smēķēšanai paredzēti augu izcelsmes izstrādājumi
Smēķēšanai paredzēti augu izcelsmes izstrādājumi
1.  Uz katras smēķēšanai paredzētu augu izcelsmes izstrādājumu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību:
1.  Uz katras smēķēšanai paredzētu augu izcelsmes izstrādājumu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību:
Šis izstrādājums var kaitēt jūsu veselībai.
Šis izstrādājums var kaitēt jūsu veselībai.
2.  Brīdinājumu par ietekmi uz veselību drukā uz iepakojuma vienības priekšējās un aizmugurējās virsmas, kā arī uz jebkāda ārējā iepakojuma.
2.  Brīdinājumu par ietekmi uz veselību drukā uz iepakojuma vienības priekšējās un aizmugurējās virsmas, kā arī uz jebkāda ārējā iepakojuma.
3.  Brīdinājums par ietekmi uz veselību atbilst 10. panta 4. punktā noteiktajām prasībām. Tas sedz vismaz 30 % no attiecīgās vienības iepakojuma un jebkāda ārējā iepakojuma virsmas. Šo proporciju palielina līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar trim valsts valodām.
3.  Brīdinājums par ietekmi uz veselību atbilst 10. panta 4. punktā noteiktajām prasībām. Tas sedz vismaz 30 % no attiecīgās vienības iepakojuma un jebkāda ārējā iepakojuma virsmas. Šo proporciju palielina līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar vairāk nekā divām valsts valodām.
Grozījums Nr. 73
Direktīvas priekšlikums
19.a pants (jauns)
19.a pants
Imitēti tabakas izstrādājumi
Imitēti tabakas izstrādājumi, kas šķiet pievilcīgi nepilngadīgajiem un tādēļ var veicināt iespēju uzsākt tabakas izstrādājumu lietošanu, ir aizliegti.
Grozījums Nr. 74
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts
3.  Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šādu sankciju piemērošanu. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.
3.  Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šādu sankciju piemērošanu. Paredzētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas un atturošas. Jebkādas finanšu sankcijas, ko piemēro par tīšiem pārkāpumiem, atbilst ekonomiskajām priekšrocībām, ko mēģināts panākt ar pārkāpumu.
Grozījums Nr. 75
Direktīvas priekšlikums
22. pants
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.   Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 13. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā, 14. panta 9. punktā, 18. panta 2. punktā un 18. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [Office of Publications: please insert the date of the entry into force of this Directive].
2.   Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 4. panta 4. punktā, 6. panta 10.punktā, 8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā un 14. panta 9. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no [Publikāciju birojam: lūgums ievietot šīs direktīvas spēkā stāšanās datumu]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.   Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt 3. panta 2. punktā, 3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 13. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā, 14. panta 9. punktā, 18. panta 2. punktā un 18. panta 5. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
3.   Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt 3. panta 2. punktā, 3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 4. panta 4. punktā, 6. panta 10.a punktā, 8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā un 14. panta 9. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
4.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
4.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.   Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 3. panta 3. punktu, 4. panta 3. punktu, 4. panta 4. punktu, 6. panta 3. punktu, 6. panta 9. punktu, 6. panta 10 punktu, 8. panta 4. punktu, 9. panta 3. punktu, 10. panta 5. punktu, 11. panta 3. punktu, 13. panta 3. punktu, 13. panta 4. punktu, 14. panta 9. punktu, 18. panta 2. punktu un 18. panta 5. punktu pieņemtais deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu iebildumus neizteikt. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem mēnešiem.
5.   Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 3. panta 3. punktu, 4. panta 3. punktu, 4. panta 4. punktu, 6. panta 10.punktu, 8. panta 4. punktu, 9. panta 3. punktu, 10. panta 5. punktu, 11. panta 3. punktu, 13. panta 4. punktu un 14. panta 9. punktu pieņemtais deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu iebildumus neizteikt. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem mēnešiem.
Grozījums Nr. 76
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 1. daļa
Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 25. panta 1. punktā norādītā datuma Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.
Ne vēlāk kā trīs gadus pēc 25. panta 1. punktā norādītā datuma Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.
Grozījums Nr. 77
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)
ca)  atkarību veicinošo sastāvdaļu izraisītās atkarības seku novērtēšanai;
Grozījums Nr. 78
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)
cb)  standartizētu testa metožu izstrādāšanai, lai izmērītu cigarešu dūmos to sastāvdaļu saturu, kuras nav darva, nikotīns un oglekļa monoksīds;
Grozījums Nr. 79
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa – cc apakšpunkts (jauns)
cc)  toksikoloģijas datiem, kas jāprasa no ražotājiem par sastāvdaļām un veidu, kādā tās būtu jāpārbauda, lai ļautu sabiedrības veselības aizsardzības iestādēm novērtēt to lietojumu;
Grozījums Nr. 80
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa – cd apakšpunkts (jauns)
cd)  to standartu izstrādei, kuri attiecas uz izstrādājumiem, kas nav cigaretes;
Grozījums Nr. 81
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Dalībvalstis ik pa diviem gadiem iesniedz Komisijai ziņojumu par pasākumiem, kas īstenoti saskaņā ar Padomes 2002. gada 2. decembra Ieteikumu 2003/54/EK par smēķēšanas profilaksi un iniciatīvām tabakas uzraudzības uzlabošanai, jo īpaši attiecībā uz valsts tiesību aktos noteiktajiem vecuma ierobežojumiem, kā arī par valstu plāniem paaugstināt šo vecuma ierobežojumu, lai sasniegtu “no tabakas dūmiem brīvas paaudzes” mērķi.
Grozījums Nr. 82
Direktīvas priekšlikums
24. pants
1.  Dalībvalstis neaizliedz un neierobežo tādas tabakas un saistīto izstrādājumu importu, pārdošanu vai patēriņu, kas atbilst šai direktīvai.
1.  Saskaņā ar 2. un 3. punktu dalībvalstis neaizliedz un neierobežo tādas tabakas un saistīto izstrādājumu importu, pārdošanu vai patēriņu, kas atbilst šai direktīvai.
2.   Tomēr dalībvalsts, pamatojoties uz vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības aizsardzību saistītiem iemesliem, var paturēt spēkā stingrākus valsts noteikumus, kas piemērojami visiem izstrādājumiem un attiecas uz šīs direktīvas tvērumā esošām jomām,. Dalībvalsts var ieviest arī stingrākus noteikumus, pamatojoties uz konkrēto situāciju attiecīgajā dalībvalstī, un ar nosacījumu, ka noteikumi ir pamatoti ar nepieciešamību aizsargāt sabiedrības veselību. Šādus valsts noteikumus paziņo Komisijai kopā ar apsvērumiem, kuru dēļ tie saglabāti vai ieviesti. Komisija sešu mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas apstiprina vai noraida šos noteikumus, pirms tam pārbaudot, vai šie noteikumi ir pamatoti, vajadzīgi un samērīgi to mērķim un neietver patvaļīgu diskrimināciju vai slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp dalībvalstīm; pārbaudē tiek ņemts vērā augstais veselības aizsardzības līmeni, kas panākts ar šo direktīvu. Ja šajā laikposmā Komisija lēmumu nav pieņēmusi, valsts noteikumus uzskata par apstiprinātiem.
2.   Tomēr dalībvalsts var paturēt spēkā vai ieviest stingrākus valsts noteikumus šīs direktīvas tvērumā esošām jomām, ciktāl šādi noteikumi ir saderīgi ar Līgumu. Šādus valsts noteikumus vienādi piemēro visiem izstrādājumiem, tostarp izstrādājumiem, kas importēti no citas dalībvalsts vai trešās valsts. Tos paziņo Komisijai kopā ar apsvērumiem, kuru dēļ tie saglabāti vai ieviesti. Komisija sešu mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas apstiprina vai noraida šos noteikumus, pēc tam, kad, ņemot vērā augsto veselības aizsardzības līmeni, kas panākts ar šo direktīvu, ir pārbaudījusi, vai šie noteikumi ir pamatoti, vajadzīgi un samērīgi to mērķim un neietver patvaļīgu diskrimināciju vai slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp dalībvalstīm. Ja šajā laikposmā Komisija lēmumu nav pieņēmusi, valsts noteikumus uzskata par apstiprinātiem.
3.   Šī direktīva neietekmē dalībvalstu tiesības saskaņā ar Līgumu saglabāt vai ieviest valsts noteikumus par aspektiem, kas nav reglamentēti ar šo direktīvu. Šiem valsts noteikumiem ir jābūt pamatotiem ar vispārsvarīgiem iemesliem, kas saistīti ar sabiedrības interesēm, un tiem jābūt vajadzīgiem un samērīgiem ar to mērķi. Tie nedrīkst ietvert patvaļīgu diskrimināciju vai slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp dalībvalstīm, un tie nedrīkst apdraudēt šīs direktīvas pilnīgu piemērošanu.
3.   Šī direktīva neietekmē dalībvalstu tiesības saglabāt vai ieviest valsts noteikumus par aspektiem, kas nav reglamentēti ar šo direktīvu, ja šie noteikumi ir saderīgi ar Līgumu. Tos piemēro visiem izstrādājumiem vienādi, tostarp izstrādājumiem, kas importēti no citas dalībvalsts vai trešās valsts, tie nedrīkst ietvert patvaļīgu diskrimināciju vai slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp dalībvalstīm, un tie nedrīkst apdraudēt šīs direktīvas pilnīgu piemērošanu.
Grozījums Nr. 83
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts
1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz [Publications Office, please insert the exact date: entry into force + 18 months]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus.
1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz ...*, savukārt 6. panta gadījumā — vēlākais līdz ...**. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus.
_____________________
* Spēkā stāšanās datums + 18 mēneši.
** Spēkā stāšanās datums + 36 mēneši
Grozījums Nr. 84
Direktīvas priekšlikums
26. pants
Pārejas noteikums
Pārejas noteikums
Dalībvalstis var atļaut laist tirgū šādus izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas prasībām, līdz [Publications Office, please insert the exact date: entry into force + 24 months]:
Dalībvalstis var atļaut laist tirgū šādus izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas prasībām, līdz ...*:
a)  tabakas izstrādājumus;
a)  tabakas izstrādājumus;
b)  nikotīnu saturošus izstrādājumus, ja netiek pārsniegtas 18. panta 1. punktā noteiktās robežvērtības;
c)   smēķēšanai paredzētus augu izcelsmes izstrādājumus.
b)   smēķēšanai paredzētus augu izcelsmes izstrādājumus.
Dalībvalstis var atļaut nikotīnu saturošus izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas prasībām, līdz ...**:
_________________
* Spēkā stāšanās datums +24 mēneši.
** Spēkā stāšanās datums + 36 mēneši.
Grozījums Nr. 85
Direktīvas priekšlikums
-I pielikums (jauns)
-I pielikums
Piedevas, kas atļautas izmantošanai tabakas izstrādājumos
Piedevas ķīmiskais nosaukums – funkcija – maksimālais pieļaujamais līmenis
Grozījums Nr. 86
Direktīvas priekšlikums
I pielikums
Rakstisko brīdinājumu saraksts
Rakstisko brīdinājumu saraksts
(minēti 9. pantā un 10. panta 1. punktā)
(minēti 9. pantā un 10. panta 1. punktā)
(1)  Deviņi no desmit plaušu vēža slimniekiem ir smēķētāji.
(1)  Deviņi no desmit plaušu vēža slimniekiem ir smēķētāji
(2)  Smēķēšana izraisa mutes un rīkles vēzi.
(2)  Smēķēšana izraisa mutes un rīkles vēzi
(2a)  Smēķēšana izraisa urīnpūšļa vēzi
(3)  Smēķēšana nopietni kaitē plaušām.
(3)  Smēķēšana kaitē plaušām
(4)  Smēķēšana izraisa sirdslēkmes.
(4)  Smēķēšana izraisa sirdslēkmes
(5)  Smēķēšana izraisa insultu un invaliditāti.
(5)  Smēķēšana izraisa insultu un invaliditāti
(6)  Smēķēšanas izraisa artēriju nosprostošanos.
(6)  Smēķēšana izraisa artēriju nosprostošanos
(7)  Smēķēšana palielina risku kļūt aklam.
(7)  Smēķēšana palielina risku kļūt aklam
(8)  Smēķēšana izraisa zobu bojājumus un smaganu saslimšanas.
(8)  Smēķēšana izraisa zobu bojājumus un smaganu saslimšanas
(9)  Smēķēšana var nogalināt jūsu vēl nedzimušo bērnu.
(9)  Smēķēšana var nogalināt jūsu vēl nedzimušo bērnu
10)  Cigarešu dūmi kaitē jūsu bērniem, ģimenei un draugiem.
10)  Cigarešu dūmi kaitē jūsu bērniem, ģimenei un draugiem
(11)  Ja smēķējat jūs, paaugstinās risks, ka smēķēs arī jūsu bērni.
(11)  Ja smēķējat jūs, paaugstinās risks, ka smēķēs arī jūsu bērni
(12)  Atmetiet smēķēšanu – tuviniekiem jūs esat vajadzīgs dzīvs.
(12)  Atmetiet smēķēšanu – tuviniekiem jūs esat vajadzīgs dzīvs
(13)  Smēķēšana samazina auglību.
(13)  Smēķēšana samazina auglību.
(14)  Smēķēšana palielina impotences risku.
(14)  Smēķēšana palielina impotences risku
(14a)  Smēķēšana var izraisīt zīdaiņu pēkšņās nāves sindromu
(14b)  Smēķēšana grūtniecības laikā izraisa priekšlaicīgas dzemdības
(14c)  Pasīvā smēķēšana bērniem var saasināt astmu un meningītu

(1) Jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 57. panta 2. punkta otro daļu (A7-0276/2013).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika